Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Komunikacija>Komunikacijos kursiniai darbai

Komunikacijos kursiniai darbai (19 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dalykinė komunikacija su verslo partneriais iš Japonijos

  Įžanga. Japonų tauta. Bendravimas. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Klausymosi įpročiai. Pokalbiai. Tinkamos temos. Netinkamos temos. Humoras. Verslo etiketas. Kreipimasis. Pasisveikinimas, susipažinimas. Susitikimų planavimas. Punktualumas. Laiko paskirstymas. Derybų ypatumai. Dokumentai. Bendrasis etiketas. Apranga. Sėdėjimas. Valgymas. Rūkymas. Arbatpinigiai. Alkoholis, tostai. Dovanų teikimas. Požiūris į kitataučius. Moterų padėtis Japonijoje. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-12-21
 • Efektyvios derybos

  Įvadas. Pasirengimas deryboms. Derybų eiga. Derybų užbaigimas. Būdai deryboms užbaigti. Pravartu žinoti. Priedas. Testas №1. Priedas. Testas №2.
  Komunikacija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-13
 • Efektyvus pranešimas organizacijoje: galimybės ir problemos

  Dalykinės komunikacijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius efektyvaus pranešimo parengimo aspektus, problemas ir galimybes. Pranešimas organizacijoje. Efektyvaus pranešimo rašymas. Efektyvaus pranešimo sakymas. Pranešimo pradžia. Pranešimo eiga. Pranešimo užbaigimas. Grįžtamasis ryšys. Auditorijos (pakylos) baimė, jos nugalėjimas. Vaizdinės priemonės pranešimuose. Nežodinis bendravimas. Anketinės apklausos analizė. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-10-18
 • Gyvenimo karjeros planavimo ypatumai: studentų nuomonių tyrimas

  Įžanga. Karjeros modeliai. Karjeros planavimo etapai. Karjeros planavimas. Karjera ir poreikiai. Karjera ir vertybės. Karjera ir gyvenimo tikslai. Karjeros inkarai. Sprendimo priėmimas. Vyrų ir moterų karjeros planavimo ypatumai. Tyrimas. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-12-02
 • Intercultural communication in India

  Darbas anglų kalba. Tarpkultūrinis bendravimas Indijoje. Introduction. Economic and political background. Basic indicators and economical structure. Famous international companies in India. Car companies. It companies. Food companies. Telecommunication companies. Political structure. Socio-cultural background. Social welfare system. Religions. Family, children and marriage. Education. Cultural life and fashion in India. Literature and arts. Holidays. The 5-d-model of hofstede. Intercultural communication. Verbal communication. Meeting and greeting. Topics of conversation. Topics to avoid in conversation. Negotiation. Women in business. Business gifts. Non-verbal communication. Gestures dressing. Punctuality. business entertainment. Leadership and decisions making. Team building. Leadership styles and decisions making. Conclusion.
  Komunikacija, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2007-12-19
 • Jungtinių Arabų Emyratų verslo kultūra

  Įvadas. Kultūra. Kultūros analizė. Šalių istorija, svarbiausi faktai. Dimensijos, būdingos šalies kultūrai. Orientacija į dalykinius reikalus ir orientacija į tarpusavio santykius. Griežtas ar laisvas laiko traktavimas (monochroniškumas ar polichroniškumas). Ekspresyvumas ar santūrumas. Individualizmas ar kolektyvizmas. Vyriškumas ar moteriškumas. Vertybės, elgsena ir manieros. Verslo sistemos šalyje ypatumai. Individas ar grupė? Demokratiškas dalyvavimas valdyme ar hierarchinė struktūra? Punktualumas ar dienotvarkės ir terminų nesilaikymas? Ekspresyvus ar santūrus verbalikos/neverbalikos naudojimas? Tiesioginis užduočių formulavimas ar kalba "tarp eilučių"? Komunikacijos su kitų kultūrų atstovais ypatumai. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-03-17
 • Komunikacija (8)

  Įvadas. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacija organizacijoje. Informacijos proceso elementai. Komunikavimo procesas. Idėjos, informacijos atsiradimas. Kodavimas ir kanalo pasirinkimas. Perdavimas. Dekodavimas. Grįžtamasis ryšys. Komunikacijos funkcijos. Komunikacijos klasifikavimas. Žodinė komunikacija. Įvairių komunikacijos formų pranašumai ir trūkumai. Rašytinė komunikacija. Komunikavimas per kompiuterius. Elektroninis paštas. Intraneto ir ekstraneto ryšiai. Gandai. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos kryptys. Skirtingų komunikacijos formų tinkamumas įvairiems tikslams. Vertikalioji komunikacija. Komunikavimas žemyn. Komunikavimas aukštyn. Horizontalioji komunikacija. Komunikacijos formalumo laipsnis. Komunikacijos proceso efektyvumas. Komunikacijos proceso barjerai. Pasikeitimo informacija efektyvumas. Efektyvus informacijos siutimas. Glaustumas. Dėmesys, atidumas. Konkretumas. Pasitikėjimo palaikymas. Siuntėjo kompetencija. Abipusis pasitikėjimas. Šiltumas ir draugiškumas. Mandagumas. Asmeninis įvaizdis. Efektyvus informacijos priėmimas. Aktyvus klausymas. Komunikacijos tinklai. Grupių tinklai ir jų efektyvumo kriterijai.
  Komunikacija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-08
 • Komunikacija organizacijoje

  Įvadas. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacija organizacijoje. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformali komunikacija. Komunikacijos organizacijoje kliūtys. Komunikacijos organizacijoje procesai. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacinė etika organizacijoje. Komunikacijos ypatybės įvairiose organizacijoje. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-01-30
 • Komunikacija organizacijoje (3)

  Įvadas. Organizacijos samprata. Komunikacijos samprata. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacijos organizacijoj rūšys. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos vadybos poreikis. Skirtingi darbuotojų tipai. Išorinė komunikacija. Kad komanda dirbtų sėkmingai. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-06
 • Komunikavimas organizacijoje

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti veiksnius, darančius įtaką efektyviai komunikacijai organizacijose. Komunikacija organizacijoje: samprata ir rūšys. Komunikacijos modelis. Komunikacijos kryptys. Verbalinė, neverbalinė ir mišri komunikacija. Komunikacijos efektyvumas ir problemos. Komunikacija grupėse. Susirinkimų planavimas, vadovavimas jiems, klausytojų dėmesio valdymas. Susirinkimų planavimas. Susirinkimo plano sudarymas. Susirinkimo trukmė, laikas ir grupės dydis. Susirinkimo patalpa. Vadovavimas susirinkimams. Klausytojų dėmesio valdymas. Klausymas ir klausytojų tipai. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Kinetika. Prisilietimai. proksemika. Paralingvistika. Daiktai kaip komunikacijos priemonė (daiktų kalba). Kultūrų komunikavimas. Kultūrinis kontekstas ir jo įtaka komunikavimui. Ggeert Hofstede kultūros dimensijų samprata. Galios atstumo dimensija. Individualizmas versus kolektyvizmas. Vyriškumo-moteriškumo dimensija. Neapibrėžtumo vengimo dimensija. Ilgalaikės-trumpalaikės orientacijos dimensija. Richardo D. Lewio kultūrų klasifikavimas. Kultūrinių skirtumų reikšmė efektyviam komunikavimui organizacijoje. Komunikavimo etika. Etiškos organizacijos kultūros kūrimas. Organizacijos etinio lygio kėlimo būdai ir priemonės. Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas. Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygmenys. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas organizacijoje. vadovo komunikavimas su pavaldiniais. G. Hofstede skirtingų kultūrų analizė Metodologija. Rezultatai. Galios atstumas. Individualizmas – kolektyvizmas. Vyriškumas – moteriškumas. Neapibrėžtumo vengimas orientacija į trumpalaikius – ilgalaikius tikslus. Išvados. Priedai (1).
  Komunikacija, kursinis darbas(63 puslapiai)
  2010-10-25
 • Kultūros įtaka bendravimo sėkmei

  Įvadas. Kultūros ir bendravimo samprata. Kultūra ir kultūros komponentai. Bendravimas ir tarpasmeninio bendravimo aspektai. Kultūrų komunikavimas ir klasifikavimas. Kultūrinis kontekstas. Vienaplanės ir daugiaplanės kultūros. Santūrios kultūros. Organizacijos kultūra. Organizacinės kultūros samprata. Etikos klimatas organizacijoje.
  Komunikacija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-09-20
 • Neverbalinės kalbos skirtumai tarpkultūrinėje komunikacijoje

  Dalykinės komunikacijos kursinis darbas. Įvadas. Bendrieji neverbalinės kalbos ypatumai. Neverbalinių gestų kilmė. Gestų savybės. Rankų gestai. Gestų barjerai. Tarpkultūriniai neverbalinės kalbos skirtumai. Lenkija. Prancūzija. Ispanija. Italija. Kinija. Japonija. Indija. Jungtinės karalystės. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Tyrimas "Kitų šalių neverbalinės kalbos ypatumai". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-09
 • Project of professional communication

  Summary. Introduction. Organize the Report for Fast Writing, Easy Reading. Where Reports Go Wrong. The Inverted Pyramid. Specific Proposal and Its Benefits. Effective Report Writing. Six guidelines for fast and functional writing. Understand the needs of audience. What our audience expects. Collect and organize your information. Mobilize our subconscious. Build up and exploit our momentum. Watch out for time-wasting verbosity. How to keep laboratory note books. Industrial laboratory reports. Academic laboratory reports. Conclusions.
  Komunikacija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-13
 • Skaitmeninis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) archyvas: informacinė struktūra ir prieiga

  Įvadas. Apie Lietuvos radijas ir televizija (LRT): istorija, misija, reikšmė. Skaitmeniniai archyvai. Koncepcija, aktualumas, problemos. LRT skaitmeniniai archyvai: struktūra ir prieiga. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-11-23
 • Tarptautinė dalykinė komunikacija: Ispanija

  Bendra informacija. G.Hofstede kultūrų klasifikavimo modelis - Ispanijoje. Galios distancijos sąvoka. Sėkmės reikšmė. Ispanų darbo etika. Sprendimai. Vidurinio lygmens vadovas. Tendencijos apie moterys. Vadovai ir pavaldiniai. Neapibrėžtumo vengimo indeksas Ispanijoje. Individuali – kolektyvizmo dimensija. Individualizmo – kolektyvizmo socialinė norma. Tarpininkas. Vyriškumo-moteriškumo dimensija. Perdėtas vyriškumo rodymas. Patarimai užsienietėms verslininkėms. Vyriškumo skirtumai organizacijoje. Ilgalaikės orientacijos indekso vertė. Dovanos. Ilgalaikės orientacijos organizacijoje skirtumai.
  Komunikacija, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos reikšmė

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos stiliai. Žodinė komunikacija. Viešosios kalbos. Jų parengimas ir logika, sakymo būdai bei stiliaus ypatumai. Rašytinė komunikacija. Dalykinių dokumentų stiliaus kultūra. Neverbalinė komunikacija. Neverbalinės komunikacijos grupės ir ženklai. Išvaizda – svarbus neverbalinės komunikacijos ženklas. Komunikacijos reikšmė. Anketa. Duomenų analizė. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-11-02
 • Vidinė komunikacija: ryšiai su darbuotojais

  Ryšių su visuomene kursinis darbas. Įžanga. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos tikslai. Vidinės komunikacijos veiksmingumas. Vidinės komunikacijos veiksmingumą rodo. Neefektyvios komunikacijos bruožai. Vidinės komunikacijos stiliai. Vidinės komunikacijos turinys. Komunikacijos metodai. Rašytinės/vizualinės priemonės. Ryšiai su darbuotojais. Efektyvaus organizacijos ir darbuotojų bendravimo sąlygos. Bendravimo organizacijos viduje principai. Darbuotojų komunikacijos turinys. Darbuotojų tipai. Ryšiai su bendruomene. Pagrindiniai organizacijos ryšių su bendruomene uždaviniai. Efektyvaus bendravimo su visuomene būdai. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-09-21
 • Viešosios kalbos rengimo metodika

  Įvadas. Viešosios kalbos samprata ir tipologija. Viešosios kalbos rengimo ir pristatymo metodai. Pasirengimo kalbai būdai. Kalbos pateikimas. Sėkmingas kalbos užbaigimas. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-02-25
 • Viešųjų ryšių technologijos: UAB "Norfos mažmena"

  Santrauka. Įvadas. Tikslas – įvertinti šiuolaikinių viešųjų ryšių technologijų panaudojimo šiandieninėje organizacijose teorinius ir praktinius aspektus. Viešųjų ryšių technologijos šiandien. Viešųjų ryšių samprata šiandien ir komunikacijos svarba juose. Organizaciniai pokyčiai visuomenės informavimo priemonių aplinkoje. Komunikacijos technologijų poveikis viešiesiems ryšiams. Internetas. Naujos technologijos ir nauja VR specialistų praktika. Teorinis viešųjų ryšių (VR)technologijų plėtros prielaidų apibendrinimas. Viešųjų ryšių technologijų panaudojimo tyrimas UAB "Norfos mažmena". UAB "Norfos mažmena" veikla. Viešųjų ryšių galimybės UAB "Norfos mažmena" tinklalapyje. Bendrovės prekės ženklo panaudojimas viešiesiems ryšiams ir komunikacijos su klientu prioritetai. UAB "Norfos mažmena" viešųjų ryšių modelis internete. Integraciniai viešųjų ryšių įgyvendinimo naudojant šiuolaikines technologijas klausimai. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-03-24