Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai

  Policijos sistemos struktūra ir uždaviniai. Visuomenės nepasitikėjimo policija priežastys. Nepasitikėjimo policija problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2005-11-07
 • Policija, įstatymai. Šaunamojo ginklo panaudojimas policijos pareigūnui ir civilinaim asmeniui

  Lietuvos viešoji policija jos istorija. Lietuvos respublikos policijos veiklos įstatymas. Policijos sistema. Policijos pareigūno įgaliojimai, teisės, pareigos ir atsakomybė. Šaunamųjų ginklų, fizinės ir kitokios prievartos panaudojimas. Šaunamojo ginklo panaudojimas. Lietuvos respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. Ginklų, šaudmenų įsigijimo ir turėjimo reikalavimai juridiniam asmeniui. Ginklų, šaudmenų nešiojimas ir gabenimas.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2006-05-18
 • Policijos darbas

  Įvadas. Neblaivaus asmens sulaikymas. Agresyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Policijos veikla

  Įvadas. Lietuvos policijos istorinė raida. Lietuvos policijos susikūrimas. Lietuvos policija 1940 - 1945 ir pokario metais. Lietuvos policijos atkūrimas 1990 - 1991 metais. Policijos sistema, uždaviniai. Jos funkcijos. Lietuvos policijos sistema. Lietuvos policijos funkcijos ir uždaviniai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-03-01
 • Policijos vieta teisėsaugos institucijų sistemoje

  Policijos vieta teisėsaugos įstaigų sistemoje. Vilniaus miesto policijos struktūra ir trumpa jos apžvalga. Ar aš jaučiuosi saugus? Trumpa praktikos įstaigos atlikimo apžvalga. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2005-12-06
 • Politikos analizės formos

  Įvadas. Politikos analizė. Istorinė politikos analizės apžvalga. Politikos analizės samprata. Politikos analizės formos. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-07-07
 • Politikos įgyvendinimas. Etapų modelis, jo kritika

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti etapų modelį bei jo kritiką, aptarti kelias, mano nuomone svarbesnes, politikos įgyvendinimo (vieno ir politinio proceso etapų) analizės koncepcijas bei nesėkmingos politikos įgyvendinimo atvejus Lietuvoje. Etapų modelis, jo kritika. Politikos įgyvendinimas: skirtingų analizės koncepcijų apžvalga. Politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-06-17
 • Pradinės Europos Sąjungos (ES) integracijos teorijos

  Įvadas. Bendroji integracijos samprata. Politologijoje politinė integracija reiškia politinės sistemos vientisumo laipsnio augimą. Europos integracijos teorijos. Regioninė integracija. Regioninės integracijos definicijos. Tarptautinių santykių teorijos ir Europos integracijos teorijos. Realizmas ir Europos integracija. Pliuralizmas ir Europos integracija. Europos integracijų teorijų (EIT) klasifikacijos bandymai.
  Viešasis administravimas, konspektas(5 puslapiai)
  2009-04-15
 • Praktikos ataskaita viešbutyje: "Platelių jachtklubas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Apie įmonę. Valdymo struktūra. Bendrosios žinios apie viešbutį "Platelių jachtklubas". Susipažinimas su viešbučiu "Platelių jachtklubas". Viešbučio "Platelių jachtklubas" patalpos. Viešbučio "Platelių jachtklubas" maitinimo skyriaus veikla. Kitos pramogos viešbutyje "Platelių jachtklubas". Darbuotojų adaptacijos proceso viešbutyje "Platelių jachtklubas" tyrimas. Tyrimo pagrindas. Tyrimo išvados. Išvados.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2012-03-09
 • Praktikos ataskaita: administravimo darbo principai

  Įvadas. Įstaigoje parengtų ir gautų dokumentų tvarkymas. Administratorės-sekretorės funkcijos tvarkant įstaigos dokumentus. Įstaigos dokumentų rengimas. Oficialių dokumentų tvarkymas. Įstaigos bylų sudarymas ir tvarkymas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (5).
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-02-26
 • Praktikos ataskaita: kartono gamyba ir makulatūros perdirbimas AB "Klaipėdos kartonas"

  Įvadas. AB "Klaipėdos kartonas". AB "Klaipėdos kartono" administracijos darbo metodai. AB "Klaipėdos kartonas" vidaus tvarkos taisyklės. Dalijimasis informacija ir bendravimas su darbuotojais. Saugos darbo reikalavimai. Finansų valdymas. Buhalterinė apskaita. Įstatai. Teorinių žinių pritaikymas įstaigų ir įmonių administratoriaus darbe. Reikiamų žinių kaupimas ir įtvirtinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2007-02-14
 • Praktikos ataskaita: Mažeikių rajono savivaldybė

  Praktikos ataskaita. Praktikos tikslas: Įgyti praktinio darbo įgūdžių Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje. Įgyti savarankiškos profesinės veiklos įgūdžius. Posėdžio darbotvarkės sudarymas. Posėdžio protokolo rašymas. Sprendimo projektas. Tarybos, komiteto ir komisijos posėdžiai. Studijų metu gautų žinių pritaikymo praktikoje įvertinimas. Praktikos įvertinimas. Pasiūlymai praktikos organizavimo tobulinimui. Užduoties atlikimo ataskaita. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos apibūdinimas. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos veiklos kryptys. Darbo planavimo įvertinimas. Tarybos darbo planavimas. Vadovų ir pavaldinių darbo santykiai. Naujųjų vadybos metodų taikymas institucijos darbe. Mažeikių rajono savivaldybės tarnautojų mokymas. Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje. Užduoties atlikimo ataskaita. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybė. Savivaldybės tarybos sekretorės pareigybės svarba tarybos veiklai.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2010-03-18
 • Praktikos ataskaita: UAB "Biudžeto valdymo sistemos"

  Įvadas. Įmonės rekvizitai. Įstaigos veiklos kryptys, tikslai, uždaviniai. UAB "Biudžeto valdymo sistemos" valdymo struktūra. Vidaus tvarkos taisyklės. Bendroji dalis. Įmonės struktūra. Darbo ir poilsio laikas. Darbo apmokėjimas. Bendrosios darbuotojų pareigos. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai. Darbo drausmė. Drausminės nuobaudos ir jų skyrimas. Baigiamosios nuostatos. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendrosios nuostatos. Administratoriaus pareigos. Administratoriaus atsakomybė. Įstaigos veiklos dokumentavimas.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-02-20
 • Problemų savivaldybėje aprašymas

  Problemų savivaldybėje aprašymas: Travel Airlines. Klausimai. Galimi atsakymų variantai.
  Viešasis administravimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-19
 • Profesinė praktika: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įvadas. UAB "Senukų prekybos centras". UAB "Senukų prekybos centras" istorija. Bendrasis įmonės valdymas. Kaip planuoja veiklos sritis. Kokios taikomos personalo skatinimo priemonės. Taikomos kontrolės priemonės. Pagrindinės operacijos. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Gamyba ir paslaugos. Krovininio transporto autoservisas. Svarbiausios "Senukų" prekių grupės. Marketingas. Vartotojai. Rėmimo priemonės ir kainų politika. Finansai. Bendra finansinė apžvalga. Revizijos skyriaus, turto inventorizacijos ir kontrolės grupės analizė. Apibūdinimas. Inventorizacijos eiga. Neatitikimų kompensavimas. Turto inventorizacijos ir kontrolės grupės nauda įmonei. Praktikos metu atlikti darbai. Išvados, pastabos ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2005-12-12
 • Profesinės praktikos ataskaita: geriamojo vandens tiekimas UAB "Dzūkijos vandenys"

  Įvadas. Praktikos tikslas – gebėti teorines biuro administravimo žinias pritaikyti praktinėje veikloje. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas ir verslo aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės valdymo organai. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos rodikliai ir jų dinamika. Įmonės valdymas. Vadybos funkcijos. Darbuotojų išsilavinimas, pareigos. Įmonės personalo skyrius ir jo veikla. Administravimo proceso išnaudojimas įmonėje. Dokumentų tvarkymo ypatumai personalo skyriuje. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2010-03-30
 • Racionalių sprendimų teorija

  Įvadas. Racionalaus sprendimo samprata ir atsiradimas. Sprendimo priėmimas administravimo procese. H. Simon racionalusis administravimo modelis. Tikslų ir priemonių grandinė. Objektyviai racionalaus elgesio sąlygos. Administracinis" ir "ekonominis" žmogus. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2012-03-16
 • Racionalių sprendimų teorija (2)

  Įvadas. Racionalaus sprendimo sąvoka. H. Simono racionalusis administravimo modelis. Tikslų ir priemonių grandinė. Objektyviai racionalaus elgesio sąlygos. Ribotas racionalumas ir patenkinami sprendimai. Administracinis žmogus. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2012-06-26
 • Racionalusis organizacijų modelis

  Įvadas. Herbertas Simonas: racionalaus administravimo modelis. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Ribotas racionalumas. "Administracinis žmogus" ir "ekonominis žmogus". Lindblomo sprendimų priėmimo modelis. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2008-05-10
 • Referendumas

  Įvadas. Referendumo samprata. Referendumų klasifikavimas. Referendumo raida Lietuvoje. Referendumo inicijavimo ir organizavimo pagrindai. Referendumas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-03-22
Puslapyje rodyti po