Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė

Konstitucinė teisė (232 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija

  Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo funkcijos. Kokias bylas sprendžia ir kokias išvadas teikia Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo aktai. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumas. Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas ir apkaltos procesas. Išvada.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-05-08
 • Lietuvos respublikos Konstitucinis Teismas

  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įkūrimas. Funkcijos ir įgaliojimai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo procesas. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys (1993-1996 metų Konstitucinio Teismo teisėjai, 1996-1999 metų Konstitucinio Teismo teisėjai, 1999-2003 metų Konstitucinio Teismo teisėjai.).
  Konstitucinė teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-07-27
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (2)

  Įvadas. Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio Teismo aparatas. Konstitucinio Teismo darbo organizavimas. Teisėjų etika. Tarptautiniai ryšiai. Bylos nagrinėjimas Konstituciniame Teisme. Konstitucinio Teismo, jo veiklos apibrėžimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo valdymo organizavimo schema. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-02-11
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (4)

  Įvadas. Konstitucinio Teismo samprata ir reikšmė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinės kontrolės objektai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Įstatymų konstitucingumas. Konstitucinio Teismo sprendimo reikšmė įstatymams. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-02-27
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (5)

  Įvadas. Tikslas – apibūdinti kokia yra Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valdžios organų sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucija. Konstitucijos apsaugos klausimas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-05-06
 • Lietuvos respublikos konstitucinis teismas; Konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje

  Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo sudarymo konstituciniai pagrindai. Kreipimosi į Konstitucinį teismą teisė. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Konstitucinio teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Išvados. Sprendimai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2011-01-04
 • Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai ir konstitucinė atsakomybė

  Įvadas. Prezidentas. Konstitucinė atsakomybė. Lietuvos respublikos prezidento konstitucinė atsakomybė. Įgaliojimai skiriant valstybės pareigūnus. Vyriausybės formavimo įgaliojimai. "Ypatingieji" Prezidento įgaliojimai. Apkalta. Lietuvos respublikos prezidento R. Pakso apkalta. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2012-03-05
 • Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai

  Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respublikose. Lietuvos valstybės valdymo forma pagal 1992 metų Konstituciją. Prezidento institucijos raida Lietuvoje. Prezidento teisinis statusas laikinosiose konstitucijose. Prezidentas kaip valstybės vadovas 1922 metų Konstitucijoje. Prezidento konstitucinio statuso raida po 1926 m. gruodžio 12 d. perversmo. Lietuvos Respublikos prezidento institucija 1990-1992 m. parengtuose Lietuvos respublikos konstitucijos projektuose. Lietuvos respublikos prezidento statusas pagal 1992 metų Lietuvos respublikos konstituciją. Lietuvos respublikos prezidentas – valstybės vadovas. Lietuvos respublikos prezidento rinkimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas ir respublikos prezidento įgaliojimai. Respublikos prezidento teisės aktai ir jų konstitucingumo tikrinimas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Baigusio kadenciją Lietuvos respublikos prezidento konstitucinis statusas. Prezidento konstitucinio statuso problemos. Išvados. Pasiūlymai.
  Konstitucinė teisė, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2007-02-27
 • Lietuvos Respublikos prezidento teisinė padėtis

  Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo instituto raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento rinkimų tvarka. Įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos Prezidento kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai santykiuose su Seimu. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas ir teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento kompetencija krašto apsaugoje bei užsienio politikoje. Pilietybė. Malonė. Valstybiniai apdovanojimai. Respublikos Prezidento teisės aktai. Kiti statuso klausimai. Prezidento teisės aktai. Prezidento imunitetas. Vėliava. Antspaudas. Prezidento valstybinis aprūpinimas ir aptarnavimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-11-21
 • Lietuvos Respublikos Prezidento teisinė padėtis (3)

  Įvadas. Valstybės vadovo samprata. Respublikos Prezidento problema Lietuvos konstitucinės teisės istorijoje. Prezidento statusas Lietuvos valstybėje 1919 – 1940 metais. Prezidento statusas Lietuvos Valstybės Laikinosiose Konstitucijose. Respublikos Prezidento statusas pagal 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1938 metų Lietuvos Valstybės Konstituciją. Respublikos Prezidento statusas pagal 1992 metų Lietuvos valstybės konstituciją. Respublikos Prezidento statuso problemos atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Lietuvos Respublikos Prezidento statuso šaltiniai. Lietuvos Respublikos Prezidento statusas Lietuvos teisės sistemoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-03-29
 • Lietuvos Respublikos Seimas ir skaičiai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos Seimas ir skaičiai. Kokius asmeninius skaičius turi Seimo nariai? Vienetukai. Vienetukai Seime. Dvejetukai. Dvejetukai Seime. Trejetukai. Trejetukai Seime. Ketvertukai. Ketvertukai Seime. Penketukai. Penketukai Seime. Šešetukai. Šešetukai Seime. Septynetukai. Septynetukai Seime. Aštuonetukai. Aštuonetukai Seime. Devynetukai. Devynetukai Seime. Išskirtiniai skaičiai. Skaičių pasiskirstymas tarp seimo narių.
  Konstitucinė teisė, pristatymas(14 skaidrių)
  2005-08-10
 • Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucinis statusas (2)

  Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Seimas – atstovaujamoji valstybės institucija. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo struktūra. Seimo kompetencija ir įgaliojimai. Seimo kadencijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-04-25
 • Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

  Įvadas. Rinkimų sistemos. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-09-19
 • Lietuvos Respublikos teisėjų neliečiamybė

  Teisėjas. Teisėjų neliečiamumas. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas.
  Konstitucinė teisė, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-10
 • Lietuvos Respublikos teismai (2)

  Teisėtumas. Teismų vieta kitų valstybinių institucijų sistemoje. Teismų veiklos principai. Teismų sistema. Apylinkės teismas. Apylinkės teismo kompetencija. Apygardos teismas. Apygardos teismo kompetencija. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas. Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Lietuvos apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo kompetencija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Aukščiausiojo Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinio teismo kompetencija. Teismų taryba. Teismo raštinė. Teismo archyvas. Teisėjų atleidimas, pašalinimas, drausminė atsakomybė.
  Konstitucinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Lietuvos Respublikos teismų sistema (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Teisėjų statusas. Pagrindiniai teismų veiklos principai.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-30
 • Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kaita (1918 - 1940 metais)

  Įvadas. Lietuvos teismų sistema ir jos raida. Bendrosios kompetencijos teismai. Klaipėdos krašto teismai. Ypatingieji teismai. Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimas.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-05-11
 • Lietuvos Respublikos vietos savivalda

  Vietos savivalda. Savivaldybė. Savivaldybėse yra šios institucijos. Savivaldybių tarybos. Meras. Mero pavaduotojai. Kontrolė. Savivaldybės kontrolierius. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-07-06
 • Lietuvos tarpukario konstitucijos

  Įvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1922m. Lietuvos valstybės konstitucija. 1928m. Lietuvos valstybės konstitucija. 1938m. Lietuvos valstybės konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2009-02-27
 • Lietuvos Teismai

  Tarptautinis Teisingumo Teismas, Teismo sudėtis ir teisėjų rinkimai. Atleidimas. Posėdžiai. Kolegijos. Teisėjų nušalinimas. Ad hoc teisėjai. Pirmininkas. Vicepirmininkas. Teismo sekretorius. Buveinė. Kompetencija ir jurisdikcija ginčų atveju. Priimtinumas. Teismo procesas. Neatvykimas.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-11-12
Puslapyje rodyti po