Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė

Konstitucinė teisė (232 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konstitucinė teisė (31)

  Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų sąvoka. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūriniai ypatumai. Konstitucinės teisės normų realizavimas. Konstitucinės teisės normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucija. Konstituciniai principai. Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas LR konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių klasifikacija. Žmogaus teisės LR (Lietuvos Respublikos) Konstitucijoje. Pilietinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Socialinės-ekonominės ir kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ribojimo problemos. Žmogaus teisių garantijos. Europos žmogaus teisių konvencija. Lietuvos Respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis. Konstitucijos apsauga. LR Konstitucinis Teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Valstybė. Valstybės forma. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Nevalstybinės organizacijos konstitucinėje teisėje. Rinkimai ir referendumai. Valstybės valdžios institucijų sistema. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formavimo tvarka. Parlamento struktūra. Parlamento funkcijos ir įgaliojimai. Parlamento reglamentas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas. Respublikos Prezidento rinkimai. Lietuvos Respublikos Prezidento aktai, jų teisinė galia. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai, jų priėmimo tvarka. Teisminė valdžia, jos ypatumai, funkcijos. Vietos savivalda ir valdymas. Vietos savivaldybės institucijos. Savivaldybių funkcijos. Vietos valdymo organizavimas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(65 puslapiai)
  2010-01-29
 • Konstitucinė teisė (32)

  Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka (galima sampratų įvairovė), poveikio (reglamentavimo) dalykas (sritis), metodai(būdai) ir funkcijos Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės poveikio(reglamentavimo) dalykas ir objektas(sritis). Poveikio (reguliavimo) metodai(būdai). Konstitucinės teisės ir konstitucinio teismo funkcijos. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai (konkrečių konstitucijos nuostatų pavyzdžiai). "Teisės spraga" konstitucinėje teisėje. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Teisės spraga konstitucinėse normose. Jurisprudencija – konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės institutai ir jų samprata, susijusi su Konstitucinio teismo nutarimais (1998 02 18 ir 2003 12 30). Konstitucinės teisės institutai ir jų samprata. Konstitucinio Teismo nutarimai(1998-02-18 ir 2003 12 30). Konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai (konkrečių konstitucijos nuostatų nuorodos). Konstitucinių teisinių santykių kvalifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai (atsižvelgiant į konstitucijos 63, 88, 115str.). Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Subjektas, objektas, turinys. Konstitucinių teisinių santykių turinys. Konstitucinių teisinių santykių ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai. Pagrindinės valstybės institucijos: Seimas, Prezidentas, Vyriausybė, Konstitucinis Teismas (siaurąja prasme), Lietuvos bankas, VSD, valstybės kontrolė, vyriausioji rinkimų komisija, kiti teismai(plačiąja prasme). Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai (atsižvelgiant į Konstitucijos 63 str., 88 str. ir 115 str.). Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika (konkretūs pavyzdžiai). Konstitucionalizacijos samprata. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje ir konstitucionalizacijos samprata. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika (konkretūs pavyzdžiai). Dabartinės konstitucijos ypatybės. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos struktūra ir forma. Konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra arba justicija, sistema, būdai ir formos. Konstitucinės justicijos būdai. Žmogaus teisės ir laisvės. Konkrečios teisių ir laisvių grupės. Pilietinės ir politinės teisės Pilietybė. LR valstybinės valdžios ir ją vykdančių institucijų sistema. Seimas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(60 puslapių)
  2011-03-31
 • Konstitucinė teisė (4)

  Pilietybė. Užsieniečių teisės. Prieglobsčio teisė. Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis teismas. Valstybė. Politinės partijos ir visuomeninės organizacijos. Fiziniai ir juridiniai asmenys.
  Konstitucinė teisė, konspektas(41 puslapis)
  2005-06-17
 • Konstitucinė teisė (5)

  Parlamento konstitucinė teisinė padėtis: Parlamento samprata, paskirtis; Parlamento išorinė forma (išorinė struktūra); Parlamento formavimo tvarka; Parlamentaro statusas; Parlamento vidinė struktūra; Parlamento kompetencija. Valstybės vadovo konstitucinis teisinis statusas: Valstybės vadovo samprata ir vieta valdžių sistemoje; Monarchas. Monarcho teisinės padėties ypatumai; Prezidento teisinis statusas. Vyriausybės konstitucinis teisinis statusas: Vyriausybės samprata ir vyriausybės organizacinės formos; Vyriausybės sudarymo tvarka; Vyriausybės kompetencija. Teisminė valdžia: Teisingumo samprata. Teisminė valdžia; Teismų organizavimo ir veiklos konstituciniai principai; Teismų sistemos. Jų ypatumai. Vietos valdymas ir savivalda: Valstybės administracinė teritorinė struktūra; Vietos (vietinis) valdymas; Savivalda; Savivaldos organai ir jų sudarymo tvarka; Administracinė priežiūra.
  Konstitucinė teisė, konspektas(28 puslapiai)
  2005-06-30
 • Konstitucinė teisė (6)

  Pagrindines žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Valstybės valdžios sistema. Teismų sistema Lietuvoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-13
 • Konstitucinė teisė (7)

  Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinė teisė kai teisinis reiškinys. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės pricipai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisnių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šalutinių klasifikavimo kriterijai. Konstitucija – pagrindinis konstitucinės teisės šaltinis. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka konstitucinės teisės doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Prieglobsčio teisė kaip ypatinga tam tikros užsieniečių grupės subjektinė teisė. Prieglobsčio teisės reglamentavimas Lietuvoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinių partijų veiklos principai, teisinės garantijos ir apribojimai. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų finansavimo šaltiniai ir lėšos. Politinių partijų finansinė kontrolė. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Religinės bendruomenės ir bendrijos.
  Konstitucinė teisė, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-03
 • Konstitucinė teisė (8)

  Apibūdinti konstitucinės teisės sąvoką, konstitucinės teisės dalyką ir metodą. Apibūdinti konstitucinės teisės normos sąvoką, elementus. Apibūdinti konstitucinių teisinių santykių sąvoką, elementus. Kokia konstitucinės teisės reikšmė ir jos vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Išanalizuoti konstitucinės teisės šaltinius. Kas būdinga 1992 metų Lietuvos Respublikos konstitucijai? Kokia jos struktūra? Kokia Konstitucijos keitimo tvarka? Kokie yra konstitucinės kontrolės būdai ir formos? Kokia Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje? Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir formavimo tvarka? Kas gali būti Konstitucinio Teismo teisėju? Kokia Konstitucinio Tesimo kompetencija? Kas ir kokiais atvejais turi teisę kreiptis į šį teismą? Kokie yra Konstitucinio Teismo aktai, jų rūšys ir jų teisinė galia? Išvardinti piliečių teises. Išvardinti piliečių laisves. Išvardinti piliečių pareigas. Kokie yra žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje? Apibrėžti pilietybės sąvoką. Kokie yra Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įgijimo būdai? Kokios yra Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės suteikimo sąlygos? Kas ir kokiais atvejais suteikia Lietuvos Respublikos (LR) pilietybę išimties tvarka? Kokiais atvejais Lietuvos Respublikos (LR) pilietybė neteikiama? Kokiais atvejais netenkama Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės? Apibūdinti vaikų pilietybės priklausymo nuo tėvų pilietybės ypatumus. Kokios pagrindinės užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, teisės, laisvės ir pareigos? Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibrėžti rinkimų teisės sampratą. Kas yra aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė? Kokios yra rinkimų rūšys? Apibūdinti jas. Kokios yra rinkimų sistemos Lietuvos Respublikoje (LR)? Kokie pagrindiniai rinkimų teisės principai? Apibūdinti juos. Kas gali būti ir negali būti renkamas Seimo nariu? Kokios sudaromos rinkimų apygardos ir apylinkės? Apibūdinti Vyriausiąją rinkimų komisiją : sudarymo tvarka; sudėtis; kompetencija. Apibūdinti apygardų rinkimų komisiją; sudarymo tvarka; sudėtis; kompetencija. Apibūdinti apylinkių rinkimų komisiją: sudarymo tvarka, sudėtis; kompetencija. Kokia kandidatų į Seimo narius kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Kokiais atvejais rengiami pakartotiniai rinkimai? Apibrėžti referendumo sąvoką. Kokios yra pagrindinės referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo teisė? Kokia referendumo paskelbimo tvarka? Apibūdinti referendumo rezultatų nustatymo tvarką. Kokios pagrindinės Seimo narių teisės ir pareigos bei garantijos? Kokiais atvejais Seimo nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą? Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokia jų kompetencija? Kas pavaduoja Seimo pirmininką? Kokius jis leidžia teisės aktus? Kokia Seimo valdybos sudėtis ir kompetencija? Kokia tvarka priimami valdybos nutarimai? Kokia Seimo seniūnų sueigos sudėtis ir kompetencija? Kokiu principu formuojami Seimo komitetai? Kokia jų kompetencija? Išvardinti komitetus. Kokiu principu sudaromos frakcijos Seime? Kokia jų reikšmė? Išvardinti Seimo įgaliojimus. Apibūdinti Seimo sesiją: eilinių ir neeilinių sesijų šaukimo tvarka; kas šaukia pirmąjį posėdį; kas vadovauja pirmajam ir kitiems posėdžiams? Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Prezidentus? Apibūdinti Prezidento rinkimų rezultatų nustatymo tvarką. Išvardinti Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimus. Kada jie nutrūksta? Kas ir kokiais atvejais pavaduoja arba laikinai eina Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas? Kokios yra įstatymų leidybos proceso stadijos? Apibūdinti jas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(32 puslapiai)
  2005-11-13
 • Konstitucinė teisė (9)

  Kokiam laikotarpiui skiriami Konstitucinio teismo teisėjai? Kas juos skiria? Kas teikia kandidatūras? Kokius klausimus sprendžia Konstitucinis teismas? Kas turi teisę kreiptis į Konstitucinį teismą? Kas skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisėjus? Kam galima apskųsti Apylinkės teismo priimtą sprendimą apeliacine tvarka? Kam apeliacine tvarka galima apskųsti Apygardos teismo priimtą sprendimą (byla išnagrinėta pirmąja instancija Apygardos teisme)? Kam galima apskųsti apylinkės teisme išnagrinėtą bylą kasacine tvarka? Kas į darbą priima ir atleidžia prokurorą? Kokias funkcijas vykdo prokuroras? Kas ir kaip gali nubausti prokurorą drausmine tvarka?
  Konstitucinė teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-13
 • Konstitucinė teisė kaip teisės šaka (sritis) ir kaip teisinės sistemos branduolys

  PowerPoint pristatymas. Konstitucinė teisė kaip teisės šaka (sritis) ir kaip teisinės sistemos branduolys. Konstitucinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Konstitucija – tai pagrindinis šalies įstatymas. Konstitucijų rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucijos, kaip pagrindinio šalies įstatymo, bruožai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucinės teisės institutai. Pilietybė. Europos Sąjungos pilietybė. Problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Žmogaus teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Pilietinės teisės kaip prigimtinės teisės. Politinės teisės kaip valstybės suteiktos teisės. Socialinės, ekonominės, kultūrinės teisės kaip neatsiejamų tarpusavyje teisių blokas. Asmens pareigos. Valdžių padalijimo principas. Seimas. Vyriausybė. Prezidentas. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Apeliacija. Konstitucinis teismas. Konstitucinio teismo pagrindinė funkcija.
  Konstitucinė teisė, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-02-21
 • Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga

  Įvadas. Konstitucijos ir baudžiamųjų įstatymų santykis. Teisinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga baudžiamosios teisės sferoje. Žmogaus teisės į gyvybę apsauga. Žmogaus asmens neliečiamybės (draudimas žaloti, kankinti, žiauriai su juo elgtis) apsauga. Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamybės apsauga. Nuosavybės teisės apsauga. Žmogaus būsto neliečiamybės apsauga. Išvados. Reziumė.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-21
 • Konstitucinės nuosavybės teisės apsaugos garantijos konstitucinio teismo jurisprudencijoje

  Įžanga. Nuosavybės neliečiamumo samprata. Nuosavybės socialinė funkcija. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės ribojimo problemos. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuomenės poreikių. Atlyginimas, kuris skiriamas dėl nuosavybės teisės paėmimo visuomenės poreikiams. Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalies nuostata. Teisė išreikalauti savo turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Valstybės nuosavybės teisės apsauga. Nuosavybės teisės įgijimo apsauga. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-01-07
 • Konstitucinės teisės įtaka kitoms teisės šakoms

  Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės reguliavimo sritys. Konstitucijos įtaka teisės doktrinos raidai ir teisėkūrai. Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė. Konstitucinė teisė ir tarptautinė teisė. Konstitucinė teisė ir civilinė teisė. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinė teisė ir administracinė teisė. Konstitucinė teisė ir baudžiamoji teisė. Konstitucinė teisė ir darbo teisė. Konstitucinė teisė ir žemės teisė. Konstitucinė teisė ir ekologinė teisė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-04
 • Konstitucinės teisės mokslas

  Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai ir jų sistema. Konstitucinės teisės mokslo sistema. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Sociologinė konstitucinės teisės mokykla ir jos metodologija. Politologinė-sociologinė mokykla ir jos metodologija. Konstitucinės teisės mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)), Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vokiškoji konstitucinės teisės mokykla. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinės Teisės (KT) mokslo raida. Mykolo Romerio konstitucinės pažiūros.
  Konstitucinė teisė, konspektas(15 puslapių)
  2006-09-15
 • Konstitucinės teisės mokslas Lietuvoje

  Konstitucinės teisės mokslo sąvoka. Konstitucinės teisinės minties formavimasis ir raida Lietuvoje. Mykolo Romerio konstitucinės pažiūros.
  Konstitucinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-03-13
 • Konstitucinės teisės normos

  Įvadas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normos samprata. Lietuvos konstitucinės teisės normų istorinė raida. Konstitucinių teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų rūšys. Konstitucinės teisės normų sistema. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-04-03
 • Konstitucinės teisės principai

  Įžanga. Teisės principai. Konstitucinės teisės principų samprata ir jų apibūdinimas. Konstitucinių principų sisteminimas pagal jų išraišką. Pirminiai principai. Išvestiniai principai. Konstitucinių principų sisteminimas pagal poveikį teisiniam reguliavimui. Koordinaciniai principai konstitucinių principų sistemoje. Konstitucijos viršenybės principas. Konstitucijos vientisumo principas. Teisinės valstybės principas. Determinaciniai principai konstitucinių principų sistemoje. Konstitucinių principų specifika. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-10-07
 • Konstitucinės teisės samprata

  Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijų raida ir jų rūšys. Konstitucijų rūšys. Konstitucijų tipai. Konstitucijos ir valstybės valdžia. Konstitucinė kontrolė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-01-08
 • Konstitucinės teisės samprata (2)

  Konstitucinės teisės sąvokos vartojimo aspektai. Dvi konstitucinės teisės sampratos: konstitucinė teisė kaip aukščiausioji teisė ir konstitucinė teisė kaip teisės sritis. Konstitucinio reguliavimo objektas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstituciniai principai. Konstitucinių principų klasifikavimas. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Nacionalinės teisės konstitucionalizacijos procesas. Konstitucinės teisės vieta nacionalinės teisės sistemoje. Konstitucinės teisės įtaka įvairioms nacionalinės teisės šakoms. Konstitucinė teisė ir tarptautinė bei supranacionalinė teisė.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Konstitucinės teisės samprata ir ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti pagrindinius konstitucinės teisės sampratos bruožus ir ypatumus. Konstitucinės teisės atsiradimas ir raida. Konstitucinės teisės samprata ir objektas. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinės teisės vieta teisės sistemoje. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai ir normos. Konstitucinės teisės šaltiniai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2008-12-02
 • Konstitucinės teisės šaltiniai

  Įvadas. Teisės šaltinio sąvoka. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių klasifikavimas. Lietuvos respublikos konstitucija. Konstituciniai įstatymai, konstituciniai aktai, konstitucijos pataisos. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo nutarimai. Lietuvos respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys. Įstatymai. Seimo statutas. Poįstatyminiai teisės aktai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Išnašos.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-26
Puslapyje rodyti po