Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės referatai

Civilinės teisės referatai (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vedybų sutarties samprata

  Įvadas. Vedybų sutarties samprata. Vedybų sutarties sudarymas. Vedybų sutarties sudarymo sąlygos. Vedybų sutarties įsigaliojimas. Vedybų sutarties notarinis tvirtinimas. Vedybų sutarties turinys. Uždavinys. Į Kauno miesto apylinkės teismą kreipėsi ieškovas, nurodydamas, kad šalys susituokė 2004 m. lapkričio 10 d. Santuokoje jiems gimė sūnus Karolis. Jau daugiau kaip metus laiko ieškovas su atsakove negyvena. Kur šiuo metu yra atsakovė jam nėra žinoma. Ieškovas teismo prašė santuoką nutraukti dėl atsakovės kaltės, nustatyti nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės nepilnamečio vaiko išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bei įsiskolinimą už praėjusius 12 mėnesių. Uždavinio sprendimas.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai

  Bendrosios pasaugos sutarties nuostatos. Sandėliavimas. Specialios pasaugos rūšys. Krovinių ir keleivių vežimas. Ekspedicija. Krovinių vežimas. Atskirų vežimo rūšių ypatumai. Krovinių vežimas geležinkeliu. Krovinių vežimas jūra. Buksyravimo jūra sutartis. Krovinių vežimas oro transportu. Keleivių ir bagažo vežimas. Krovinių ekspedicija. Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(27 puslapiai)
  2006-01-10
 • Veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai

  Įvadas. Civilinių teisių objektai. Rangos sutartis. Bendrosios nuostatos. Pasauga. Bendrosios pasaugos sutarties nuostatos. Sandėliavimas. Specialios pasaugos rūšys. Krovinių ir keleivių vežimas. Ekspedicija. Krovinių vežimas. Krovinių vežimas sausumos kelių transportu. Krovinių vežimas geležinkeliu. Krovinių vežimas jūra. Buksyravimo jūra sutartis. Krovinių vežimas oro transportu. Keleivių ir bagažo vežimas. Krovinių ekspedicija. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-09-18
 • Veiksnumas ir teisnumas. Jų apribojimai

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinis veiksnumas. Socialinis veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas ir teisnumas darbo teisėje. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimai. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens veiksnumas ir teisnumas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Juridinio asmens veiksnumo ir teisnumo apibūdinimas. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo apribojimai. Juridinių asmenų veiksnumo ir teisnumo ypatumai komercinėje teisėje. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-03
 • Verslo teisės subjektų samprata, rūšys ir veiklos pagrindai

  Įvadas. Verslo teisės subjektų samprata, rūšys ir veiklos pagrindai. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Išvada.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-10-12
 • Vertybiniai popieriai civilinėje teisėje

  Įvadas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Civilinių teisių objektų samprata ir rūšys. Vertybinių popierių vieta civilinių teisių objektų sistemoje. Vertybinių popierių atsiradimo priežastys. Vertybinių popierių teisinė prigimtis pagal klasikinę doktriną. Pasikeitimai šiuolaikinėse VP rinkose. Teisės į nematerialius VP Lietuvoje. Esminės VP rinkos reguliavimo naujovės VP rinkos įstatyme. Prievolės, susijusios su AB akcijų paketo įsigijimu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(31 puslapis)
  2007-10-09
 • Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės

  Civilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Indėlių liudijimai (sertifikatai). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Turtinės teisės. Daiktinės teisės. Prievolinės teisės. Perduodamos ir paveldimos teisės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-05-19
 • Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės kaip civilinių teisių objektas

  Civilinių teisių objektai: vertybiniai popieriai ir turtinės teisės. Vertybiniai popieriai. Akcijos, akcininkų turtinės teisės. Obligacijos. Čekiai. Vekseliai. Konosamentas. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apyvarta. Vertybinių popierių išleidimas į apyvartą. Vertybinių popierių kotiravimas. Informacijos apie akcinės bendrovės vertybinius popierius atskleidimas. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(28 puslapiai)
  2005-11-25
 • Viešas konkursas, samprata, viešo konkurso paskelbimas, sąlygos, jų pakeitimo ar atšaukimo tvarka

  Įvadas. Viešo konkurso samprata. Viešo konkurso teisinio santykio dalyviai. Viešo konkurso organizatoriaus pareiga sumokėti atlyginimą. Viešo konkurso paskelbimas. Viešo konkurso sąlygos. Viešo konkurso sąlygų pakeitimo ar konkurso atšaukimo tvarka. Išvados. Priedas (1).
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-11-04
 • Viešoji ir privačioji teisė

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti viešosios ir privatinės teisės sampratas, didesnį dėmesį skiriant jų atribojimo specifikai. Viešosios ir privatinės teisės viešpatavimas ir veikimo sritys. Viešosios ir privatinės teisės samprata. Viešosios ir privatinės teisės reglamentavimo objektas2. Viešųjų ir privačiųjų interesų įgyvendinimas. Viešosios ir privatinės teisė: sistema ir požymiai. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Viešosios ir privatinės teisės atribojimo teisinis pagrindas. Privatinės teisės dominavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-08-24
 • Viešosios nuosavybės teisės samprata, objektai ir jų klasifikavimas

  Įžanga. Viešosios nuosavybės samprata ir jų klasifikavimas. Valstybės turto sandara. Savivaldybės turto sandara. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-30
 • Vykdymo institucinė sistema ir antstolio teisinis statusas

  Istorinė teismo antstolių statuso raida Lietuvoje. Antstolių institucinė reforma. Antstolių teisinis statusas ir teikiamos paslaugos. Turto administravimas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų įteikimas. Tarpininkavimas. Teisinės konsultacijos. Turto realizavimas. Vykdymo institucinė sistema. Lietuvos antstolių rūmai. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Lietuvos antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių garbės teismas. Antstolių veiklos kontrolė. Antstolių atsakomybė. Sprendimų vykdymo išlaidos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-23
 • Vykdymo veiksmų atidėjimo, vykdomosios bylos sustabdymo ir nutraukimo procesas

  Įvadas. Teismo sprendimų vykdymo instituto istorinė raida. Antstolio pirmtakai - diečkus, vižas ir vaznys. Sprendimų vykdymas XVI - XIX amžiuje. Teismo antstolių veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Sprendimų vykdymas po SSRS okupacijos. Sprendimų vykdymo teisinis reguliavimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Antstolių sistemos reforma. Reformos principai. Antstolio teisinis statusas. Išieškojimas iš skolininko turto. Išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės. Išieškojimas iš pašalpų. Išieškojimas iš būsto. Išieškojimas negalimas. Turto realizavimo tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomosios bylos nutraukimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos užbaigimas. Necivilizuota priverstinio iškeldinimo iš būsto sistema. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-16
 • Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje

  Sulytinimo ekonomika. Vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas. Dvi atskiros sritys. Lygybės ekonomika. Diskriminacijos mastai. Akademinė karjera lyčių lygybės požiūriu. Vyrai profesiniame gyvenime ir jų interesai. Moterų aktyvumas. Moterys politikoje. Santuoka. Šeima. "Lyčių lygybė yra neišvengiama". Tėvystės atostogos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Žemės paėmimo visuomenės poreikiams teisinis reguliavimas

  Žemės paėmimo visuomenės poreikiams teisinis reguliavimas. Istorinis nuosavybės teisinio reguliavimo kontekstas. Nuosavybės teisių apsauga ir jos išimtys. Žemės nuosavybės teisių apsauga. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams teisinis reguliavimas. Valstybės kompetencija paimant žemę visuomenės poreikiams. Atlyginimas už žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Ginčų sprendimas dėl visuomenės poreikiams paimamos žemės. Nuosavybės teisės perėjimas valstybei. Išvados. I Uždavinys. II Uždavinys.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-12-27
 • Žydų teisės genocido laikotarpiu

  Žydų prigimtinės teisės ir laisvės. Žydų specialios teisės ir laisvės. Žydų socialinės teisės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos

  Įvadas. Konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių apžvalga. Pilietinės žmogaus teisės ir laisvės. Politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės žmogaus teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-03-28
 • Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas

  Įvadas. Šiuo metu vykdomi Lietuvoje teisinio bendradarbiavimo projektai. Žmogaus ir valstybės svarbus bendradarbiavimo padėjėjas – policija. Teisinis bendradarbiavimas civilinėse bylose. Diskriminacija. Teisinė valstybė ir visuomenė. Žmogaus ir valstybės teisės ir pareigos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-04
 • Žmogaus teisės

  Įvadas. Žmogaus teisių sąvoka. Žmogaus teisių raida. Pagrindinės žmogaus teisės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės. Asmeninės teisės. Pagrindinės žmogaus teisės Lietuvoje. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-28
 • Žmogaus teisės ir humanitarinės teisės samprata

  Žmogaus teisės samprata. Humanitarinės teisės samprata. Tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės santykis. Tarptautinė humanitarinė teisė ir žmogaus teisės ginkluotų konfliktų metu. Tarptautinė humanitarinė teisė kaip žmogaus teisių teisės dalis. Tarptautinė humanitarinė teisė ir žmogaus teisių teisės užtikrinimo problemos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-05-25
Puslapyje rodyti po