Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės kursiniai darbai

Civilinės teisės kursiniai darbai (82 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Restitucija: sąvoka, taikymas, vieta Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistemoje

  Įvadas. Darbo tikslas yra apibrėžti restitucijos sąvoką, nustatyti jos vietą Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistemoje, bei pabandyti paaiškinti jos taikymą. Restitucijos kilmė. Restitucijos vystymosi raida. Restitucijos samprata Lietuvos civilinės teisės sistemoje. Restitucijos teisinė prigimtis. Restitucijos būdai ir vykdymas. Restitucijos rūšys. Restitucijos taikymo pagrindai. Restitucija sutarties negaliojimo atveju. Sandoriai su asmens subjektiškumo trūkumais. Sandoriai su asmens valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų. reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo. Restitucija prievolės neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos atveju. Restitucijos taikymas sutarties nutraukimo atveju. Restitucija sutartiniuose santykiuose ir restitucijos taikymas turtą gavus neteisėtai arba per klaidą. Restitucijos ir nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo santykis. Restitucijos ir vindikacijos santykis. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-03-18
 • Rungimosi principas: teoriniai ir praktiniai taikymo aspektai

  Įvadas. Rungimosi principo turinio aspektai. Įrodinėjimo dalyką civilinėje byloje nustato ginčo šalys. Teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymu. Teisėjas netiria faktų ir nerenka įrodymų savo iniciatyva. Teismas negali iškelti bylos savo paties iniciatyva. Teismas negali priteisti to ko šalis neprašė. Rungimosi principo turinio išimtys. Rinkti įrodymus savo iniciatyva teismas turi teisę tik įstatymų numatytais atvejais. Teismas gali kontroliuoti šalių procesinius veiksmus, taikyti jiems sankcijas, nurodyti įrodinėjimo proceso trūkumus. Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais teismas gali peržengti ieškinio, taip pat apeliacinio ar kasacinio skundo ribas. Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais teismas gali taikyti alternatyvius asmens teisių ar teisėtų interesų gynimo būdus. Teismas gali, tam tikrais atvejais ir privalo, inicijuoti civilinės bylos iškėlimą, savo iniciatyva įtraukti atsakovą į bylą. Išvados. Santrauka (Summary).
  Civilinė teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-01-08
 • Santuokos nutraukimas (3)

  Įvadas. Santuokos teisinio instituto raida. Santuokos nutraukimo pagrindai ir tvarka. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimo sąlygos ir tvarka. Sutuoktinių taikinimas. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinių prašymu sąlygos. Prašymo nagrinėjimo tvarka. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės. Santuokos dėl sutuoktinių kaltės nutraukimo sąlygos. Abiejų sutuoktinių kaltė. Santuokos nutraukimo tvarka. Sutuoktinių taikinimas. Laikinosios apsaugos priemonės. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(51 puslapis)
  2007-09-27
 • Santuokos nutraukimas (4)

  Įvadas. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimo sąlygos ir tvarka. Sutuoktinių taikinimas. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinių prašymu sąlygos. Prašymo nagrinėjimo tvarka. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės. Santuokos dėl sutuoktinių kaltės nutraukimo sąlygos. Abiejų sutuoktinių kaltė. Santuokos nutraukimo tvarka. Sutuoktinių taikinimas.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-26
 • Santuokos sudarymo sąlygos

  Įžanga. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokinis amžius – svarbi santuokos sudarymo sąlyga. Teisės aktai, reglamentavusieji ir reglamentuojantys santuokinį amžių Lietuvoje. Santuokinis amžius, nustatytas teisės aktų, galiojusių Lietuvoje. Užsienio valstybių teisės aktai, nustatantys santuokinį amžių. Monogamijos principas. Monogamijos principo pažeidimas. Monogamijos principas – kitų valstybių teisės aktuose. Santuokos savanoriškumas, jo pažeidimo pasekmės. Asmenų veiksnumas. Asmenų veiksnumo apribojimas ir pripažinimas neveiksniais. Santuokų, sudarytų neveiksnių asmenų, teisinės pasekmės. Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims. Sutuoktinių kraujo giminystės santykiai. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-12-19
 • Svetimšalių teisinė padėtis Lietuvoje 1918-1940 metais

  Įvadas. Kas yra svetimšalis? Pilietybė ir piliečių padėtis. Piliečiai pagal 1922 metų gegužės 12 d. Deklaraciją dėl mažumų apsaugos Lietuvoje. Visų tautybių Lietuvos gyventojai turi lygias teises. Lietuvos pilietybės įgijimas optacijos būdu. Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Pilietybės netekimas. Pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Pilietybės atgavimas. Pilietybės atėmimas. Pilietybės niekinumas. Pilietybės įgyvendinimas Klaipėdos krašte. Pilietybės įgyvendinimas Vilniaus krašte. Požiūris į svetimšalius konkrečiose gyvenimo srityse. Kariuomenėje. Vienuolyne. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-03-26
 • Šeimos santykių aspektai pagal Kazimiero teisyną ir Pirmąjį Lietuvos Statutą

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti šeimos santykių aspektus pagal Kazimiero teisyną ir Pirmąjį Lietuvos Statutą. Kazimiero teisyno ir pirmojo Lietuvos statuto apžvalga. Kazimiero teisynas: kada išleistas, kam skirtas. Pirmasis Lietuvos Statutas: kada išleistas, kam skirtas. Santuokos sudarymas. Santuokinis amžius. Reikalavimai dėl psichinės būsenos. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Santuokos nutraukimas. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Globos teisiniai pagrindai. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-11-15
 • Šeimos sąvoka prasmė ir legalizavimo reikalingumas

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti šeimos sąvokos prasmę ir jos legalizavimo reikalingumą. Šeimos raidos istorija. Bendroji šeimos raida. Šeimos sąvoka ir jos reglamentavimas senovės. Romoje. Šeimos raida Lietuvoje. Šiuolaikinės šeimos formos ir su jų atsiradimo susijusios problemos. Šeimos ir santuokos sąvokų atskyrimas. Šeimos sąvoka literatūroje. Šeimos sąvoka mokslinėje literatūroje. Šeimos sąvoka teisinėje literatūroje ir teisininkų darbuose. Šeimos sąvoka teisės aktuose. Šeimos sąvoka tarptautiniuose teisės aktuose . Šeimos teisių chartija. Bandymai legalizuoti šeimos sąvoką Lietuvos teisėje. Šeimos sąvokos reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose. Naujos diskusijos dėl šeimos sąvokos. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-09
 • Šeimos teisė pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus

  Įžanga. Pozityvinės santuokos sudarymo sąlygos. Santuokinis amžius. Psichikos būklė. Susituokiančiųjų valia sudaryti santuoką. Negatyvinės santuokos sudarymo sąlygos. Giminystė ir svainystė. Ankstesnės santuokos buvimas. Religijų skirtumas. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Bažnytinių nuostatų sąlygos. Santuokos nutraukimas ir jos pripažinimas negaliojančia. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų santykių ypatumai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Tam tikri ypatumai, susiję su neteisėtų vaikų statusu. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-03-21
 • Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

  Įvadas. Metodologinės prielaidos. A priori. A posteriori. Įstatymo ir teisės analogija. 1964 m. civilinio proceso kodeksas. 2002 m. civilinio proceso kodeksas. Analogija ir teisės principai. Teisės principai. Praktika. Analogijos taikymo ribojimas. Išvados. Teisinis situacijos įvertinimas.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-08-17
 • Turto areštas vykdymo procese

  Vykdymo proceso kursinis darbas. Įvadas. Darbo pagrindinis tikslas — išnagrinėti Civilinio proceso kodekse reglamentuojamą turto arešto, vykdant teismų sprendimus, tvarką. Išieškojimas iš skolininko nuosavybės. Skolininko nuosavybė. Skolininko turto paieška. Turto arešto samprata. Turto areštavimo tvarka. Skolininko turto išieškojimas. Turto arešto reikšmė. Turto arešto aktas. Turto aprašymas. Areštuojamo turto įkainojimas. Areštuoto turto saugojimas ir administravimas. Turto arešto pabaiga. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-02-13
 • Turto panaudojimo teisė

  Įvadas. Valstybės ir savivaldybės turto, valdomo patikėjimo teise, valdymas, naudojimas ir apskaita. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas. Civilinis kodeksas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-01-25
 • Užsieniečių teisinės padėties reglamentavimo ypatumai

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Teisėtas užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje. Sveikatos draudimas. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams. Prieglobsčio suteikimas Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas. Neteisėtas užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką. Priverstinis užsieniečių išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-06
 • Vaiko teisių apsauga

  Įvadas. Svarbiausios sąvokos. Kas yra vaikas. Teisėti vaiko atstovai. Vaikų teisių apsauga. Vaikų teisių įgyvendinimą koordinuojančios institucijos. Socialinis darbas su vaikais iš socialinės rizikos grupės šeimų. Prievarta prieš vaikus ir seksualinis – komercinis vaikų išnaudojimas. Nusikaltimai prieš vaikus Internete. Ilgalaikės seksualinės prievartos pasekmės. Seksualinės prievartos atskleidimas. Prievarta prieš vaikus ir seksualinis – komercinis vaikų išnaudojimas (Lietuva). Vaikų seksualinės prievartos prevencija. Vaikų apsauga nuo neteisėto grobimo. Vaiko teisų apsauga ir darbo rinka. Vaiko teisių apsauga ir laikinas vaikų išvykimas į užsienio valstybę. Išvados. Priedai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(50 puslapių)
  2006-03-14
 • Vaikų teisų apsauga

  Įvadas. Vaiko teisių ir teisėtų interesų garantavimo sistema. Vaiko teisių apsaugos juridinė bazė. Nacionalinio lygmens vaiko teisių institucija. Vaiko teisių apsaugos institucijos savivaldybių lygmeniu. Socialinės – ekonominės sąlygos ir vaikų problemų sprendimų įgyvendinimas Socialinės pagalbos ir socialinio darbo sistema ir ypatumai. Įgyvendinamų programų apžvalga. Bendrojo lavinimo mokyklos socialinio pedagogo veiklos kryptys. Smurtas ir prievarta prieš vaikus. Pagrindinės vaiko, patyrusio prievartą, apsaugos problemos. Pasiūlymai, kaip tobulinti vaikų, patyrusių prievartą, apsaugą. Kaip mes galėtumėm apsaugoti vaikus nuo smurto ir prievartos? Nepilnamečių nusikalstamumas. Kokios priemonės numatomos šiam procesui kontroliuoti? Vaikas ir ekonomikos politika. Įžvelkime ryšį. Kaip Europos išlaidos siejamos su vaiku. Tiesioginės Europos Sąjungos išlaidos vaikui. Išvados. Priedas (1).
  Civilinė teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-10-15
 • Valstybės imunitetas nuo vykdymo veiksmų

  Teorinis klausimas: valstybės imunitetas nuo vykdymo veiksmų. Įvadas. Valstybės, jos organų ir atstovų bei valstybinio turto imuniteto principo raida ir samprata. Valstybės ir jos turto imuniteto nuo užsienio jurisdikcijos rūšys. Valstybės imuniteto nuo vykdymo veiksmų samprata. Teisės aktai numatantys vykdymo veiksmus. Lietuvos teismų praktika sprendimų vykdymo srityje. Diplomatinių santykių užmezgimas bei teismo sprendimų vykdymas ginčuose dėl diplomatinių atstovybių personalo atliekamų funkcijų. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-04-17
 • Vartotojų teisių gynimas

  Įvadas. Vartotojų teisės. Silpnesnioji sandorio šalis. Įstatymas reguliuoja. Jei prekė nekokybiška. Bendrieji išorės veiksniai. Vidiniai veiksniai. Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimo. Vartotojų teisių apsaugos būklė ir problemos Lietuvoje. Išvados. Priedas.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-17
 • Varžytynių vykdymo problema

  Išieškojimo bendrosios nuostatos. Raginimas, šalių teisės ir pareigos. Priverstinio išieškojimo bendrosios nuostatos. Turto realizavimo samprata. Turto pardavimas iš varžytinių. Skelbimas apie būsimas varžytinės. Dalyvavimo varžytinėse sąlygos. Varžytinių tvarka. Varžytinių protokolas. Turto pardavimo iš varžytinių aktas. Varžytinių paskelbimas neįvykusiomis. Turto pardavimo iš varžytinių pasekmės. Turto perdavimo išieškotojui aktas. Antrosios varžytinės. Turto pardavimas per prekybos įmonę. Vertybinių popierių arešto ir realizavimo ypatumai. Išieškotų sumų paskirstymas. Sprendimų vykdymo išlaidos. Turto realizavimo ir perdavimo pripažinimas negaliojančiu. Turto realizavimo ypatumai senajame Lietuvos Respublikos (LR) Civilinio proceso kodekse (CPK). Turto pardavimo iš varžytinių praktika. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-10-20
 • Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, kaip civilinių teisių objektai

  Įvadas. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Valstybės skolinis įsipareigojimas. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apskaita akcinėje bendrovėje. Vertybinių popierių apskaitos lygiai, pagrindinės apskaitos taisyklės. Turtinės teisės. Įmonės ir turtiniai kompleksai. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-03-29
 • Viešojo intereso gynimo ypatybės civiliniame procese

  Įvadas. Viešojo intereso sąvokos reikšmė. Prokuroro vaidmuo ginant viešąjį interesą. Valstybės ir savivaldybės institucijų bei kitų asmenų veikla ginant viešąjį interesą. Darbo metodai ir priemonės. Mokslinės literatūros analizės metodas. Teisinių dokumentų analizės metodo pagrindimas. Sunkumai ir kliūtys, su kuriais susidurta darbo rengimo metu. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Praktiniai viešojo intereso gynimo aspektai. Prokurorų, ginančių viešąjį interesą, statistinė analizė. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus, ginant vaikų interesus, statistiniai duomenys. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2012-01-19
Puslapyje rodyti po