Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paveldėjimas pagal testamentą (4)

  Įvadas. Paveldėjimo sąvoka ir paveldėjimo teisės objektai. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimo sąvoka. Paveldėjimo pagal testamentą bendrosios nuostatos. Įpėdiniai pagal testamentą. Testamento sudarymas. Palikimo priėmimas ir atsisakymas. Palikimo priėmimas. Paveldėjimo teisės liudijimas. Palikimo atsisakymas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-04
 • Paveldėjimas pagal testamentą (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti ir išanalizuoti testamento sudarymo tvarką, ypatumus bei dažniausiai praktikoje padaromas klaidas. Kaip ir kada galima keisti testamentus, papildyti ir panaikinti. Specializacijų veiklos sričių, kuriuose įgyjamos profesinės kompetencijos, sąrašai. Paveldėjimo pagal testamentą istorinė raida Testamento sąvoka, rūšys, subjektai. Testamento sudarymas. Testamento turinys, testamento pakeitimas, papildymas ir atšaukimas. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-06-02
 • Paveldėjimo pagal testamentą problematika

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Turto paveldėjimo instituto reikšmė ir vieta civilinėje teisėje. Turto paveldėjimas, kaip savarankiškas civilinės teisės institutas. Turto paveldėjimo teisinių santykių ypatumai romėnų teisėje. Notariato, kaip institucijos, veiklos ypatumai paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Paveldėjimo teisės samprata ir paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laiko ir vietos problematika. Paveldėjimo teisės subjektų ypatumai. Paveldėjimo teisės objektų klasifikacijos reikšmė. Atskiri paveldėjimo pagal įstatymą aspektai. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento sąvoka jo sudarymo sąlygos ir turinys. Testamentų rūšys. Oficialusis testamentas. Asmeninis testamentas. Testamentinė išskirtinė. Testamento vykdytojas ir palikimo administratorius. Privalomosios palikimo dalies institutas paveldėjimo teisėje. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tvarkos ypatumai. Palikimo priėmimas. Atsisakymas priimti palikimą. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas. Nuosavybės teisės liudijimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (5).
  Civilinė teisė, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2007-05-05
 • Paveldėjimo teisė

  Įžanga. Bendrosios paveldėjimo teisės nuostatos. Paveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laikas. Palikimo atsiradimo vieta. Įpėdiniai. Pergyvenusio sutuoktinio paveldėjimas ir įpėdinio statuso praradimas. Specialiosios paveldėjimo teisės nuostatos. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Paveldėjimas atstovavimo teise ir sutuoktinių paveldėjimo teisė. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentinė išskirtinė. Testamento vykdymas. Testamento panaikinimas, papildymas ir pakeitimas.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-09-23
 • Paveldėjimo teisė (2)

  Įvadas. Paveldėjimas. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įpėdiniai pagal įstatymą. Vaikaičių ir provaikaičių teisė paveldėti. Paveldėjimas atstovavimo teise. Sutuoktinių paveldėjimo teisė. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė (legatas).
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-05-04
 • Pažeidžiamiausių socialinių grupių teisių padėtis. Neįgaliųjų teisės

  Įžanga. Neįgaliųjų teisė į mokymą, profesinį rengimą ir konsultavimą, kultūrinę ir sportinę veiklą bei poilsį (teisė į savarankiškumą). Neįgaliųjų mokymas. Neįgaliųjų profesinis mokymas. Asmenų, dirbančių neįgaliųjų asmenų švietimo srityje, rengimas. Teisė į kultūrinę, sportinę veiklą ir laisvalaikį. Neįgaliųjų teisė į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir socialinę integraciją. Neįgaliųjų medicininė reabilitacija ir protezinė pagalba. Socialinės paslaugos. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Neįgaliųjų integravimas į darbą. Piniginė socialinė neįgaliųjų parama. Institucijos, užtikrinančios neįgaliųjų teisių apsaugą, problemos ir jų priežastys. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-12-02
 • Pilietybės suteikimo mechanizmai

  Įvadas. Naujasis 1991 m. gruodžio 5d. Pilietybės įstatymas. Pilietybės išsaugojimas. Natūralizacijos (šeimyninio ir nešeimyninio pobūdžio) samprata ir sąlygos. Pilietybės netekimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-08-13
 • Pirkimo ir pardavimo sutarties rūšys

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumus ir jų skirtumus. Pirkimo-pardavimo sutartis. Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys. Energijos pirkimo pardavimo sutartys. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys. Įmonės pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Daiktų pirkimas-pardavimas išsimokėtinai. Pirkimas-pardavimas su atpirkimo teise. Daiktų pardavimas aukciono būdu. Kitokių pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-03-06
 • Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas

  Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties asortimentas. Daiktų kokybė. Pardavėjo pareiga patvirtinti daiktų nuosavybės teisę. Turto kaina. Mokėjimo sąlygos. Turto priėmimas–perdavimas. Pardavėjo patvirtinimai. Atsakomybė. Baigiamosios nuostatos. Juridinių šalių adresai ir parašai. Išvados.
  Civilinė teisė, analizė(10 puslapių)
  2007-03-20
 • Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė

  Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Šalių atsakomybė. Ginčų sprendimo tvarka. Force majeure. Sutarties galiojimas. Kitos sąlygos. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai. Išvados.
  Civilinė teisė, analizė(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)

  Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. Šalių atsakomybė. Daiktų kokybė. Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės. Daiktų saugojimas. Daiktų tara ir pakuotė. Daiktų įpakavimas. Prekių pristatymas. Daiktų perdavimo terminas. Pareigos perduoti daiktų priklausinius, priedus ir dokumentus neįvykdymo pasekmės. Pirkėjo pareiga sumokėti kainą ir kitas išlaidas. Ginčų sprendimas. Išvados.
  Civilinė teisė, analizė(9 puslapiai)
  2007-04-25
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (11)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Sutarties objektas. Turto kaina. Turto pristatymo terminai ir priėmimas – perdavimas. Atsiskaitymai ir mokėjimai. Garantijos. Atsakomybė. Sutarties galiojimas ir nutraukimas. Sutarties pakeitimai ir papildymai. Force Majeure. Baigiamosios nuostatos. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(15 puslapių)
  2007-03-05
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (15)

  Pirkimo-pardavimo sutartis. Sutarties dalykas. Kaina ir atsiskaitymo tvarka. Turto perdavimas ir nuosavybės perėjimas. Pardavėjo teisės ir pareigos. Pirkėjo teisės ir pareigos. Sutarties galiojimas, nutraukimas, pakeitimas, papildymas. Baigiamosios sutarties nuostatos. Pirkimo-pardavimo sutartis. Sutarties dalykas. Kaina ir atsiskaitymo tvarka. Turto perdavimas ir nuosavybės perėjimas. Pardavėjo teisės ir pareigos. Pirkėjo teisės ir pareigos. Sutarties galiojimas, nutraukimas, pakeitimas, papildymas. Baigiamosios sutarties nuostatos. Pirkimo-pardavimo sutartis. Sutarties dalykas. Kaina ir atsiskaitymo tvarka. Turto perdavimas ir nuosavybės perėjimas. Pardavėjo teisės ir pareigos. Pirkėjo teisės ir pareigos. Sutarties galiojimas, nutraukimas, pakeitimas, papildymas. Baigiamosios sutarties nuostatos.
  Civilinė teisė, pavyzdys(10 puslapių)
  2009-11-03
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (8)

  Bendrosios nuostatos. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Sutarties šalių pareigos. Bendrosios pardavėjo pareigos. Pardavėjo pareiga perduoti daiktą (prekę). Pardavėjo pareiga patvirtinti daiktų nuosavybės teisę (įspėti apie trečiųjų asmenų pretenzijas į parduodamą daiktą). Pardavėjo pareiga saugoti parduotus daiktus. Bendrosios pirkėjo pareigos. Pirkėjo pareiga sumokėti kainą. Pirkėjo pareiga priimti daiktus. Teisių gynimas pardavėjui ar pirkėjui pažeidus savo pareigas pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Atskirų pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Vartojimo pirkimo- pardavimo sutarčių ypatumai. Daiktų keitimas ir grąžinimas. Pardavėjo atsakomybė, susijusi su netinkamos kokybės daikto pardavimu pirkėjui (vartotojui). Nekilnojamo daikto pirkimo –pardavimo sutartis. Būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartis.
  Civilinė teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2006-11-28
 • Politinių žmogaus teisių raida

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Bendra žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Politinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių garantijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-08
 • Praktikos ataskaita: teisminis skolų išieškojimas UAB "Skolų rizikos sprendimai"

  Įvadas. Teorinė užduotis. Įmonės sudarytos sutartys. Juridinių asmenų atstovavimo galimybės įmonėje. Įmonės prievolės, jų įvertinimas. Įmonės bylos teisme. Įmonės steigimą reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės reorganizavimo, likvidavimo galimybės. Praktinė analizė. Atstovavimo sutartis. Prievolių sutartis. Nuosavybės teisės įgijimo sutartis. Draudimo sutartis.
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2010-05-17
 • Prekyba žmonėmis

  Prekybos žmonėmis problema neaplenkė ir Lietuvos. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus prekybos žmonėmis ir prostitucijos prevencijos programą? Lietuva kovos su prekyba žmonėmis srityje. Visuomenės nuomonė.
  Civilinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-19
 • Prekyba žmonėmis pagal Lietuvos ir užsienio valstybių įstatymus

  Baudžiamosios teisės kursinis darbas. Prekyba žmonėmis pagal Lietuvos Respublikos (LR) naująjį Baudžiamąjį kodeksą (BK). Prekyba žmonėmis pagal Danijos, Švedijos ir Vokietijos baudžiamuosius kodeksus (lyginamasis tyrimas). Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-07-12
 • Prekybos agento veiklos reguliavimas civiliniame kodekse

  Įvadas. Tikslas. Parodyti kaip Civiliniame kodekse yra reguliuojama prekybos agento veikla. Prekybos agento sąvoka. Prekybos agento požymiai. Prekybos agento atsakomybė. Prekybos agento pareigos. Atstovaujamojo pareigos. Prekybos agento teisės. Prekybos agento ir atstovaujamojo tarpusavio sutartis. Konkurencijos draudimas. Prekybos agento atlyginimas. Išvados. Praktinė užduotis. Atsakymai. Išnašos.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-04-15
 • Prezumpcijos civilinėje teisėje

  Įvadas. Prezumpcijos pagrindai. Prezumpcijos ištakos. Prezumpcijos apibrėžimas. Prezumpcijų įtvirtinimas. Prezumpcijų struktūra. Prezumpcijų vieta tarp teisės normų. Prezumpcijų klasifikavimas. Tiesioginės ir išvestinės prezumpcijos. Prezumpcijos civilinėje teisėje. Prezumpcijų reikšmė. Išvados. Zusamenfassung.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-17
Puslapyje rodyti po