Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Diskriminacija darbe

  Įžanga. Diskriminacija darbe dėl rasės ar tautybės. Diskriminacija darbe dėl lyties. Diskriminacija darbe dėl amžiaus ar negalios. Diskriminacija darbe dėl seksualinės orientacijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-15
 • Dispozityvumo principo ribos civiliniame procese

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Principų samprata ir reikšmė visuomeniniuose teisiniuose santykiuose. Principų klasifikavimas ir reikšmė civiliniame procese. Dispozityvumo principas civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribų samprata ir reikšmė civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos Respublikos civiliniame procese. Civilinių bylų skirstymas pagal dispozityvumo ir imperatyvumo santykį. Dispozityvumo principo ribos užsienio šalių civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribos Vokietijos civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimai Rusijos, Švedijos ir Ispanijos civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimų pavyzdžiai Lietuvos teismų praktikoje. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-25
 • Dokumentinio proceso ir teismo įsakymo išdavimo proceso lyginamoji analizė

  Įvadas. Dokumentinis procesas. Reikalavimai, dėl kurių gali būti pareiškiami ieškiniai dokumentinio proceso tvarka. Preliminaraus sprendimo priėmimas. Atsakovo prieštaravimai. Bylos eiga teismui juos priėmus. Teismo įsakymo išdavimo esmė ir leistinumas. Teismo įsakymo išdavimas ir pranešimas skolininkui. Bylos eiga skolininkui pareiškus prieštaravus. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-01-24
 • Dovanojimo sutartis

  Dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties samprata. Sandoriai, nelaikomi dovanojimu. Dovanojimo sutartis su sąlyga. Dovanotojo teisės ir pareigos. Apdovanotojo teisės ir pareigos. Galėjimas dovanoti ir galėjimas priimti dovanas. Dovanojimo sutarties forma. Dovanojimo panaikinimas. Aukos.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Draudimo intereso samprata

  Draudimo intereso samprata kontinentinės ir bendrosios teisės sistemose. Uždavinys. J. Jokūbauskas kreipėsi su ieškiniu į teismą ir nurodė, kad su draudimo įmone UAB "Draudimas" sudarė draudimo sutartį, pagal kurią apdraudė automobilį BMV 525 ir jame esančią įrangą nuo vagystės ir trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos rizikos. Prašyme sudaryti draudimo sutartį J. Jokūbauskas nurodė, jog automobilyje įrengta signalizacija. Praėjus 3 mėnesiams po draudimo sutarties sudarymo įvyko draudiminis įvykis – nepažįstami asmenys išdaužė automobilio langą ir pabėgo. J. Jokūbauskas nurodė apie draudiminį įvykį pranešęs draudimo įmonei, kreipėsi į draudimo įmonę raštu dėl draudimo išmokos, kurią atsakovas atsisakė išmokėti, motyvuodamas, jog draudimo įmonės ekspertai ištyrė šį įvykį ir nustatė, jog signalizacija automobilyje buvo įrengta tik po draudiminio įvykio. Draudimo įmonė taip pat kreipėsi į teismą dėl draudimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Išspręskite šį ginčą.
  Civilinė teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-09-24
 • Duomenų apsaugos aktai ir asmens duomenų apsauga Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Su duomenų apsaugos aktais paprastai suderinami šie klausimai. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai yra šie. Asmens duomenys turi būti. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei.
  Civilinė teisė, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-10-16
 • Eurointegracija ir žmogaus teisės Lietuvoje

  Įvadas. Integracijos samprata ir pricipai. Integracijos principai. Europos sąjunga ir žmogaus teisės. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-01-03
 • Europos Sąjunga (ES) ir žmogaus teisių gynimas

  Įvadas. Žmogaus teisės ir jų plėtra. Žmogaus teisių plėtra. Ginamų žmogaus teisių katalogas. Žmogaus teisės Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjunga (ES). Europos konstitucija ir piliečiai. Europos taryba — organizacija, ginanti žmogaus teises. Europos žmogaus teisių konvencija. Žmogaus teisių apsaugos sistema. Politinių ir pilietinių teisių plėtra. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-06-05
 • Europos Sąjungos (ES) pilietybė

  Įvadas. Pilietybė. Kokias teises ir pareigas suteikia pilietybė? Europos sąjungos pasas. Laisvas asmenų judėjimas. Darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje (ES). Lietuva ir laisvas asmenų judėjimas. Galimybės, saugumas, apsauga ir teisės. Kokios Europos dirbančiųjų teisės? Kaip užtikrinama darbuotojų teisė į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą? Kaip piliečiai gali įgyti gebėjimų užsienyje? Tinkamumas darbui. Lygios galimybės ir teisės: Europos Sąjungos (ES) politika už moterų ir vyrų lygybę. Kokias teises suteikia Europoje galiojančios lygių galimybių nuostatos? Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Europos Sąjungos (ES) pilietybė (2)

  Įžanga. Europos Sąjungos (ES) pilietybė. Darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo asmenų judėjimo. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų) judėjimas. Išimtys dėl laisvo asmenų judėjimo. Steigimosi teisė. Paslaugos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-10-03
 • Europos žmogaus teisės konvencijos ir Lietuvos Respublikos (LR) suderinamumas

  Įvadas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, kurią priėmė Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja. Pastabos dėl teisių deklaracijos nuostatų. Lietuvos ratifikuotų Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijų perkėlimas į nacionalinę darbo teisę. Tarptautinės Darbo Organizacijos pagalba šalims narėms. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėje

  Įvadas. Teisės archyvai. Žmogaus apsauga. Konvencija. Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėje.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-09
 • Eutanazija (4)

  Įvadas. Žmogaus gyvybės apsauga. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neformalioji eutanazija Lietuvoje. Eutanazija kitose šalyse. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Išvados. Argumentai už ir prieš.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-23
 • Fiduciarinė pareiga vengti interesų konflikto

  Įvadas. Fiduciarinių pareigų samprata ir reikšmė. Fiduciarinė pareiga veikti protingai. Fiduciarinė pareiga veikti sąžiningai. Fiduciarinė pareiga būti lojaliam. Fiduciarinė pareiga – vengti interesų konflikto. Vadovas – akcininkas. Kai tas pats vadovas vadovauja keliems juridiniams asmenims. Juridinio asmens turto painiojimas su vadovo turtu. Vadovų atlyginimai ir kitos išmokos. Disponavimas turtu. Kiti turto painiojimo atvejai. Informacijos apie interesų konfliktą atskleidimas. Sankcijos už fiduciarnių pareigų pažeidimą. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-08
 • File Transfer Protocol servers vs. copyrights

  Referatas anglų kalba apie teisės požiūrį į FTP serverius. Liability of FTP provider according case law and international intellectual property law. Išnašos.
  Civilinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-05-05
 • Filialai ir atstovybės

  Įvadas. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens filialo nuostatai. Filialų reglamentavimas. Juridinio asmens atstovybė. Juridinio asmens atstovybė. Juridinio asmens atstovybės nuostatai. Juridinio asmens atstovybės reglamentavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-21
 • Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai

  Įvadas. Civilinės teisės pagrindai. Civilinės teisės santykis ir jos subjektai. Fizinio asmens teisnumo samprata. Fizinio asmens veiksnumas. Fizinio asmens veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-05
 • Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai (2)

  Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinio asmens teisnumo pradžia ir pasibaigimas. Fizinių asmenų teisnumo lygybė. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija apie fizinių asmenų lygiateisiškumą. Fizinių asmenų teisnumo turinys, teisnumo realumas ir garantijos. Fizinių asmenų veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Santykinis veiksnumas. Gyvenamoji vieta, jos juridinė reikšmė. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Jų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo atsiradimas ir veiksnumas. Veiksnumo sąvoka ir turinys. Veiksnumo ribojimas. Asmens pripažinimas neveiksniu. Asmenys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Veiksnaus asmens rūpyba.
  Civilinė teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-05-21
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (3)

  Įvadas. Teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilio teisnumo turinys. Veiksnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-21
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (4)

  Įžanga. Fizinių asmenų teisnumas. Civilinio teisnumo samprata. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Gimimo ir mirties momentas. Civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose numatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Neveiksnių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta. Gyvenamoji vieta. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-03-15
Puslapyje rodyti po