Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė

Administracinė teisė (261 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis

  Įvadas. Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas. Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. Užsieniečių teisinė padėtis 1985 metų deklaracijoje. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2010-09-30
 • Užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Leidimai gyventi Lietuvoje. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams. Užsieniečių Administracinė atsakomybė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos

  Įvadas. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje. Valstybės sienos perėjimo punktai. Asmens kelionės dokumentai ir jų pasienio kontrolė. Lietuvos Respublikos vizų sistema. Vizos išdavimo sąlygos. Atsisakymo išduoti vizą pagrindai. Vizos panaikinimo pagrindai. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Šengeno Erdvė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-05-18
 • Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos (2)

  Įvadas. Sąvokų apibrėžimai. Šengeno erdvė. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos respublikoje. Atvykimo į Lietuvos respubliką sąlygos. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos. Neteisėtas į Lietuvos respubliką užsieniečių atvykimas. Vidinių sienų kirtimas. Lietuvos respublikos vizų sistema. Šengeno viza. Nacionalinė viza. Vizos išdavimo sąlygos. Vizos panaikinimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-04-20
 • Užsieniečių registras

  Įvadas. Užsieniečių registro sąvokos ir funkcijos. Užsieniečių registro informacinės sistemos diegimas. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečių registro nuostatai. Užsieniečių registro sudedamosios dalys. Užsieniečių duomenų tvarkymas. Užsieniečių registras ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Lietuvos respublikos teisės aktų, reglamentuojančių užsieniečių registro funkcionavimą derinimas su Europos sąjungos aktais. Pabėgėlių registras. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos respubliką, sąrašas. Užsieniečių registro nuostatų problemos ir sprendimai. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-05-17
 • Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje

  Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečio sąvoka Lietuvos konstitucinėje teisėje. Užsieniečių buvimo Lietuvoje teisiniai modeliai (variantai, režimai). Laikinai (ne ilgiau kaip 90 dienų per metus) atvykusieji. Viza. Laikinas apsigyvenimas (iki 5metų). Nuolat gyvenantieji (ne trumpiau kaip 5 metus). Išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Užsieniečių teisės, laisvės, pareigos. Tarptautinės sutartys dėl užsieniečių teisinės padėties. Prieglobsčio teisė ir ją įgyvendinančių pabėgėlių teisinės padėties pagrindai.
  Administracinė teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-21
 • Valdymo teisėtumo užtikrinimas

  Teisėtumo samprata. Teisėtumo užtikrinimas viešajame valdyme. Teisėtumo užtikrinimo viešajame valdyme garantijos. Teisėtumo viešajame valdyme užtikrinimas organizaciniais teisiniais teisėtumo užtikrinimo būdais. Kontrolė. Viešojo valdymo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo valdymo srityje. Piliečių ir kitų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo ir kitose institucijose.
  Administracinė teisė, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-31
 • Valstybė ir teisė

  Įvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Valstybės bruožai

  Įvadas. Valstybės bruožai. Gyventojų teritorinis suskirstymas. Viešoji valdžia. Valstybės suverenitetas. Valstybės teisinės savybės. Valstybės santykis su kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-26
 • Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniai

  Įvadas. Žemės reforma Lietuvoje. Piliečių nuosavybės teisų atkūrimas. Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniai. Atlyginimas už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą. Kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą šaltiniai. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą pinigais ir vertybiniais popieriais tvarka. Atlyginimo už žemę, mišką padidinimo tvarka. Piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius tvarka. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-20
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba

  Įžanga. Sienos apsaugos raida. Tarptautinis bendradarbiavimas. VSAT uždaviniai. VSAT funkcijos. VSAT sudaro. VSAT padaliniai. VII Pagrindiniai VSAT veiklos akcentai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-06-04
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) (2)

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) raida. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) uždaviniai ir funkcijos. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) struktūra. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) užkarda. Užkardos uždaviniai ir funkcijos. Užkardos rūšys. Saugomų valstybės sienos ruožų ilgiai ir užkardoms taikomos rekomendacijos. Užkardos saugomo ruožo ilgį įtakojančios aplinkybės. Užkardos struktūra. Užkardos vadas. Padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimas. Aplinkybės ir veiksniai, galintys turėti įtakos valstybės sienos apsaugos organizavimui. Tarnybos plano sudarymas. Sargybų būrys. Aprūpinimo grandis. Pasienio sargybų tarnybinės priemonės. Pareigūnų pasiruošimas vykdyti sienos kontrolę. Pasienio sargybos pareigūnų tarpusavio ryšys ir sąveika su kitomis pasienio sargybomis. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-02-10
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų veikla užkardai priskirtame pasienio ruože

  Įvadas. VSAT įstatymas (kas liečia užkardą) ir pasienio teisinio režimo taisyklės. Užkardos nuostatai ir instrukcijos. Pasienio ruožo vietiniai gyventojai ir VSAT pareigūnų bendradarbiavimas su jais. Pasienio sargybų organizavimas užkardoje. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų vykdoma veikla

  VSAT pareigūnų vykdoma veikla kelio PKP. VSAT pareigūnų vykdoma veikla geležinkelio PKP. Krovininio traukinio patikrinimas. Veikla vykdoma saugant VS žaliojoje juostoje. Veikla vykdoma užkardoje.
  Administracinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-13
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos patrulis

  Įvadas. Temos dėstymas. Patrulis, vykdydamas tarnybos užduotį kateriu (valtimi). Patrulio veiksmai nustatant asmens tapatybę. Patrulio veiksmai sulaikant pažeidėjus. Patrulio veiksmai stabdant transporto priemones. Patrulio veiksmai ieškant ir persekiojant pažeidėjus. Tarnybos organizavimas. Išvada.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-13
 • Valstybės tarnautojo samprata ir teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – nagrinėti valstybės tarnautojo teisinį reglamentavimą. Valstybės tarnautojo samprata. Valstybės tarnautojo pareigybės. Priėmimas valstybės tarnautojo pareigoms. Valstybės tarnautojo pareigos ir teisės. Apribojimai, taikomi valstybės tarnautojui. Valstybės tarnautojo skatinimas ir atsakomybė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-04-13
 • Valstybės tarnautojų karjera ir valdymas

  Įvadas. Darbe nagrinėjama Valstybės tarnautojų karjeros samprata, jos reikšmė, kokiais pagrindiniais principais vadovaujamasi, koks valstybės tarnautojų administracinis ir teisinis statusas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų karjeros samprata. Kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas ir jo tikslas. Valstybės tarnybos valdymas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-09-15
 • Valstybės tarnautojų priėmimas į tarnybą

  Patikimas ir efektyvus valdymas. Valstybės tarnautojas. Lietuvos respublikos Valstybės tarnyba grindžiamas įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais. Asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą, taikomi tokie bendrieji reikalavimai. Į valstybės tarnybą negali būti priimti asmenys. Apie numatomą priėmimą į valstybės tarnybą skelbia. Pretendentas į valstybės tarnybą privalo pateikti šiuos dokumentus. Priimant į valstybės tarnybą, taikomi šie pretendentų atrankos būdai. Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priima.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-19
 • Valstybės tarnautojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindus, rūšis ir jų charakteristiką, bei teisinį reglamentavimą. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės teisinis reglamentavimas. Valstybės tarnybos samprata. Tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindas. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų valstybės tarnyboje rūšys ir charakteristika. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo tvarka ir trūkumai. Valstybės tarnautojų tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimas. Statutinių valstybės tarnautojų tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2010-01-22
 • Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos Didžiojoje Britanijoje

  Valstybės tarnyba Didžiosios Britanijos Konstitucijoje. Valstybės tarnybos kodeksas. Valstybės tarnautojų elgesio standartai. Integralumas. Sąžiningumas. Objektyvumas. Nešališkumas. Politinis nešališkumas. Kitos teisės ir pareigos. Didžiosios Britanijos vadovavimo valstybės tarnybai kodeksas. Paskyrimas į valstybės tarnybą. Vienodų galimybių valstybės tarnyboje įtvirtinimas. Saugių ir sveikų darbo sąlygų įtvirtinimas. Karjeros galimybės. Išlaidų kompensavimas. Kitos valstybės tarnautojų teisės ir pareigos.
  Administracinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-28
Puslapyje rodyti po