Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos kursiniai darbai

Ekonominės statistikos kursiniai darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių skaičiaus statistinis tyrimas paslaugų sektoriuje

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti paslaugų sektoriaus įmonių kitimo rodiklius, juos išanalizuoti teoriškai ir praktiškai. Įmonių skaičiaus paslaugų sektoriuje statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistiniame tyrime naudotinos lentelės. Statistiniame tyrime naudotini grafikai. Statistiniame tyrime naudotinos formulės. Įmonių skaičiaus statistinio tyrimo paslaugų sektoriuje metodika. Paslaugų sektoriaus įmonių skaičiaus statistinis tyrimas. Retrospektyvinė dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis, paveikslėliais. Priedai (6 psl.).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-04-17
 • Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla Klaipėdos apskrityje statistinis tyrimas

  Įvadas. Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla, skaičiaus statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla statistinio tyrimo Klaipėdos apskrityje eiga ir instrumentai. Klaipėdos apskrities įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla statistinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-18
 • Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinis tyrimas

  Įvadas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Lentelės naudojamos statistiniame tyrime. Grafikai naudojami statistiniame tyrime. Formulės naudojamos statistiniame tyrime. Moda. Mediana. Kvartilė. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-02
 • Keleivių vežimų tendencijos ir dinamika

  Įvadas. Keleivių vežimai autobusais Lietuvos miestuose. Tolimojo susisiekimo maršrutais tarifų analizė. Paslaugų už naudojimąsi autobusų stotimis tarifai. Pagrindinių sąvokų apibrėžimai. Visuomenės aptarnavimo viešuoju transportu užtikrinimas. Keleivių vežimai geležinkelių transportu. Keleivinio parko analizė. Kelionių bilietai. Keleivių vežimai jūrų transportu. Keleivių vežimai vidaus vandenų transportu. Keleivių vežimas oro transportu. Keleivių vežimo analizė.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-18
 • Kiekybiniai sprendimo metodai: bankrutavusios įmonės

  Įvadas. Darbo pagrindinis objektas yra bankrutuojančios įmonės, t. y. bankrutuojančių įmonių skaičius nuo 2004KI iki 2008K4. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Regresinei analizei reikalingų x atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x naudojant LINEST, LOGEST funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozės. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-03
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: metalų gamybos prognozavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti pagrindinių metalų gamybos priklausomybė nuo kitų veiksnių, tokių, kaip tekstilės gaminių gamyba, chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba, įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba, radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba ir variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba ir taip pat atlikti metalų gamybos prognozavimą. Analizuojami duomenys. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Koreliacinė analizė. Vidurkio skaičiavimas. Vidutinio standartinio nuokrypio skaičiavimas. Koreliacinio koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Skaičiavimas su funkcija LINEST. Skaičiavimas su funkcija LOGEST. Skaičiavimas su funkcija TREND ir GROWTH. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-02-03
 • Klaipėdos apskrities vasarinių miežių derliaus statistinė analizė

  Statistinių duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistinių duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai. Vasarinių miežių statistinės analizės metodai ir būdai. Vasarinių miežių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotai visuose ūkiuose pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotų struktūra ūkininkų ir šeimos ūkiuose pagal savivaldybes 2003 – 2005 metais. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotų struktūra žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse pagal savivaldybes 2003 – 2005 metais. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių pasėlių plotų kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visų ūkių derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių ūkininkų ir šeimos ūkiuose derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derliaus kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derlingumo kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas pasėlių plotas. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas derlius. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas derlingumas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-13
 • Klaipėdos rajono natūraliosios gyventojų kaitos rodiklių įvertinimas 2000–2004 metais

  Įvadas. Tikslas, Tyrimo metodai. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Klaipėdos rajono visų ūkių bulvių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų bulves šaltiniai. Statistinių duomenų bulves analizės būdai. Bulvių plotų analizės būdai. Bulvių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Bulvių statistinė analizė. Bulvių plotų Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derliaus Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derlių įtakojantys veiksniai. Bulvių derlingumo Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derlingumą lemiantys veiksniai. Visų ūkių bulvių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (9).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-04-17
 • Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita: Šiaulių apskritis

  Šiaulių apskrities visų ūkių lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Šiaulių apskrities esančių lauko daržovių plotus, derlių ir derlingumą, bei perspektyvas. Statistiniai duomenų apie lauko daržoves šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie lauko daržoves šaltiniai. Statistiniai duomenų apie lauko daržovių. Auginimą analizės būdai. Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo. Statistinė analizė. Lauko daržovių plotų statistinė analizė. Lauko daržovių plotai Šiaulių apskrityje. Lauko daržovių plotų dinamika. Lauko daržovių derliaus statistinė analizė. Lauko daržovių derliaus dinamika. Derlių įtakojantys veiksniai. Lauko daržovių derlingumo statistinė analizė. Lauko daržovių derlingumo dinamika. Lauko daržovių derlingumą lemiantys veiksniai. Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Lauko daržovių plotų perspektyvos. Lauko daržovių derliaus perspektyvos. Lauko daržovių derlingumo perspektyvos. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-04
 • Leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus tyrimas Tauragės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Kursiniame darbe bus tyrinėjamas leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Skritulinė diagrama. Stačiakampė (Box-Plot) diagrama. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais modelis. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais rezultatai. Duomenų struktūros analizė. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (7 lentelės).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2010-11-11
 • Lietuviškos kilmės prekių eksporto statistinis tyrimas

  Ekonominės statistikos modulio kursinis darbas. Įvadas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinio tyrimo organizavimas Lietuvoje. Statistiniui tyrimui naudojami elementai. Statistinės lentelės. Statistiniai grafikai. Statistikos formulės ir taikymas jų Lietuviškos kilmės prekių eksporto statistinis tyrimas. Bibliografinės kortelės. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-11-02
 • Lietuvos didžiausių prekybos centrų veiklos lyginamoji analizė

  Prekybos centrų lyginimas pagal parduotuvių skaičių. Prekybos centrų augimo tempai. VP Market ir CBA Aibė Vidutinio prekybos centro apyvarta.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • Lietuvos importo bei eksporto apimtys

  Stebiniai. Įvadas. Probleminės srities aprašas. Lietuvos importo bei eksporto rodiklių analizė. Aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Porinė regresija (vienmatė). Daugiamatė regresija. Prognozavimas su trendu. Koreliacija. Regresijos lygties prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-06-03
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos ištekliai. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Statistiniai metodai. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio analizė. Nedarbo lygio dinamika. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio prognozė 2006, 2007 metais. Nedarbo Europos Sąjungoje (ES) netolygumų analizė. Nedarbo ir jį įtakojančių veiksnių ryšys. Nedarbas ir infliacija. Nedarbas ir bendrasis vidaus produktas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-07
 • Lietuvos prekių grupių eksporto analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Eksporto sąvoka, bruožai, būtinumas, privalumai ir motyvai. Eksporto rūšys. Eksporto reguliavimo priemonės. Analitinė dalis. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksporto ir tiesioginių užsienio investicijų tarpusavio ryšių statistinė analizė. Netolydaus pasiskirstymo tyrimas. Prognozė 2006 ir 2007 metams. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-07
 • Marijampolės apskrities užimtųjų statistinis tyrimas

  Gyventojų užimtumas Marijampolės apskrityje 1998-2005 metais. Marijampolės apskrities užimtųjų gyventojų pasiskirstymas. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Marijampolės apskrities gyventojų užimtumo baziniai didėjimo (mažėjimo) tempai. Marijampolės apskrities gyventojų užimtumo grandininiai didėjimo (mažėjimo) tempai. Marijampolės apskrities gyventojų užimtumo absoliutaus lygio bazinis padidėjimas (sumažėjimas). Marijampolės apskrities užimtųjų gyventojų baziniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Histograma: užimtųjų moterų skaičiaus kitimas Marijampolės apskrityje 1998-2005 metais. Histograma: užimtųjų vyrų skaičiaus kitimas Marijampolės apskrityje 1999-2005 metais. Aprašomosios statistikos lentelė. Vienmatė regresija: Marijampolės apskrities užimtųjų vyrų skaičiaus įtaka bendram užimtųjų skaičiui 1998-2005 metais. Vienmatė regresija su lygtimi: Marijampolės apskrities užimtųjų vyrų skaičiaus įtaka bendram užimtųjų skaičiui 1998-2005 metais. Vienmatės regresijos duomenų langas. Vienmatės regresijos duomenų lentelė. Dvimatės regresijos duomenų langas. Dvimatės regresijos duomenų lentelė. Gyventojų užimtumo Marijampolės apskrityje rezultatų langas. Gyventojų užimtumo Marijampolės apskrityje grafinis prognozės vaizdas. Gyventojų užimtumo kitimas Marijampolės apskrityje 1998-2005 metais. Gyventojų užimtumą kitimą Marijampolės apskrityje rodanti linijinė diagrama 1998-2005 metais ir 2006-2007 metų prognozė. Užimtumo statistinio tyrimo rezultatai.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-12-04
 • Marijampolės apskrities visų ūkių bulvių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas

  Žemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai bei būdai. Bulvių statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Derlių lemenčių veiksnių analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių augimo rezultatų prognozavimas. Bulvių plotų prognozavimas. Bulvių derliaus prognozavimas. Bulvių derlingumo prognozavimas. Išvados. Priedai (11).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-10-28
 • Marijampolės apskrities visų ūkių cukrinių runkelių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie cukrinius runkelius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Cukrinių runkelių statistinės analizės metodai ir būdai. Cukrinių runkelių auginimo rezultatų statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų statistinė analizė Cukrinių runkelių derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių bendrojo derliaus. Cukrinių runkelių auginimo rezultatų prognozavimas. Nestacionarios laiko eilutės trukmės prognozė taikant skaičiuoklės Microsoft Excel funkciją ADD trendline. Nestacionarios laiko eilutės neatsitiktinės komponentės kitimo tendencijos nustatymas ir prognozavimas taikant Microsoft Excel duomenų analizės posistemio Data analysis uždavinį Regression. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-10-04
 • Minimalus mėnesinis atlyginimas 2003–2007 metais

  Įvadas. Surinkti duomenys. Skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Chronologinis vidurkis Dinamikos eilutės analizė. Intervalų sustambinimas. Slenkančių vidurkių metodas. Analitinis dinamikos eilučių išlyginimas. Būsimų rezultatų prognozavimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-02-27
Puslapyje rodyti po