Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos tyrimai

Ekonominės statistikos tyrimai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbe patirtų traumų statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbe patirtų traumų skaičius. Santykinių dydžių skaičiavimas. Struktūros santykiniai dažniai. Ekonominio išsivystymo santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos rodikliai. Audinių gamybos prognozavimas. Dinamikos eilutės ekstrapoliacija. Patirtų traumų darbe prognozavimas naudojant trendą. Traumų skaičius darbe ir gyventojų skaičiaus tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslėliais.
  Ekonominė statistika, tyrimas(24 puslapiai)
  2008-11-22
 • Ekonometrinis butų kainų tyrimas Vilniuje

  Ekonominis etapas. Statistinis etapas. Statistinė kiekybinių duomenų analizė. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos parinkimas. Multikolinearumo tikrinimas. Įverčių skaičiavimas MKM metodu. Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimo procedūra. Heteroskedastiškumo tikrinimas. Autokoreliacijos tikrinimas. Gauto ekonometrinio modelio taikymas analizei. Priedai (5).
  Ekonominė statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2007-10-22
 • Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistikos tyrimas

  Gimstamumas ir mirtingumas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gimusių ir mirusių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Gimstamumo ir mirtingumo variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Ekonominė statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2008-01-04
 • Individualiųjų automobilių skaičius Utenos apskrityje ir jos rajonuose

  Įvadas. Statistika. Statistikos mokslo pradžia. Statistikos objektas. Statistinio tyrimo tikslas. Pagrindinis statistikos tikslas. Darbo tikslas- naudojantis statistinės analizės metodais ištirti individualiųjų automobilių kitimo rodiklius duotajame laikotarpyje, išanalizuoti bei įvertinti sudarytas lenteles ir grafikus. Teorinė dalis. Statistikos grupavimas. Pagrindinės grupavimo rūšys. Statistinio grupavimo etapai. Pasiskirstymo eilutės ir jų rūšys. Pasiskirstymo eilučių elementai. Pasiskirstymo eilučių rūšys. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Dažniausiai naudojami diagramų tipai. Pagrindinės formulės naudojamos atliekant šį statistinį tyrimą. Intervalų apskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dinamikos eilučių lygio kitimo analizė (prognozavimas). Sąryšio tamprumo rodikliai. Metodinė dalis. Duomenų įvedimas ir grafikų braižymas. Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(30 puslapių)
  2009-03-06
 • Lietuvos gyventojų statistinių rodiklių kaita

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus pagal gyvenamąją vietą kitimo tyrimas. Gyventojų skaičiaus pagal amžiaus grupes kitimo tyrimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2007-12-04
 • Lietuvos lentpjūvystės pramonės eksporto veiklos analizė

  Įvadas. Analitinė dalis. Didžiausių Lietuvos įmonių ir miško urėdijų eksporto analizė. Užsienio kapitalo įmonių, dirbančių tik eksportui, eksporto analizė. Pjautinės medienos eksporto analizė pagal importuojančias šalis. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Eksportuojančių įmonių reklamos išlaidų ir eksporto apimties priklausomybė. Įmonės "Pajūrio mediena" investicijų į naujas technologijas ir eksporto apimčių priklausomybė. Įmonių, dirbančių tik eksportui, eksporto apimties ir vidutinės eksporto kainos priklausomybė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2007-11-12
 • Lietuvos Respublikos mažų ir vidutinių įmonių statistinių duomenų analizė

  Statistinis tyrimas. Įvadas. Tikslas. Atlikti išsamią Lietuvos Respublikos (LR) veikiančių mažų ir vidutinių įmonių turimų duomenų analizę ir pateikti išvadas bei 2009 metų prognozes ir pasiūlymus. Lietuvos Respublikoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas pagal jose dirbančių darbuotojų skaičių (vidurkiai). Lietuvos Respublikoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Ekonominė statistika, tyrimas(20 puslapių)
  2009-10-15
 • Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis)

  Ekonominės statistikos tiriamasis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Ryšio kryptis ir stiprumas, koreliacinė – regresinė analizė. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Laiko eilutės prognozės artimiausiam periodui. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2011-11-09
 • Statistinis tyrimas: Policijos pareigūnų skaičius

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti Lietuvos policijos pareigūnų skaičiaus kitimo tendencijas per pastaruosius keturis metus. Policijos pareigūnų statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Policininkų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Policijos pareigūnų skaičiaus prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų skaičiaus prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(20 puslapių)
  2010-04-22
 • Statistinis tyrimas: santuokų skaičius Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Gyventojų santuokų statistinis tyrimas. Santykiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Baziniai ir grandininiai analitiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams pagal vidutinį didėjimo tempą. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams pagal tiesinį trendą. Prognozės pagal tiesinį trendą patikimumas.
  Ekonominė statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2009-06-01
 • Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės tyrimas

  Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės priklausomybės nuo kūdikių iki 1 metų mirtingumo bei visuminių išlaidų sveikatai tyrimas. Ekonometrinis modelis. Įvadas. Metodologija. Ekonometrinio modelio sudarymas. Ekonominis etapas. Pradiniai statistiniai duomenys. Statistinis etapas. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos parinkimas. Nepriklausomų kintamųjų multikolinearumo tyrimas. Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimas. Parametrų įverčių skaičiavimas ir modelio matematinės išraiškos užrašymas. Parametrų statistinio reikšmingumo tikrinimas. Modelio patikimumo tikrinimas. III. Ekonometrinis etapas. Ekonominės-socialinės problemos analizė ir tyrimo išvados. Prognozavimas regresija.
  Ekonominė statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2007-09-21
 • Vidutinis darbuotojų skaičius Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Santykiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Baziniai ir grandininiai analitiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Dinamikos eilutės prognozė 2 periodams į priekį. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(14 puslapių)
  2009-03-01
 • Vietų skaičius kaimo turizmo sodybose

  Įvadas. Vietų skaičiaus kaimo turizmo sodybose Lietuvos Respublikoje (LR) tyrimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo santykinis dydis. Dinamikos santykinai dydžiai. Intensyvumo santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo santykinis dydis. Dinamikos santykinai dydžiai. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas ar sumažėjimas (prieaugis). Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas ar sumažėjimas (prieaugis). Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Vietų skaičiaus kaimo turizmo sodybose prognozavimas LR (Lietuvos Respublikoje). Dinamikos eilučių prognozavimas. Tiesinis trendas. Prognozės paklaida. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(25 puslapiai)
  2010-01-11