Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos analizės

Ekonominės statistikos analizės (5 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė

  Įvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo matematinių statistinių metodų taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nukrypimas. Patikimumo intervalo nustatymas. Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Veiksniai, lemiantys butų pardavimo kainas. Dviejų kambarių nenaujos statybos butų (esančių mūriniuose namuose) pardavimo kainų Panevėžyje matematinė statistinė analizė. Standartinio nukrypimo skaičiavimas ir patikimumo intervalo nustatymas Stjudento pasiskirstymo pagalba. Regresinė ir koreliacinė analizės. Išvados. Literatūra.50Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Ekonominė statistika, analizė(48 puslapiai)
  2011-05-09
 • Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Eglė"

  Įvadas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių metodų taikymas UAB "Eglė". Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Analitinis metodas. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Dinaminės eilutės išlyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonominė statistika, analizė(12 puslapių)
  2007-12-14
 • Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius

  Duomenų grupavimas. Grupavimo intervalų nustatymas. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dinamikos eilutės. Tiesinis trendas. Prognozavimas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonominė statistika, analizė(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe

  Įžanga. Imtis. Įverčių skaičiavimas. Hipotezės. Hipotezių apie proporcijas tikrinimas. Hipotezės apie vidurkį tikrinimas. Hipotezės apie skirtumą tarp vidurkių tikrinimas. Koreliacijų skaičiavimas. Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas. Išvados. Priedai: Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonominė statistika, analizė(13 puslapių)
  2008-05-08
 • Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti finansinę veiklą ir pardavimų pajamas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatų analizė. Dinaminės eilutės rodiklių tyrimo analizė. Pelno (nuostolio) absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių tyrimo analizė. Išvados, siūlymai.
  Ekonominė statistika, analizė(11 puslapių)
  2007-12-14