Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos laboratoriniai darbai

Ekonominės statistikos laboratoriniai darbai (2 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominis procesas: Švedijos kronos kurso prognozavimas pasirinktu periodu

  Įvadas. Probleminės srities aprašymas. Modelio sudarymas. Adityvusis regresijos modelis. Multiplikatyvusis regresijos modelis. Trendo modelio parinkimas. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Regresijos išskirčių diagnostika. Išvados. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, laboratorinis darbas(30 puslapių)
  2011-04-22
 • Statistika (84)

  1 užduotis. Lietuvos savivaldybių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2007 metais. 2 užduotis. N apskrities namų ūkių piniginės pajamos ir vartojimo išlaidos, skaičiuojant vienam ūkio nariui 2007 m. 3 užduotis. Duomenys apie N įmonės dirbančiuosius 2007 metais. 4 užduotis. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės maketą, iš kurios būtų matyti fakulteto studentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2003 – 2007 metais. Lentelės turinį (skiltys) išdėstyti: a) paprastai; b) kombinuotai. Suformuluoti lentelės pavadinimą. 5 užduotis. 3 ūkio vasarinių miežių derlingumas. 3 ūkio vasarinių miežių derlingumas. 6 užduotis. 1 lentelė. Studentų skaičius Lietuvos kolegijose. Studentų skaičiaus dinamika Lietuvos kolegijose. 7 užduotis. 30-34 metų amžiaus studentų skaičius Lietuvos universitetuose. 30-34 metų amžiaus Lietuvos universitetų studentų pasiskirstymas pagal studijų pakopas ir jų dinamiką. 8 užduotis. Lietuvos namų ūkių disponuojamos pajamos 2007 metais. Lietuvos namų ūkių disponuojamų pajamų pasiskirstymas 2007 metais. 9 užduotis. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009 metų vasario mėn. lyginant su sausio mėnesiu, buvo planuota padidinti 12 proc., o faktiškai tepadidėjo 5 proc. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio didinimo planas? 10 užduotis. 19 – 21 ūkių bulvių auginimo ir ekonominiai rodikliai 2007 metais. 11 užduotis. 19 AB darbuotojų skaičius 2008 metų birželio mėnesį. 12 užduotis. 1 lentelė. 19 AB darbuotojų skaičius 2008 m. 13 užduotis. 1 lentelė. 19-21 ūkių bulvių auginimo ekonominiai rodikliai. 14 užduotis. Augalinio aliejaus gamyba Lietuvoje Augalinio aliejaus gamybos dinamika Lietuvoje. 15 užduotis. Lietuvoje pagamintų žemės ūkio produktų kiekiai ir kainos. 16 užduotis. Naudojant 15 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų vertė 2007 metais palyginti su 2005 metais ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo: produktų kiekio pokyčiai; kainų pokyčiai. Nustatyti absoliutines prekių vertės pokyčių sumas. 17 užduotis. 19 ūkio gamybiniai ir ekonominiai rodikliai. 18 užduotis. Naudojant 17 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito darbo laiko sąnaudos. 2006 metus palyginti su 2005 metais ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo žemės ūkio produktų kiekiai ir darbo našumo pokyčiai.
  Ekonominė statistika, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2011-01-07