Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sandoriai (2)

  Įvadas. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių klasifikacija. Negaliojantys sandoriai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-01-16
 • Sandoriai (3)

  Įvadas. Sandorio sąvoka. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija.
  Civilinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-01
 • Sandoriai (4)

  Įvadas. Sandorių samprata ir esmė. Sandorių dalyviai. Sandorių formos. Sandorių rūšys. Sandorių negaliojimas. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Sandorių negaliojimo pasekmės. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-14
 • Sandoriai (5)

  Pasirinkimo sandoriai. Pasirašymo teisės. Varantai (orderiai). Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandoriai. Pasirinkimo sandorio vertės nustatymas. Pasirinkimo sandorių strategijos. Pasirinkimo sandorių išleidimas. Valiutiniai ateities sandoriai. Valiutos ateities sandorių (fjučerių) rinka (futures market). Išankstinio (Forward) valiutos keitimo sandoriai. Fjučerinių sandorių privalumai lyginant su išankstinėmis (Forward) valiutos sandoriais. Valiutos apsikeitimo (swap) sandoriai. Palūkanų normų ateities sandoriai. Biržos indeksų ateities sandoriai. Valiutos pasirinkimo sandoriai (opcionai).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-03-16
 • Sandoriai (7)

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti ir pateikti sisteminę sandorių teisinio reglamentavimo analizę, aptariant esminius tokio reglamentavimo aspektus. Sandorių sąvoka, požymiai ir reikšmė. Sandorių klasifikacija. Sandorių forma. Sandorių negaliojimas ir negaliojimo pasekmės. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-05-07
 • Sandoriai (8)

  Įvadas. Sandorių sąvoka. Sandorių klasifikacija. Sandorių formos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-06-12
 • Sandorio negaliojimo samprata

  Įžanga. Negaliojančio sandorio sąvoka. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorio pripažinimas negaliojančiu pagal tam tikrus požymius. Sandoriai, turintys turinio trūkumų. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys sandoriai. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantys sandoriai. Sandoriai, turintys subjekto sudėties trūkumų. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantys sandoriai. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai. Neveiksnaus fizinio asmens sudaryti sandoriai. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudaryti sandoriai. Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sudaryti sandoriai. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryti sandoriai. Sandoriai, turintys valios trūkumų .Tariami sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudaryti sandoriai. Sandoriai, turintys formos trūkumų. Sandoriai, kurių forma neatitinka įstatymų numatytosios. Sandoris sudarytas nesilaikant teisinės registracijos reikalavimo. Sandorio negaliojimo pasekmės. Sandorio dalies negaliojimo pasekmės. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-05-08
 • Sandorio samprata ir rūšys

  Sandorio samprata ir rūšys. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių forma. Žodinė sandorio forma. Rašytinė sandorio forma. Notarinė sandorio forma. Naikinamoji ir atidedamoji sąlygos. Sandorių klasifikacija. Vienašalis sandoris. Dvišalis sandoris. Daugiašalis sandoris. Atlygintini sandoriai. Neatlygintini sandoriai. Konsensualinis sandoris. Realinis sandoris. Kauzalinis sandoris. Abstraktus sandoris. Fiduciarinis sandoris. Įprastinis sandoris. Sąlyginis sandoris. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Abišalė restitucija. Vienašalė restitucija. Atvejai, kai restitucijos nėra. Papildomos turtinės pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandoriai, turintys subjektų sudėties trūkumų. Sandoriai su valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandoriai, turintys formos trūkumų. Smurto ar gąsdinimo būdu sudaryti sandoriai. Sandoris, sudarytas dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja puse. Sandoris, sudarytas dėl sunkių aplinkybių. Sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Tariamieji sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Apgaulės būdu sudaryti sandoriai.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-10-01
 • Sandorio samprata. Sandorių rūšys

  Sandoriai. Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio sudarymas esant apgaulės įtakai. Sandorio sudarymas esant smurto ar gąsdinimo įtakai. Sandorio sudarymas dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi. Sandorio sudarymas dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. Rankpinigių sutartis. Žodiniai sandoriai. Rašytiniai sandoriai. Konkliudentiniais veiksmais sudaromi sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Sandorių negaliojimo pasekmės. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-17
 • Sandorių negaliojimas (2)

  Įvadas. Sandorių negaliojimas ir jų pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorio pripažinimas negaliojančiu pagal kitus požymius. Sandoriai, turintys subjektų sudėties trūkumų. Sandoriai su valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandoris, kuris sudarytas suklydus. Apgaulės būdu sudarytas sandoris. Smurto ar gąsdinimo būdu sudarytas sandoris. Sandoris, sudarytas dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja. Sandoris, sudarytas dėl sunkių aplinkybių. Sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Tariamieji ir apsimestiniai sandoriai. Sandorių sudarymas apgaulės būdu. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-03-15
 • Sandorių negaliojimo pagrindai

  Įžanga. Sandorių reikšmė ir jų negaliojimo priežastys. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Niekinių sandorių pagrindai. Sandoriai, prieštaraujantys imperatyviai teisės normai. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai. Tariamieji sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Sandoriai, sudaryti Nesilaikant formos reikalavimų. Nuginčijamų sandorių pagrindai. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant juridinių asmenų teisnumą. Sandoriai, sudaryti neveiksnių asmenų. Sandoriai, sudaryti dėl apgaulės, smurto ar ekonominio spaudimo. Sandoriai, sudaryti suklydus. Sandoriai, sudaryti viršijant turimus įgaliojimus. Negaliojančių sandorių teisinės pasekmės sandorių šalių ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-06-07
 • Sandorių negaliojimo samprata

  Įvadas. Negaliojantys sandoriai. Sandorių negaliojimo pagrindai. Sandorių negaliojimo teisiniai padariniai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • Sandorių rūšys

  Įvadas. Sandorių samprata. Sandorių rūšys. Sandorių negaliojimas. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-07
 • Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant

  Įvadas. Atstovavimo reikšmė. Įgalinimai. Įgalinimų atsiradimo pagrindai. Atstovavimo rūšys. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant. Įgaliojimas. Įgaliojimo rūšys. Įgaliojimo formos. Įgaliojimo terminas. Perįgaliojimas. Prokūra. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Atstovavimas teisme. Atstovas. Tarptautinis atstovavimas. 1983 m. Ženevos konvencija. Europos sąjungos direktyvos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-02-19
 • Sangrąžinių veiksmažodžių raiška ir reikšmė lietuvių ir rusų kalbose

  Sangrąžiniai veiksmažodžiai lietuvių ir rusų kalbose. Lietuvių kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai. Rusų kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės būdingos lietuvių ir rusų kalboms. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės, būdingos tik lietuvių kalbai. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės, būdingos tik rusų kalbai. Beasmenių sangrąžinių veiksmažodžių vartosena lietuvių kalboje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2007-02-22
 • Sangvinikas arba isteriška asmenybė

  Įvadas. Kas aš esu? Man labiausiai tinkantys teigiami ir neigiami bruožai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-29
 • Sangviniko temperamento tipas

  Įvadas. Žmogaus temperamentas ir sveikata. Tinkamas partneris. Kaip pažinti? Temperamentas ir charakteris. Išvados.
  Psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2011-12-23
 • Santechnikos darbai

  Santechnikos darbų praktikos ataskaita. Dujinė vamzdžių užšaldymo įranga. Daugiasluoksniai vamzdžiai. Dušo kabinos. Buitiniai vandens skaitikliai. Skardos darbai.
  Statyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Santykiai tarp skirtingų valdymo lygių Lietuvoje

  Įvadas. Santykiai tarp vyriausybės, piliečių ir valstybės. Regionas, departamentas ir apygarda. Tarpvyriausybiniai santykiai. Prezidento ir vyriausybės santykiai. Vyriausybės vieta valdžių sistemoje. Vietos savivaldybių kompetencija ir funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Santykinių finansinių koeficientų analizė 2006-20007 metais: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Santykiniai rodikliai. Grynasis apyvartinis kapitalas. Bendrojo ir kritinio mokumo koeficientai. Trumpalaikio turto struktūra. AB "Dvarčionių keramika" santykinių rodiklių analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio turto rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai. Priedai (2).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
Puslapyje rodyti po