Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mąstymas ir jo ypatybės

  Įvadas. Mąstymas – tai apibendrintas tikrovės pažinimas. Mąstymas yra teorinis tikrovės pažinimas. Mąstymas veiksmais, vaizdais ir sąvokomis. Mąstymas ir kalba. Mąstymo platumas. Mąstymo konkretumas. Mąstymo gilumas. Mąstymo savarankiškumas. Mąstymo lankstumas. Mąstymo nuoseklumas. Mąstymo greitumas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-18
 • Mąstymas ir kalba

  Įvadas. Mąstymas. Mąstymo operacijos. Analizė. Sintezė. Palyginimas. Apibendrinimas. Sisteminimas. Atsiejimas (abstrahavimas). Konkretizavimas. Sąvokos (sąvokinis mąstymas) . Problemų sprendimas. Problemų sprendimo stadijos. Problemos apibūdinimas. Sprendimo strategijos (būdo) ieškojimas. Veikimas pagal pasirinktą strategiją. Įsitikinimas, ar pasirinkta strategija yra tinkama. Inkubacija. Kliūtys problemų sprendimu (pažintinės veiklos ypatumai). Polinkis ieškoti patvirtinimo. Fiksacija. Polinkis pervertinti savo žinojimą ir vertinimo tikslumą. Formulavimo poveikis. Euristikos. Kalba. Kalbos raidos aiškinimas. Mąstymas ir kalba. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-03-14
 • Mąstymas ir kalba (2)

  L. S. Vygotskis. Priartėjimas prie problemos. Piaget vaiko kalbos ir mąstymo teorija. Stern kalbos raidos teorija. Genetinis mąstymo ir kalbos pagrindas. Sąvokų formavimo eksperimentinis tyrimas. Mokslinių sąvokų raida vaikystėje. Metodologiniai Vygotskio tyrimų laimėjimai ir trūkumai. Mąstymas ir žodis.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-30
 • Mąstymas ir kalba (3)

  Mąstymo ir kalbos tyrimai. Piaget vaiko kalbos ir mąstymo teorija. Stern’o kalbos raidos teorija. Genetinis mąstymo ir kalbos pagrindas. Sąvokų formavimas. Mąstymas kompleksais. Mokslinių sąvokų raida vaikystėje. Mintis ir žodis.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Mąstymas ir kalba (4)

  Įvadas. Mąstymo esmė, mąstymo samprata. Būtinos sąlygos mąstymui susiformuoti. Mąstymo vystymosi teorijos. Mąstymo raidos stadijos. Mąstymo, kaip protinės veiklos ypatybės. Mastymo operacijos. Mąstymo formos. Kalbos kilmė ir kalbos komponentai. Kalbos rūšys. Mąstymas ir kalba. Mąstymo ir kalbos santykis, ugdymas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2007-06-12
 • Mąstymas ir kalba. Sąvoka ir žodis

  Įvadas. Mąstymas – kaip idėjų gimimas. Mąstymo ir kalbos santykis. Kalba kaip pagrindinis bendravimo ir išraiškos būdas. Galimybė išreikšti save be žodžių. Kalba sutampa su mąstymu. Intelekto idėjų raiška žodžiais. Idėjų ir žodžių atitikimas. Paprastos ir sudėtinės idėjos. Pilietinė ir filosofinė žodžių vartosena. Piktnaudžiavimas žodžiais. Mąstymas ir gimtoji kalba. Gimtoji kalba – būdas kuriuo gyvenome. Kalba kaip "regėjimo" kampas. Filosofinės kalbos gyvumas. Žodžių kilmė filosofijoje. Filosofijos terminija. Termino esmė ir savybės. Terminų šaltiniai. Terminų vartojimas. Bendrosios taisyklės terminijai sudaryti. Lietuvių kalba ir metafizika. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2007-11-12
 • Mąstymas ir kalba. Sąvoka ir žodis (2)

  Įvadas. Kalba-mąstymo išraiška. Mintys apie žmogaus ir kalbos santykį. Kalbos problemos. Tėvynė ir kalba. Kalba – bendravimo ir išraiškos būdas. Sąvoka. Idėjų samprata. Sąvokinis mąstymas. Žodžių netobulumas. Piktnaudžiavimas žodžiais. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-27
 • Mąstymas. Mąstymo operacijos ir jo ypatybės

  Mąstymo psichologija. Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo ir kalbos ryšys. Socialinė mąstymo prigimtis. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimas. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-10-10
 • Mąstymo ir kalbos ryšys

  Įvadas. Kalbos vystymasis. Mąstymas. Mąstymo ir kalbos santykis. Kalbėjimo mechanizmai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-08-24
 • Mąstymo ir kalbos ryšys (2)

  Įvadas. Kalba. Mąstymas. Mąstymo ir kalbos ryšys. Mąstymas ir kalba. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-03
 • Mąstymo psichologija

  Įvadas. Mąstymo samprata istorijoje. Froido teorija. Piaget mąstymo psichologijos teorija. Mąstymo ir jutimų sąveika. Mąstymo procesas. Mąstymo rūšys ir operacijos. Mąstymo klaidos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-06-06
 • Mąstymo reikšmė, rūšys, operacijos, formos bei mąstymo sutrikimai ir lavinimas

  Įvadas. Mąstymo psichologija. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo formos. Sprendimas. Protavimas. Mąstymas- tai pažinomo procesas. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai. Mąstymo ypatybės. Mąstymo ir kalbėjimo rūšys. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2009-03-12
 • Mąstymo sąvoka ir formos. Formalaus operacinio mąstymo požymių apžvalga

  Įvadas. Mąstymo sąvoka. Mąstymo samprata. Mąstymo klaidos. Mąstymo formos. Sąvoka. Teiginys. Protavimas. Formalaus operacinio mąstymo požymiai. Hipotetinis - dedukcinis mąstymas. Propozicinis (teoretinis) mąstymas. Struktūriniai formalių operacijų pasikeitimai. Kombinacinis mąstymas. INRC grupė. Binarinė propozicinė logika. Operacinių mąstymo struktūrų formavimosi metodai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-29
 • Mąstymo ugdymo sampratos

  Įvadas. Sokratas. Karl Raimund Popper. John Dewey. Richard Paul. Lipmanas. Mąstymo ugdymas mokykloje. Psichologai apie mąstymo ugdymą. Vincento Ryano Ruggero. Laurenas Resnickas. Išnašos.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-10
 • Mastrichto sutarties gairės

  Įvadas. Darbo tikslai: Pristatyti pagrindines Mastrichto sutarties pasirašymo aplinkybes, jos tikslus, Išsiaiškinti "Trijų ramsčių" sistemos esmę, Susipažinti su pagrindinėmis naujovėmis ir pakeitimais, pasirašius Mastrichto sutartį. Mastrichto sutarties samprata. Pagrindiniai Mastrichto sutarties tikslai. Valstybės, pasirašiusios Mastrichto sutartį. "Trijų ramsčių" sistema. Naujovės po Mastrichto sutarties EPS. Mastrichto kriterijai. Pakeitimai sprendimų priėmimo procedūrose. Institucijų sistemos pakeitimai. Kitos naujovės ir pakeitimai. Kritika. Mastrichto sutartis po daugiau nei 15 metų. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-09-21
 • Masturbacija

  Masturbacija. Prieštaringi vertinimai. Negatyvaus požiūrio į masturbaciją priežastys. Sociologinių apklausų rezultatų tendencijos.
  Biologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-10-14
 • Mašininiai endodontiniai instrumentai

  PowerPoint pristatymas. Mašininiai endodontiniai instrumentai. Dažniausiai yra minimi trys mašininių endodontinių instrumentų tipai. Endodontiniai instrumentai. Endodontinė Iiepsnelė. Peezo giIintuvas. Spiralės. Protaper. Profile . K3.
  Medicina, referatas(19 skaidrių)
  2009-09-14
 • Mašinogramų (videogramų) turinio projektavimas

  Įvadas. Informacinės sistemos kūrimas. Informacinės sistemos gyvavimo ciklas. Informacinės sistemos kūrimo principai. Informacinės sistemos paskirtis, funkcijos, kūrimo tikslai ir ekonominis efektyvumas. Informacinės sistemos paskirtis ir funkcijos. Informacinės sistemos pagrindiniai tikslai. Ekonominio efektyvumo vertinimas. Prielaidos naudoti kompiuterius buhalterinei apskaitai tvarkyti. Mašinogramų (videogramų) turinio projektavimas. UAB "Panevėžio melioracija" darbo užmokesčio rezultatinės apskaitos pateikimas mašinogramų (videogramų) pavidalu. Išvados.
  Apskaita, referatas(14 puslapių)
  2007-10-10
 • Mašinų agregatų ir mazgų ardymas

  Pagrindiniai reikalavimai ardant agregatus ir mazgus. Agregatų ir mazgų ardymo vieta. Diagnozavimas ir defektavimas ardant. Srieginių sujungimų ardymas. Uždaviniai. Nutrūkusio varžto šalinimo technologinė schema. Pleištinių sujungimų ardymas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2).
  Mechanika, referatas(5 puslapiai)
  2008-04-25
 • Mašinų apsauga nuo vibracijos

  Įvadas. Pagrindiniai būdai bei priemonės apsaugai nuo vibracijos užtikrinti. Aktyviosios ir pasyviosios apsaugos nuo vibracijos priemonės. Šaltinio vibracinio aktyvumo mažinimas. Dinaminis virpesių slopinimas. Objekto atsparumo vibracijai didinimas, konstrukcinis virpesių slopinimas. Vibroizoliatoriai, jų tipai ir savybės. Vibroizoliatoriai naudojami technologinių įrenginių vibroizoliacijai. Mišrios konstrukcijos vibroizoliatoriai-slopintuvai. Vibroizaliatorių konstrukcinės schemos. Plokštiniai vibroizoliatoriai. Išvados.
  Mechanika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-13
Puslapyje rodyti po