Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dabartinė oratoriaus samprata, oratorinio stiliaus kultūra, išorinis stilius

  Įvadas. Oratoriaus asmenybė. Dabartinė oratoriaus samprata. Išorinis stilius. Garsiniai stiliaus veiksniai. Oratorinio stiliaus kultūra.
  Lietuvių kalba, referatas(12 puslapių)
  2006-06-14
 • Dabartinė viešųjų kalbų klasifikacija pagal funkcijas

  Darbas kalbos kultūrai. Kalbos planavimas. Rengimosi planas. Kompozicijos principai. Įžanga. Pasakojimas.
  Kalbos kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-20
 • Dabartiniai geologiniai procesai Lietuvoje

  Įvadas. Endogeniniai procesai. Egzogeniniai procesai. Paviršinio vandens (jūros, ežerų, upių, tvenkinių ir laikinų vandens srovių) geologinė veikla. Paviršinio ir požeminio vandens geologinė veikla. Žalsvasis šaltinis. Karvės ola. Požeminio vandens geologinė veikla. Pustlaukio duobė. Gravitacinių jėgų geologinė veikla. Vėjo geologinė veikla. Sezoninis dirvožemio ir uolienų pašalas (įšalas) bei atšilimas. Endolitogeniniai procesai. Technogeniniai procesai. Išvados. Priedas (1).
  Lietuvos geografija, referatas(15 puslapių)
  2006-06-09
 • Daiktai, kaip civilinės teisės objektai

  Įvadas. Socialinė – ekonominė nuosavybės raiška. Daiktų sąvoka civilinėje teisėje. Daiktų rūšys civilinėje teisėje. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Daiktų skirstymas į daliuosius ir nedaliuosius. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Sąžiningas ir nesąžiningas daikto valdymas. Valdymo teisės įgijimas. Valdymo teisės pasibaigimas. Nepertraukiamas daikto valdymas. Valdymo teisės gynimas ir atstatymas. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo. Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-04-01
 • Daiktai, kaip civilinės teisės objektai (2)

  Daiktų sąvoka. Daiktų klasifikacija. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Įprastinę vertę, išskirtinę vertę, asmeniniais tikslais pagrįstą vertę turintys daiktai. Apibūdinti individualiais ir rūšiniais požymiais daiktai. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Namų apyvokos daiktai. Išlaidos daiktui. Daikto valdymas. Valdymo pabaiga. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė. Hipoteka. Įkeitimas. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės nuostatai. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės. Savininkų teisių garantijos ir gynimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-05
 • Daiktai, kaip civilines teises objektai (3)

  Įžanga. Daiktai ir jų rūšys. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai bei individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Įprastinę vertę, išskirtinę vertę, asmeniniais tikslais pagrįstą vertę turintys daiktai. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Namų apyvokos daiktai. Daiktinės teisės suvaržymai. Išlaidos daiktui. Daikto valdymas. Valdymo atsiradimas. Daikto valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas ir pažeidimas. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisė. Kitos daiktinės teisės. Daiktų registravimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-11-20
 • Daiktavardis ir veiksmažodis

  PowerPoint pristatymas. Konkretūs daiktavardžiai. Abstraktūs daiktavardžiai. Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Daiktavardžių skaičiai. Daiktavardžių linksniai. Veiksmažodžio skaičiai ir asmenys. Veiksmažodžio laikai. Veiksmažodžio nuosakos. Veiksmažodžio asmenuotės. Užduotys. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Gramatika, referatas(21 skaidrė)
  2008-01-10
 • Daiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalbose

  Daiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalbose. Panašumai ir skirtumai, bendri bruožai. Darbas lietuvių bei rusų kalbomis. Skaičiaus kategorija. Abstrakcijos. Vienaskaitiniai tikriniai vardai. Категория числа. Выражение и значение форм числа. Существительные singularia tantum и лексикализация форм множественного числа. Существительные pluralia tantum.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-02
 • Daiktavardžių galūnių morfonologinė struktūra

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Galūnės ir galūnių klasės. Vienskiemenių galūnių struktūra. Sudedamosios dalys ir struktūriniai modeliai. Įvadinės pastabos. Galūnės centras. Galūnės finalė. Vienanarė finalė. Dvinarė finalė. Struktūriniai modeliai. Trumpos išvados. Daugiaskiemenių galūnių struktūra. Sudedamosios dalys ir struktūriniai modeliai. Įvadinės pastabos. Dviskiemenių galūnių centras. Galūnės medialė. Vienanarė medialė. Galūnės finalė. Vienanarė finalė. Dviskiemenių galūnių struktūriniai modeliai. Trumpos išvados. Neskiemeninių galūnių struktūra. Sudedamosios dalys ir struktūriniai modeliai. Vienanarė priebalsinė dalis. Vienanarė balsinė dalis. Trumpos išvados. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(12 puslapių)
  2009-04-09
 • Daiktavardžių linksnių vartojimas ir reikšmės

  Įvadas. Vardininkas. Galininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Teksto "po vakarienės kalbasi dvi seserys ir teta" semantinės priešpriešos linksnių distribucija. Gramatiniai ir semantiniai linksniai. Išvados.
  Gramatika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-12
 • Daiktinė nuosavybės teisė

  Daiktinė teisė. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas ir Hipoteka. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybes rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-12-20
 • Daiktinė teisė

  Daiktinė teisė. Daiktų sąvoka. Daiktų rūšys. Valdymas. Valdymo sąvoka. Bendra charakteristika. Valdymo įgijimas ir įgyvendinimas. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Savininko reikalavimas grąžinti turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-11-07
 • Daiktinė teisė (2)

  Įvadas. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-22
 • Daiktinė teisė (3)

  Įvadas. Daikto sąvoka. Daiktų rūšys. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesunaudojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Daiktinių teisių rūšys ir jų apibūdinimas. Valdymas. Nuosavybės teisė. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Užstatymo (įkeitimo) teisė. Turto administravimo teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2006-03-31
 • Daiktinė teisė (4)

  Įvadas. Civilinės teisės sankcijos. Daiktinių teisių gynimas. Savininko reikalavimas grąžinti turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu. Valdymo ginimas. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės formos. Civilinės atsakomybės sąlygos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-19
 • Daiktinė teisė (5)

  Įvadas. Daiktų sąvoka. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka, objektai, turinys. Nuosavybės teisės įgijimas ir praradimas. Įgyjamoji senatis. Nuosavybės rūšys. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Servituto sąvoka ir įgyvendinimas. Servitutų rūšys. Servituto nustatymo pagrindai. Servituto pasibaigimo pagrindai. Teisių į servitutą gynimas. Uzufruktas. Uzufrukto sąvoka. Uzufrukto nustatymas. Uzufrukto pasibaigimas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos rūšys. Hipotekos įregistravimas. Hipotekos perleidimas ir įkeitimas. Skolos išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai. Hipotekos pabaiga. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-05
 • Daiktinė teisė (6)

  Įvadas. Daiktinių teisių rūšys. Nuosavybės teisė. Turto patikėjimo teisė. Hipoteka. Servitutas. Uzufruktas. Valdymas. Daiktų rūšys. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai (rūšiniais požymiais ir individualiais požymiais apibrėžti daiktai). Suvartojamieji ir nesuvartojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Įprastinę vertę, išskirtinę vertę, asmeniniais tikslais pagrįstą vertę turintys daiktai. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Daiktinės teisės apsunkinimai. Išlaidos daiktui. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-12-05
 • Daiktinė teisė (7)

  Įžanga. Daiktinės teisės samprata civilinėje teisėje. Daiktinės teisės objektas. Atskiros daiktinės teisės rūšys. Valdymas. Nuosavybės teisė. Turto patikėjimo teisė, servitutas. Uzufruktas, užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma, hipoteka, įkeitimas. Daikto sulaikymas. Kito asmens turto administravimas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-06-16
 • Daiktinė teisė civilinėje teisėje

  Daiktų sąvokos. Nekilnojami ir kilnojami daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojami ir nesunaudojami daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Daiktų valdymo atsiradimas ir įgyvendinimas. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės nuostatos. Savininkų teisių apsauga ir gynimas. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Išlaidos daiktui. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2005-11-17
 • Daiktinė teisė ir jos įgyvendinimas

  Įvadas. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktų sąvoka. Daiktų rūšys. Valdymas. Valdymo sąvoka. Charakteristika. Valdymo įgijimas ir įgyvendinimas. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Savininko reikalavimas grąžinti turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su nuosavybės netekimu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-02
Puslapyje rodyti po