Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija

Organizacinė psichologija (115 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovo saviugda

  Įvadas. Dėstymas. Vadovo veiklos ypatumai. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Interviu atsakymų aptarimas. Užsklanda. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-05-12
 • Vadovo veiklos analizė

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Vadovo funkcijos. Lyderiavimas. Atsakingumas. Entuziazmas, aistra ir įžvalgumas. Savitvarda ir jautrumas. Drąsa ir ištvermė. Pasitikėjimas savimi. Vadovo asmenybės ypatumai. Vadovavimo sėkmė. Vadovavimo teorijos. Autokratinio vadovavimo teorija. Demokratinio vadovavimo teorija. Liberaliojo vadovavimo teorija. Vadovo veiklos analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-01-03
 • Vadovų/vadybininkų atsparumo stresui įvertinimas

  Kursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti ir įvertinti vadovų/vadybininkų polinkį į stresus, atsparumą jiems. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Streso priežastys ir požymiai. Pagrindiniai streso požymiai. Streso priežastys. Streso pasekmės ir žala. Atsparumas stresui. Praktinė dalis. Anketinės apklausos analizė. Polinkio į stresą analizė. Atsparumo stresui įvertinimas. Išvados ir siūlymai.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-10-27
 • Vaikinų ir merginų mokyklinio streso ypatumai

  Temos aktualumas. Streso samprata. Kas yra stresas? Mokyklinis stresas. Paauglystė ir jos ypatumai. Paauglystės ir jaunystės trukmės periodizavimo problemos. Paauglystė ir jai keliami uždaviniai. Paauglystės stresoriai. Paauglių psichologinė savijauta mokykloje. Lyčių skirtumai. Abiejų lyčių asmenybiniai skirtumai. Skirtingos lyčių reakcijos į stresą. Darbo objektas, tikslas, uždaviniai, hipotezė. Tiriamieji, tyrimo metodikos ir organizavimas. Rezultatai ir aptarimas. Paauglių mokyklinio streso įveikimo stilių įvertinimas. Paauglių mokyklinio streso įveikimo stilių pasiskirstymas tarp vaikinų ir merginų. Vaikinų ir merginų psichologinės savijautos mokykloje palyginimas. Paauglių psichologinės savijautos ir streso įveikimo stilių koreliacijos. Atskiro atvejo analizė. Išvados. Rekomendacijos kaip paaugliams įveikti stresą. Summary. Grafikai ir lentelės.
  Organizacinė psichologija, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2005-11-28
 • Valdymo psichologija

  Valdymo veiklos struktūra. Pagrindinės valdymo funkcijos. Valdymo principai, metodai. Valdymo veiklos psichologiniai dėsningumai. Motyvacija. Valdymo veiklos kultūra. Vadovas ir lyderis. Vadovo autoritetas. Įtikinimas. Argumentacija. Įtaiga. Manipuliacijos taktika. Pavaldinių veiklos ir santykių reguliavimas.
  Organizacinė psichologija, špera(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Valdymo psichologija (2)

  Valdymo veiklos esmė. Valdymo veiklos psichologinė analizė. Grupės veikla valdymo sistemose. Bendravimas ir asmeniniai santykiai valdymo sistemose. Asmenybės grupės santykiai valdymo sistemose. Valdymas ir lyderiavimas valdymo struktūrose. Vadovo valdymo veiklos psichologiniai aspektai. Valdymo poveikių psichologija. Psichologinio poveikio metodai. Konfliktai kariniame kolektyve. Valdymo veikla ekstremaliose situacijose.
  Organizacinė psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Valdymo psichologija (3)

  Personologinės vadovavimo teorijos: bruožų teorijų apžvalga, vadovavimo poreikių teorijos. Darbo grupės organizacijoje. Grupės organizacijoje apibrėžimas. Formalios grupės organizacijoje. Neformalios grupės organizacijoje. Grupių formavimo priežastys. Grupių formavimosi priežastys. Grupių vystymosi stadijos. Grupinio elgesio ypatybės. Grupės efektų rinkiniai. Grupės charakteristika. Grupės dydis. Grupės kilmė. Grupės organizacijoje rūšis pagal narių tarpusavio priklausomybę. Grupės vystymosi keliai pagal narių tarpusavio priklausomybės pobūdį. Grupės vertybės ir normos. Grupės atmosfera. Statusas. Darbuotojo vaidmuo. Suvoktas vaidmuo. Tariamas vaidmuo. "Popierinis" vaidmuo. Grupės narių vaidmenys.
  Organizacinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-06
 • Valdymo psichologija (4)

  Psichikos ypatumų įtaka valdymui. Charakterio pilnumas. Charakterio vientisumas. Charakterio jėga. Temperamentas. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Kaip jūs manote, kokią įtaką psichiniai ypatumai sudaro valdymui? O kaip jūs galite apibūdinti savo psichinius ypatumus. Valdinių priklausomumas nuo vadovo. Valdžia, paremta prievarta. Valdžia, paremta atlyginimu. Teisinė valdžia. Ekspertinė valdžia. Etalono valdžia. Įtikinimas. Kaip jūs manote, kaip valdinys priklauso nuo vadovo, ir kaip vadovas turi elgtis išnaudojant šitą priklausomumą. Kas daugiau priklauso: valdinys nuo vadovo ar vadovas nuo valdinio.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-07
 • Valdymo psichologija (5)

  Valdymas kaip savivaldos forma. Savivaldos ciklo etapai. Išvados. Konflikto psichologija. Galimi funkciniai konflikto padariniai. Konfliktui būdingi tam tikri simptomai. Išvados. Sąveikos psichologiniai mechanizmai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-30
 • Valdymo psichologija (6)

  Įvadas. Vadovo psichinės savybės. Temperamentas. Charakteris. Nuostata. Gebėjimai. Valdymo stiliai ir jų tinkamumas. Valdymo stilius. Bendradarbių pažinimas. Pavaldinių tipų savybės. Apibendrinimas.
  Organizacinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2011-11-14
 • Valdymo stiliaus įtaka grupės socialiniam klimatui

  Įvadas. Situaciniai lyderiavimo modeliai. Paulo Hersey ir Kennetho H. Blanchardo vadovavimo stilius. Fredo E. Fiedlerio vadovavimo modelis. Valdymo stiliai. Kolektyvo socialinė atmosfera. Valdymo stiliaus įtaka kolektyvo socialinei atmosferai. Sąvokos. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-18
 • Veiklos vertinimas: metinis vertinimo pokalbis

  PowerPoint pristatymas. Seminaro planas. Veiklos vertinimas: kas tai? Vertinimo pokalbio tikslai . Vertinimo pokalbio tikslai (2). Vertinimo pokalbio organizavimo etapai. Pasirengimas pokalbiui. Pokalbio vedimas. Tikslų įgyvendinimo apžvalga. Darbuotojo kompetencijų lygio vertinimas. Tikslų ateinančiam laikotarpiui nustatymas ir ugdymo plano sudarymas . Darbai po įvertinimo. Efektyvaus vertinamojo pokalbio charakteristikos. Vertinamojo pokalbio "pavojai".
  Organizacinė psichologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-11-02
 • Verslininkas ir stresas

  Įvadas. Sąvokos "stresas", "verslininkas", "konfliktas". Ekonomisto požiūris. Psichologo požiūris. Politinės ekonomijos požiūris. Kitų verslininkų požiūris. Stresą sukeliantys veiksniai verslininko veikloje. Per didelis arba nepakankamas darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Darbas, pasižymintis nepaprastai dideliu informacijos kiekiu. Veiksniai, susiję su darbo organizavimu. Veiksniai, susiję su darbo sąlygomis. Organizacijos struktūra ir mikroklimatas. Individualūs veiksniai. Sunkumai šeimoje. Ekonominiai sunkumai. Asmenybė. Geras ir blogas stresas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Žmonių motyvavimas organizacijoje

  Motyvacijos samprata ir raida. Organizacijos darbuotojų motyvacija Lietuvoje ir užsienyje. Darbuotojų motyvavimo būdai. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Motyvavimo metodai ir priemonės.
  Organizacinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2009-06-20
 • Žmonių suderinamumas grupėje

  Aktualumas. Tikslas: Išsiaiškinti ir suvokti, kas yra žmonių suderinamumas ir jo svarba grupėje. Uždaviniai. Grupė. Suderinamumas. Tarpasmeninis nesuderinamumas. Komandų vystymosi etapai. Žmonių santykiai grupėse. Elgsenos įvertinimas. Grupinis protinis darbas. Išvados. Išnašos.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-13
Puslapyje rodyti po