Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Joninių tradicijos ir inovacijos

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti joniniu tradicijas ir inovacijas. Joninių tradicijų ir inovacijų teoriniai aspektai. Joninių šventės kilmė ir apeigos. krikščionybės laikotarpiu. Joninių simbolių reikšmė. Joninių tradicijų pagrindiniai akcentai. Kupoliavimas. Paparčio žiedas. Joninių magija. Joninių šventės inovacijos. Joninių tradicijų ir inovacijų praktiniai aspektai. Tyrimo metodikos aprašymas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Etninė kultūra, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-12-22
 • Joniškio rajono savivaldybės 2004-2005 metų biudžetas ir jo paskirstymo efektyvumas

  Įvadas. Savivaldybės biudžeto sudarymo teoriniai aspektai. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Savivaldybės biudžeto formavimo principai. Savivaldybės biudžeto formavimo metodai. Vietos savivaldybių biudžetų rengimas, tvirtinimas ir vykdymas. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolinimosi galimybės ir apribojimai. Savivaldybės biudžeto išlaidos ir jų klasifikacija. Joniškio rajono 2004-2005 metų biudžeto apžvalga. Joniškio rajono 2004 metų biudžeto apžvalga. Joniškio rajono 2005 metų biudžeto apžvalga. Joniškio rajono savivaldybės 2004-2005 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo efektyvumas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-12
 • Julius Juzeliūnas: liaudies daina šiuolaikinėje muzikoje

  Juliaus Juzeliūno biografija bei kūrybos apžvalga. Kūrybinė pradžia. "Tautinio romantizmo" laikotarpis. "Modernusis" laikotarpis. Neoklasicistinės tendencijos. Julius Juzeliūnas apie liaudies dainų struktūrinius ypatumus šiuolaikiškoje muzikoje. Juliaus Juzeliūno liaudies dainos "Tu, svoteli!.." analizė. Muzikos kalbos elementų apžvalga. Vokalinė chorinė analizė. Kompozicijos forma. Išvados.
  Muzika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-07-31
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio valiutos kurso kainos pirkimo kitimas

  Darbo tikslas: geriausio tinkamo modelio suradimas šiai laiko eilutei išreikšti, siekiant gauti kuo tikslesnį prognozavimo rezultatą. Pratarmė. Probleminės srities aprašymas. Stebinių analizė. Modelio sudarymas. Priklausomo kintamojo prognozavimas arba situacijų modeliavimas. Prognozavimas su pradiniais duomenimis be išskirčių. Situacijų modeliavimas ir prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir grafikais.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-05-09
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinė teisė

  Įvadas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinė teisė. Istoriniai pagrindai. Nepriklausomybės karas ir jo įtaka Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). konstituciniai teisei. Nepriklausomybės deklaracija. Konfederacijos straipsniai. 1787 metų konstitucija ir Teisių bilis. Konstitucijos aiškinimas. Teismų praktika. Valdžių padalijimo principas. Asmeninės teisės ir laisvės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucinės teisės įtaka. Išvados. Zusamenfassung.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-17
 • Jungtinių Arabų Emyratų verslo kultūra

  Įvadas. Kultūra. Kultūros analizė. Šalių istorija, svarbiausi faktai. Dimensijos, būdingos šalies kultūrai. Orientacija į dalykinius reikalus ir orientacija į tarpusavio santykius. Griežtas ar laisvas laiko traktavimas (monochroniškumas ar polichroniškumas). Ekspresyvumas ar santūrumas. Individualizmas ar kolektyvizmas. Vyriškumas ar moteriškumas. Vertybės, elgsena ir manieros. Verslo sistemos šalyje ypatumai. Individas ar grupė? Demokratiškas dalyvavimas valdyme ar hierarchinė struktūra? Punktualumas ar dienotvarkės ir terminų nesilaikymas? Ekspresyvus ar santūrus verbalikos/neverbalikos naudojimas? Tiesioginis užduočių formulavimas ar kalba "tarp eilučių"? Komunikacijos su kitų kultūrų atstovais ypatumai. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-03-17
 • Juostinis transporteris

  Užduotis. Įvadas. Apskaičiuojamas juostos plotis ir parenkama juosta. Pasirinkimas transporterio varančiojo ir varomojo būgno apskaičiuojami jų parametrai. Apskaičiuojami pasipriešinimai juostos judėjimui apėjimo apie kontūrą metodu. Nustatomas juostos minimalus įtempimas darbinėje šakoje, faktiškas juostos įlinkis. Pasirinktos juostos stiprumo tikrinimas. Nustatomas juostos lyginamasis spaudimą į labiausiai apkrautą būgną. Apskaičiuojamas elektros variklio galingumas. Projektavimas transporterio mazgų ir rėmo konstrukcijos parinkimas. Apskaičiuojamas juostos įtempimo mechanizmas, parenkama rėmo konstrukcija. Velenų ir guolių projektavimas. Movos parinkimas. Detalių suleidimų tikslumo parinkimas. Pervežimo priemonė. Saugumo technika.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-30
 • Jurbarko rajono strateginio veiklos plano analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidaus veiksnių analizė. SSGG (SWOT) analizė. Analitinė dalis. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Projektinė dalis. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-11-08
 • Juridinę galią turintys dokumentai ir jų rekvizitai

  Įvadas. Dokumentų juridinės galios samprata. Juridinę galią turintys rekvizitai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Datos rekvizitas. Dokumento registracijos numeris. Parašo rekvizitas. Dokumentų kopijų tvirtinimas. Kopija. Antspaudas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-10-12
 • Juridiniai asmenys

  Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Išvada.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-10-20
 • Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė

  Įvadas. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės tikslingumas: analizė. Socialiniai poreikiai ir įmonių imunitetas: kodėl tikslinga juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Juridinis asmuo kaip nusikaltimo subjektas. Juridiniams asmenims taikomų bausmių paskirtis. Juridiniams asmenims taikomos bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės ir jų ypatumai. Baudos bausmės. Viešas paskelbimas apie padarytą nusikalstamą veiką. Juridinio asmens veiklos ribojimo ir įmonės likvidavimo bausmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-26
 • Juridinio asmens kaip baudžiamosios atsakomybės subjekto samprata ir atsakomybės sąlygos

  Įvadas. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės samprata. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės įtvirtinimo reikalingumas. Bendrieji klausimai. Argumentai prieš baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims įtvirtinimą. Baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui taikymas. Baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims praktinis taikymas kontinentinės teisės sistemos šalyse. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-18
 • Juridinio asmens samprata ir požymiai

  Įvadas. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų požymiai pagal rūšis. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Ribotos civilinės atsakomybės grupės. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinio asmens steigimo specifiškumas kaip požymis. Juridinių asmenų pasibaigimas kaip požymis. Išvada.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-10-20
 • Juridinių asmenų apmokestinimo reglamentavimas

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų mokami mokesčiai. Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-23
 • Juridinių asmenų pelno mokestis

  Įvadas. Pelno mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Mokesčio sumokėjimas. Klaida yra pelno mokestis, o ne jo naikinimas. Išvados. Priedai (7).
  Mokesčiai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-03
 • Juridinių asmenų rūšys

  Įvadas. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-11-27
 • Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridiniai asmenys ir jų steigimas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondas. Sodininkų bendrija. Politinių partijų ir politinių organizacijos. Biudžetinės įstaigos. Profesinės sąjungos. Asociacijos. Nuolatinio arbitražo institucija. Privatus juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Individuali įmonė. Daugiabučių namų savininkų bendrija. Žemės ūkio bendrovė. Kredito unija 30 Išvados. Priedas.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-01-26
 • Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas (3)

  Įvadas. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens steigėjai. Juridinių asmenų registravimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-13
 • Juridinių asmenų steigimas ir registravimas

  Įvadas. Juridinių asmenų steigimo bendrieji klausimai. Juridinių asmenų steigimo istoriniai aspektai. Bendri juridinių asmenų steigimo bruožai Lietuvos Respublikoje. Bendri juridinių asmenų steigimo klausimai užsienio valstybėse. Juridinių asmenų skirstymas į privačiuosius ir viešuosius. Privačių juridinių asmenų steigimas. Privačiųjų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Privačiųjų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimas. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovės. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-04
 • Jūrų laivyba: svarbiausioji transporto rūšis pasaulinėje prekyboje

  Įvadas. Jūrų transportas. Jūrų transporto charakteristika. Krovinių gabenimo laivų tipai. Jūrų keliai. Vežimų jūrų transportu organizavimo formos. Krovinių gabenimas jūrų transportu. Konteinerių transportavimo galimybės. Jūrų transporto tarifai. Jūrų saugumas. NATO patirtis. NATO vaidmuo užtikrinant saugumą jūroje. Laivyba Europoje. Jūrų transportas mažina kelių apkrovimą. Disbalanso mažinimas. Rusijos uostas. Jūrų transporto raida Lietuvoje. Krovinių gabenta daugiau. Klaipėdos jūrų uoste krova išaugo 24 procentais. Keltų pranašumas. Krovinių transporto sistemos plėtros perspektyvos Klaipėdos uoste. Susisiekimo ministerijos uždaviniai. Transporto rūšių efektyvumo palyginimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-04-21
Puslapyje rodyti po