Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programos>Programų kursiniai darbai

Programų kursiniai darbai (44 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterinis vaizdų redagavimas

  Įvadas. Adobe Premiere. Sony Vegas. Apple Final Cut Pro. Programų palyginimas. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-17
 • Kompiuterizuotų personalo valdymo sistemų analizė

  Įžanga. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Principai. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. HRM programų pagrindiniai bruožai. Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitoje. Programa "Alga 2000® SQL". Apie programą. Programos paskirtis. Programos funkcijos. Spausdinamos ataskaitos. Personalo modulis. Personalo modulio ataskaitos. Internet/intranet priėjimo modulis. Sistemos reikalavimai. Programa "Pragma® v4.0". Programos bruožai. Moduliai. Darbo užmokesčio apskaita. Personalo apskaita. Programos pritaikymo sritys. Sistemos reikalavimai. Naudojamos technologijos. Programa "Bonus". Darbo užmokesčio apskaitos modulis. Darbo laiko apskaitos modulis. Pajamų deklaravimo modulis. Personalo modulis. Kiti moduliai. Programa "Balansas". Sistemos reikalavimai. Branduolys. Atlyginimų apskaita. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-11-14
 • Lygiagrečiojo burbuliuko algoritmo realizacija ir tyrimas

  Lygegrčiųjų algoritmų kursinis darbas. Įvadas. Realizacija. Lygiagretusis burbuliuko algoritmas. Burbuliuko algoritmo modifikacija. Tyrimas. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-01-16
 • Linux - operacinės sistemos Microsoft Windows pakaitalas

  Įvadas. Operacinė sistema, pagrindinės jos funkcijos. OS Linux kilmė ir dabartis. Atviroji sistema Unix - jos kilmė. OS Linux atsiradimas. OS Linux paplitimo priežastys. OS Linux sandara. OS Linux distribucijos. Mandrake Linux 9.0 operacinės sistemos pritaikymas ofiso bei multimedijos reikmėms. Mandrake Linux 9.0 versija. Mandrake Linux įdiegimas į IBM tipo personalinį kompiuterį. Mandrake linux kde grafinė vartotojo aplinka ir palyginimas su Microsoft Windows XP grafine aplinka. Mandrake Linux ofisinės ir multimedijos programos, palyginimas su MS Windows programomis. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-10
 • Linux OS diegimas bei konfigūravimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Linux įdiegimas. IP adreso priskirimas serveriui. Papildomų paketų įdiegimas. Vartotojų sukūrimas. Apache2 tarnybos įdiegimas. PHP5 ir MySQL tarnybų įdiegimas. Duomenų valdymo sistemos "Jetbox" įdiegimas. "Samba" tarnybos įdiegimas. Į "Jetbox" įdedame informaciją, kaip sukonfigūruota "Samba". Atsarginės kopijos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-23
 • Lotus Domino duomenų bazės ir Domino Everyplace programinio paketo taikymas mobiliems sprendimams

  Įvadas. Darbo tikslas. Istorinė sistemos apžvalga. Paskirtis. Lotus domino suderinamumas su operacinėmis sistemomis. Linux operacinės sistemos. Windows 2003 server operacinė sistema. Solaris operacinė sistema. AIX (Advanced Interactive eXecutive) operacinė sistema. Lotus IBM bevieliai sprendimai. EasySync Pro. IBM Mobile Connect. Domino Everyplace Access. Sametime Everyplace. Domino Everyplace SMS. Domino Everyplace Enterprise. Programinio paketo "Domino Everyplace" ypatumai. Taikomosios programos kūrimas Domino Everyplace pagalba. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-05-04
 • M3U formato bylų analizė ir konvertacija

  Tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos detalizavimas. Rezultatai ir išvados.
  Programos, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2006-12-22
 • Metaduomenų panaudojimas turinio valdymo sistemose

  Tradicinės turinio valdymo sistemos. Pagrindinės TVS sudedamosios dalys. Turinio organizavimas. Temų žemėlapiai. Pagrindinės sąvokos. Turinio organizavimas, naudojant temų žemėlapius. Sistemos architektūra. Metaduomenų sistemos/ Turinio saugyklos protokolas. Sistemos teikiama nauda. Svetainės kūrimas. Ontologijos kūrimas. Metaduomenų kūrimas naudojant ontologiją. Tinklalapio navigacijos organizavimas naudojant metaduomenis. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-05-26
 • Modeliavimas naudojant kanalinius ir PN paviršius

  Pdf byla. Įvadas. Teorinė dalis. Kanaliniai paviršiai. Sfera. Cilindras. Kūgis. Toras. Vamzdis. Dupino cilindras. PN paviršiai. Kreivė išreikšta splaino polinomu. Kreivės parametrizacija. Taškų ant kreivės kryptis. Kontrolinio taško sudarymas. NURBS taškų formulė. NURBS paviršiai. Praktinė dalis. Modelio pasirinkimas. Medio modelio konstravimas. Pagrindinė sujungimo problema. Išvados. Priedas (1).
  Programos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-25
 • Objektiškai orientuota analizė: TV tiuneris

  Objektiškai orientuotos analizės kursinis darbas. Tv tiunero programinės įrangos sukūrimas naudojant UML. Įvadas. Projektas. Use case diagrama. Class diagrama. Collaboration Diagrama. Sequence diagrama. Activity diagrama. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2006-05-24
 • Open Scource Learning Management Systems

  Darbas anglų kalba. Atviro kodo mokymosi valdymo sistemos. Introduction. Findings and Analysis. ATutor. Claroline. ILIAS. Moodle. Conclusions. Recommendations. Glossary.
  Programos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-17
 • OpenGL 3D grafika

  Įvadas. Programos aprašymas. Pagrindinės programos funkcijos. Figūros piešimas funkcijomis. Sferos funkcijos. Cilindro funkcijos. Veleno funkcijos. Diskų funkcijos. Figūros apšvietimas ir atspindys. Figūros judėjimas. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-13
 • Operating systems

  Darbas anglų kalba. Operacinės sistemos. Introduction. What is an operating system? History of operating system. OS in our days. The main functions of an OS. Process management. Device management (os related devices). Motherboard. Processors. Memory. RAM (Random access memory). ROM (read-only memory). Bus. Other input and output units. Hard disk. CD-rom. Visual display unit. Keyboard. Mouse. Storage management. User interface. House keeping. Memory management. Anatomy of the operating system. Examples of OS. MAC OS X. Unix-like operating systems. Microsoft windows. Conclusions. References. Abbreviations.
  Programos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-06-11
 • Oracle duomenų bazė: UAB "Elektros pavara" darbuotojai, mašinos ir objektai

  Bendra informacija. Lentelės. Kūrimas. Struktūra. Apribojimai. Formos. Peržiūra. Darbuotojai. Darbuotojai ir mašinos. Darbuotojai ir objektai. Įvedimas. Darbuotojai. Mašinos. Objektai. Pabaiga. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Programavimas (4)

  Praktinis darbas nr. 1. C++ uždavinio sprendimas ir jo aprašymas. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Programos algoritmo blokinė schema.
  Programos, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-01
 • Programavimas C++. Mokyklos duomenų bazės administravimas

  Užduotis. Užduoties analizė. Užduoties išsikelti uždaviniai. Algoritmas. Testavimo rezultatai. Duomenų peržiūra. Duomenų paieška. Duomenų redagavimas. Nepažangių mokinių radimas. Duomenų papildymas. Duomenų trynimas. Duomenų rikiavimas. Programos kodas.
  Programos, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-05-01
 • Programavimo kalbų raida

  Įvadas. Interpretatoriai. Kompiliatoriai. Programavimo kalbų klasifikacija. Kalbos pritaikytos mašinoms. Mašininė kalba. Simbolinio kodavimo kalbos. Autokodai. Makros. Kalbos, priklausančios nuo mašinų. Problematiškai orientuotos kalbos. Universalios kalbos. Dialoginės kalbos. Neprocedūrinės kalbos. Programavimo kalbų vystymasis. Plankalkul. Asembleris. Lisp. Fortran. Algol. Beisik. Refal. Prolog ir Prolog++. Pascal. C. C kalbos ypatumai. C kalbos trūkumai. C++. C++ projekto pastabos. Ada. Išvada.
  Programos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-18
 • Programinė įranga organizacijoje

  Informacinių technologijų kursinis darbas. Įžanga. Programinė įranga. Taikomosios programos. Tekstų redaktoriai. Ekonominės paskirties programos. Leidybinės sistemos. Kompiuterinė grafika, animacija ir programinė vaizdo įranga. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Matematinės ir statistinės programos. Kitos taikomųjų programų rūšys. Integruoti taikomųjų programų paketai. Sisteminės programos. Operacinės sistemos. Pagalbinės programos. Įrankinės sistemos. Programinė įranga organizacijoje. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-02
 • Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos

  Įvadas. RDBVS apibūdinimas. Atvirojo kodo RDBVS. MYSQL. POSTGRESQL. Komercinė RDBVS (Oracle). Komercinių ir atviro kodo RDBVS palyginimas. Pradiniai bruožai. Duomenų tipai. Duomenų dydžiai. Subužklausos naudojimas SQL kalba. Pirminiai raktai ir unikalūs indeksai. Išoriniai raktai. Virtualios lentelės ir jų atnaujinimo valdymas. Transakcijos. Rollback taikymas. Duomenų atribojimo tvarkymas. Aklavietės ir jų likvidavimas. Trigeriai. Objekto naudojimo privilegijos (lygiai). Sistemų platformų palaikymas. Eksploatacinės savybės. VLDB palaikymas. Maksimalus eilučių ir stulpelių kiekis lentelėse. Indeksavimas. Lentelių padalijimų naudojimas. Terminų ir santrumpų žodynas. Išvados ir rezultatai.
  Programos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-11
 • SQL kalboje naudojama užklausa [SELECT] ir pagrindinės jos funkcijos

  Įvadas. Kas yra SQL? Reliacinės duomenų bazės. DB užklausos. Nesudėtinga SELECT užklausa DB. DISTINCT komanda. WHERE komanda. Operacijų tipai SELECT komandoje. Loginio tipo operacijų nagrinėjimas. LIKE funkcija. Duomenų surikiavimas SELECT užklausoje. SELECT užklausa ir su ja naudojamos funkcijos. Skirtingas duomenų išvedimas. Lentelių grupavimas. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po