Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo kursiniai darbai

Viešojo administravimo kursiniai darbai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai

  Įvadas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai. Lietuvos respublikos prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Tarptautinių sutarčių ratifikavimo iniciatyvos teisė. Įstatymų pasirašymas ir veto teisė. Teisė kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuvos respublikos konstitucija. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-04
 • Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių administracinė priežiūra

  Įvadas. Administracinės priežiūros sąvoka. Administracinė priežiūra ir jos požymiai. Savivaldybių administracinė priežiūra ir teisminė kontrolė. Savivaldybių administracinės priežiūros esmė ir paskirtis. Savivaldybių administracinės priežiūros tikslas ir jo įstatymas. Vyriausybės atstovo statusas ir pareigos. Vyriausybės atstovo įgaliojimai. Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo santykis su Lietuvos respublikos konstitucija ir kitais įstatymais. Lietuvos respublikos vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje veiklos analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-12-16
 • Lietuvos socialinės politikos integracija į Europos Sąjungą (ES): kryptys ir etapai

  Įžanga. Užimtumas. Situacija po nepriklausomybės atkūrimo. Užimtumo politikos raidos etapai. Pirmas etapas (1991-2004). Užimtumo situacija Lietuvoje. Darbo rinkos formavimasis. Ruošimasis integracijai į Europos sąjungą. Pirmo užimtumo etapo apibendrinimas. Antras etapas (po 2004 metų). Įstojimas į Europos Sąjungą. 2006 metais Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Emigracija. Prioritetinės užimtumo kryptys. Antro užimtumo etapo apibendrinimas. Lygios galimybės. Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki 2004 metų. Teisinės bazės tobulinimas. Pirmojo lygių galimybių etapo apibendrinimas. Antras etapas po 2004 metų. 2007 metų lygių galimybių metai. Nacionalinės strategijos tikslai. Pagrindinės problemos sąlygojančios diskriminaciją visuomenėje. Moterų ir vyrų lygių galimybių suvienodinimas. Tyrimai lygybės srityje (2007 01 25). Antro lygių galimybių etapo apibendrinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-12-19
 • Nacionalinio saugumo ekonominiai aspektai

  Įvadas. Ekonominiai rizikos veiksniai. Privatizacijos reikšmė nacionaliniam saugumui. Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika. Kodėl Lietuvai reikia naujos ekonominės politikos? Perspektyvos. Kokios naujos ekonominės politikos strategijos reikia Lietuvai? Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-09-19
 • Naujasis viešasis administravimas

  Įvadas. Viešojo administravimo raida. Naujojo viešojo administravimo pradžia. Pagrindiniai naujojo viešojo valdymo elementai. Naujojo viešojo administravimo koncepcijos raida, pagrindinė idėja ir tikslai. Naujojo viešojo administravimo sistemos. Naujojo viešojo administravimo privalumai ir trūkumai. Naujojo viešojo administravimo formų sklaida pasaulyje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-15
 • Naujosios informacinės technologijos ir politologija: E-demokratija

  Įvadas. Tikslas: apžvelgti e-demokratijos apraiškas pasaulyje ir Lietuvoje. Naujos informacinės technologijos ir politologija. Informacinė visuomenė. E-valdžia. E-demokratija. Tiesioginė e-demokratija. Samprata. Piliečių dalyvavimas politikos ir teisėkūros procesuose. E-rinkimai. E-peticija. E-referendumas. Kiti būdai: forumai, pokalbių kambariai, el. Paštas. Problemos ir jų sprendimo būdai. Žemas kompiuterinio raštingumo lygis. Didelės piliečių bendruomenės. Spręstinų valstybinių klausimų gausa. Žmonių mąstysenos keliamos kliūtys: piliečių politinis pasyvumas. Teisinių žinių neturėjimas. Asmens duomenų apsaugos nepatikimumas. Asmens identifikavimo problemos. E-demokratija lietuvoje. Pirmieji žingsniai. E-demokratijos sąvoka lietuvoje. E-demokratijos dabartis Lietuvoje. Išvados. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-12-23
 • Naujosios viešosios vadybos (NVV) naudojimas modernizuojant valstybės valdymą

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos samprata. Pagrindiniai naujosios viešosios vadybos (NVV) struktūriniai elementai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) prielaidos valstybės valdyme. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo modernizuojant valstybės valdymą užtikrinimas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) pasireiškimas centriniame ir vietos savivaldos lygmenyse. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo problemos Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-13
 • Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo svarba. Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas Gdansko mieste. Nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimas Varšuvoje. Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas su socialines paslaugas teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Savivaldybės ir socialinių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas Kauno mieste. Išvados. Pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-21
 • Pagrindiniai valstybės aparato organizacijos ir veiklos principai

  Įvadas. Valstybės apibūdinimas. Valstybės istorija. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės susiformavimo priežastys. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės aparatas. Pagrindiniai valstybės aparato organizacijos ir veiklos principai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-11-25
 • Policijos veikla

  Įvadas. Lietuvos policijos istorinė raida. Lietuvos policijos susikūrimas. Lietuvos policija 1940 - 1945 ir pokario metais. Lietuvos policijos atkūrimas 1990 - 1991 metais. Policijos sistema, uždaviniai. Jos funkcijos. Lietuvos policijos sistema. Lietuvos policijos funkcijos ir uždaviniai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-03-01
 • Referendumas

  Įvadas. Referendumo samprata. Referendumų klasifikavimas. Referendumo raida Lietuvoje. Referendumo inicijavimo ir organizavimo pagrindai. Referendumas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-03-22
 • Regionų ekonominės-socialinės raidos aktyvinimas viešojo administravimo priemonėmis

  Įvadas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas - aktuali viešojo administravimo tobulinimo problema. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas – esminis viešojo administravimo prioritetas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimo esmė Lietuvos integracijos į Europos sąjungą sąlygomis. Lietuvos regionų ekonominės socialinės raidos problemos ir jų sprendimo prioritetai. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimui viešojo administravimo tobulinimo priemonėmis skirti teoriniai modeliai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-06-01
 • Rusijos federacinės respublikos valdymo ir administravimo sistema

  Įvadas. Rusijos Federacija. Jos teritorinis suskirstymas. Rusijos Federacijos administracinės teritorijos. Įgaliotojų atstovų pareigos federalinėse apygardose. Valdžių padalinimo principas. Prezidentas. Federalinis susirinkimas. Rusijos Federacijos vyriausybė. Ministerijos, tarnybos ir agentūros. Teisinė valdžia. Įstatymų leidyba. Vietos savivalda. Pagrindinės valstybės valdžios ir ryški Rusijos Federacijos vadovo įtaka. Putino reforma. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-13
 • Savivaldybės Lietuvoje

  Vietos savivaldos samprata. Vietos savivalda Lietuvos Respublikoje (LR). Vietos savivaldos organizavimo principai. Vietos savivaldybės institucijos. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybės kontrolės institucija. Savivaldybių atstovavimas ir santykiai su valstybės institucijomis. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Seimu. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentu. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybe. Savivaldybės tarybos nario statusas. Išvados. Praktinė užduotis.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-14
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata, valstybės parama

  Įvadas. Tikslas – išnagrinėti smulkių ir vidutinių įmonių sampratos bei valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ypatumus. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) svarba Lietuvos ekonomikai. Mažų ir vidutinių įmonių veiklos mastas ir struktūra. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Paramos gavimo tvarka. Smulkiojo ar vidutiniojo verslo subjekto deklaravimas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) formos. Finansinė parama. Nacionalinė parama. Europos sąjungos parama. Viešosios paslaugos verslui. Mokesčių ir rinkliavų lengvatos. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-18
 • Smurto prieš moteris ir vaikus socialinės priežastys

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Smurtas šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus priežastys. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurtas prieš vaikus šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus pasekmės. Smurto prevencija. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (Anketa).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-09-24
 • Socialinio draudimo įmonių tarpusavio santykiai

  Įvadas. Socialinio draudimo esmė ir tikslai. Privalomas draudimas. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Draudėjų registravimo tvarka. Apdraustųjų įskaita. Socialinio draudimo mokesčio subjektas ir objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų objektas. Socialinio draudimo įmokos. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio tarifai. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Įmokų įsiskolinimų sumokėjimas. Papildomas sveikatos draudimas. Įmokos į Garantinį fondą. "Sodros" vaidmuo. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-04-17
 • Sprendimo likviduoti Kultūros ir sporto rėmimo fondą racionalumas. Kultūros rėmimo fondo veiklos veiksmingumas

  Įvadas. Naujasis intitucionalizmas ir institucinis racionalus pasirinkimas. Naujasis institucionalizmas: istorinis, racionalaus pasirinkimo ir sociologinis institucionalizmas. Institucinis racionalus pasirinkimas. Kultūros rėmimo fondas. Kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla ir administravimas 1998-2008 metais. Kultūros ir sporto rėmimo fondo skilimas 2008 metais. Kultūros rėmimo fondo veikla ir administravimas 2008-2009 m. Priimto sprendimo racionalumas. Veikusių agentų skaičius bei kas galėjo (negalėjo) dalyvauti priimant šį sprendimą. Politinių institucijų įtraukimas į procesą, individų ir institucijų santykiai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-17
 • Strateginės veiklos organizavimas: Varėnos rajono savivaldybė

  Įvadas. Darbo aktualumas, problema, tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas: Ištirti strateginės veiklos organizavimą Varėnos rajono savivaldybėje. Teorinė dalis. Strateginė situacijos analizė. Organizacijos išorinė aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Strategijos formavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. A. Makroaplinkos analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidinė aplinkos analizė. Teisinė bazė. Žmonių ištekliai. Planavimo sistema. Vidaus kontrolės sistema. Finansiniai ištekliai. Apskaitos tinkamumas. Informacinės technologijos. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis. Vizija, misija. Strateginiai tikslai. Strateginiai uždaviniai. Išvados. Priedai (2).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-06-19
 • Strateginio plėtros plano lyginamoji analizė: Tauragės rajonas

  Tauragės rajono strateginio plėtros plano 2004–2010 metams ir 2007 metų biudžeto projektų, dotuojamų iš valstybės biudžeto, lyginamoji analizė. Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Vietos savivaldos samprata. Savivaldybių biudžetų sandara ir formavimas. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. Savivaldybių strateginis planavimas. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Institucijų strateginis veiklos planavimas. Savivaldos institucijų strateginis planavimas. Regionų plėtros planai. Tyrimo metodologija. Programų vertinimo samprata. Programų vertinimo (PART) modelis. Programų vertinimas Lietuvoje. Situacijos analizė. Tauragės rajono bendroji statistika. Tauragės rajono strateginio plano apžvalga. Sutrumpinta Tauragės rajono savivaldybės plėtros strategija. Tauragės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimas. 2007m. Tauragės savivaldybės biudžeto dotuojamų pagal valstybės investicijų programą projektų analizė. Tauragės miesto kultūros namų rekonstrukcijos projekto analizė. Projektinė dalis. Projekto bazinis vertinimas. Projekto vertinimas pagal PART modelį. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-11-26
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po