Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos viešojo administravimo modelis elito teorijoje

  Įvadas. Viešojo administravimo modelis elitarinėje valstybės teorijoje. Lietuvos viešojo administravimo struktūra. Lietuvos viešojo administravimo procesas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-18
 • Lietuvos viešojo administravimo problemos ir reformos

  Įžanga. Kas yra viešojo administravimo reforma? Lietuvos viešosios administracijos transformacijos iki 2004 metų. Viešojo administravimo pokyčių Lietuvoje kryptys ir etapai. Lietuvos viešojo administravimo sistema. Viešosios administracijos legitimacija. Ministerinės atsakomybės doktrina ir Lietuvos administracinė sistema. Ministerinės atsakomybės doktrina įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Ministerinė atsakomybės doktrina viešojoje administracijoje. Administracinės atskaitomybės reforma. B. Stone 5 atskaitomybės tipų modelis. Vadybinis atskaitomybės tipas. Teisinės arba pusiau teisinės apžvalgos atskaitomybės tipas. Santykių su suinteresuotomis grupėmis atskaitomybės tipas. Rinkos atskaitomybės tipas. Viešojo administravimo reformos priemonės. Pasekmės administracinės atskaitomybės sistemai vykdomojoje valdžioje. Strateginis valdymas. Valstybės tarnautojų atsakomybės stiprinimas. Vidaus ir išorinis auditas. Saulėlydžio komisijos veikla. Administraciniai teismai. Kovos su korupcija priemonės. Etika valstybės tarnyboje. Seimo kontrolieriai. Atskaitomybė piliečiams. Konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis. Apibendrinimas. Naujos parlamentinės kontrolės formos pasirengimo narystei Europos Sąjungos (ES) srityje. Administracinės atskaitomybės raida įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Administracinės atskaitomybės kaitą lemiantys veiksniai. Leidžiamosios valdžios mažas suinteresuotumas didinti vyriausybės kontrolę. Nepakankami vykdomosios valdžios pajėgumai vykdant reformas. Atskaitomybės reformos skatinimas: visuomenė ir Europos Sąjunga (ES). Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija. Viešojo administravimo sektoriaus SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Viešojo administravimo sektoriaus vizija ir tikslai. Viešojo administravimo sektoriaus tikslai. Strategijos įgyvendinimas ir priežiūra. Vertinimo kriterijai. Apibendrinimas. Viešojo administravimo plėtros strategijos 2005 metų apžvalga. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, referatas(34 puslapiai)
  2008-05-06
 • M. Vėberio (Max Weber) idealusis biurokratijos tipas

  M. Weber idealusis biurokratijos tipas: Pranašumai ir trūkumai. Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti biurokratijos mechanizmo privalumus ir trūkumus. Biurokratijos charakteristika. M. Vėberio (Max Weber) idealusis biurokratijos tipas. Biurokratijos pranašumai. Biurokratijos trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-04-15
 • M. Weber biurokratija

  PowerPoint pristatymas. Max Weber. M. Weber'io manymu. 3 idealios valdžios kryptys. Biurokratija atsirado. Svarbiausios biurokratijos sąvokos. Darbo pasidalijimas. Hierarchinė struktūra. Bendros taisyklės. Biurokratijos charakteristika. Biurokratas. Biurokratinio valdymo pranašumai. Biurokratinio mechanizmo pastovumas. Biurokratijos santykis su ekonomika. Biurokratijos įtaka. M. Weber'io biurokratijos kritika.
  Viešasis administravimas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-05-10
 • M. Weber racionali biurokratija

  Įvadas. Darbo tikslas atskleisti M. Weberios racionalios biurokratijos privalumus ir trūkumus. Biurokratijos samprata. M. Weber racionali biurokratija. Idealus biurokratijos tipas. Biurokratinio valdymo principai. Biurokratinės organizacijos bruožai. "Geležinis narvas". Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2010-10-19
 • M. Weberio biurokratijos teorija

  Viešojo administravimo teorijos ir paradigmų rašto darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti M. Weberio biurokratijos sampratą. Biurokratijos sąvoka. M. Weberio požiūris į biurokratiją. M. Weberio biurokratijos teorija. Idealios biurokratijos tipas. Racionali m. Weberio biurokratija. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-11-09
 • M. Weberio racionali biurokratija

  Įvadas. Biurokratijos samprata. M. Weberio biurokratijos teorija. Racionali Weberio biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2007-02-13
 • Mažeikių Rajono savivaldybė vietos spaudoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Mažeikių rajono savivaldybė vietos spaudoje. Žiniasklaidos požiūris į vietos savivaldą. Straipsnių komentarai internete. Visuomenės nuomonė apie žiniasklaidą. Visuomenės tyrimų rezultatai. Specialistų vertinimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(8 skaidrės)
  2010-01-11
 • Metodologinės darnaus vystymosi nuostatos

  Darnaus vystymo ištakos. Darnaus miestų vystymo principai ir tikslai. Pagrindiniai darnaus miestų vystymo principai. Teritorija kaip miesto plėtros realizavimo erdvė. Kompaktiško miesto privalumai ir trūkumai. Darnaus Lietuvos miestų vystymo prielaidos.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2007-03-22
 • Modernios valstybės tarnybos kūrimas Lietuvoje

  Įvadas. Modernios valstybės tarnybos samprata. Modernios valstybės tarnybos kūrimas nuo 1990 metų ir ateities perspektyvos. Modernios valstybės tarnybos kūrimas 1990 - 1995 metais. Modernios valstybės tarnybos kūrimas po valdininkų įstatymo priėmimo iki 2002 metų. Modernios valstybės tarnybos kūrimas nuo 2002 metų iki šių dienų. Modernios valstybės tarnybos kūrimas ateityje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-03-24
 • Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygos

  Mokesčių mokėtojų aptarnavimo samprata. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygos. Pagrindiniai reikalavimai. Specialieji reikalavimai. Patalpos, kuriose aptarnaujami mokesčių mokėtojai. Individualių konsultacijų vieta. Rengiamų seminarų vieta. Deklaracijų, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietos. Bendrojo naudojimo patalpos. Darbo laikas. Darbuotojo išvaizda. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygų tobulinimas. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygų kokybės vertinimas. Darbo aplinka. Darbo vieta. Darbo laikas. Darbuotojo išvaizda. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2008-02-28
 • Mokyklos strateginė analizė: Kauno Kalniečių vidurinės mokykla

  Įvadas. Teorinė dalis. Situacijos strateginės analizės metodika. Išorės aplinkos analizė. Vidaus aplinkos analizė. SSGG analizė. Strategijos formulavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Strateginė situacijos analizė. Mokyklos išorės aplinkos analizė. Vidinė mokyklos aplinkos analizė. Mokyklos SSGG (SWOT) analizė. Strateginės alternatyvos. Strateginių alternatyvų įvertinimas bei pagrindinės alternatyvos parinkimas. Projektinė dalis – strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Mokyklos vizija, misija, strateginiai tikslai. Pasirinktos strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(25 puslapiai)
  2008-05-14
 • Mokomosios praktikos ataskaita: Ignalinos rajono policijos komisariatas

  Lietuvos Respublikos policija. Policijos sistema. Policijos uždaviniai. Policijos veiklos principai. Policijos veiklos viešumas. Policijos finansavimas. Vidaus reikalų ministro kompetencija. Policijos ir visuomenės informavimo priemonės. Policijos departamentas. Policijos generalinis komisaras. Policijos veiklos kontrolė. Teritorinės policijos įstaigos. Policijos pareigūnų įgaliojimai. Policijos pareigūno statuso įgijimas. Policijos pareigūnų bendrosios teisės. Policijos pareigūno teisės vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. Policijos pareigūno pareigos. Policijos pareigūnų rengimas. Policijos pareigūno atsakomybė. Fizinės prievartos panaudojimo pagrindai. Šaunamojo ginklo panaudojimas. Operatyvaus valdymo poskyris. Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojų darbo organizavimo instrukcija. Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojų bendradarbiavimas su kitais policijos padaliniais. Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojų bendradarbiavimas su kitomis specialiosiomis tarnybomis. Tyrimų ir vedamų bylų nomenklatūra.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(35 puslapiai)
  2006-10-27
 • Mokomosios praktikos ataskaita: Panevėžio miesto pirmasis policijos komisariatas

  Įvadas. Lietuvos Respublikos policijos sistema. Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato Pirmojo policijos komisariato nuostatai. Bendrosios nuostatos. Policijos komisariato uždaviniai ir funkcijos. Policijos komisariato teisės. Policijos komisariato darbo organizavimas. Veiklos kontrolė. Panevėžio miesto pirmojo policijos komisariato struktūra. Viešoji policija. Viešosios policijos uždaviniai ir funkcijos. Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyrius. Skyriaus uždaviniai ir funkcijos. Organizacinė grupė. Organizacinės grupės uždaviniai ir funkcijos. Išvada.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-04-25
 • Mokslo ir technikos naujovės tarptautinėje turizmo rinkoje

  Mokslo ir technikos naujovės ėjime į tarptautinę turizmo rinką. Įvadas. Tikslas. Šio darbo tikslas- atskleisti ir išanalizuoti kaip mokslo ir technikos naujovės keitėsi ir ką suteikė tarptautiniam turizmui, turizmo rinkai, kas pasiekta ir bandyti nuspėti kas dar gali laukti ateityje. Turizmas. Mokslas. Technika. Naujienos. Technologijų inovacijos. PDA (angl. Personal Digital Assistant). GPRS (angl. General Packet Radio Service). GPS (angl. Global Positioning System). Ateities prognozės technologijų sferoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-06-08
 • Motyvacijos teorijų ir jų taikymo programų analizė

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Tikslų sudėtingumas ir užduoties sudėtingumas. Tikslų specifiškumas. Skatinimo vaidmuo tikslų iškėlime. Įsipareigojimas tikslams. Paramos teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Motyvacijos programos ir jų taikymas. Darbuotojų pripažinimo programa. Darbuotojų įtraukimas į valdymą. Kintamo atlygio programos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2011-11-04
 • Motyvavimo priemonės ir motyvavimo sistemos formavimasis

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Motyvavimo metodai ir priemonės. Skatinimo būdai. Materialiniai. Sociopsichologiniai. Išvados.
  Viešasis administravimas, esė(13 puslapių)
  2009-11-18
 • Muitų sąvoka. Teisiniai muitų veiklos reguliavimo pagrindai. Muitinės departamentas

  PowerPoint pristatymas. Muitas. Teisinis muitinės veiklos reguliavimas. Muitinės sistemą sudaro. Muitinės departamentas prie finansų ministerijos. Muitinės departamentas. Muitinės departamentas atlieka šias funkcijas. Muitinės pareigūnas turi teisę. 2004 metų Lietuvos Respublikos (LR) muitinės veikla. Personalas. Lietuvos muitinės indėlis į valstybės biudžetą. Veikla pažeidimų prevencijos ir kovos su kontrabanda srityje.
  Viešasis administravimas, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-17
 • Nacionalinio saugumo ekonominiai aspektai

  Įvadas. Ekonominiai rizikos veiksniai. Privatizacijos reikšmė nacionaliniam saugumui. Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika. Kodėl Lietuvai reikia naujos ekonominės politikos? Perspektyvos. Kokios naujos ekonominės politikos strategijos reikia Lietuvai? Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-09-19
 • Naujasis viešasis administravimas

  Įvadas. Viešojo administravimo raida. Naujojo viešojo administravimo pradžia. Pagrindiniai naujojo viešojo valdymo elementai. Naujojo viešojo administravimo koncepcijos raida, pagrindinė idėja ir tikslai. Naujojo viešojo administravimo sistemos. Naujojo viešojo administravimo privalumai ir trūkumai. Naujojo viešojo administravimo formų sklaida pasaulyje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-15
Puslapyje rodyti po