Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Intelektualinis paveldas: Marxas Weberis ir Freudas

  Viešojo administravimo organizacijų teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Tikslas yra aptarti Marxo, Weberio ir Freudo intelektualinį paveldą. Karlas markas. Biografija. Karlo Markso idėjos. Marksizmas. Ekonomika. Kapitalizmas. Individas ir darbo pasidalijimas. Maxas Weberis (1864-1920). Kapitalistinės idėjos ir protestantizmo etika. Idealios biurokratijos tipai. Biurokratijos didėjimas. Naujosios viešosios vadybos fondo atlikta apklausa. Sigmundas Freudas (1856- 1939). Psichoterapija ir asmenybės teorijos. Elgesys ir grupės psichologija. Individas ir kultūriniai apribojimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2009-10-21
 • Interesų grupės (7)

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupės ir politika. Lobizmas. Korporatyvizmas. Institucinės grupes. Trišalis bendradarbiavimas. Tinklai. Konsultacijos ir įgyvendinimas. Neteisėtos grupės. Spaudimo grupės Lietuvoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2009-03-02
 • Interesų grupių vaidmuo priimant ir įgyvendinant viešuosius sprendimus

  Interesų grupių samprata. Interesų grupių sąvoka. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių vaidmuo priimant ir įgyvendinant viešuosius sprendimus. Interesų grupių taktikos pasirinkimas siekiant įtakos. Interesų grupių vaidmuo pagal tipus. Interesų grupių vaidmuo Lietuvoje.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2008-02-20
 • Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas

  Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio analizė. Pest (išorės veiksnių) analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Internetinės svetainės turinio analizė. Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, analizė(13 puslapių)
  2012-03-29
 • Internetinės svetainės pateikimas, komunikacija ir efektyvumas: Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapis

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti Lietuvos Respublikos. Švietimo ir mokslo ministerijos svetainės pateikimo ir komunikacijos efektyvumą. Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos struktūra. Švietimo ir mokslo ministerijos tikslai ir uždaviniai. SSGG analizė. PEST analizė. Turinio analizė. Išvados. Priedai (6psl.).
  Viešasis administravimas, namų darbas(20 puslapių)
  2010-03-18
 • ISO 9000 viešajame sektoriuje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kas yra ISO 9000 bei kokios jo diegimo galimybės viešajame sektoriuje. ISO 9000 standarto kilmė ir samprata. ISO 9000 principai. ISO 9000 viešajame sektoriuje. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-22
 • Italijos respublikos valdymo ir administravimo sistema

  Įvadas. Darbo tikslas yra detaliai išanalizuoti Italijos Respublikos valdymo ir administravimo sistemą. Įstatymų leidžiamoji valdžia Italijos respublikoje. Italijos respublikos vykdomoji valdžia. Italijos respublikos teisminė valdžia. Italijos respublikos valstybės tarnyba. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-08-24
 • Jonavos savivaldybės strateginis planas

  Įvadas. Jonavos rajonas. Suinteresuotųjų asmenų analizė. Infrastruktūros ir aplinkos apsaugos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Vizija. Jonavos rajono savivaldybes plėtros prioritetai. Plėtros strateginio plano įgyvendinimas ir jo valdymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-12-07
 • Jurbarko rajono strateginio veiklos plano analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidaus veiksnių analizė. SSGG (SWOT) analizė. Analitinė dalis. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Projektinė dalis. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-11-08
 • Kaimo plėtrą administruojančios institucijos Lietuvoje ir jų funkcijos

  Kaimo plėtros ir regioninės politikos individualus darbas. Įvadas. Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai. Žemės ūkio rūmų tikslai. Žemės ūkio rūmų veiklos sritys ir funkcijos. Žemės ūkio rūmų projektai. Lietuvos kaimo tinklas. Lietuvos kaimo tinklo nariai. Tinklo struktūra. Lietuvos kaimo tinklo veiksmų kryptys ir priemonės. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos 2007-2010 metų programa. Vietos veiklos grupių tinklas. Vietos veiklos grupių tinklo funkcijos. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Nacionalinė mokėjimo agentūra. Agentūros veiklos tikslas, uždaviniai ir funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(15 puslapių)
  2011-05-09
 • Kaimo turizmo plėtra Molėtų rajone

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti kaimo turizmo plėtros galimybes bei poreikį Molėtų rajone. Kaimo turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo sodybos samprata. Kaimo turizmo svarbiausi teisiniai pagrindai. Lietuvos kaimo turizmo raida 1999–2006 m. Kaimo turizmo dabartinė situacija Lietuvoje. Kaimo turizmas Molėtų rajone. Molėtų kraštas. Dėmesys turizmo infrastruktūrai. Sodybos tarnauja ir gamtai, ir žmonėms. Turizmo specifika. Aktyviausios sodybos. Rekreacinė veikla Molėtų kaimo turizmo sodybose. Veiksniai, darantys įtaką kaimo turizmo plėtrai Molėtų rajone. Rajono galimybės. Molėtų kaimo turizmo sodybų savininkų pamąstymai. Molėtų rajono plėtros planas kaimo turizmo atžvilgiu. Susitikimas su kaimo turizmo verslo atstovais. Kaimo turizmo plėtros tyrimas Molėtų rajono savivaldybėje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Kaimo turizmo sodybų savininkų Molėtų rajone apklausa. Kaimo turizmo sodybų savininkų tipas. Dabartinė kaimo turizmo sodybų situacija Molėtų rajone. Molėtų rajono kaimo turizmo sodybų – lankytojų tipas. Kaimo turizmo plėtros Molėtų rajone pozityvūs aspektai. Kaimo turizmo sodybų Molėtų rajone lankytojų apklausa. Kaimo turizmo sodybų lankytojų tipas. Kaimo turizmo sodybų lankytojų nuomonė. SWOT. Mano siūlymai kaimo turizmo verslo plėtra Molėtų rajone užsiimančioms institucijoms. Mano siūloma kaimo turizmo sodybos įkūrimo. Molėtų rajone – strategija. Tiriamasis straipsnis – Molėtų kaimo turizmas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas paveiksliukais ir diagramomis.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2009-10-02
 • Kaimo turizmo verslo valdymo reformos ir pokyčiai

  Įvadas. Tikslas: Nustatyti kaimo turizmo verslo reformų ir pokyčių galimybes. Kaimo turizmo verslo valdymo raidos analizė. Kaimo turizmo verslo valdymo esmė. Kaimo turizmo verslo valdymo raidos tendencijų Lietuvoje analizė. Kaimo turizmo verslo pokyčių Lietuvoje dinamika. Verslo valdymo reformų ir pokyčių teoriniai pagrindai. Valstybės vaidmuo kaimo turizmo verslo valdymo reformose ir pokyčiuose. Kaimo turizmo verslo reformų ir pokyčių įvertinimui naudojami metodai. Kaimo turizmo verslo valdymo reformų ir pokyčių Lietuvoje vertinimas. Ekonominių veiksnių įtakos kaimo turizmo verslo reformoms ir pokyčiams analizė. Kaimo turizmo SSGG (SWOT) ir PEST analizės. Gyventojų požiūrio į kaimo turizmo verslą ir jo paslaugų plėtrą analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (Anketa).
  Viešasis administravimas, tyrimas(39 puslapiai)
  2011-03-15
 • Kaip aš galiu praktiškai išplėsti savo dvasines, socialines ir fizines galimybes

  Esė apie tai, kaip aš galiu praktiškai išplėsti savo dvasines, socialines ir fizines galimybes. Skirta paskaitai "Žmogaus socialinė raida".
  Viešasis administravimas, esė(4 puslapiai)
  2009-04-15
 • Kanados politiniai veikėjai ir administravimas

  Įvadas. Kanados istorija. Kanados politiniai veikėjai ir administravimas. Kanados politinė sistema. Naujos valdymo idėjos. Valdžios institucijų struktūra Kanadoje. Kanados vietos valdžia. Valstybės tarnyba Kanadoje. Kanados teisinė struktūra. Kanados mokesčių sistema. Reformos Kanados valdžios institucijose. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-01-29
 • Kariuomenės funkcija šiuolaikinėje valstybėje

  Įvadas. KAS sudėtis. Kariuomenės uždaviniai. Ar Lietuvai reikia profesionalios kariuomenės. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-05
 • Karjeros planavimo sistemų lyginamoji analizė

  Įvadas. Karjeros planavimo sistemų tobulinimas - aktuali vadybos mokslo ir praktikos problema. Karjeros planavimas - svarbi žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos grandis. Pagrindinės karjeros sąvokos ir jos tipai. Karjeros planavimo sistemų esmė. Iššūkiai karjeros planavimui organizacijose, šiuolaikinėmis sąlygomis. Globalizacijos įtaka šiuolaikinėms karjeros planavimo sistemoms. Demografinės situacijos pokyčiai ir jų įtaka karjeros planavimo sistemoms. Teisinės aplinkos įtaka karjeros planavimo sistemoms. Karjeros planavimo sistemų tobulinimo teoriniai modeliai. Teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Vadybos teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Viešojo administravimo teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Karjeros planavimo sistemų tobulinimui skirtų tyrimų metodika. Teoriniai tyrimų metodai. Empiriniai tyrimų metodai. Karjeros planavimo sistemų tobulinimui skirti tyrimai. Karjeros planavimo sistemų lyginamoji analizė. Karjeros planavimo sistemos užsienio šalių verslo sektoriuje. Karjeros planavimo sistemos Lietuvos ir užsienio šalių viešajame sektoriuje. Karjeros planavimo sistemos Lietuvos ir užsienio šalių kariuomenėse. Karjeros planavimo sistemų Lietuvos krašto apsaugoje tyrimų analizė. Pilotinės anketinės apklausos, atliktos Krašto apsaugoje, analizė. Anketinės apklausos, atliktos Krašto apsaugoje, analizė. Sprendimų, skirtų tobulinti karjeros planavimą sistemas, projektas. Išvados, skirtos tobulinti karjeros planavimo sistemą. Siūlymai, skirti tobulinti karjeros planavimo sistemą. Išvados. Conclusions. Siūlymai. Proposals. Priedai (5). Išnašos.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(125 puslapiai)
  2008-03-19
 • Karjeros principai viešosiose organizacijose

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kintama karjera. Karjeros valdymas. Karjeros valdymas, pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Individualios karjeros realizavimo variantai. Karjeros planavimo procesas. Karjeros riba. Karjeros formavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-05
 • Kas yra viešasis administravimas?

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo apibrėžimas. Viešojo administravimo subjektai. Viešojo administravimo sistema, metodai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2011-09-27
 • Kauno miesto savivaldybės veikla

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti Kauno miesto savivaldybės ypatumus. Veiklos teisiniai pagrindai. Vidaus administravimas. Veiklos problemos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2010-05-31
 • Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių teikiamų paslaugų problemos

  Įvadas. Kelionės organizatoriaus ir kelionių agentūros teisės ir pareigos. Kelionių agentūrų teikiamų paslaugų problemos. Keliavusių žmonių atsiliepimai apie įvairias kelionių agentūras. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-05
Puslapyje rodyti po