Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biurokratija (5)

  Įvadas. Biurokratija. Biurokratijos samprata. M. Weberio biurokratijos modelis. Biurokratijos pranašumai. Biurokratijos ištekliai. Biurokratinis personalas ir jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(18 puslapių)
  2007-03-22
 • Biurokratija (6)

  Tradicinis viešojo administravimo modelis M. Weberio biurokratija poweberinės biurokratijos teorijos. Weber biurokratijos principai. Weberio idealaus valdymo teorija. Biurokratinė įstaiga. Biurokratinės įstaigos trūkumai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. Pagrindinės koncepcijos. Biurokratijos samprata pliuralistinėje teorijoje. Biurokratijos samprata elitistinėje valstybės teorijoje. Biurokratijos samprata korporatyvinėje teorijoje. Biurokratijos samprata marksistinėje teorijoje. Naujoji dešinė. Liberali Gerovės valstybė. Socialinis –demokratinis Gerovės valstybės tipas. Konservatyvusis-korporatyvinis tipas. Liberalusis (likutinis) modelis. Konfliktas tarp valdininkų ir politikų. Valdininkų valdžia. Racionalumas.
  Viešasis administravimas, konspektas(8 puslapiai)
  2007-10-03
 • Biurokratija ir demokratinė kontrolė

  Įvadas. Biurokratijos kontrolės mechanizmai. Biurokratijos atsakomybės didinimas. Demokratinė ginkluotojų pajėgų kontrolė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-29
 • Biurokratijos formavimo principai

  Įvadas. Biurokratija. Maxo Weberio biurokratijos teorija. Biurokratijos formavimo principas pagal M. Weberį. Racionali M. Weberio biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-14
 • Biurokratijos formavimo principai (2)

  įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratijos atsiradimo prielaidos. Idealusis biurokratijos tipas. Idealiojo biurokratijos tipo bruožai. Racionalioji M. Vėberio (Weber) biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2010-03-18
 • Biurokratijos formavimosi principai

  Įvadas. Biurokratijos sąvokos. Semantinis biurokratijos traktavimas. Biurokratija kaip racionalumas. Biurokratija kaip nelankstumas. Biurokratija kaip susvetimėjimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2008-05-13
 • Biurokratijos gyvybingumo viešajame sektoriuje analizė

  Įvadas. Biurokratizmas- kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Biurokratijos demokratinė kontrolė. Sprendimų priėmimo procesas viešajame administravime. Kontrolė - viena iš teisėtumo užtikrinimo garantijų. Valstybės ir biurokratijos vaidmuo kuriant viešojo administravimo modelį Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2007-07-17
 • Biurokratijos politinės kontrolės formos ir raiškos būdai

  Biurokratijos politinės kontrolės formos ir raiškos būdai pagal H. George Frederickson ir Kevin B. Smith knygos "The public administration theory primer" skyrių: "Biurokratijos politinė kontrolė". Tikslai. Priemonės. Tarybos-vadovo teorija (council-manager). Biurokratijos "grobimo" teorija (bureaucracy capture). Atstovavimo teorija (Agency theory). Kliento jautrumo teorija (theory of client responsiveness).
  Viešasis administravimas, konspektas(3 puslapiai)
  2009-05-14
 • Biurokratijos vaidmuo politikos formavime

  Įvadas. Biurokratijos fenomeno apibūdinimas. Biurokratijos sąvoka. Pagrindiniai biurokratijos bruožai ir idėjos. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratinės politikos strategijos. Biurokratinės politikos trūkumai. Demokratinė biurokratijos priežiūra. Lietuvos savivaldybių problemos priimant sprendimus. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-03-09
 • Centrinės ir vietinės valdžios formavimo ypatumai

  Įvadas. Centrinė valdžia. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Seimas. Vietinė valdžia. Savivaldybės. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-04-07
 • Centrinės ir vietinės valdžios formavimo ypatumai (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Lietuvos respublikos prezidentas (I). Lietuvos respublikos prezidentas (II). LR prezidento įgaliojimų klasifikacijos (I). Lietuvos respublikos (LR) prezidento įgaliojimų klasifikacijos (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (I). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (III). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybės funkcijos. Lietuvos respublikos (LR) ministerijos. Lietuvos respublikos seimas. Lietuvos respublikos (LR) seimo rinkimai. Vietinė valdžia. Savivaldybių veiklos organizavimo principai. Mero funkcijos. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-11-04
 • Centrinės ir vietos valdžios sąveika švietimo srityje

  Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra ir naudoti šaltiniai. Švietimo politikos valdymas Lietuvoje. Švietimo politikos samprata. Švietimo valdymo subjektų funkcijos ir įgaliojimai. Seimo veikla švietimo srityje. Vyriausybės įgaliojimai švietimo valdymo srityje. Švietimo ir mokslo ministerijos funkcijos švietimo srityje. Savivaldybės institucijų įgaliojimai švietime. Centrinės valdžios ir savivaldybių sąveika. Centrinės ir vietos valdžių pasiskirstymas švietimo srityje. Švietimo decentralizavimo esmė. Lietuvos švietimo sistemos reformos vertinimas centriniu ir savivaldybių lygmeniu. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, namų darbas(14 puslapių)
  2011-06-29
 • Civil service in Lithuania

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Valstybės tarnyba Lietuvoje. The development of PA ecucation in Lithuania. Development of civil service in the Baltics. Lithuanian civil service is formed of. Ministries. Strategical objectives. Mission.
  Viešasis administravimas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-09-25
 • Corporate social responsibility

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pristatymo kalba. Įmonių socialinė atsakomybė. Corporate Social Responsibility is. What exactly is CSR. Developing of CSR meaning. How does it work. Six core areas of Corporate Social Responsibility. Company’s benefits of CSR. What determines loyalty, assuming high quality. Society’s benefits of CSR. CSR in Lithuania.
  Viešasis administravimas, pristatymas(12 puslapių)
  2008-02-25
 • Crisis communications

  Darbas anglų kalba. Viešieji ryšiai: krizės komunikacija. Introduction. Brief definition of public relations. The need for public relations (PR). Public relations and business. Financial public relations. Distribution of financial information. Definition of a crisis and crisis communications. Crisis management in terms of public relations (PR). Pre-crisis phase. Crisis response. Post-crisis phase. Conclusion.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-05-26
 • Danijos vietos savivaldos sistemos analizė

  Įvadas. Danija. Danijos karalystė. Danijos vietos valdžios sistema. Meras. Savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-26
 • Darbininko kelias

  Įvadas. Situacija. Įsidarbinimas ir atranka. Motyvacija ir karjera. Suirutė - darbininkų sąjūdžiai. Karjeros pabaiga – persikvalifikavimas. Atleidimas. Atsistatydinimas. Pensija. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2008-05-23
 • Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programų palyginimas

  Darbe lyginamos Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programos. Darbo partija. Jaunimo politika. Švietimas ir mokslas. Tėvynės sąjunga. Švietimas. Studentams. Partijų panašumai. Skirtumai.
  Viešasis administravimas, pristatymas(27 skaidrės)
  2009-01-08
 • Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybą

  PowerPoint pristatymas. Ispanijos valstybės tarnyba remiasi karjeros sistema. Valstybės tarnautojų kategorijos. Trys kandidatų priėmimo į tarnybą būdai. Išorės procesas. Profesinė prieiga. Paaukštinimas pareigose tarnybos viduje. Priėmimo į tarnybą reikalavimai. Procedūra. Darbuotojų atrankos vykdymas. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas tvarka Lietuvoje. Pretendentai į valstybės tarnautojus egzaminuojami. Pokalbis. Priėmimo komisija. Išvada. Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybą Ispanijoje.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-01-06
 • Darbuotojų atranka ir testavimas

  Įvadas. Darbuotojų testavimas ir atranka. Anketos ir testai atrankoje. Interviu. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-05
Puslapyje rodyti po