Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešųjų paslaugų administravimas Lietuvos savivaldybėse: situacija, problemos, perspektyvos

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valstybė – organizuota viešoji valdžia. Lietuvos respublikos savivaldybių specifiniai bruožai. Viešoji politika ir viešasis paslaugų administravimas. Viešųjų paslaugų administravimo reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Darbo metodai ir priemonės. Viešasis sektorius ir jo įtakos srities analizė. Viešojo sektoriaus vertinimo metodai. Demarkacija ir jos įsisavinimo valstybėje problema. Viešųjų paslaugų administravimo savivaldybėse politinė aplinka. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikoje reformos. Viešųjų paslaugų administravimo Klaipėdos rajono savivaldybėje analizė. Viešųjų paslaugų administravimo savivaldybėse įstatymo analizė. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikos savivaldybėse istorinė raida. Administracinės viešųjų paslaugų elgsenos racionalumas: situacija, problemos, perspektyvos. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikos savivaldybėse strategija. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2006-04-27
 • Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys

  Sutartis kaip privatizacijos ir bendradarbiavimo forma. Esminiai sutarties, kaip paslaugų srities mechanizmo, principai. Viešosios paslaugos sutarties kontekste. Sutarčių teisinis reguliavimas. Europos Sąjungos sutarčių sistema. Lietuvos Respublikos sutarčių sistema. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-07
 • Viešųjų paslaugų verslui kompiuterizacijos Lietuvoje įvertinimas

  Įvadas. Elektroninės viešosios paslaugos. Samprata. Viešųjų paslaugų nauda. Teikimo lygmenys. Elektroninės viešosios paslaugos verslui. Informacija interneto svetainėse. Leidimai, kuriuos reikia derinti su aplinkos apsaugos tarnybomis. Vienkryptis interaktyvumas. Naujų įmonių registravimas. Viešieji pirkimai. Dviejų krypčių interaktyvumas. Socialinės išmokos darbuotojams. Duomenų teikimas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Transakcijos. Įmonių mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Muitinės deklaracijos. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-05-18
 • Viešųjų pirkimų rodikliai

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti, kokie pagrindiniai viešojo pirkimo rodikliai yra reglamentuoti Lietuvos Respublikoje. Viešųjų pirkimų rodiklių samprata. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo rodikliai. Viešųjų pirkimų techninių reikalavimų rodikliai. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rodikliai. Viešųjų pirkimų sutarčių trukmės rodikliai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-30
 • Vietos savivalda

  Vietos savivalda. Vietos savivaldos sistemos samprata ir turinys. Vietos savivaldos sistemos elementai. Atstovaujamoji institucija. Taryba. Meras. Vykdomoji institucija. Administracijos direktorius. Kontrolės institucija. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Vietos savivaldos sistemų įvairovė. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2005-10-20
 • Vietos savivalda (2)

  Vietos savivaldos samprata, principai ir vietos savivalda Lietuvoje. Teritoriniai valdymo subjektai Lietuvoje ir jų vieta visuomenės valdymo sistemoje. Savivaldybės samprata. Savivaldybės raida Lietuvoje. Pirmieji dokumentai, reglamentavę savivaldybių veiklą. Savivaldybių funkcijos. Vietos savivaldybės institucijos. Savivaldybės taryba. Meras, mero pavaduotojas. Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės kontrolė ir auditas.
  Viešasis administravimas, konspektas(36 puslapiai)
  2008-01-14
 • Vietos savivalda ir jos problemos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti vietos savivaldos Lietuvoje teorinius aspektus bei aptarti svarbiausias vietos savivaldos Lietuvoje problemas. Lietuvos viešoji administravimo sistema. Vietos savivalda Lietuvoje. Vietos savivaldos reforma. Svarbiausios vietos savivaldos problemos. Lietuvoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-11-21
 • Vietos savivaldos principai

  Vietos savivaldos principai. Savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Sutartinės savivaldybių funkcijos.
  Viešasis administravimas, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-09
 • Vietos savivaldos sistema

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti vietos savivaldos sistemą ir jos funkcijas šalies politinėje sistemoje. Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos susikūrimo mechanizmai. Vietos savivaldos sistema. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-06-03
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus valdymo praktika

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Produktas. Valdymo struktūra. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-05-06
 • Vilniaus miesto plėtros kryptys ir priemonės

  Summary. Įžanga. Miestų plėtros tendencijos ir sąlygos. Miestų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, miesto plėtrą įtakojantys veiksniai ir sąlygos. Pagrindiniai šiuolaikinės miestų plėtros metodai. Bendrasis/fizinis planavimas. Strateginis valdymas/planavimas. Miesto rinkodara. Viešoji – privati partnerystė (VPP). Netradicinis finansavimas. Miestų sąjungos. Lietuvos miestų plėtrą įtakojančių veiksnių apžvalga. Lietuvos miestų plėtros problemos ir patirtis. Vilniaus miesto plėtros krypčių ir priemonių analizė. Vilniaus miesto reikšmė nacionaliniame kontekste. Vilniaus miesto plėtrą įtakojančių veiksnių apžvalga. Pagrindinės Vilniaus miesto plėtros priemonės. Vilniaus miesto plėtros įgyvendinimo priemonių analizė. Vilniaus miesto bendrasis planas (BP). Vilniaus miesto strateginis planas (VMSP). Vilniaus miesto turizmo rinkodaros strategija. Vilniaus ir Kauno dvimiestis. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2009-11-24
 • Vyrai kandidatai rinkimuose į Telšių, Ukmergės, Utenos, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybas 2002 metais

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldybių tarybos kompetencija. Vyrai kandidatai rinkimuose į 2002 metų Savivaldybių tarybas - analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, špera(9 puslapiai)
  2007-01-18
 • Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka

  Įvadas. Vyriausybės sudarymo tvarka atskirose valstybės valdymo formose. Vyriausybės sudarymo tvarka monarchinėje valdymo formoje. Vyriausybės sudarymo tvarka prezidentinėje respublikoje. Vyriausybės sudarymo tvarka parlamentinėje respublikoje. Vyriausybės sudarymo tvarka pusiau prezidentinėje respublikoje. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka Lietuvos Respublikoje. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka tarpukario Lietuvoje. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka pagal 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstituciją. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-02-05
 • Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis

  Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis. Valstybės aplinkosauginė funkcija. Valstybės aplinkosauginės funkcijos istorinis pobūdis. Valstybės aplinkosauginės funkcijos esmė. Valstybės aplinkosauginės funkcijos. realizavimo teisinis mechanizmas. Ekologiniai reikalavimai. Jų esmė. Ekologinių reikalavimų sistema. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinių teisės normų samprata. Ekologinių teisės normų rūšys. Ekologiniai teisiniai santykiai.
  Viešasis administravimas, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-05
 • Visuomenės sveikatos politika

  Pranešimas apie visuomenės sveikatos politiką. Sveikata. Visuomenės sveikatos politikos vykdymas. Pasaulis. Europos Sąjunga (ES). Šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemos Lietuvoje. Visuomenės sveikatos politikos galimybės.
  Viešasis administravimas, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-06-10
 • Žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) strateginio planavimo ir jo kontrolės ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti strateginio planavimo proceso kontrolės ypatumus ir tobulinimo galimybes. Strateginio planavimo ir jo kontrolės ypatumai. Strateginio planavimo procesas ir jo etapai. Strateginio planavimo reikšmė įmonės veiklai. Strateginių sprendimų priėmimo vykdymas. Strateginio plano kontrolės užtikrinimas. Žemės ūkio bendrovės strateginio planavimo ir kontrolės įvertinimas. Žemės ūkio bendrovės strateginio planavimo procesas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. ŽŪB strateginio ir taktinio planavimo proceso vertinimas. ŽŪB strateginio planavimo proceso tobulinimas. Išvados. Priedai (15 psl.)
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(59 puslapiai)
  2009-10-05
 • Žymiausi Lietuvos diplomatai

  Įvadas. Diplomatas Pranas Kūris. Diplomatas Stasys Lozoraitis. Antanas Smetona (1874-1944). Jurgis Baltrušaitis. Jurgis Šaulys. Stasys Antanas Bačkis.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Žmogiškieji ištekliai viešajame administravime (2)

  Įvadas. Viešasis administravimas Lietuvoje. Viešojo administravimo institucijų struktūra. Viešojo administravimo principai bei vertybės. Viešojo administravimo plėtra. Žmogiškieji ištekliai ir jų reikšmė. Žmogiškųjų išteklių reikšmė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių apskaita. Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Karjera viešajame administravime. Darbuotojų motyvacija. Žmogiškųjų išteklių įvertinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-02-13
 • Žmogiškųjų išteklių administravimo rodikliai savivaldybėse ir jų panaudojimas

  Įvadas. Tikslas – pasiūlyti, kaip išmatuoti žmogiškųjų išteklių valdymą savivaldybių institucijose. Žmogiškųjų išteklių valdymo savivaldybėse samprata. Pagrindinės sąvokos ir jų vartojimo aspektai. Žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje. Strateginis žmogiškųjų išteklių planavimas. Veiklos matavimo savivaldybėse samprata. Pagrindinės sąvokos ir jų vartojimo aspektai. Veiklos matavimo sistema. Veiklos matavimo parengimas. Veiklos matavimo įgyvendinimas. Veiklos vertinimo modeliai. Bendrasis vertinimo modelis. Naujasis viešojo valdymo modelis. Veiklos matavimo pritaikymas savivaldybių žmogiškųjų išteklių administravime. Veiklos rodikliams keliami reikalavimai. Žmogiškųjų išteklių administravimo rodikliai. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir veiklos. Matavimas savivaldybių vidaus administravimo kontekste. Žmogiškųjų išteklių administravimo rodiklių panaudojimas ir jų teikiama nauda. Išvados. Santrauka. Priedai (7).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2010-03-22
 • Žmogiškųjų išteklių vadyba (2)

  Žmogiškųjų išteklių vadyba. Personalo vadyba (PV). PV planavimo žingsniai. Komunikacija organizacijoje. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas. Žmogiškųjų išteklių paieška, atranka ir samda. Veiklos vertinimas. Drausminimo veiksmai. Kompensavimas už darbą. Darbo santykių valdymas. Atleidimo iš darbo valdymas. Poreikių motyvacinės teorijos. Procesinės motyvacijos teorijos. Darbo santykių valdymas.
  Viešasis administravimas, konspektas(19 puslapių)
  2008-01-22
Puslapyje rodyti po