Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šveicarijos viešojo sektoriaus valdymo reformos

  Įvadas. Tikslas - Apžvelgti Šveicarijos viešąjį sektorių bei jo reformas. Demokratija. Federalizmas Šveicarijoje. Šveicarijos valstybės bendrieji bruožai. Šveicarijos valstybės struktūra. Kalbų vartojimo reguliavimas. Politikos formulavimas ir sprendimų priėmimas. Konstitucija – konfederacijos pagrindas. Šveicarijos viešasis sektorius. Reformų plėtra. Naujoji viešoji vadyba. Personalo vadyba. Struktūrinė reforma. Šveicarijos federacinės administracijos 4 ratų modelis. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-10-16
 • Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas

  Įvadas. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Tarnybinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Tarnybinių nuobaudų skyrimas valstybės tarnautojams. Tarnybinių nuobaudų skyrimo principai ir terminai. Subjektai, turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Tarnybinio nusižengimo tyrimo procesas. Valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka ir taikymo pagrindai. Žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojo tvarka. Valstybės tarnautojų atsakomybės klausimai kitose užsienio šalyse. Valstybės tarnautojų atsakomybė Prancūzijoje. Valstybės tarnautojų atsakomybė Japonijoje. Valstybės tarnautojų atsakomybė Egipte. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-06-08
 • Teisės gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą turinys

  Įvadas. Įstatymai, suteikiantys teisę gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių veiklą. Veiksmų seka, norint gauti informaciją apie savivaldybės veiklą. Bendrosios nuostatos. Asmenų aptarnavimo organizavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-05
 • Teisingumo ministerija – Lietuvos respublikos (LR) viešojo administravimo subjektas

  Viešasis administravimas. Viešojo administravimo pagrindinės sritys. Viešojo administravimo subjektai. Teisingumo ministerija – viešojo administravimo valstybinė institucija. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministro kompetencija. Ministerijos valstybės sekretorius ir jo kompetencija. Ministerijos sekretorių kompetencija. Ministerijos kolegijos paskirtis. Ministerijos teisės aktai. Individualaus teisės akto samprata, jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo ir priėmimo tvarka (procedūros). Individualaus teisės akto samprata. Jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo, priėmimo tvarka. Teisingumo ministerijos norminių teisės aktų ginčijimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant ministerijos norminių aktų teisėtumo. Teisingumo ministerijos individualių teisės aktų ginčijimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-30
 • Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje (2)

  Įvadas. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Specializuotų teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Pareiškimai ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą. Teismo atskiroji nutartis. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Atliekama teismų kontrolė praktiniu aspektu. Bendrosios kompetencijos teismo kontrolė. Konstitucinio teismo kontrolė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-22
 • The social guarantees of public official

  Straipsnio apie valstybės tarnautojų socialines garantijas santrauka anglų kalba. 260 žodžių.
  Viešasis administravimas, rašinys(1 puslapis)
  2006-03-21
 • Tradicinės ir naujosios viešosios vadybos lyginamoji analizė

  Viešojo administravimo lyginamosios analizės kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti tradicinės ir naujosios viešosios vadybos pranašumus ir trūkumus. Tradicinis viešojo administravimo modelis. Naujosios viešosios vadybos charakteristika. Naujosios viešosios vadybos kilmės akcentai. Naujosios viešosios vadybos sampratos raida. Tradicinės ir naujosios viešosios vadybos. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2011-01-17
 • Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos

  Įvadas. Viešoji politika. Viešasis administravimas. Tradicinis viešojo administravimo modelis. Modernaus viešojo administravimo modelio formavimasis. Motyvacija viešajame administravime. Visuomenės (viešasis) interesas. Biurokratija. Weberis – biurokratija kaip racionalumas. Biurokratijos atsiradimo sąlygos. Weberio teorija – atspirtis kitiems teoretikams. Poweberinės teorijos. Šiukšliadėžės modelis. Visuomeninio pasirinkimo modeliai. Biurokratija kaip perteklinė pasiūla. Biurokratija kaip dydžio maksimizavimas. Biurokratija kaip nekontroliavimas. Biurokratija kaip privatus pasirinkimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2007-06-27
 • Vadybos mokslo raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Vadybos mokslo raida 1918 – 1940 metais. Vadybos mokslo tėvas Lietuvoje - Vytautas Andrius Graičiūnas. Karininko Prano Lesauskio mokslinės veiklos nuopelnai vadybos mokslo raidai. Vadybos idėjų propagavimas J. Šimkaus moksliniuose darbuose. Mokslinės vadybos draugija. Vadybos mokslo raida sovietiniu laikotarpiu. Vadybos mokslo raida Lietuvos tautinio atgimimo laikotarpiu. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2012-01-13
 • Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms

  Įvadas. Vadovavimo privataus ir viešojo sektorių skirtumai. Vadovavimas viešosiose ir privačiose organizacijose. Valstybinis valdymas. Valstybinio valdymo subjektai. Demokratinis valdymas. Vadovavimo strategijos. Viešojo sektoriaus valdymo lygiai. Veiklos keitimo lygmuo. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-20
 • Vadovavimo modeliai ir stiliai šiuolaikinėse organizacijose

  Esė. Vadovavimas – tai menas ir mokslas. Vadovavimas yra sudėtingas procesas. Vadovavimas reikalauja įgūdžių.
  Viešasis administravimas, esė(3 puslapiai)
  2009-05-19
 • Vadovo tipai

  Įvadas. Valdymo procesas. Vadovo tipai. Vadovo vadovavimo stiliai. Klasikiniai vadovo tipai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-05-08
 • Valdymo analizė: VĮ "Valstybinis žemėtvarkos institutas"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Organizacijų struktūros. Vadovavimo stiliai. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" valdymo analizė. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" charakteristika. Įmonės struktūra. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės vadovo vadovavimas. Įmonės valdymas. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" SSGG analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(20 puslapių)
  2008-12-15
 • Valdžios atskyrimo principo įgyvendinimas Lietuvoje ir valstybės tarnautojo mokymosi sistema Lietuvoje

  Valdžių padalijimų principas. Lietuvoje Seimas leidžia įstatymus. Vykdomoji valdžia atitenka Prezidentui ir Vyriausybei. Šiuolaikinis valstybės tarnautojas. Plečiama decentralizuota valstybės tarnautojų mokymo sistema. Valstybės tarnautojų mokymo programos.
  Viešasis administravimas, rašinys(4 puslapiai)
  2008-01-29
 • Valstybės institucijų ir įstaigų vadyba

  Savarankiškas darbas Nr. 2. Darbas N. 2. Vertė - 1 balas. Mokslinio straipsnio anotacija. Pasirinkti iš MRU ir KTU leidžiamo žurnalo - Viešoji politika ir administravimas. Žurnalą galima rasti MRU tinklalapyje. Paieškos tvarka: Padaliniai/ Centrai/ Leidybos centras/ Leidiniai/ Mokslo darbai. Reikalavimai anotacijos atlikimui: Nurodykite, kokį, kieno, kur, kada parašytą darbą anotuojate. Kodėl šis straipsnis yra vadybos/viešojo administravimo krypties ir atitinka VIIV dalyką. Koks šio straipsnio aktualumas, tikslas, uždaviniai? Kaip į iškeltus uždavinius atsakoma straipsnio tekste (trumpai: uždavinys, atsakymas, uždavinys, atsakymas ir t.t.). Kaip, tai ką autorius rašo teoriniu lygmeniu, atsispindi gyvenime, kurį stebite Jūs (ministerija, ligoninė, mokykla, gatvė ir t.t). Jei to gyvenime nepastebite, galite naudotis žiniasklaida, ją cituodami. Tam, kad pagristume, reikia mažiausiai trijų faktų. Šio klausimo atskleidimas yra itin svarbus darbo kokybei.
  Viešasis administravimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-08-30
 • Valstybės ir teisės teorija (4)

  Bendrosios sąvokos: dalykas, metodas. Ką nagrinėja VTT ir kokiais metodais. VTT mokslo dalykas. Valstybės sąvoka. Valstybės funkcijos. Pagrindiniai valstybės požymiai (politinė tauta, etnografinė tauta, politinė teritorija, geografinė teritorija ir kt.). Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. (valdymo forma, politinio teritorinio suskirstymo forma, valstybinis režimas). Etatistinė teisės koncepcija ir teorijos į ją įeinančios. Teisės samprata pagal šią teoriją. Sociatarinė teisės koncepcija. Teisės samprata pagal šią teoriją. Šiuolaikinė teisės samprata. Socialinių normų samprata. Moralės ir teisės normų santykis. Teisės normos samprata: požymiai, struktūra, sąvoka, rūšys. Teisės funkcijų samprata: teisės funkcionavimas, teisės uždavinių ir funkcijų santykis, teisės poveikis. Teisės sistemos samprata. Sąvoka pagal etatistinę ir sociatarinę teorijas. Teisės sistemos ir įstatymų leidybos sistemų santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Subjektyvioji ir objektyvioji teisė. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisės ir įstatymo santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Kriterijai, pagal kuriuos vienas įstatymas priskiriamas teisei, o kitas - ne. Teisinės sistemos samprata: plačiąja ir siaurąja prasme. Kokios gali būti teisinių, sistemų klasifikacijos ir kriterijai. Bendroji teisės sistema. Kontinentinė teisės sistema. Teisės šaltinių samprata. Teisinis precedentas: administracinis ir teisminis. Teisinis paprotys. Teisėkūros samprata. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisėkūros rūšys, subjektai, etapai (2) ir stadijos. Teisinė sąmonė. Sąvoka, struktūra ir rūšys. Teisinių santykių samprata. Sąvoka. Visuomeniniai santykiai, atsiradę teisės normų ir teisinių faktų pagrindu. Subjektiškumas. Teisinių santykių struktūra. Turinys - struktūros elementas. Teisinė pareiga, subjektinė teisė – kaip jos pasireiškia. Teisinių santykių rūšys. Teisiniai faktai, rūšys ir sąvoka. Teisės aiškinimo samprata. Sąvoka, būdai, rūšys. Teisės realizavimo samprata. Realizavimo formos, sąvoka. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisės taikymo samprata. Taikymo stadijos. Teisės taikymo aktai ir jų rūšys. Teisės spragų samprata. Pirminės ir antrinės teisės spragos. Priežastys. Įstatymo analogijos ir teisės analogijos samprata. Teisėto elgesio samprata. Sąvoka, rūšys. Marginalinės, konformistinis. Teisės pažeidimo samprata. Sudėtis, rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai, rūšys. Teisinės atsakomybės filosofinis ir teisinis pagrindas. Atsakomybės požymiai. Teisės akto samprata. Sąvoka. Rūšys. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Teisės norminių aktų galiojimo ribos erdvėje, asmenų atžvilgiu ir laike. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinės technikos samprata. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Sąvokos. Kokios yra I, II, III kartų laisvės ir teisės. Valstybinio ir politinio rėžimo sąvokos ir santykis. Tarptautinės sutartys teisinėje sistemoje. Teisinės valstybės principai.
  Viešasis administravimas, konspektas(60 puslapių)
  2007-01-22
 • Valstybės kontrolė

  Įvadas. Valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės vaidmuo. Valstybės kontrolės struktūra. Valstybės kontrolės ir pareigūnų kompetencija. Kam skirti valstybės kontrolės rezultatai? Valstybės kontrolės vaidmuo finansų kontrolėje. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-12-22
 • Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūra

  Valstybės kontrolės samprata. Valstybinės kontrolės įgyvendinimas savivaldybėse. Valstybės kontrolės struktūra. Valstybės kontrolės tikslai, uždaviniai, funkcijos bei principai. Valstybės kontrolės veiklos trūkumai.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2005-12-11
 • Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimas

  Lietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolė ir tarptautinės valstybinio audito organizacijos. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolės bendradarbiavimas Europos Sąjungoje (ES). Daugiašalis ir dvišalis bendradarbiavimas. Tarptautiniai mokymai.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-03
 • Valstybės kontrolės vieta Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje

  Įvadas. Valstybės kontrolės funkcijos ir veikla viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vidaus audito vaidmuo Lietuvos viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vidaus audito apimtis ir funkcijos. Vidaus audito skyriaus pareigos ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Valstybės kontrolės vaidmuo vietos savivaldoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2006-03-06
Puslapyje rodyti po