Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (4)

  Įvadas. Analitinė dalis. Civilinės teisės reglamentavimo srities nustatymo reikšmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė ir civilinė teisė. Privatinės teisės sistemos. Kontinentinės ir bendrosios teisės suartėjimo tendencija. Lietuvos civilinės teisė raidos apžvalga. Civilinės teisės paskirtis, tikslai ir funkcijos. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2009-03-18
 • Civilinė teisė: civilinės teisės samprata, šaltiniai, sistema

  Civilinės teisės samprata bei šaltiniai, sistema. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės norminių aktų galiojimas. Civilinės teisės sistema. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Sandorio samprata. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorių rūšys. Sandorio forma. Termino samprata. Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Komercinis atstovavimas. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Sutarties forma. Sutarčių sudarymo tvarka. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių viešumas. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Valdymas. Valdymo rūšys. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Valdymo gynimas. Prievolės samprata. Prievolės dalykas. Prievolių rūšys. Prievolių subjektai. Prievolių vykdymas. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė.
  Civilinė teisė, konspektas(21 puslapis)
  2009-06-08
 • Civilinė teisė. Darbo teisė

  Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens steigimas, veiklos pagrindai. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens filialas, atstovybė. Juridinio asmens registravimas. Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Atstovavimas. Atstovavimo samprata, subjektai. Įgaliojimas. Įgaliojimo sąvoka. Įgaliojimų rūšys. Įgaliojimų forma. Įgaliojimo terminai. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės samprata. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka, objektai, turinys. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Nuosavybės rūšys. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos rūšys. Hipotekos įregistravimas. Hipotekos pabaiga. Įkeitimas. Įkeitimo sąvoka, įkeitimo objektas. Teisės nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą atsiradimas. Prievolių teisė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė atsakomybė. Dalinė ir solidarinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiarioji atsakomybė. Visiška ir ribota atsakomybė. Regresinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Žala arba nuostoliai. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Bendrieji sutarčių teisės nuostatai . Sutarties samprata, sutarčių principai. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymo tvarka. Atskirų sutarčių charakteristika. Pirkimo – pardavimo sutarties sąvoka. Bendrieji darbo teisės teiginiai. Darbo teisės metodas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojų kolektyvas. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Darbuotojų atstovai. Kolektyvinės sutartys. įmonės kolektyvinės sutarties sąvoka. Kolektyvinės sutarties šalys. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties priėmimo ir galiojimo tvarka. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka, turinys, garantijos priimant į darbą. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Nelegalaus darbo samprata. Išbandymo terminas priimant į darbą ir jo rezultatai. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Ginčai dėl darbo sutarties. Darbo laiko teisinis reguliavimas. Darbo laiko sąvoka, struktūra. Normalus darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Suminė darbo laiko apskaita. Viršvalandiniai darbai. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse. Darbas naktį. Budėjimas. Poilsio laiko teisinis reguliavimas . Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Švenčių dienos. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atostogos valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Darbo drausmė. Drausminės nuobaudos, jų skyrimo tvarka. Drausminių nuobaudų rūšys. Nuobaudų skyrimo terminai ir tvarka. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės samprata, atsiradimo sąlygos. Darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Streikas. Individualūs darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Darbo ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Darbo ginčų nagrinėjimas teisme.
  Civilinė teisė, špera(27 puslapiai)
  2005-10-26
 • Civilinė teisė. Darbo teisė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti civilinių teisių objektus bei jų charakteristikas, apibūdinti darbo sutarčių rūšis, išnagrinėti teisinę situaciją. Civilinių teisių objektai. Civilinių teisių objekto sąvoka. Objektų rūšys ir charakteristika. Darbo teisė. Darbo sutarčių rūšys. Situacijos teisinė analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-26
 • Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys

  Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinė atsakomybė, kaip teisinės atsakomybės rūšis, jos bruožai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Civilinės atsakomybės rūšys.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-08
 • Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė

  Įvadas. Atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-24
 • Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

  Atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė atsakomybės. Subsidarioji, solidarioji atsakomybės. Ribota ir visiška atsakomybės. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė. Kaltės formos. Žala. Žalos rūšys. Turtinė žala. Negautos pajamos. Pažeidėjo gauta nauda. Neturtinė žala. Neturtinės žalos atlyginimo atvejai. Žalos atlyginimas. Turtinės žalos procesiniai ypatumai. Atsakomybės taikymo atvejai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-12
 • Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (2)

  Įvadas. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės formos. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Kaltės formos. Objektyviosios civilinės atsakomybės teorija. Žala. Žalos rūšys. Turtinė žala. Žalos atlyginimo būdai. Neturtinė žala. Priežastinis ryšys. Netesybų išieškojimas. Aplinkybės, kurioms esant civilinė atsakomybė gali būti netaikoma arba nuo jos atleidžiama. Civilinės atsakomybės taikymas už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo. Civilinės atsakomybės taikymas samdančiam darbuotojus asmeniui, už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-05-06
 • Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (3)

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti ir išanalizuoti civilinės atsakomybės taikymo sąlygų esmę ir reikšmę visuomenėje, išskiriant ją iš daugelio kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Kaltės formos. Žalos dydžio nustatymas. Žala ir nuostoliai. Žalos atlyginimo būdai. Priežastinis ryšys. Civilinės atsakomybės netaikymo ir atleidimo nuo civilinės atsakomybės aplinkybės. Nenugalima jėga. Valstybės veiksmai. Trečiojo asmens veiksmai. Nukentėjusiojo asmens veiksmai. Būtinasis reikalingumas. Savigyna. Netesybos. Atsakomybės taikymo atvejai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2009-11-17
 • Civilinės būklės aktai

  Įvadas. Civilinės būklės aktų bendra registravimo tvarka ir vieta. Atskirų civilinės būklės aktų registravimo specifika. Gimimo registravimas. Tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo registravimas. Įvaikinimo registravimas. Santuokos registravimas. Santuokos nutraukimo registravimas. Mirties registravimas. Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimas. Atskirų civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo specifika. Asmens vardo, pavardės pakeitimas. Lyties pakeitimas. Partnerystės registravimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-25
 • Civilinės proceso teisės praktikos ataskaita: Visagino miesto apylinkės teismas

  Praktikos Visagino miesto apylinkės teisme ataskaita. Bendra civilinių bylų nagrinėjimo tvarka. Bylos dėl įsiskolinimo išieškojimo (kai kreditorius – įmonė). Bylos dėl santuokos nutraukimo. Bylos dėl leidimo išdavimo. 1 klausimas. Ieškovas, atsakovas, jų teisės ir pareigos. 2 klausimas. Civilinių bylų žinybingumas: samprata, bendrosios civilinių bylų žinybingumo teismui taisyklės. 3 klausimas. Bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti reglamentavimas. 4 klausimas. Teismo sprendimo esmė ir reikšmė. Reikalavimai, kuriuos turi atlikti teismo, sprendimas. Sprendimo forma ir turinys (jo sudedamosios dalys). Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas.
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-09-25
 • Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai

  Įvadas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Civilinės teisės istorinė raida pasaulyje

  Įvadas. Šiuolaikinės Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės skirstymas. Senovės Romos Civilinės teisės suvokimas. Senovės Romos Civilinės teisės skirstymas į viešąją ir privatinę. Lietuvos civilinės teisės susikūrimas. Civilinė teisė TSR Lietuvoje 1940 metais. Prancūzijos civilinės teisės raida. Vokietijos civilinės teisės raida.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-17
 • Civilinės teisės objektas ir principai

  Įvadas. Civilinės teisės apibrėžimas ir šaltiniai. Civilinės teisės paskirtis, tikslai ir funkcijos. Civilinės teisės objektas ir principai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-15
 • Civilinės teisės paskirtis, tikslai, funkcijos, reglamentavimo dalykas ir taikymo sritis

  Įvadas. Civilinės teisės esmė ir taikymo sritis. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė ir civilinė teisė. Civilinės teisės paskirtis. Civilinės teisės ir apyvarta. Civilinės teisės tikslai. Civilinės teisės funkcijos. Reglamentavimo funkcija. Valstybės prievartos legalizavimo ir normavimo funkcija. Informavimo funkcija. Civilinės teisės reglamentavimo dalykas. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Asmeninių neturtinių santykių rūšys. Civilinės teisės taikymas viešosios teisės reglamentuojamiems turtiniams santykiams. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-06-10
 • Civilinės teisės praktikos ataskaita: autorinės teisės VšĮ "Darbo išteklių agentūra"

  Autorių teisių objektai. Autorių teisės. Autorių teisių galiojimo terminai. Praktinė ataskaitos dalis. Priedai (2).
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2007-09-25
 • Civilinės teisės praktikos ataskaita: Vilniaus rajono apylinkės teismas

  Įvadas. Teorinė užduotis. Teismo sudėtis. Nušalinimai. Teismo šaukimai ir pranešimai. Parengiamasis teismo posėdis. Civilinės bylos teisminis nagrinėjimas. Teismo sprendimo sudedamosios dalys, sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarka. Ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamos bylos. Praktinė užduotis. Parengiamojo posėdžio protokolo projektas. Teismo posėdžio protokolo projektas. Teismo sprendimo projektas. Teismo nutarties projektas.
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2010-05-17
 • Civilinės teisės principai

  Įvadas. Darbo tikslas – smulkiai išanalizuoti dabartinius civilinės teisės principus, jų ryšį su civilinės teisės objektu ir metodu. Civilinė teisė. Civilinės teisės samprata, paskirtis ir funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės principų samprata. Civilinio teisinio reguliavimo metodas ir objektas. Civilinės teisės principų konkurencija. Civilinės teisės principų funkcijos. Bendrieji civilinės teisės principai. Bendrųjų civilinės teisės principų reikšmė. Civilinių santykių teisinio reguliavimo principai. Nuosavybės neliečiamumo principas. Sutarties laisvės principas. Nesikišimo į privačius santykius principas. Proporcingumo principas. teisėtų lūkesčių principas. Teisinio apibrėžtumo principas. subjektų lygiateisiškumo principas. Draudimo piktnaudžiauti savo teise principas. Visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principas. Civilinių teisių įgyvendinimo principai. išvados. Priedai (2).
  Civilinė teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-09-28
 • Civilinės teisės reguliavimo dalykas

  Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Reguliavimo metodas. Funkcijos. Reglamentavimo principai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-03-03
 • Civilinės teisės ribos ir jų nustatymo reikšmė

  Įvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinės ir civilinės teisės sąveika. Civilinės teisės taikymo ribos ir specifika. Civilinės teisės atribojimo nuo kitų teisės šakų ypatumai. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Civilinės teisės taikymo sferos ribų nustatymo praktinė pusė. Išvados. Santrauka (Rezume).
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-29
Puslapyje rodyti po