Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prievolė

  Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Prievolė (2)

  Prievolės sąvoka. Prievolinių teisinių santykių šalys. Prievolės šalys. Tinkamas prievolės vykdymas.
  Civilinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2007-02-27
 • Prievolė ir civilinė atsakomybė

  Prievolės sąvoka. Atsakomybė už prievolės pažeidimus. Civilinė atsakomybė. Koncernai, konsorciumai ir įmonių asociacijos. K.G atvyko į darbą neblaivus. Tą diena jis buvo nušalintas nuo darbo ir jam buvo tą dieną sustabdytas darbo užmokesčio mokėjimas. Ar teisi įmonės administracija, ar buvo galima K.G. atleisti iš darbo?
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-06
 • Prievolės esmė civilinėje teisėje

  Prievolės esmė civilinėje teisėje, jos elementai, dalykas. Įvadas. Prievolės esmė. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus ir skolininko veiksmai. Prievolių vykdymas. Prievolės įvykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo subjektas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo laikas. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamas prievolės įvykdymas. Realaus prievolės įvykdymo principas. Prievolių užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2009-10-12
 • Prievolės samprata ir jos rūšys

  Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-02-14
 • Prievolių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai

  Įvadas. Prievolių atsiradimo pagrindai. Sandoriai. Deliktai. Kvazisutartys. Įstatymai. Prievolių pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga įvykdymu. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalims susitarus. Prievolės pabaiga šalių sutapimu. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pasibaigimas mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Specialūs prievolės pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga ją įskaičius. Novacija. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-02-26
 • Prievolių įvykdymas ir prievolių neįvykdymo teisinės pasekmės

  Įvadas. Prievolės įvykdymo principai. Prievolės įvykdymo subjektai. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Išvados. Priedas (nuomos sutartis).
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-19
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės

  Įžanga. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Įkeitimas (hipoteka). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-01-07
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai

  Įvadas. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo sąvoka ir reikšmė. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamo prievolės įvykdymo principas. Realus prievolių įvykdymo principas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumo principas. Prievolės šalių bendradarbiavimo principas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiojo asmens naudai. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo sąvoka ir rūšys. Netesybos. Netesybų (baudų, delspinigių) rūšys. Įkeitimas, jo rūšys. Laidavimas. Garantijos. Rankpinigiai. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-11-05
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai

  Įvadas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai. Netesybų formos. Delspinigiai. Netesybų sumažinimas. Rankpinigiai. Garantija. Banko garantija. Laidavimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-09-08
 • Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėje

  Įvadas. Prievolės sąvoka, dalykas, atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėje. Prievolės pabaiga ją įvykdžius. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalims susitarus. Prievolės pabaiga šalims sutapus. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį. Prievolės pabaiga atleidus skolininką nuo prievolės vykdymo. Specialūs prievolės pabaigos ir prievolės pakeitimo atvejai. Prievolės pabaiga ją įskaičius. Prievolės pabaiga novacijos būdu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-06
 • Prievolių pasibaigimas civilinėje teisėje (2)

  Įžanga. Prievolių teisės samprata. Pagrindinės darbe naudojamos sąvokos. Prievolės atsiradimas. Prievolių pabaiga. Įvykdymas. Naikinamojo termino suėjimas. Šalių susitarimas. Šalių sutapimas. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Fizinio asmens mirtis arba juridinio asmens likvidavimas. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Įskaitymas. Įskaitymo tvarka. Įskaitymas lengvatinio termino atveju. Įskaitymas, kai prievolė įvykdoma kitoje vietoje. Įskaitymo draudimas. Įskaitymas laidavimo atveju. Įskaitymas reikalavimo perleidimo atveju. Įskaitymas, kai yra keli kreditoriai ir keli skolininkai. Įskaitymas kelių skolų atveju. Įskaitymas, kai yra sutartis trečiojo asmens naudai. Įskaitymas skolininko nemokumo atveju. Novacija. Novacijos samprata. Veiksmai, kurie nelaikomi novacija. Novacijos įtaka papildomoms (šalutinėms) teisėms. Kitos novacijos pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(31 puslapis)
  2007-04-06
 • Prievolių rūšys

  Prievolių sistema civilinėje teisėje. Prievolių klasifikacija pagal prievolės turinį. Prievolių klasifikacija pagal objekto apibrėžtumą. Prievolių klasifikacija pagal šalių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimo būdą. Regresinė prievolė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-05-22
 • Prievolių samprata ir rūšys

  Įvadas. Prievolės samprata ir dalykas. Prievolių rūšys. Dalinės ir solidariosios prievolės. Dalomosios ir nedalomosios prievolės. Alternatyviosios prievolės. Fakultatyvios prievolės. Vienašalės ir dvišalės prievolės. Sąlyginės prievolės. Piniginės prievolės. Terminuotos prievolės. Prievolės subjektai. Prievolių vykdymas. Prievolių pasibaigimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2008-04-09
 • Prievolių teisė

  Prievolių teisės ir prievolės samprata. Nuosavybės (daiktiniai) teisiniai santykiai. Prievolės teisiniai santykiai. Prievolės dalykas, subjektai, turinys. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiajam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo objektas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekis. Kiti prievolės objektui keliami reikalavimai. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo terminai. Prievolės šalių bendradarbiavimas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumas. Kiti prievolių vykdymo ypatumai. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Atsakomybė už neįvykdytą prievolę pagal dvišalę sutartį. Atvejai, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę. Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę.
  Civilinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-24
 • Prievolių teisė (2)

  Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (Actio Pauliana). Netiesioginis ieškinys. Sulaikymo teisė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas. Skolos perkėlimas. Subrogacija (reikalavimo perleidimas trečiajam asmeniui regreso tvarka).
  Civilinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-05
 • Prievolių teisė (3)

  Pirkimo pardavimo sutartis. Atskiros pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutartis.Sandorio principai. Pirkimo-pardavimo sutarties kvalifikuojantys požymiai. Skirtumai nuo kitų panašių sutarčių:. Sutarties tikslas. Šalių teisės ir pareigos. Reikalavimai daiktui. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika. Pirk-pardavimo sutarties šalių teisių gynimo būdai. Pirkėjo galimybės apsiginti nuo Pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo. Pardavėjo teisių gynimo būdai. Nekilnojamojo daikto pirkimas pardavimas. Vartojimo Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos ypatumai. P-p išsimokėtinai sutartis. Pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise. Turtinių teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis Renta. Nuoma. Panauda. Atlygintinumas – antras nuomą kvalifikuojantis požymis.
  Civilinė teisė, konspektas(15 puslapių)
  2010-09-15
 • Prievolių teisė civilinėje teisėje

  Įvadas. Prievolė ir jos sąvoka. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Prievolės įvykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo subjektas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo laikas. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamas prievolės įvykdymas. Realaus prievolės įvykdymo principas. Kreditoriaus ir skolininko veiksmai. Prievolių užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(29 puslapiai)
  2006-12-13
 • Prievolių vykdymo principai ir jų taikymas teismų praktikoje

  Įvadas. Prievolės vykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo principai ir jų reikšmė. Konkrečių principų turinys ir jų taikymas praktikoje. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekybė. Prievolių įvykdymo terminai. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas tinkamam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Realus prievolės įvykdymas. Bendradarbiavimas. Ekonomiškumas. Principų imperatyvumas. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-05-15
 • Prigimtinės teisės

  Įvadas. Prigimtinės teisės raida. Prigimtinės teisės samprata. Emocijos, taip pat yra prigimtis. Abortai — prigimtinių teisių nepaisymas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2011-04-05
Puslapyje rodyti po