Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos Respublikos (LR) nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, analizė(8 puslapiai)
  2007-02-22
 • Lietuvos respublikos notariato santykis su kitomis teisėsaugos institucijomis

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisėsaugos institucijų sąvoka, uždaviniai ir bruožai. Notariatas. Jo funkcijos, uždaviniai. Lietuvos respublikos notariato santykis su Lietuvos respublikos vykdomosios valdžios institucijomis. Lietuvos respublikos notariato santykis su įstaigomis prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos. Lietuvos Respublikos notariato santykis su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Lietuvos respublikos notariato santykis su VSD ir STT. Lietuvos respublikos notariato santykis su valstybės saugumo departamentu (VSD). Lietuvos Respublikos notariato santykis su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Lietuvos respublikos notariato santykis su Lietuvos respublikos teismais. Lietuvos respublikos notariato santykis su advokatūra ir su prokuratūra. Lietuvos respublikos notariato santykis su advokatūra. Lietuvos Respublikos notariato santykis su prokuratūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-04-18
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir praradimo būdai

  Santrauka. Įvadas. Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas. Lietuvos respublikos piliečiai. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės neteikimo sąlygos. Vaikų pilietybės keitimas. Pilietybės netekimas. Pilietybės suteikimas Jurijui Borisovui. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-17
 • Lietuvos respublikos vartotojų teises ginančios institucijos

  Įvadas. Nacionalinė vartotojų apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos. Tarnybos veikla. Vartotojų teisės ir jų ginimas. Vartotojų informavimas. Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimų? Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Lietuvos Respublikos (LR) ryšių reguliavimo tarnyba.
  Civilinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-29
 • Lietuvos teismų praktika autorių teisių apsaugos srityje

  Įvadas. Autorių teisės. Autorių teisių objektai ir subjektai. Autorių turtinės ir neturtinės teisės. Autorių teisių galiojimo terminai. Autorinės sutartys. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisių gynimas. Neturtinės žalos atlyginimas. Turtinės žalos atlyginimas. Kolektyvinio administravimo asociacija. Lietuvos respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir tarptautinės sutartys autorių teisių apsaugos srityje. Praktinė dalis. Išvada. Priedas (Autorinė sutartis).
  Civilinė teisė, referatas(26 puslapiai)
  2009-05-15
 • Lizingas ir išperkamoji nuoma

  Lizingas ir išperkamoji nuoma – lyginamoji analizė ir ypatumai. Uždavinys. Lizingas (finansinė nuoma). Uždavinio sprendimas.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-29
 • Lizingo sutartis

  AB "Ūkio banko lizingas". Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-11-29
 • Lotyniškojo notariato raida ir pagrindiniai principai

  Įvadas. Lotyniškojo notariato susiformavimas. Notariato esmė Lietuvos respublikoje. Notariato susiformavimas ir raida Lietuvoje bei Europoje. Lotyniškojo notariato veiklos principai. Lotyniškojo notariato esmė. Lietuvos respublikoje veikiančio notariato atliekamos funkcijos. Lietuvos respublikoje dirbančių notarų pareigos. Lietuvos respublikoje dirbančių notarų teisės. Lotyniškojo notariato pranašumas kitų notariato tipų atžvilgiu. Kitos notariato rūšys. Anglosaksų notariato sistema. Valstybinio notariato sistema. Lotyniškojo notariato sistemos privalumai valstybinio notariato atžvilgiu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-26
 • Materialinė atsakomybė (8)

  Įvadas. Sąvoka. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąlygos. Žala. Žala sveikatai. Neturtinė žala. Neteisėta veikla. Priežastinis ryšis. Pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu yra susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo ir Civilinio kodekso. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-04-18
 • Minties laisvė (2)

  Įžanga. Okupacijos metas. Fizinis ir dvasinis naikinimas. Materializmas ir prievartinis ateizmas. Socialistinė lygybė. Rusinimas. Demokratijos samprata. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga demokratinėje sistemoje. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Naujų įrodymų pateikimas apeliaciniame procese

  Įvadas. Naujų įrodymų pateikimas apeliaciniame procese. Apeliacija, jos paskirtis, rūšys ir principai. Apeliacijos samprata, paskirtis ir reikšmė. Neribota (visiška) ir ribota apeliacija. Jų atribojimo kriterijai ir bendrieji principai. Draudimo pateikti naujus įrodymus principas ribotoje apeliacijoje. Lietuvoje galiojančių teisės normų ir teismų praktikos analizė. Įrodymų ir naujų įrodymų samprata. Draudimo pateikti naujus įrodymus principo esmė. Naujų įrodymų pateikimo vertinimas apeliacinio proceso paskirties kontekste. Draudimo pateikti naujus įrodymus, teisės į tinkamą procesą ir proceso koncentruotumo principų santykis. Šalių valios reikšmė draudimo pateikti naujus įrodymus ir draudimo piktnaudžiauti procesu principų kontekste. Naujų įrodymų išreikalavimas ir naujų įrodymų pateikimas. Naujų įrodymų pateikimas neribotoje (visiškoje) apeliacijoje. Galimybė pateikti naujus įrodymus ir jos ribojimas. Leidimo pateikti naujus įrodymus privalumai ir trūkumai. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-07-27
 • Neformalios organizacijos

  Įvadas. Formalios ir neformalios organizacijos. Formalios organizacijos samprata. Neformalios organizacijos samprata. Formalios ir neformalios organizacijų palyginimas. Neformalių organizacijų privalumai ir trūkumai. Neformalių organizacijų privalumai. Neformalių organizacijų trūkumai. Konformizmas ir referentinės grupės. Gandų vieta reikšmė neformalioje organizacijoje. Gandai kaip informacijos perdavimo sistema. Gandų ypatumai. Gandai ir sprendimų priėmimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-04-26
 • Negaliojantys sandoriai

  Įvadas. Negaliojantys sandoriai. Negaliojančių sandorių rūšys. Sandorių negaliojimo pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-18
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

  PowerPoint pristatymas. Sutartis. Civilinių sutarčių požymiai yra tokie. Negyvenamosios patalpos nuomos sutarties teisinė analizė.
  Civilinė teisė, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-19
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (2)

  Nuomos sutarties pavyzdys. Sutarties objektas. Mokėjimų ir atsiskaitymų pagal sutartį tvarka. Šalių įsipareigojimai. Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimo tvarka. Šalių atsakomybė. Baigiamosios nuostatos. Šalių rekvizitai ir parašai.
  Civilinė teisė, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-09-25
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (3)

  Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Bendrosios sąlygos. Sutarties galiojimo terminai. Nuomos mokestis. Nuomotojo teisės ir pareigos. Nuomininko teisės ir pareigos. Sankcijos ir atsakomybė. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas prieš terminą. Ginčų sprendimas. Papildomos sąlygos.
  Civilinė teisė, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-07-30
 • Neįrodinėtinos civilinio proceso aplinkybės

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, sampratą ir paskirtį civiliniame procese. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, samprata Teismo vaidmuo ir šalių įrodinėjimo pareiga. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti civiliniame procese, samprata. Aplinkybės, teismo pripažintos visiems žinomomis. Prejudiciniai faktai. Teisinės prezumpcijos. Priešingos šalies pripažinti faktai. Išvados. Zusammenfassung.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-11-15
 • Nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sutartis. Daiktų pirkimas-pardavimas išsimokėtinai

  Nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sutartis. Daiktų pirkimas-pardavimas išsimokėtinai.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-12
 • Nekilnojamojo turto pirkimas–pardavimas

  Įvadas. Nekilnojamo turto pirkimo procedūra. Finansinių galimybių įvertinimas. Būsto pasirinkimas. Būsto rezervavimas. Preliminarios būsto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas. Avanso sumokėjimas. Pakeitimų derinimas. Apdailos darbai. Statybos pabaiga. Turto registravimas. Būsto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas notarų biure. Galutinis atsiskaitymas už būstą. Kokie dokumentai būtini nekilnojamojo turto perleidimui? Priedas.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-25
 • Nekilnojamojo turto sandoriai

  Įvadas. Sandorio samprata. Sandorių rūšys. Sandorių dalyviai. Nekilnojamojo turto sandoriai. Nekilnojamojo turto pirkimas–pardavimas. Nekilnojamojo turto nuoma. Nekilnojamojo turto dovanojimas. Nekilnojamojo turto mainai. Nekilnojamojo turto renta. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-02
Puslapyje rodyti po