Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika

Ekonominė statistika (182 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius

  Duomenų grupavimas. Grupavimo intervalų nustatymas. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dinamikos eilutės. Tiesinis trendas. Prognozavimas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonominė statistika, analizė(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Individualiųjų automobilių skaičius Utenos apskrityje ir jos rajonuose

  Įvadas. Statistika. Statistikos mokslo pradžia. Statistikos objektas. Statistinio tyrimo tikslas. Pagrindinis statistikos tikslas. Darbo tikslas- naudojantis statistinės analizės metodais ištirti individualiųjų automobilių kitimo rodiklius duotajame laikotarpyje, išanalizuoti bei įvertinti sudarytas lenteles ir grafikus. Teorinė dalis. Statistikos grupavimas. Pagrindinės grupavimo rūšys. Statistinio grupavimo etapai. Pasiskirstymo eilutės ir jų rūšys. Pasiskirstymo eilučių elementai. Pasiskirstymo eilučių rūšys. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Dažniausiai naudojami diagramų tipai. Pagrindinės formulės naudojamos atliekant šį statistinį tyrimą. Intervalų apskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dinamikos eilučių lygio kitimo analizė (prognozavimas). Sąryšio tamprumo rodikliai. Metodinė dalis. Duomenų įvedimas ir grafikų braižymas. Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(30 puslapių)
  2009-03-06
 • Investavimas į vertybinius popierius Ekonomikos fakulteto studentų tarpe

  Įžanga. Imtis. Įverčių skaičiavimas. Hipotezės. Hipotezių apie proporcijas tikrinimas. Hipotezės apie vidurkį tikrinimas. Hipotezės apie skirtumą tarp vidurkių tikrinimas. Koreliacijų skaičiavimas. Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas. Išvados. Priedai: Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonominė statistika, analizė(13 puslapių)
  2008-05-08
 • Kaimo turizmo sodybų skaičiaus ir statistinis tyrimas

  Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Įvadas. Statistikos esmė. Kaimo turizmas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių rodikliai. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus prognozė 2009-2010 metams. Išvados.
  Ekonominė statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2011-06-23
 • Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinis tyrimas

  Įvadas. Vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Lentelės naudojamos statistiniame tyrime. Grafikai naudojami statistiniame tyrime. Formulės naudojamos statistiniame tyrime. Moda. Mediana. Kvartilė. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Kauno apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus šalies ūkyje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-02
 • Keleivių vežimų tendencijos ir dinamika

  Įvadas. Keleivių vežimai autobusais Lietuvos miestuose. Tolimojo susisiekimo maršrutais tarifų analizė. Paslaugų už naudojimąsi autobusų stotimis tarifai. Pagrindinių sąvokų apibrėžimai. Visuomenės aptarnavimo viešuoju transportu užtikrinimas. Keleivių vežimai geležinkelių transportu. Keleivinio parko analizė. Kelionių bilietai. Keleivių vežimai jūrų transportu. Keleivių vežimai vidaus vandenų transportu. Keleivių vežimas oro transportu. Keleivių vežimo analizė.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-18
 • Kiekybiniai sprendimo metodai: bankrutavusios įmonės

  Įvadas. Darbo pagrindinis objektas yra bankrutuojančios įmonės, t. y. bankrutuojančių įmonių skaičius nuo 2004KI iki 2008K4. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Regresinei analizei reikalingų x atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x naudojant LINEST, LOGEST funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozės. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-03
 • Kiekybiniai sprendimų metodai: metalų gamybos prognozavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti pagrindinių metalų gamybos priklausomybė nuo kitų veiksnių, tokių, kaip tekstilės gaminių gamyba, chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba, įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba, radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba ir variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba ir taip pat atlikti metalų gamybos prognozavimą. Analizuojami duomenys. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Koreliacinė analizė. Vidurkio skaičiavimas. Vidutinio standartinio nuokrypio skaičiavimas. Koreliacinio koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Skaičiavimas su funkcija LINEST. Skaičiavimas su funkcija LOGEST. Skaičiavimas su funkcija TREND ir GROWTH. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-02-03
 • Klaipėdos apskrities vasarinių miežių derliaus statistinė analizė

  Statistinių duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistinių duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai. Vasarinių miežių statistinės analizės metodai ir būdai. Vasarinių miežių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotai visuose ūkiuose pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotų struktūra ūkininkų ir šeimos ūkiuose pagal savivaldybes 2003 – 2005 metais. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotų struktūra žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse pagal savivaldybes 2003 – 2005 metais. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių pasėlių plotų kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visų ūkių derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių ūkininkų ir šeimos ūkiuose derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derliaus kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derlingumo kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas pasėlių plotas. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas derlius. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas derlingumas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-13
 • Klaipėdos rajono natūraliosios gyventojų kaitos rodiklių įvertinimas 2000–2004 metais

  Įvadas. Tikslas, Tyrimo metodai. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Klaipėdos rajono visų ūkių bulvių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų bulves šaltiniai. Statistinių duomenų bulves analizės būdai. Bulvių plotų analizės būdai. Bulvių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Bulvių statistinė analizė. Bulvių plotų Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derliaus Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derlių įtakojantys veiksniai. Bulvių derlingumo Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derlingumą lemiantys veiksniai. Visų ūkių bulvių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (9).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-04-17
 • Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita: Šiaulių apskritis

  Šiaulių apskrities visų ūkių lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Šiaulių apskrities esančių lauko daržovių plotus, derlių ir derlingumą, bei perspektyvas. Statistiniai duomenų apie lauko daržoves šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie lauko daržoves šaltiniai. Statistiniai duomenų apie lauko daržovių. Auginimą analizės būdai. Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo. Statistinė analizė. Lauko daržovių plotų statistinė analizė. Lauko daržovių plotai Šiaulių apskrityje. Lauko daržovių plotų dinamika. Lauko daržovių derliaus statistinė analizė. Lauko daržovių derliaus dinamika. Derlių įtakojantys veiksniai. Lauko daržovių derlingumo statistinė analizė. Lauko daržovių derlingumo dinamika. Lauko daržovių derlingumą lemiantys veiksniai. Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Lauko daržovių plotų perspektyvos. Lauko daržovių derliaus perspektyvos. Lauko daržovių derlingumo perspektyvos. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-04
 • Leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus tyrimas Tauragės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Kursiniame darbe bus tyrinėjamas leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Skritulinė diagrama. Stačiakampė (Box-Plot) diagrama. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais modelis. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais rezultatai. Duomenų struktūros analizė. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (7 lentelės).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2010-11-11
 • Lietuviškos kilmės prekių eksporto statistinis tyrimas

  Ekonominės statistikos modulio kursinis darbas. Įvadas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinio tyrimo organizavimas Lietuvoje. Statistiniui tyrimui naudojami elementai. Statistinės lentelės. Statistiniai grafikai. Statistikos formulės ir taikymas jų Lietuviškos kilmės prekių eksporto statistinis tyrimas. Bibliografinės kortelės. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-11-02
 • Lietuvos apgyvendinimo įstaigų statistinis tyrimas

  Įvadas. Sąvokos. Formulės. Pirminiai analizuojami duomenys. Santykiniai dydžiai. Struktūriniai santykiniai dydžiai. Palyginimo santykinis dydis. Intensyvumo santykinis dydis. Dinamika. Baziniai ir grandininiai absoliutiniai pokyčiai. Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus didėjimo tempas (bazinis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus padidėjimo tempas (bazinis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus didėjimo tempas (grandininis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus padidėjimo tempas (grandininis). Vidutiniai indikatoriai. Vidutinis įstaigų skaičius 2005-2009 metais. Įmonių skaičiaus padidėjimas kasmet. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas prognozavimas. Prognozė, pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą. Prognozė, pagal vidutinį didėjimo tempą. Prognozė, pagal tiesinio trento lygtį. Prognozės paklaida. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(29 puslapiai)
  2011-04-18
 • Lietuvos didžiausių prekybos centrų veiklos lyginamoji analizė

  Prekybos centrų lyginimas pagal parduotuvių skaičių. Prekybos centrų augimo tempai. VP Market ir CBA Aibė Vidutinio prekybos centro apyvarta.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • Lietuvos gyventojų statistinių rodiklių kaita

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus pagal gyvenamąją vietą kitimo tyrimas. Gyventojų skaičiaus pagal amžiaus grupes kitimo tyrimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2007-12-04
 • Lietuvos importo bei eksporto apimtys

  Stebiniai. Įvadas. Probleminės srities aprašas. Lietuvos importo bei eksporto rodiklių analizė. Aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Porinė regresija (vienmatė). Daugiamatė regresija. Prognozavimas su trendu. Koreliacija. Regresijos lygties prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-06-03
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos ištekliai. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Statistiniai metodai. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio analizė. Nedarbo lygio dinamika. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio prognozė 2006, 2007 metais. Nedarbo Europos Sąjungoje (ES) netolygumų analizė. Nedarbo ir jį įtakojančių veiksnių ryšys. Nedarbas ir infliacija. Nedarbas ir bendrasis vidaus produktas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-07
 • Lietuvos lentpjūvystės pramonės eksporto veiklos analizė

  Įvadas. Analitinė dalis. Didžiausių Lietuvos įmonių ir miško urėdijų eksporto analizė. Užsienio kapitalo įmonių, dirbančių tik eksportui, eksporto analizė. Pjautinės medienos eksporto analizė pagal importuojančias šalis. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Eksportuojančių įmonių reklamos išlaidų ir eksporto apimties priklausomybė. Įmonės "Pajūrio mediena" investicijų į naujas technologijas ir eksporto apimčių priklausomybė. Įmonių, dirbančių tik eksportui, eksporto apimties ir vidutinės eksporto kainos priklausomybė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po