Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendravimo psichologija, temperamentas

  Įvadas. Bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Temperamentas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-05-05
 • Bendravimo samprata

  Įvadas. Bendravimo sąvokos apibūdinimas. Bendravimo rūšys. Poreikiai, kuriuos patenkiname bendraudami. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-30
 • Bendravimo samprata, struktūra, reikšmė

  Įvadas. Kas yra bendravimo psichologija. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendravimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-25
 • Bendravimo stiliai

  Įvadas. Bendravimo procesas. Bendravimo problemos. Bendravimo stilius. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-25
 • Bendravimo stilius ir turinys

  Įvadas. Bendravimo apibūdinimas. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimo stiliai. Bendravimas šeimoje. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-22
 • Bendravimo su Italija ypatumai

  Įvadas. Delegacijos vizito programa. Derybų aprašymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas. Konflikto sprendimas. Derybų rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšys. Tostai ir kalbos. Išvados.
  Etiketas, referatas(12 puslapių)
  2007-12-20
 • Bendravimo subtilybės

  Įvadas. Bendravimas. Bendravimo sąvokos ir funkcijos. Bendravimo lygiai ir būdai. Bendravimo proceso kliūtys ir efektyvumo didinimas. Verbalinė komunikacija: žodinė ir rašytinė. Neverbalinė komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Kultūros poveikis bendravimui. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-09-30
 • Bendravimo sutrikimai

  Įvadas. Teorinė dalis. Klaidingo bendravimo ypatumai. Netinkami tėvų elgesio tipai ir bendravimo klaidos. Patarimai tėvams, kad santykiai su vaikais būtų draugiški. Šeimos konsultavimo teorijos. Šeimos konsultavimo teorijų paskirtis. Šeimos konsultavimo teorijos. Šeimos priešinimosi psichologinei paramai pagrindinės priežastys ir jos susilpninimas. Priešinimasis konsultacijų užbaigimui. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Bendravimo svarba žmogaus gyvenime

  Teorinė dalis. Įvadas. Pagrindiniai bendravimo elementai. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimas ir jo būdai. Nesėkmingas bendravimas. Mokėjimas klausytis. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Bendravimo svarba žmogaus gyvenime (2)

  Įvadas. Poreikis bendrauti. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Rašytinis ir sakytinis kalbėjimas. Klausymosi menas. Klausymosi komponentai (sąlygos). Verbalinė (žodinė) kalba. Neverbalinė (nežodinė) komunikacija. Kūno kalba. Žodžių ir kūno kalbos atitikimas. Akių kontakto ir "kūno kalbos" naudojimas bei interpretacija. Jausmų ir mimikos požymiai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-05
 • Bendravimo šeimoje ypatumai

  Įvadas. Bendravimo šeimoje ypatumai. Sutuoktinių bendravimas ir lūkesčiai. Pagrindiniai bendravimo elementai. Sėkmė ir nepasisekimas bendravime. Mokėjimas klausytis. Tikėjimas ir bendravimas. Išvados. Priedas (1).
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2007-05-15
 • Bendravimo technikos samprata ir reikšmė

  Įvadas. Bendravimo pedagogikos samprata. Svarbiausios bendravimo pedagogikos problemos. Bendravimo technikos samprata. Bendravimo technikos reikšmė. Išvados. Išnašos.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-15
 • Bendražmogiška dorybė — pagarba, jos ugdymas

  Įvadas. Pagarbos sąvoka ir samprata. Pagarbos ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-13
 • Bendri kūno kultūros išsilavinimo standartai

  Lietuvos kūno kultūros akademija. Bendri išsilavinimo standartai. Ugdymo pasiekimų standartų samprata. Pagrindiniai ugdytini moksleivių bendrieji gebėjimai. Svarbiausios išsilavinimo standartų funkcijos. Išsilavinimo standartų sandara. Valstybiniai kūno kultūros standartai.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-27
 • Bendri Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai: 2004–2008 metais

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti bendrus Lietuvos užsienio prekybos 2004–2008 metais pokyčius. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos respublikos užsienio prekybos statistinė analizė. Užsienio prekybos bendrosios tendencijos. Lietuvos eksporto ir importo su celpa šalimis kitimas 2004-2008 metais. Lietuvos ir Lenkijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Bulgarijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Čekijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Slovakijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Slovėnijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Rumunijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Vengrijos tarptautinė prekyba. Praktinė užduotis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-12-14
 • Bendri programos Windows 9x (2000, XP) darbo pagrindai

  Įvadas. Darbo pradžia. Svarbiausieji darbai programose. Windows aplinkos valdymo pagrindai. Windows darbo laukas. Start mygtukas. Programų meniu. Programų vykdymas. Failų ir katalogų tvarkymas. Lango elementai. Veiksmai su objektais. Dokumento išsaugojimas. Objektų kopijavimas, perkėlimas. Objektų pavadinimo pakeitimas. Objektų (rinkmenų, aplankų) trynimas. Ištrintų objektų atstatymas. Informacijos įrašymas į diskelį. Darbo pabaiga. Kompiuterio išjungimas. Išvados.
  Programos, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-20
 • Bendri vaiko augimo raidos dėsningumai

  Įvadas. Fizinė raida. Pažintinė raida. Protinių sugebėjimų raida. Kalbos raida. Psichosocialinė raida. Vaiko savojo "Aš" supratimas. Išvados.
  Anatomija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-24
 • Bendrieji apeliacijos principai

  Įvadas. Apeliacijos proceso reikšmė ir reikalingumas. Apeliacijos rūšys. Bendrieji apeliacijos principai. Suspensyvinis apeliacijos poveikis. Devoliucinis apeliacijos poveikis. Principas tantum devolutum quantum appellatum. Principas non reformato in pejus. Draudimo reikšti naujus reikalavimus ir pateikti naujus argumentus. Draudimo pateikti naujus įrodymus principas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-12-07
 • Bendrieji apskaitos pagrindai (2)

  Bendrieji apskaitos pagrindai. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-03
 • Bendrieji apskaitos principai

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). 8-asis Tarptautinis apskaitos standartas. Europos Sąjungos direktyvos. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-03-22
Puslapyje rodyti po