Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konservatizmas (2)

  Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmas ir tradicijos. Konservatizmas ir moters vaidmuo. Konservatizmo principai. Konservatizmas Lietuvoje. Šiandieninė Tėvynės sąjungos veikla. Tėvynės sąjungos jaunimo lygos veikla. Tėvynės sąjungos frakcija Seime.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-17
 • Konservatizmas (3)

  Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo formavimasis. Konservatizmas Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Konservatizmas (4)

  Įžanga. Konservatizmas. Pagrindiniai konservatizmo bruožai. Klasikinis konservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Konservatizmas (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti konservatizmo politinę ideologiją. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo principai. Moralinis absoliutizmas. Žmogaus netobulumo idėja. Konservatoriai – socialinės lygybės priešininkai. Pagarba valdžiai. Pagarba istorijai, tradicijoms, praeičiai. Religijos bei religinių institucijų vertinimas. Privatinės nuosavybės gynimas. Neokonservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2010-04-06
 • Konservatizmo bruožai, principai bei vertybės

  Įvadas. Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo bruožai. Konservatizmo principai. Konservatizmo vertybės. Konservatizmo pranašumai ir trūkumai. Konservatizmo pranašumai. Konservatizmo trūkumai. Konservatizmo srovės ir šakos. Neokonservatizmas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2011-01-18
 • Konsolidacijos problema demokratizacijos teorijose

  Demokratija ir poliarchija. Demokratijos konsolidacijos traktavimo variantai. Šiuolaikinės konsoliduotos demokratijos. charakteristikos. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal L. Morlino. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal Linz ir Stepan. Demokratizacija ir jos prielaidos. Demokratizacijos vystymosi variantai. Prielaidos apibrėžiančios politinę kaitą. Poliarchijai būtinos institucijos. Federalizmas, parlamentinė demokratija. Smurtinės prievartos taikymas ir kontrolė valstybėje. Demokratijos stabilumą veikiantys veiksniai. Elito vaidmuo demokratijoje ir jos įtvirtinime. Europos Sąjungos (ES) įtaka demokratijos gilinimui Lietuvoje. Išnašos.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2008-06-20
 • Konstantinas Černenka

  Trumpa K. Černenkos politinė biografija. K. Černenkos atėjimas į valdžią. K. Černenkos politinė veikla.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-23
 • Konstantino Ušinskio asmenybė, veikla ir idėjos

  Įvadas. K. Ušinskis įžymusis rusų liaudies pedagogas. K. Ušinskio veikla, pedagoginės idėjos. Auklėjimo – tautiškumo idėja. Dorovinio auklėjimo idėja. Darbinio ugdymo idėja. Estetinio auklėjimo idėja. K. Ušinskio didaktika. Dėmesys. Atmintis ir išmokimas. Vaizduotė. Mokytojas ir jo parengimas. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-09
 • Konstitucija

  Įvadas. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Paaiškinimai. Konstitucijos raida. Europos Konstitucija – nauda visiems ir kiekvienam. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-07-04
 • Konstitucija ir jos rūšys

  Įvadas. Konstitucijos samprata ir jos tikslai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos tikslai. Konstitucijos rūšys ir jų skirtumai. Rašytinės ir nerašytinės konstitucijos. Kodifikuotos ir nekodifikuotos konstitucijos. Lanksčios ir nelanksčios konstitucijos. Efektyvios, nominalinės ir fasadinės konstitucijos. Federacinių ir unitarinių valstybių konstitucijos. Demokratinės ir autoritarinės konstitucijos. Išvados. Išnašos.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-16
 • Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata ir vieta politikoje

  Konstitucionalizmas. Konstitucionalizmo kilmė. Šarlio Monteskjė (Montesquieu) teorijos. Konstitucijų veikimas. Konstitucijos. Konstitucijos reikšmė ir funkcijos. Konstitucijų raida ir jų rūšys. Laikinosios Lietuvos Respublikos konstitucijos. Nuolatinės Lietuvos respublikos konstitucijos. Dabartinė Lietuvos respublikos konstitucija. Svarbiausios Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos. Pagrindiniai dabartinio Lietuvos teisės raidos etapo uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-02-21
 • Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo principai

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti konstitucijoje įtvirtintus teisingumo principus. Konstitucinio principo samprata. Konstitucinio teisingumo principo sąvoka. Konstitucinio teisingumo principo savybės. Konstitucinio teisingumo principas teismuose. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-11-23
 • Konstitucijos samprata: pagrindinis valstybės įstatymas ir konstitucinė doktrina

  Įvadas. Konstitucijos priešistorė. Konstitucijos sąvokų paaiškinimas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos formos, jų sąvokų paaiškinimas. Konstitucinė doktrina, jos formavimas bei papildymas. Išvados. Nuorodos.
  Konstitucinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-12
 • Konstitucinė kontrolė Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Valstybės valdžios institucijų organizacijos ir funkcionavimo pagrindų konstitucinis reguliavimas – konstitucinės justicijos saugoma sritis. Konstitucingumo kontrolė teisingumo vykdymo požiūriu. Konstitucingumo kontrolės samprata. Optimalių terminų problema. Kontrolės tipai. Konstitucingumo kontrolės ir teisingumo vykdymo santykis. Konstitucingumo kontrolės ir įstatymų leidybos santykis. Konstuticingumo kontrolės iniciatoriai. Seimas. Seimo narių grupė. Respublikos Prezidentas. Teismai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-02-22
 • Konstitucinė kontrolė Lietuvos Respublikoje (2)

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti, konstitucinės kontrolės sąvoka ir konstitucinės kontrolės funkcijas. Konstitucinės kontrolės samprata. Konstitucinės kontrolės institucijos ir jų atsiradimas Lietuvoje. Valstybės taryba. Klaipėdos krašto statutinis teismas. Lietuvos vyriausiasis tribunolas. Konstitucinės kontrolės įvairovė. Konstitucinės kontrolės amerikietiškas modelis. Konstitucinės kontrolės europietiškas modelis. Konstitucinės kontrolės klasifikavimas. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-10-29
 • Konstitucinė teisė (15)

  Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės reguliavimo sritys. Konstitucijos įtaka teisės doktrinos raidai ir teisėkūrai. Konstitucinė teisė ir tarptautinė teisė. Konstitucinė teisė ir civilinė teisė. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinė teise ir administracine teisė. Konstitucinė teise ir baudžiamoji teisė. Konstitucinė teisė ir darbo teisė. Konstitucinė teisė ir žemės teisė. Konstitucinė teisė ir ekologinė teisė.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-03
 • Konstitucinė teisė (17)

  Įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstitucinės teisės vieta teisės sistemoje. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucinės priežiūros objektai. Konstitucinės priežiūros formos (rūšys). Tarptautinė žmonių teisių ir laisvių apsaugos sistema. Institucinės teisinės garantijos. Visuomeninės santvarkos samprata. Konstitucinės asmens pareigos. Išvados ir siūlymai.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-30
 • Konstitucinė teisė (23)

  Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės normos. Lietuvos Respublikos Konstitucingumo raida. Lietuvos statutai. 1971 gegužės 3 d. Konstitucija. 1918 m., 1919m., 1920m., 1922m., 1928m., 1938m. Konstitucijos. 1940m. sovietinė Lietuvos konstitucija. 1989 Konstitucija. 1992 m. Konstitucijos rengimas ir priėmimas. 1992 m. Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. 1992 m. Konstitucijos keitimas.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-03-08
 • Konstitucinė teisė (28)

  Lietuvos konstitucingumo problema 1940 – 1990 metais. Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija: teisinė analizė. Nepriklausomos valstybės atkūrimas. 1938 m. konstitucijos galiojimo atstatymas. Kovo 11 dienos aktas. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinojo pagrindinio įstatymo priėmimas ir bruožai. Ekonominė sistema. Tiesioginės demokratijos institucijos. Aukščiausioji Taryba. Vyriausybė. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-20
 • Konstitucinė teisė (6)

  Pagrindines žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Valstybės valdžios sistema. Teismų sistema Lietuvoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-13
Puslapyje rodyti po