Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija

Socialinė psichologija (522 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendravimo ypatumai

  Įvadas. Klausymas ir supratimas. Klausymas ir girdėjimas. Ką reiškia mokėti klausyti?. Psichologinė nuostata. Pritarimas. Empatija. Mokėti iki galo išklausyti. Aktyvaus klausymosi formos. Nereflektyvus klausymas. Reflektyvus klausymas. Neverbalinio bendravimo kalba. Mimika. Vizualinis kontaktas. Intonacija ir balso tembras. Poza ir gestas. Bendrakalbių distancija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Bendravimo ypatumai ir jų formos

  Įvadas. Bendravimo orientacijos. Bendravimo struktūra. Bendravimas kaip individų sąveika – interakcija. Bendravimas kaip savitarpio pažinimas – percepcija. Kalbėjimo psichologija. Klausymosi psichologija. Bendravimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, konspektas(14 puslapių)
  2007-04-20
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo problemos ir jų priežastys

  PowerPoint pristatymas. Konfliktas. Konfliktų tipai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimo strategijos. Strategijos "laimėti – laimėti" žingsniai. Transakcija ir asmenybes būsena. Transakcijų tipai. Psichologinės pozicijos ir jų įtaka bendravimui. "Psichologiniai žaidimai" pagal E. Berne. Gyvenimo scenarijai kaip jie veikia tarpasmeninius santykius. Išvados.
  Socialinė psichologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-20
 • Bendravimo komponentai

  Įvadas. Komunikacija. Informacijos kodavimas ir dekodavimas. Neverbalinė komunikacija. Socialinė interakcija. Socialinė percepcija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-27
 • Bendravimo menas ir mokslas

  Bendravimas. Bendravimo procesas. Žodinis bendravimas. Nežodinis bendravimas. Bendravimo klaidos iškylančios šeimoje. Tėvų elgesio tipai bei iš to kylančios bendravimo klaidos. Bendravimo menas. Bendravimas socialiniame darbe. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-01-12
 • Bendravimo menas ir mokslas (2)

  Kas yra bendravimas. Poreikis bendrauti. Sėkmingo bendravimo samprata. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Įvaizdis ir jo kūrimas. Klausymasis. Klausymosi stiliai. E. Berne transakcinės analizės teorija. Transakcijos ir asmenybinės pozicijos. Tarpasmeniniai santykiai.
  Socialinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Bendravimo menas ir mokslas (3)

  Įvadas. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Bendravimas viešose vietose. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Pokalbio taisyklės vakar ir šiandien. Bendravimo tobulinimas. Pabaiga.
  Socialinė psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-12-22
 • Bendravimo menas ir mokslas (4)

  Įvadas. Bendravimo samprata. Žmogaus poreikis bendrauti. Sėkmingo bendravimo samprata. Kodėl bendrauti nesiseka. Ar galima išmokti sėkmingai bendrauti. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-07-31
 • Bendravimo mokslas ir menas

  Įvadas. Kas yra bendravimas? Bendravimo būdai. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Sėkmingas bendravimas ir jo rodikliai. Bendravimo procesas. Bendravimo problemos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-03
 • Bendravimo pratybų praktinės užduotys

  l užduotis. Aš vaizdas bendravime. Kodėl mūsų Aš vaizdas svarbus bendravime? Kaip bendravimas padeda pažinti savąjį Aš? Kodėl, geriau pažindami savąjį Aš, mes galime efektyviau bendrauti? Kaip įtakoja bendravimą savigarbos lygis? Ką, skaitydami šį skyrių, naujo apie save sužinojote? Kaip tai panaudosite įvairiose savo bendravimo situacijose? 2 užduotis. Konfliktai grupėje. Aprašykite konfliktą, kilusį grupėje. 3 užduotis. Geras klausymasis (dvi situacijos). Aprašykite situaciją, kai jautėtės išklausytas. Kokia buvo pašnekovo elgsena, žodžiai, kaip reiškiami jausmai ir pan. Kokie buvo jūsų jausmai, žodžiai, reakcija. Aprašykite situaciją, kai nebuvote išklausytas. Kaip elgėsi pašnekovas, kaip jautėtės jus. Remkitės psichologine literatūra, paanalizuokite, ką galėtumėte daryti kitaip. 4 užduotis. Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. 5 užduotis. Mano pasiūlymas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-25
 • Bendravimo pratybų praktinės užduotys (2)

  l užduotis. Aš vaizdas bendravime Kodėl mūsų Aš vaizdas svarbus bendravime? Kaip bendravimas padeda pažinti savąjį Aš? Kodėl, geriau pažindami savąjį Aš, mes galime efektyviau bendrauti? Kaip įtakoja bendravimą savigarbos lygis? Ką, skaitydami šį skyrių, naujo apie save sužinojote? Kaip tai panaudosite įvairiose savo bendravimo situacijose? 2 užduotis. Konfliktai grupėje? Aprašykite konfliktą, kilusį grupėje? Įvardinkite visas galimas konflikto priežastis (tiek įsisąmonintas, tiek ne), klausdami, ar konflikto šaltinis yra individe ar jį lėmė aplinkybės (kokios?)? Kokios buvo konflikto pasekmės, grupės dalyvių elgsena? Kaip baigėsi konfliktas? Kokią įtaką konfliktas turėjo grupės sutelktumui? Ką buvo galima daryti kitaip, kad konflikto sprendimas būtų konstruktyvesnis? 3 užduotis. Geras klausymasis (dvi situacijos). Aprašykite situaciją, kai jautėtės išklausytas. Kokia buvo pašnekovo elgsena, žodžiai, kaip reiškiami jausmai ir pan. Kokie buvo jūsų jausmai, žodžiai, reakcija. Aprašykite situaciją, kai nebuvote išklausytas. Kaip elgėsi pašnekovas, kaip jautėtės jus. Remkitės psichologine literatūra, paanalizuokite, ką galėtumėte daryti kitaip. 4 užduotis. Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė.
  Socialinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-26
 • Bendravimo problema – konfliktai

  Įvadas. Konfliktas. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktų sprendimo būdai. Tarpasmeninių konfliktų tipai ir struktūra. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Bendravimo problemos slaugoje. Konfliktai ir jų priežastys. Galimi sprendimų būdai ir strategijos

  Įvadas. Būti pacientu ligoninėje. Bendravimas. Konfliktas. Konfliktų struktūra. Strategijos.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-22
 • Bendravimo procesas

  Įvadas. Bendravimo procesas. Bendravimo barjerai. Bendravimo etapai. Pagrindiniai bendravimo principai. Svarbiausi bendravimo būdai. Bendravimo orientacijos. Bendravimo efektyvumo paslaptys. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-31
 • Bendravimo psichologija

  Bendravimo sąvokos samprata. Bendravimui būdingi poelgiai. Bendravimo modeliai. Pagrindiniai komunikacijos principai. Bendravimo mitai. Kontrolės pasiskirstymo būdai bendravime. Suvokimas bendravime. Kultūriniai faktoriai. Pagalvės metodo charakteristika. "Aš" vaizdo vystymasis. Emocijų tipai. Priežastys, dėl kurių neišreiškiame emocijų. Blogo klausymosi įpročiai.
  Socialinė psichologija, špera(7 puslapiai)
  2005-04-27
 • Bendravimo psichologija - konfliktas, jo sprendimai ir pasekmės

  Įvadas. Bendravimo psichologija. Konfliktas. Pagal formą konfliktai skirstomi. Kaip išvengti tarpasmeniniuose santykiuose konfliktogenų? Savasis aš. Sprendimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-23
 • Bendravimo psichologija (10)

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti savo dominuojantį temperamento tipą ir ryškiausius temperamento bruožus. Literatūros apžvalga. Kaip pažinti? Tyrimo metodika: Eysenck temperamento testas. Belovo temperamento testas. Tiriamasis. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Bendravimo psichologija (11)

  Bendravimas. Bendravimo formos. Bendravimo aspektai. Bendravimo komponentai. Bendravimo lygmenys. Bendravimo epizodo etapai. Komunikacijos procesas. Kiekvienas pranešimas turi. Komunikacinės priėmimo priemonės. "Triukšmas". Pranešimo struktūra. Bendravimo poreikis. Poreikių grupės. Pagal Verderber ir Verderber (2003) bendraudami žmonės patenkina poreikius. Bendravimo ypatybės. Etinis bendravimo aspektas. Komunikacinė kompetencija. Bendravimo įgūdžių tobulinimo schema. Komunikacinio bendravimo aspekto etapai. Kalba naudojama. Kiekvienas žodis turi. Žodžio komponentai. Pokalbis. Neformalaus pokalbio ypatybės. Dalykinio pokalbio struktūra. Pokalbio taisyklių ypatybės. Efektyviausios pokalbio taisyklės. Efektyvaus pokalbio įgūdžiai. Klausimai. Efektyvaus pokalbio įgūdžiai. Efektyvus pašnekovas. Bendrauti ir suprasti kitą žmogų trukdo. Klausymas. Klausymo komponentai. Empatija. Empatijos komponentai. Atspindėjimo komponentai. Gero klausytojo bruožai. Nežodinis (neverbalinis) bendravimas. Iš neverbalinio elgesio galima. Neverbalinio elgesio formos. Tarpasmeninė erdvė. Konfliktų psichlogija. Konfliktas. Konfliktų tipai. Vidinės struktūros. Vidinių konfliktų reiškimosi sferos. Vidinių konfliktų tipai. Vidinių konfliktų sprendimo būdai. Situacinė konfliktinė. Konflikto dinamika (eiga). Elgesio konfliktinėse situacijose stiliai. Konkurencija reikalinga (tinkama), kai. Kompromisas pasitelkiamas, kai. Prisitaikymas tinkamas, kai. Vengimas tinkamas, kai. Bendradarbiavimas tinkamas, kai. Konfliktų sprendimai bendradarbiaujant. Savęs atskleidimas bendravime. Savęs atskleidimas. Savęs atskleidimo priežastys. Atsiskleidimo pavojai. Savęs atskleidimo normos. Savęs atskleidimo principai. Jausmų atskleidimas. Jausmus galima. Nesugebėjimo įvardinti jausmus priežastys.
  Socialinė psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2010-04-16
 • Bendravimo psichologija (2)

  Įvadas. Asmenybės samprata. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Kitos asmenybės sampratos teorijos ir faktoriai. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-18
 • Bendravimo psichologija (3)

  Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Stresas ir bendravimas. Smurtas ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas.
  Socialinė psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-04
Puslapyje rodyti po