Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Neurofiziologija: šizofrenija

  Temos aktualumo pagrindimas. Literatūros apžvalga. Sutrikimo priežastys. Klinika (ligos pasireiškimas). Tikslai ir rezultatai. Išvados.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Neurolingvistinis programavimas

  Įvadas. NLP tikslai. NLP principai. NLP prielaidos. NLP esmė. Išvados.
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-20
 • Neuropsichologija

  Smegenų pažeidimų tyrimai. Smegenų pažeidimo įvertinimas. Kas yra smegenų pažeidimas? Smegenų pažeidimo priežastys. Smegenų pažeidimų rūšys. Neurologinių bei neuropsichologinių teorijų palyginimas. Neurologinis tyrimas. Neurologiniai simptomai. Neuropsichologinis įvertinimas. Kognityvinio, percepcinio ir motorinio aktyvumo lateralizacija. Aukštesnio lygio smegenų pusrutulio funkcijos. Lateralizacijos vystymasis. Lateralizacijos komentavimas. Vaikų afazija. Prognozė smegenų pažeidimų turintiems vaikams. Skirtumai tarp vaikų ir suaugusiųjų smegenų pažeidimų. Neuropsichologinio įvertinimo aspektai. Klinikinė ligos istorija. Klinikinio įvertinimo interviu su vaiku. Elgesio stebėjimai. Neuropsichologinių testų vaikams rinkiniai. Neuropsichologinio įvertinimo baterijos nauda. Vekslerio verbalinės - konstrukcinės skalės skirtumai. Vekslerio subtesto interpretacija. Testing-of-limits procedūros. Kitos naudingos procedūros vaikų su smegenų traumom tyrinėjimuose. Bender-Gestalt testas. Įžanginis žodis. Valingų judesių matavimo priemonės. Paveikslėlių įvardijimas. Psichologinio įvertinimo rezultatų vertinimas. Diagnozė. Intervencinių procedūrų smegenų pažeidimus turintiems vaikams kūrimas. Ataskaitos rašymas. Psichologinis įvertinimas.
  Psichologija, konspektas(58 puslapiai)
  2010-01-25
 • Nežodinis bendravimas (4)

  Įžanga. Kūno kalba. Neverbalinio bendravimo reikšmė. Lingavimas pirmyn ir atgal. Muistymasis. Į šoną palenkta galva. Galvos loštelėjimas atgal. Galvos linkčiojimas. Nulenkta galva. Galvos kasymasis. Trūkčiojimas pečiais. Veido kalba. Akys. Akių kontaktas. Antakiai. Šypsena. Kandžiojamos lūpos. Balso tembras. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-08
 • Odos esteziometrija (2)

  Literatūros apžvalga. Odos esteziometrija. Darbo tikslas: esteziometrijos būdu nustatyti skirtingų rankos dalių odos erdvinius slenksčius, jų vidurkius. Tiriamasis: mergina 19 metų. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-11-11
 • Odos esteziometrija (4)

  Dirgiklis - jaudinimo potencialas - jaudinimo impulsas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo priemonės. Tiriamasis. 18 metų, moteris. Darbo eiga. Absoliučių slenksčių nustatymas. Skirtuminių slenksčių nustatymas. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Odos esteziometrija. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2012-05-17
 • Operantinio determinavimo ir socialinio išmokimo teorijos

  Įvadas. Biheivioristinės teorijos. Reakcijos sąlygojimo teorija. Išmokimas gretinant. Operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija. Pastiprinimas ir operantinis determinavimas. Teigiami ir neigiami skatuliai. Pastiprinimo schemos. Sąlygotų veiksnių valdymas. Sąlygotas pastiprinimas. Premacko principas. Sąlygojanti sutartis. Reakcijų panaikinimas. Nuslopinimas. Kito elgesio pastiprinimus ir reakcijos mažų tempų pastiprinimas. Bausmė. Išvados.
  Psichologija, referatas(13 puslapių)
  2010-10-13
 • Pagalba metantiems rūkyti

  PowerPoint pristatymas. Nikotinas. Pagalba. Žingsneliai metant rūkyti.
  Psichologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-02-20
 • Pagrindinės nūdienos psichologijos kryptys

  Pagrindinės psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Neopsichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Pagrindinės nūdienos psichologijos krypčių klasifikavimo lentelė. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-12-16
 • Panumo srities ir horopterio nustatymas bei binokulinės konkurencijos tyrimas

  Įvadas. Praktikos darbo tikslai: Nustatyti tiriamosios Panumo srities ribas (artimąją ir tolimąją), bei horopterį. Nustatyti, ar kuri nors tiriamosios akis dominuoja kitos atžvilgiu. Jei dominuoja, tai kuri. Metodika. Tiriamieji. Aparatūra. Instrukcija tiriamajai. Darbo eiga. Pirmoji tyrimo dalis: Panumo artimosios, tolimosios srities ribų ir horopterio padėties nustatymas. Antroji tyrimo dalis: Akių konkurencijos tyrimas. Naudotos formulės. Rezultatai. Pirmoji tyrimo dalis: panumo artimosios, tolimosios srities ribų ir horopterio padėties nustatymas. Rezultatų aptarimas. Antroji tyrimo dalis: akių konkurencijos tyrimas. Rezultatų aptarimas.
  Psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-07-10
 • Parapsichologija

  Įvadas. Parapsichologijos ištakos. Kuo domisi parapsichologija. Hipnozė. Spiritizmas. Aiškiaregystė. Poltergeistai. Biolaukai. Telepatija. Telekinezė.
  Psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-01-12
 • Pasąmonė ir jos reiškiniai

  Sąmonė ir pasąmonė. Sąmonė ir pasąmonė reklamos praktikoje. Hipnozė. 25 kadras. LNK reklamose rasta per daug kadrų. Pasąmoninis perdavimas - sąmonės prievartavimas. Narkotikai ir sąmonė. Sapnai - pasąmonės signalai. Miegant smegenys "sutvarko" pasaulį. Ar kada nors girdėjote apie pasąmoninį informacijos perdavimą?
  Psichologija, referatas(18 puslapių)
  2007-11-29
 • Pasitikėjimas savimi

  PowerPoint pristatymas. Sporto psichologija. Pasitikėjimo savimi sąvoka. Teigiami pasitikėjimo aspektai. Optimalus pasitikėjimo lygis. Pasitikėjimo trūkumas. Per didelis pasitikėjimas. Ekspektacijos įtaka sportiniams pasiekimams. Saviekspektacija ir sportinių rezultatų lygis. Trenerio ir sportininko ekspektacija. Saviefektyvumo teorija. Efektyvumo šaltiniai. Pasitikėjimo savimi lavinimas. Pasitikintys veiksmai. Pasitikinčios mintys. Ideomotorinis aktas (vaizduotė). Fizinis pasiruošimas. Parengtumas.
  Psichologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-06-22
 • Pedagoginė psichologija

  Pedagoginės psichologijos objektas, problemos, pagrindinės sąvokos, metodai. Mokytojo darbo tikslai ir uždaviniai. Psichikos raidos ir mokymosi santykis. Mokymasis: šiuolaikinės psichologijos požiūris, mokymosi psichologinis turinys. Išmokimas: būtinos sąlygos, išmokimo efektai, teorijos. Mokymo(si) tikslai (pažinimo, psichomotorinės ir emocinės sričių). Mokymo(si) modeliai (bihevioristinės, kognityvinės ir humanistinės krypčių). Humanizmo idėjos mokykloje. Humanistinio mokymo principai. Mokymosi motyvacija. Atminties lavinimas mokantis. Mokymasis mąstyti. Sugebėjimų lavinimas. Mokymas bendradarbiauti. Mokinių savarankiško darbo organizavimo psichologiniai aspektai. Grupinė dinamika klasėje. Vadovavimas klasei. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojo asmenybės bruožai ir saviugda.
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Pedagoginė psichologija (2)

  Tikslai. Smurtas. Fizinis smurtas. Ar smurtas ir prievarta iš tiesų yra problema? Apie emocinį smurtą. Mokykla. Statistika. Smurtauja ne tik bendraamžiai. Kaip elgtis mokytojams, kai vaikas praneša apie patirtą prievartą? Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Savanoriai. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Kas turi teikti pagalbą? Kam būtų teikiama ši pagalba? Kaip teikti pagalbą?
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-18
 • Pedagoginė psichologija (3)

  Išskirtinis mokinys. Išskirtinių mokinių kategorijos. Komunikacijos sutrikimai. Specifinis nesugebėjimas mokytis. Protinis atsilikimas. Elgesio sutrikimai. Klausos sutrikimai. Judėjimo organų ir sveikatos sutrikimai. Regos sutrikimai. Gabumai ir talentingumas. Mokslumo ir mokymo metodų sąveika. Pedagoginė psichologija. Gero mokytojo charakteristikos. Mokytojo vaidmenys. Gero mokymo komponentai. Patarimai mokytojams. Septynios atminties nuodėmės. Išmokimo teorijos.
  Psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-07-16
 • Pelno siekiančių įmonių psichologinis konsultavimas

  Įvadas. Šiuolaikiškos organizacijos uždaviniai. Konsultavimo įmonėse tikslai ir uždaviniai. Konsultavimo darbovietėje klasifikacija ir teorinės kryptys. Mokymasis darbovietėje. Konsultavimo įmonėje modeliai. Išvados.
  Psichologija, referatas(13 puslapių)
  2009-01-27
 • Pokalbis - vienas iš būdų asmenybei tirti

  Asmenybės pažinimo rezultatai. Pokalbis. Pokalbio metodas. Pokalbio rūšys. Kontakto užmezgimas pokalbio pradžioje. Klausimų formulavimas. Kai kurie būdai pažinti tiriamojo asmenybę. Klausymasis ir stebėjimas pokalbio metu. Slepiamų faktų bei aplinkybių atskleidimas. Mįslingoji kūno kalba. Akių signalai. Padėtis visuomenėje ir gestų gausumas.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-11
 • Poreikių įtaka žmogaus elgsenai

  Įvadas. Poreikių apibūdinimas. Poreikių hierarchija. Žmogaus poreikių piramidė. Elgesio motyvavimo esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Poreikių sąveika. Išmokimo įtaka elgsenai. Išorinė trauka. Nagrinėjamos temos reikšmė. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2011-01-24
 • Poreikių, interesų, mokymosi motyvacijos, savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo tyrimas

  Įvadas. Tyrimo rezultatai. Poreikių tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti vyraujančius poreikius. Rezultatų sutvarkymas. Interesų tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti mokinių interesus. Rezultatų sutvarkymas. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti tiriamojo savo, kaip mokinio, vaidmens supratimą, požiūrį į mokymąsi, mokyklą. Rezultatų sutvarkymas. Savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo tyrimas Tyrimo tikslas. Savęs vertinimo kiekybinės raiškos nustatymas. Rezultatų sutvarkymas. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-01-07
Puslapyje rodyti po