Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba

Pramonė ir gamyba (274 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės gamybos planas

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų apskaičiavimas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(18 puslapių)
  2006-09-04
 • Įmonės gamybos proceso organizavimas

  Įmonės gamybos organizavimo schemos. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Projektinė gamyba. Vienetinė gamyba. Serijinė gamyba. Srovinė gamyba. Gamybos organizavimas pramonės įmonėje. Pagrindiniai įmonės bruožai. Įmonė kaip sistema. Įmonių klasifikavimo procesai. Įmonių grupavimas pagal vieną kriterijų. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Aprūpinimas. Gamyba. Pardavimai. Gamybos procesas. Operacijos gamybos procese. Gamybos procesų rūšys . Gamybos fazės. Gamybos organizavimo principai. Gamybos pajėgumo organizavimas. Išvada.
  Pramonė ir gamyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-22
 • Įmonės pasiūla. Gamybos proceso valdymas: AB "Aliejus"

  Gamybos procesas. Įmonės pasiūla. Produktų pardavimo būdai ir kainos. Gamybos proceso valdymas. Gamybos valdytojai. Skatinimas ir reklama. Gamybos proceso valdymo kontrolė. AB "Aliejus" prekių asortimentas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-16
 • Įmonės projektavimas: spaustuvė

  Darbo tikslas: suprojektuoti spaustuvę, gaminančią nustatytą darbo užduotyje produkciją,kiekį. Reikia įvertinti jos, kaip verslo subjekto ekonominius rodiklius. Darbo rezultatas- spaustuvės steigimo verslo planas. Rinkodara. Produkcijos parametrų detalizavimas. Produkcijos vieta rinkoje. Konkurentų analizė. Pardavimai. Technologinė dalis. Gamybos apimtys. Gamybos technologija. Įrengimai. Įrengimų pajėgumai. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Valdymas. Darbuotojai. Finansai. Gaminio pardavimo kaina. Nenuostolingumo lūžio taško skaičiavimas.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-05-05
 • Įmonės, gaminančios alų, verslo organizavimo procesas

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(28 puslapiai)
  2008-01-17
 • Indų tiekimo technologinė schema: didmeninė ir mažmeninė prekyba indais

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų/medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Indų tiekimo technologija įmonėje. Tiekimo fazės bei jų aprašymas. Indų tiekimui naudojamos priemonės. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-14
 • Inovacijos ir naujovės paslaugų gamyboje ir teikime

  Įvadas. Visuomenės sąmoningumo inovacijų srityje didinimas. Visuomenes bendradarbiavimo skatinimas. Paslaugų inovacijų esmė ir ypatybės. Naujovių įvairovė. Naujovių diegimo eiga. Investicijų į paslaugų verslą ypatumai. Naujųjų technologijų vaidmuo paslaugose. Kas trukdo veiksmingai išnaudoti investicijas į IT. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-03-09
 • Įrankių ūkio organizavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: pasakyti pagrindinius dalykus, kaip organizuoti įrankių ūkį. Įrankių ūkio organizavimas. Įrankių ūkio sudėtis ir uždaviniai. Klasifikavimas ir indeksavimas. Įrankių poreikio nustatymas. Įrankių ir įrangos atsargos. Įrankių darbo organizavimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-05
 • Įrengimai: lydymo katilas

  Įvadas. Įrengimų gamybos firma "Stephan Mashinery GMBH and Co". Lydimo katilas UM/SK 150. Informacinių šaltinių apžvalga. Analogų palyginimas. Įrengimo konstrukcija. Įrengimo charakteristika. Įrengimo paleidimas, aptarnavimas, technologijų darbo parametrų reguliavimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-03-27
 • Įrengimai: Svarstyklės prekių priėmimui

  Įvadas (įrangos paskirtis, būtinumo pagrindimas). Pasirinkimo pagrindimas (paaiškinimas, kodėl tinka būtent pasirinktas įrangos modelis). Įmonė-gamintoja (iš kurios šalies, ką dar gamina be nurodytos įrangos). Pagrindinės saugaus eksploatavimo taisyklės. Nurodytos įrangos klasifikavimas ar pritaikymo galimybės. Išvados (paaiškinimas, kuo (kaip) įrengimas palengvins darbą, pasirinkto įrengimo modelio pranašumai).
  Pramonė ir gamyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Jaunimo kavinės miltinio cecho darbo organizavimas

  Įvadas. Gamybinės programos sudarymas. Valgiaraščio planavimas. Lankytojų skaičiaus pagrindimas. Gamintinų patiekalų skaičius. Gamintinų patiekalų skirstymas. Žaliavų skaičiavimas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbuotojų kvalifikacijos pagrindimas. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas. Sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymasis miltiniame ceche. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-08
 • Jogurto gamybos cecho projektavimas

  Gaminamas jogurtas ir grietinėlė. Našumas 8000 kg/pam. pagamintos produkcijos. Santrauka. Įvadas. Žaliavos ir pagrindinių medžiagų charakteristika. Gaminamų produktų charakteristika. Kokybės ir sudėties įvertinimo periodiškumas. Kokybės ir sudėties įvertinimas. Technologinių procesų analizė. Gamybos būdo parinkimas. Jogurto ir grietinėlės technologinė schema su rėžimais. Gamybos technologinio proceso aprašymas. Technologiniai skaičiavimai. Įrengimų parinkimas. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas ir darbo valandos. Produkto gamybos schema, srautų diagrama. Rizikos veiksniai SVT pagrindimas. Kritinės ribos. Grietinėlės srauto diagrama. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų apskaičiavimas, komponavimas. Garo, vandens ir elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Gamybinė sanitarija ir asmens higiena. Gamtos apsauga. Saugumo technika ir apsauga nuo gaisro. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų apimties prognozė. Projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Apyvartinio kapitalo poreikio skaičiavimas. Kapitalas, jo sudėtinės dalys ir projekto finansavimo šaltiniai. Gamybos išlaidos gaminių savikaina, kainos, pelningumas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Materialaus ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo padengimas. Darbininkų laikininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Vadovų ir specialistų darbo užmokesčio skaičiavimas. Pelno paskirstymas. Grynųjų pinigų srautų ir investicijų efektyvumo įvertinimas. Apibendrinimas.
  Pramonė ir gamyba, diplominis darbas(61 puslapis)
  2007-01-05
 • Juostinė metimo mašina (2)

  Užduotis: Susipažinti su siūlų apmetimo procesu juostinėje metimo mašinoje. Aprašyme pateikti technologinę ir skiemenų sudarymo proceso schemas bei kitus reikalingus brėžinius. Aprašyti mašinos veikimo principą. Apskaičiuoti tokius apmetimo proceso parametrus.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-30
 • Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos skyriaus projektavimas

  Įvadas. Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos skyriaus projektavimas. Žaliava. Prieskoniai ir medžiagos. Druska. Cukrus. Karagenanas. Natrio nitritas. Sūdymo preparatas ALMI COMBI C40-FL. Muskatų riešutai. Pipirai. Česnakai. Vanduo. Pagalbinės medžiagos. Maišeliai vakuuminiam įpakavimui. Privalumai. Maišeliai vakuuminiam įpakavimui. Tara. Technologinių procesų mokslinis tyrimas ir gamybos būdo parinkimas. Technologinių procesų mokslinis tyrimas. K-karagenanas. Rūkymo aromatizatorių naudojimas mėsos produktų gamyboje. Sojos izoliatų poveikis rūkytos jautienos produktų maistinei vertei. Gamybos būdo parinkimas. Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos technologinė schema. Mėsos sūdymas. Masažavimas. Formavimas, paruošimas terminiam apdorojimui. Terminis apdorojimas. Atšaldymas. Paruošimas realizavimui. Pakavimas, ženklinimas, gabenimas, laikymas. Gaminių receptūros. Gamyboje naudojamų žaliavų ir medžiagų skaičiavimas. Prieskonių skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų skaičiavimas. Technologinių procesų ir produkcijos kokybės valdymo organizavimas. Juslinių, techninių, cheminių bei bakteriologinių savybių nustatymas ir standartizacija. Normatyvinė- techninė dokumentacija. Žaliavų ir medžiagų kontrolė- technologinio proceso kontrolė. Gatavos produkcijos laikymo kontrolė. Gaminamų produktų charakteristika. RVASVT sistema. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų apskaičiavimas ir jų komponavimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(62 puslapiai)
  2006-05-04
 • Keramika

  Rezumė. Įvadas. Keraminės kompozicinės medžiagos. Keraminės kompozicinės medžiagos naudojimas. Keraminės matricos kompozicinės medžiagos. Keraminės-metalinės kompozicinės medžiagos — kermetai. Faziniais virsmais sustiprintos keraminės medžiagos. Keraminės kompozicinės medžiagos, armuotos pluoštu. Keraminės matricos kompozicinės medžiagos gamybos būdai. Matricos gamyba iš skystafazės medžiagos. Suspensinis impregnavimas ir karštasis presavimas. Garinės fazės metodai. Keraminės matricos kompozicinių medžiagų gamyba naudojant kietosios būsenos komponentus. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-04
 • Kiauliena

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kiaulienos sudalijimas pagal jos grupę. Kiaulienos su oda skirstymas pagal kategorijas. Kiaulienos skirstymas į raumeningumo klases. Mėsos kokybės rodikliai. Jusliniai rodikliai. Maistiniai (maisto vertės) rodikliai. Sanitariniai rodikliai. Technologiniai rodikliai. Veiksniai turintys įtakos mėsos bei produkcijos kokybei. Skerdienos ženklinimas. Odų spaudas.
  Pramonė ir gamyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-12-20
 • Kiaušiniai

  Įvadas. Kiaušinio struktūra. Kiaušinių cheminė sudėtis ir maistinis vertingumas. Kokybės reikalavimai. Ženklinimas. Pakavimas ir laikymas. Rinkos stebėjimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-12-19
 • Kilimų savybės ir kokybė

  Įvadas. Kilimų asortimentas. Austiniai kilimai. Mašininiai kilimai. Rankų darbo kilimai. Neaustiniai ir trikotažiniai kilimai. Reikalavimai kilimų kokybei, ženklinimas, Pakavimas ir laikymas. Kilimų gamintojai Lietuvoje. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(12 puslapių)
  2008-06-18
 • Klaipėdos gamybinių įmonių analizė

  Įvadas. Gamybos organizavimas. Modernaus gamybos organizavimo koncepcijos. Gamybos procesas. Gamybos proceso elementai. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizmas ir automatizavimas. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Gamybos procesų organizavimas laike. Proceso organizavimo charakteristika. Gamybos ciklas ir jo vaidmuo. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimo svarba. Srovinis gamybos organizavimas. Srovinės gamybos organizavimo prielaidos. Srovinė gamybos charakteristika. Srovinių linijų darbo organizavimo ypatumai. Automatinių linijų organizavimo ypatumai. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Naujos srovinės gamybos tendencijos. Lanksčių gamybos sistemų valdymo specifika. Lanksčių gamybos sistemų efektyvumas ir problema. Vienetinės gamybos organizavimas. Vienetinės gamybos prielaidos ir pagrindiniai bruožai. Vienetinės gamybos organizavimas. Užsakymų portfelio formavimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Išvados. Priedai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-02-09
 • Knygrišyklinės medžiagos

  Brošiūrinės-knygrišyklinės medžiagos. Brošiūrinių-knygrišyklinių medžiagų paskirtis ir vaizdavimas. Knygrišyklinis kartonas. Viršelinis popierius ir dengiančiosios medžiagos. Klijuojančiosios medžiagos.
  Pramonė ir gamyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po