Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė

Konstitucinė teisė (232 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • The Judicial System of Republic of Lithuania

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Lietuvos respublikos aukščiausiasis teismas. The Constitutional Court. The Jurisdiction of the Constitutional Court.
  Konstitucinė teisė, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-11-21
 • Užsieniečių teisinis statusas

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius aspektus, susijusius su užsieniečių teisine padėtimi. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš jos. Užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje. Nuolat gyvenančių ir laikinai esančių užsieniečių Lietuvos Respublikoje teisinė padėtis. Nelegaliai atvykę užsieniečiai į Lietuvos Respubliką. Pabėgėlio statuso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos bei teisinė atsakomybė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-09-30
 • Valdžių padalijimas Lietuvos konstitucinėje teisėje

  Įvadas. Teisės aktų rūšys. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Poįstatyminiai teisės aktų sąvoka. Poįstatyminiai teisės aktų rūšys. Seimo leidžiami poįstatyminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento leidžiami poįstatyminiai teisės aktai. Vyriausybės leidžiami poįstatyminiai teisės aktai. Kitų valdžios institucijų leidžiami poįstatyminiai teisės aktai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-04
 • Valdžių pasidalijimo principas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Valdžių padalijimo principas. Seimas. Respublikos prezidentas. Vyriausybė. Konstitucinis teismas. Teismai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir jų kompetencija. Apylinkės teismai. Apygardos teismai. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Prokuratūra. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2009-02-09
 • Valstybė konstitucinėje teisėje

  Įvadas. Valstybės samprata. Valstybė, jos elementai ir socialinė funkcija epochų kaitos akivaizdoje. Valstybės elementas: tauta. Valstybės elementas: teritorija. Valstybės elementas: valstybės valdžia. Valstybės teisinės savybės. Valstybė – juridinis asmuo. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-02-14
 • Valstybės samprata, funkcijos

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Valstybės sąvoka. Valstybės elementai: tauta, teritorija, valdžia. Valstybės suverenitetas – svarbiausia valstybės teisinė savybė. Valstybės funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-18
 • Viešojo administravimo subjektų konstitucinė kontrolė

  Įvadas. Viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime samprata ir būdai. Kontrolės, vykdymo tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo subjektų veikla ir konstitucinė kontrolė. Lietuvos Respublikos prezidento vykdoma konstitucinė kontrolė. Lietuvos Respublikos Seimo vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Konstitucinio teismo vaidmuo, vykdant viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrolę. Konstituciniai administraciniai teisės pagrindai. Teismų įtaka viešojo administravimo teisėtumui. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Konstitucinio teisminio proceso byloje dalyvaujantys asmenys. Viešojo administravimo institucijų ir pareigūnų neteisėtų veiksmų ar sprendimo apskundimas. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-06-09
 • Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės formavimas. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės įgaliojimai ir kompetencija. Vyriausybės įgaliojimai. Vyriausybės kontrolė. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Vyriausybės santykiai su Seimu, Respublikos prezidentu ir vietos savivaldos institucijomis

  Įvadas. Valdymo sistema Lietuvoje. Vyriausybės santykiai su Seimu, Respublikos prezidentu ir vietos savivaldos institucijomis. Vyriausybės santykiai su Seimu bei Respublikos prezidentu. Vykdomoji valdžia Lietuvos politinėje sistemoje. Vyriausybės santykiai su vietos savivaldos institucijomis. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-06-08
 • Žemės paėmimas visuomenės poreikiams

  Įvadas. Tikslas yra išnagrinėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams sampratą bei teisini reglamentavimą, sudarantį prielaidas žemės paėmimui visuomenės poreikiams. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams samprata. Reglamentavimas Konstitucijoje. Reglamentavimas įstatymuose. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams eiga. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-09-17
 • Žmogaus teisių katalogas Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje

  Įvadas. Žmogaus teisių sąvoka. Žmogaus teisių raida. Žmogaus teisių klasifikavimas. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės. Asmeninės teisės. Kultūrinės teisės. Žmogaus teisės Lietuvos respublikos konstitucijoje. Žmogaus teisių ribojimas. Išvados. Priedas (1).
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-03-09
 • Žmogaus teisių raida Lietuvos Respublikos Konstitucijose

  Įvadas. Žmogaus teisės yra prigimtinės. Žmogaus teisės 1918 – 1940 m. laikotarpio konstitucijose. 1992 m. konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-07
Puslapyje rodyti po