Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė (238 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrieji bausmės skyrimo pradmenys

  Bausmės skyrimas. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Bausmių ribos.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-13
 • Bendrieji bausmių skyrimo pradmenys

  Įžanga. Bendrieji bausmės skyrimo pradmenys. Bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu. Sąlygos. Kriminalinės bausmės. Nusikaltėlių asmenybės tipai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(20 puslapių)
  2007-07-09
 • Bendrininkavimo formų samprata, raida, reikšmė

  Įvadas. Tikslas – atskleisti bendrininkavimo formas ir jų baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumus galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse bei teismų praktikoje. Bendrininkavimo samprata. Bendrininkavimą apibrėžiantys požymiai. Bendrininkavimo ir organizuoto nusikalstamumo santykis. Bendrininkavimo formos. Bendrininkavimo formos baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje. Nusikalstamo susivienijimo ir organizuotos grupės atribojimas. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-09-23
 • Būtinasis reikalingumas baudžiamojoje teisėje

  Būtinasis reikalingumas. Būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos. Būtinoji gintis ir būtinasis reikalingumas. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo panašumai. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo skirtumai. Didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčių vertybių vagystės.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-20
 • Civilinis ieškinys Baudžiamajame kodekse

  Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareiškiamas. Savanoriškas žalos atlyginimas. Daiktų ir vertybių grąžinimas. Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje pareiškiamas. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Civilinis ieškovas. Civilinis atsakovas. Civilinio ieškinio pareiškimas. Civilinio ieškinio nagrinėjimas. Civilinio ieškinio perdavimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Civilinio ieškinio išsprendimas. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Prokuroro pareiga pareikšti civilinį ieškinį. Avanso suteikimas iš valstybės lėšų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2005-09-16
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus

  Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-24
 • Daiktai ir dokumentai

  Darbe lyginami senasis ir naujasis baudžiamasis kodeksas. Daiktų ir dokumentų sąvoka. Daiktų ir dokumentų išreikalavimas ir pateikimas. Procesinis įforminimas ir laikymo tvarka. Laikymo terminai. Priemonės, kurių imamasi nutraukiant procesą ir priimant nuosprendį. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, analizė(5 puslapiai)
  2005-06-27
 • Death penalty (2)

  Mirties bausmės istorija, egzekucijų rūšys, jų pasirodymas visuomenėje. Pranešimas anglų kalba.
  Baudžiamoji teisė, rašinys(5 puslapiai)
  2005-12-19
 • Dokumentai kaip įrodymai baudžiamajame procese

  Dokumentai kaip įrodymai baudžiamajame procese. Rašytinių įrodymų įrodomoji galia. Elektroninės informacijos fiksavimo priemonės. Uždaviniai.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekologinė kriminologija ir architektūrinė kriminologija

  Įžanga. Ekologinė kriminologija. Architektūrinė kriminologija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-08-03
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas. Civilinio teisnumo sąvoka. Civilinio teisnumo turinys. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinis teisnumas senovės Romoje. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinio veiksnumo sąvoka. Visiškas, santykinis, dalinis veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Santykinis veiksnumas. Dalinis veiksnumas. Civilinio veiksnumo atsiradimas. Emancipacija. Civilinio veiksnumo išnykimas. Civilinis veiksnumas senovės Romoje. Civilinio teisnumo ir veiksnumo neribotumas. Gyvenamoji vieta. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-25
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (2)

  Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ir veiksnumą įstatymų nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(26 puslapiai)
  2006-02-22
 • Į nusikaltėlio atskyrimą nuo visuomenės orientuoto baudžiamojo teisingumo modelis

  Įvadas. Atskyrimo nuo visuomenės rūšys. Santykis su kitais modeliais. Įkalinimo bausmės paskirtis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-01-02
 • Ikiteisminio tyrimo teisėjas

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo institutas. Teisėjo, dalyvaujančio ikiteisminiame tyrime, institutas užsienio valstybėse. Ikiteisminio tyrimo teisėjo instituto atsiradimo Lietuvos baudžiamajame procese šaltiniai, ištakos ir modelis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sąvoka ir statusas. Atskirų baudžiamojo proceso principų įtaka ikiteisminio tyrimo tesėjo procesinei veiklai ir statusui. Ikiteisminio tyrimo nuostatos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo uždaviniai ir eiga. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-01
 • Ikiteisminio tyrimo teisėjas, kaip atskiras baudžiamojo proceso subjektas

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sąvoka Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamojo proceso kodekse. Ikiteisminio tyrimo nuostatos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo eiga. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-15
 • Ikiteisminis tyrimas (2)

  1. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika aptarkite įrodymų sampratą bei klasifikaciją baudžiamajame procese. Paaiškinkite įrodymams keliamų sąsajumo (liečiamumo) ir leistinumo reikalavimų turinį. Argumentuotai įvertinkite ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmus. Įrodymų samprata ir klasifikacija. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas). Įrodymų leistinumas. 2. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika: aptarkite bendrąsias ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo sąlygas. Aptarkite parodymų patikrinimo vietoje sampratą, šio veiksmo tikslus ir uždavinius. Remdamiesi išdėstytu, įvertinkite ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmus minėtoje situacijoje. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Parodymų patikrinimas vietoje. 3. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika paaiškinkite laikino sulaikymo tikslus bei procedūrą: fiksavimo, terminų skaičiavimo, atlyginimo formas bei tvarką. Remdamiesi išdėstytu įvertinkite pareigūnų veiksmus: argumentuokite laikino sulaikymo teisėtumą ir pagrįstumą. 4. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika, nurodykite pakartotinės ir papildomos ekspertizės skyrimo pagrindus bei procedūras. Aptarkite gynybos galimybes (būdus) dalyvauti įrodinėjimo procese bei savarankiškai rinkti duomenis, reikšmingus nusikalstamos veikos aplinkybėms išaiškinti. Remdamiesi išdėstytu, nurodykite ir argumentuokite kasacinio teismo sprendimą.
  Baudžiamoji teisė, uždavinys(8 puslapiai)
  2009-04-05
 • Įrodymų rinkimo ir patikrinimo būdai baudžiamajame procese

  Įvadas. Asmeniniai ir daiktiniai įrodymai. Pirminiai ir išvestiniai įrodymai. Tiesioginiai ir netiesioginiai įrodymai. Kaltinantys ir teisinantys įrodymai. Įrodymų rinkimas ir patikrinimas yra neatskiriamai susiję. Tardymo veiksmai. Kiti įrodymų rinkimo būdai. Įrodymų reikalavimo esmė. Reikalavimas daryti revizija. Įrodymų pateikimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-07-13
 • Įrodymų samprata

  Įžanga. Įrodymų samprata. Įrodymų rinkimo samprata. Įrodymų rinkimo būdai. Liudytojo parodymai. Nukentėjusiojo parodymai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymai. Akistata ir parodymas atpažinti. Krata ir poėmis. Duomenų apie pajamas pateikimas. Telefoninių pokalbių klausymas. Apžiūra. Tardymo eksperimentas. Parodymų patikrinimas vietoje. Patikrinimas ir revizija. Specialisto išvados gavimas ir ekspertizė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-22
 • Įrodymų tyrimas pirmosios instancijos teisme

  Įžanga. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas, patikrinimas. Įrodymų įvertinimas. Įrodymų tyrimas. Įrodymų tyrimo pradžia. Kaltinamojo apklausa. Liudytojų apklausa. Liudytojo priesaika. Liudytojo apklausos tvarka. Nepilnamečio liudytojo apklausos ypatumai. Liudytojo, kuriam taikomas anonimiškumas, apklausa. Nukentėjusiojo apklausa. Specialisto apklausa. Eksperto apklausa ir ekspertizės skyrimas. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų tyrimas. Įrodymų tyrimo teisme pabaiga. Sutrumpintas įrodymų tyrimas. Užduodamų klausimų pobūdis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-01-07
 • Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga

  Įžanga. Pareigūnai ir kiti asmenys įrodinėjimo procese bei jų pareigos. Įrodinėjimo subjektai. Įrodinėjimo pareiga. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-22
Puslapyje rodyti po