Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešoji politika ir analizė

  Tikslai: Apibūdinti viešąją politiką, viešosios politikos rūšių tipologiją, elementus, politinę analizę. Nagrinėti politinės analizės procedūras, politinės analizės prognozavimo metodus, politinio rekomendavimo galimybes ir vertinimą. Įvadas. Viešosios politikos rūšių tipologija. Politikos analizė politikos procese. Politikos analizės procedūros. Politikos problemų struktūrizavimas politikos analizėje. Prognozavimo metodai politikos analizėje. Rekomendavimas politikos analizėje. Monitoringas politikos analizėje. Vertinimas politikos analizėje. Išvados. Savikontrolės klausimai.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2009-06-20
 • Viešoji retorika: reklama. Visuomenės požiūris į reklamą

  Reklama. Naujos informacijos technologijos. Reklama ir vaikai. Vaikų požiūris į reklamą. Apklausos rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir paveikslėliais.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-02
 • Viešojo administravimo etika (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Etikos svarba. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Viešojo administravimo etika. Valdininkai ir etika. Etiškas sprendimų priėmimas. Etikos kodeksas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-12-28
 • Viešojo administravimo ir demokratijos santykis

  Įvadas. Viešojo administravimo dimensija. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių ryšys. Demokratijos ir efektyvaus administravimo suderinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata, istorinė raida. Viešojo administravimo turinys. Tradicinė viešojo administravimo paradigma. "Naujasis" viešasis administravimas. Viešojo administravimo istorija. Politikos ir viešojo administravimo ryšys. Politikos ir viešojo administravimo atskyrimas. Viešojo administravimo ir demokratijos sąryšis. Pagrindinės piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidos. Demokratinės vertybės viešajame administravime. Demokratinės vertybės. Demokratijos vertybių ir viešojo administravimo suderinimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-20
 • Viešojo administravimo ir privataus verslo sektoriaus skirtumai

  Įžanga. Viešojo administravimo ir verslo administravimo sąvokos. Viešojo administravimo ir verslo sektoriaus principai. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešojo sektoriaus ir verslo administravimo efektyvumas. Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-28
 • Viešojo administravimo ir verslo etika

  Įvadas. Viešojo administravimo etika. Etikos svarba viešajame administravime. Verslo ir etikos ryšys. Verslo etikos svarba. Verslo ir viešojo administravimo etika: skirtumai ir panašumai. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2008-05-14
 • Viešojo administravimo įstaigų ir jų veiklos įvaizdžio formavimas, naudojant efektyvias marketingo priemones

  Įvaizdis Kas tai? Identiteto apibūdinimas. Šalies įvaizdis. Asmenybės įvaizdis. Įvaizdžio apibrėžimas. Teigiamo įvaizdžio nauda organizacijai. Viešojo administravimo ir marketingo galimi ryšiai. Viešojo administravimo sferos socialinio psichologinio palaikymo būtinybė. Negatyvaus(tobulintino) viešojo administravimo įstaigų įvaizdžio susidarymo priežastys. Darbuotojų atsakomybės stoka. Pokyčių ignoravimas. Prievartos pojūtis. Konfliktai organizacijoje. Viešosios politikos funkciniai skirtumai. Marketingo kaip mokslo, galinčio išspręsti kai kurias viešojo administravimo įstaigų problemas, apibūdinimas. Marketingo priemonių naudojimas viešojo administravimo įstaigų įvaizdžio kūrime. Parama. Rėmimas. Ryšiai su visuomene. Reklama. Išvados.
  Rinkodara, referatas(17 puslapių)
  2005-12-28
 • Viešojo administravimo kaitos kryptys ir perspektyvos

  Įvadas. Viešojo administravimo kaitos kryptys. Tradicinis viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Viešojo administravimo perspektyvos. Išvada.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-01
 • Viešojo administravimo kontrolė (2)

  Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, pagrindiniai principai bei rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės kompetencija. Valstybinių inspekcijų, policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos viešojo administravimo srityje. Lietuvos Respublikos Seimo (parlamentinė) vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Seimo kontrolieriai ir jų administracinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdoma kontrolė. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų ypatumai viešojo administravimo srityje. Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Specializuotų teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė.
  Administracinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-01-04
 • Viešojo administravimo organizacijų ypatybės, vidinė ir išorinė aplinka

  Įžanga. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo organizacijų ypatumai. Viešojo administravimo organizacijų kaip valdymo objektų ypatybės. Išorinė organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. SSGG analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-01-22
 • Viešojo administravimo pareigūnų etika

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti viešojo administravimo pareigūnų etiką. Etikos samprata ir svarba. Etikos samprata. Etikos svarba. Pareigūnų vertinimų įvairovė ir deontologija. Vertinimų įvairovė. Deontologija. Profesinė viešojo administravimo pareigūnų veikla. Pareigūno veiklos etikos principai. Bendroji pareigūno veikla. Etikos problemos viešajame sektoriuje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2010-10-06
 • Viešojo administravimo sąvoka, sistema ir principai

  Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo sistema. Viešojo administravimo sistemos turinys ir struktūra. Viešojo administravimo principai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-21
 • Viešojo administravimo teorijos

  Ankstyvosios viešojo administravimo teorijos. Konfucijaus mokymas. Frydricho II Štaufo biurokratinė administracija. Valdymo tobulinimas Prūsijoje. Jungtinių Amerikos Valstijų valdymo modelis. Modernaus viešojo administravimo mokslo pradžia. Kameralistikos ir policijos mokslai. Robertas fon Molas (Robert von Mohl). Lorencas fon Šteinas (Lorenz von Stein). "Justicinės valstybės" sąvoka Anglijoje ir Skandinavijoje. Vudrou Vilsonas (Woodrow Wilson). Administravimo principų teorija. Efektyvaus valdymo principai. Organizacijos padalinių formavimo kriterijai. Racionalių sprendimų teorija. Inkrementalistinė sprendimų priėmimo teorija. Pataisytas inkrementalizmas. Klasikinės biurokratijos teorijos. Sociologijos klasikai apie biurokratiją. Biurokratinės elgsenos teorijos. Biurų egzistavimo ciklų teorija. Biurokratų motyvaciniai tipai. Organizacijų teorijos. Viešojo intereso teorijos. Viešojo pasirinkimo teorija. Viešųjų ir privačių gėrybių priešprieša. Naujosios viešosios vadybos teorija. NVV požymiai. NVV pagrindai. NVV plitimas pasaulyje.
  Viešasis administravimas, referatas(21 puslapis)
  2008-01-10
 • Viešojo administravimo teorijos. Studijų pradininkai

  Įvadas. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Studijų pradininkai. Viešojo administravimo mokyklinis valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Viešojo administravimo teorijų raida

  Įvadas. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Demokratijos plėtojimas. Verslininkiškas požiūris. Administravimo teorijos. Klasikinės valdymo teorijos. Administravimo teorijos. Techninės fiziologinės teorijos. Bihevioristinės teorijos. Kiekybines valdymo teorijos. Sisteminis požiūris. Naujasis viešasis administravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-01-31
 • Viešojo administravimo teorijų raida (2)

  Įvadas. Ankstyvasis viešasis administravimas. F.W.Taylor ir M.Weber darbai bei įtaka viešajam administravimui. Tradicinis viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Naujoji viešoji vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-27
 • Viešojo administravimo vaidmuo politikos formavimo procese. Inkrementalistinis sprendimų priėmimo modelis

  Viešosios politikos ir viešojo administravimo samprata. Viešoji politika. Viešasis administravimas. Viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveika. Politikos formavimo proceso etapai. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Darbotvarkės kontrolės teorijos. Pliuralistinė samprata. Schattenschneiderio modelis. Cobbas ir Elderis: konflikto ekspansija. Problemų tipologijos. Wilsono tipologija: naudos ir kaštų kriterijus. Hogwoodas. Pliuralizmas, nesprendimų priėmimas ir trečiasis galios matmuo. Bachrachas ir Baratzas. Stevenas Lukesas. J. Gaventa. Sprendimų priėmimas. Lindblomas: Suskaidytas inkrementalizmas. Inkrementalizmo kritika: Droras ir Etzionis. Sprendimų įgyvendinimas ir įvertinimas. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratija ir spaudimo grupės. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-02-07
 • Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolė

  Įvadas. Viešojo administravimo kontrolė. Seimo kontrolė. Vykdomosios valdžios administravimo kontrolė. Vietos savivaldos institucijų kontrolė. Valstybės kontrolė. Viešojo administravimo priežiūra. Valstybinių inspekcijų priežiūros funkcijos valstybinio viešojo valdymo srityje. Policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos valstybinio viešojo valdymo srityje. Vietos savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Teismų vykdoma išorinė kontrolė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-09-21
 • Viešojo ir privataus administravimo skirtumai

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešojo sektoriaus (VS) sąvokos. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Viešoji administracija. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po