Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Susirinkimų organizavimas ir planavimas

  Įvadas. Susirinkimo samprata. Susirinkimo organizavimo komponentai. Susirinkimų rūšys. Susirinkimų tikslai ir funkcijos. Susirinkimo laikas ir darbotvarkė. Susirinkimo aplinka. Vadovavimas susirinkimui. Susirinkimo protokolavimas. Sėkmingas susirinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-04-20
 • Susisiekimo infrastruktūra, automobilių keliai

  Įvadas. Kelio tiesimo ir rekonstravimo projektinių sprendinių pagrindimas. Kelio ir jo trasos zonos tyrimai (tyrinėjimai) Kelio planas. Išilginis kelio profilis. Skersiniai kelio profiliai. Žemės sankasa. Bendrieji reikalavimai. Automobilių kelių gruntai. Žemės sankasos sutankinimo rodikliai ir deformacijos moduliai. Tipiniai projektiniai sprendiniai. Žemės sankasos viršaus pagerinimas ir stabilizavimas. Žemės sankasos sutvirtinimas. Reikalavimai žemės darbams atlikti. Vandens nuleidimas. Bendrieji reikalavimai. Vandens pralaidos. Kelio ir juostos drenažas. Vandens nuleidimas nuo kelio ir juostos. Šalčiui atsparios dangų konstrukcijos. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Žvyro ir skaldos pagrindai. Asfaltbetonio pagrindai. Asfaltbetonio dangos. Betono dangos. Dangų rekonstravimas. Kelių priežiūrą žiemą. Darbų sauga. Aplinkosauga. Žiniaraščių formos. Išvada.
  Inžinerija, referatas(34 puslapiai)
  2010-11-19
 • Susisiekimo ūkio valdymas (2)

  Susisiekimo ūkio valdymo samprata. Lietuvos geležinkelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandenų transportas. Automobilių transportas. Bevariklis transportas. Kelių ūkio valdymas. Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-11-13
 • Sustainability in tourism trends

  Darbas anglų kalba. Ekoturizmas turizmo tendencijose. Introduction. Problem formulation. Methodology. Description of a new trend in modern tourism. Could ecotourism become new mass tourism? Ecotourism is not automatically sustainable - the nature shows that itself. Suggestions for ecotourism to be more sustainable. Assessment of advantages and disadvantages of ecotourism from a perspective of relevant stakeholders. Conclusion.
  Turizmas, referatas(13 puslapių)
  2011-12-23
 • Sutarčių sudarymas

  Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Sutarties sudarymo stadijos. Vienos Konvencija - tarptautinių prekybinių sutarčių sudarymas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-10-03
 • Sutarčių sudarymas (2)

  Įvadas. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių neįvykdymo teisines pasekmes. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-12
 • Sutarčių teisė tarptautinėje teisės sistemoje

  Sutarčių teisės tarptautinėje teisės sistemoje. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas, registravimas ir paskelbimas. Sutarčių galiojimas ir negaliojimas. Sutarčių aiškinimas. Tarptautinių sutarčių pasibaigimas. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Sutarčių teisės bendrosios nuostatos

  Įvadas. Sutarčių teisės bendrosios nuostatos. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių pabaiga. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-05-15
 • Sutarčių turinys, sąlygų rūšys

  Įvadas. Sutarties samprata. Sutarčių turinys, sąlygų rūšys. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-24
 • Sutarties analizė

  Įvadas. Sutarčių samprata ir jos vieta civilinėje teisėje. Sutarčių sudarymo tvarka. Panaudos sutartį reglamentuojančios teisės normos. Sutarties dalykas, terminai, teisės ir pareigos, sutarties nutraukimas. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-21
 • Sutarties sudarymo tvarka, sutarčių galia ir forma

  Įvadas. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių galia ir forma. Sutarties galia. Sutarties forma. Išvados. Priedai (2).
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2011-11-17
 • Sutarties vykdymas ir atsakomybė už netinkamą jos vykdymą

  Įvadas. Sutarties samprata. Sutarčių (prievolių) vykdymas. Sutarčių (prievolių) įvykdymas. Sutarčių nevykdymo teisinės pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-04
 • Sutartinė atsakomybė

  Įvadas. Sutarties sąvoka, požymiai ir funkcijos. Sutartinės atsakomybės formos. Nuostolių atlyginimas. Netesybų išieškojimas. Palūkanos už sutartinių prievolių neįvykdymą. Kitos sutarties pažeidimo teisinės pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-28
 • Sutartinė civilinė atsakomybė

  Civilinės atsakomybės samprata. Pagrindinė funkcija. Sutartinės Civilinė atsakomybės reikalavimai ir sąlygos. Sutartinės Civilinės atsakomybės ypatumai (samprata, bruožai). Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Atsakomybės formos. Netesybos ir nuostoliai. Kreditoriaus kaltė. Netesybos ir palūkanos. Sutartinės pareigos pažeidimas. Neteisėtumas. Neteisėtumas, žala, priežastinis ryšys. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Aplinkybės, kurioms esant atleidžiama nuo Civilinės atsakomybės. Ikisutartinė atsakomybė. Sąžiningumo pareigos iki sutartiniuose santykiuose pažeidimas. Sutartinės civilinės atsakomybės sumažinimas, kai susitaria šalys. Priežastys, atleidžiančios nuo Civilinės atsakomybės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-02
 • Sutartinė ir deliktinė atsakomybė

  Įvadas. Sutarties sąvoka, požymiai ir funkcijos. Sutartinė atsakomybė. Netesybos ir nuostoliai. Kiti sutartinės atsakomybės straipsniai. Sutarties pažeidimo teisinės pasekmės. Deliktinė atsakomybė. Deliktinės atsakomybės ypatumai. Deliktinės atsakomybės straipsniai. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės bendri bruožai ir pagrindiniai skirtumai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-09-22
 • Sutartinės

  Lietuvių liaudies dainos. Sutartinės. Pagrindinai bruožai, skirią sutartines nuo ištisinių dainų. Sutartinių rūšys. Sutartinių paskirtis. Meninės savybės. Sutartinių siužetai.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Sutartys

  Įvadas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Priedas.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-22
 • Sutartis ir jos vykdymas

  Įvadas. Darbe bus apžvelgiamas sutarties vykdymas ir jo principai, aptariamos sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, nutraukimo būdai bei sutarties negaliojimo pagrindai. Sutarčių vykdymas ir jų principai. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių nutraukimo būdai ir teisinės pasekmės. Sutarties negaliojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Sutrikimai

  Darbas pavadinimu "Motoriniai sutrikimai, specifiniai pažinimo procesų sutrikimai, regos sutrikimai, klausos sutrikimai, kalbos sutrikimai". Vertinamas ugdymo(-si) ir pasiekimų lygmuo. Vertinamas mokslumas. Vertinama sakytinė kalba. Vertinamas intelektas. Vertinami sutrikimai ir su jais susijusios ugdymo problemos (problemos identifikuojamos). Vertinamos ugdymo programos. Fizinių ir judėjimo sutrikimų etiologija. Ligos sąlygojančios ugdymo problemas bei vaikų fizinio ir judėjimo sutrikimus. Vaikų cerebrinis paralyžius (VCP). Spazminis. Diskinezinis. Ataksinis. Mišrus. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Intelektas. Vizualinių procesų sutrikimai. Nebrandumas. Specifiniai atminties sutrikimai. Mokslumas. Kalbos sutrikimų pobūdis. Verbalizacija. Elgesio ir kontakto ypatumai. Orientacinė tiriamoji veikla. Savo veiklos vertinimas. Regos sutrikimai. Brailio raštas. Regėjimo aštrumas. Akiplotis. Galimi regos sutrikimų požymiai. Išoriniai požymiai. Elgesys. Nusiskundimai. Klausos sutrikimai. Klausa. Klausos sutrikimas. Kurčias žmogus. Neprigirdintis asmuo. Įgimtas kurtumas. Įgytas kurtumas. Ikikalbinis kurtumas. Pokalbinis kurtumas. Komunikacijos sutrikimas. Kalbėjimo sutrikimas. Artikuliacijos sutrikimas. Sklandumo sutrikimas. Kalbos sutrikimų klasifikacija. Medicininė klasifikacija. Sisteminiai kalbos sutrikimai. Kalbos tempo ir ritmo sutrikimai. Mikčiojimas. Alalija. Afazija. Bradilalija. Tachilalija. Batarizmas. Polternas. Rašomosios kalbos sutrikimai. Aleksija. Disleksija. Agrafija. Disgrafija. Psichologinė pedagoginė kalbėjimo sutrikimų klasifikacija. Fonetiniai kalbos sutrikimai. Praktiniai patarimai mokytojui.
  Ligos ir traumos, referatas(21 puslapis)
  2008-01-11
 • Sutrikusio intelekto vaikų ugdymas

  Įvadas. Neįgaliems vaikams atvirų, į vaiką orientuotų grupių kūrimo principai. Dorovinis sutrikusio intelekto vaikų ugdymas. Sutrikusio intelekto vaikų teisinis auklėjimas. Pedagoginės priemonės taikomos ugdant neįgaliuosius. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-09
Puslapyje rodyti po