Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinė visuomenė ir Lietuva

  Įvadas. Informacinės visuomenės sąvoka. Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Kompiuterinis raštingumas. Pilietinių funkcijų kompiuterinis vykdymas. Informacinės visuomenės samprata ir vertybės. Švietimas ir informacijos visuomenė. Pavojai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2008-03-28
 • Informacinė visuomenė ir naujoji viešoji vadyba

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Informacijos apsauga. Informacinės visuomenės perspektyvos. Naujosios viešosios vadybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas ir efektyvumas. Menedžerizmas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2011-02-23
 • Informacinė visuomenė ir valdžia (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Informacinė visuomenė. Samprata. Informacinės visuomenės ypatybės. Valdžia. IT taikymas valdžios struktūrose. Elektroninė valdžia. Elektroninė valdžia Lietuvoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2008-02-26
 • Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui

  Informacinė visuomenė. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtros socialinės ir etinės problemos. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Etiketas. Internetinis etiketas. Duomenų ir programinės įrangos autorių teisių apsauga. Autorių teisių įstatymas.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-18
 • Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui (2)

  Informacinės visuomenės samprata. Pozityvieji informacinės visuomenes aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Lietuvos informacinė visuomenė. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų reikšmė. Pagrindinės sveikatos saugos priemonės dirbant kompiuteriu.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-21
 • Informacinė visuomenė, nelygių galimybių problema

  Informacinė visuomenė. Kas yra ta informacinė visuomenė? Informacinės visuomenės veikimas. Bendra padėtis Lietuvoje. Elektroninė valdžia. (e. valdžia). Elektroninis švietimas (e. švietimas). E. švietimo problemos. E.švietimo problemų sprendimas. Privalomas kompiuterinio raštingumo cenzas valstybės tarnautojams. Pozityvieji informacijos visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai ir nelygių galimybių problema. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvada.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(11 puslapių)
  2005-12-13
 • Informacinė visuomenė. Informacinės technologijos

  Įvadas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės ištakos. Informacinės visuomenės iššūkiai. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Naudojimasis internetu. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(20 puslapių)
  2007-02-20
 • Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektai (2)

  Informacinės visuomenės požymiai ir problemos. Informacinių technologijų įtaka visuomenei. Kompiuteris ir sveikata. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Nepageidaujami laiškai (SPAM). Duomenų apsauga ir autorių teisės. Kompiuterių virusai . Kompiuterių virusų aptikimo metodikos.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2005-12-18
 • Informacinėmis technologijomis pagrįstos organizacijos

  Įvadas. Elektroninio verslo raida. Elektroninio verslo paslaugos. Organizacijų elektroninis verslas. Elektroninio verslo santykių tipai ir modeliai. Įmonių pranašumas. Elektroninė komercija ir informacijos pateikimas. Elektroninės komercijos augimo tempai. Elektroninės komercijos pavyzdžiai ir dalyviai. Elektroninė prekyba. Lietuvos komerciniai bankai. Google ir jos sėkmės priežastys. Išvados.
  Informatika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-10
 • Informacinės ir žinių visuomenės plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Žinių visuomenė. Kompiuteriai ir internetas. Kompiuterinis visuomenės raštingumas. Informacinės ir žinių visuomenės plėtros raida Lietuvoje.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-10
 • Informacinės sistemos (4)

  Įvadas. Informacijos sistemos samprata. Informacinių sistemų paskirtis. Informacinių sistemų tipai. Informacinių sistemų funkcinė struktūra. Įmonės informacinė sistema. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Teisinės informacijos šaltiniai. Kiti šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Informacinės sistemos kūrimo galimybių analizės rezultatai ir jų panaudojimas projekto planavimui. Informacinės sistemos reikalavimų įgijimo paskirtis ir metodai. Reikalavimų nustatymo etapo sunkumai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-04
 • Informacinės sistemos taikymas įmonės verslo procesuose: reklamos agentūra "Reklamos etalonas"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės istorija ir veikla. Pagrindiniai įmonėje vykdomi verslo procesai. Elektroninio verslo principų taikymas. Informacinės sistemos aprašymas. Informacinės sistemos pasirinkimas. Informacinės sistemos moduliai. Informacinė sistema "Reklamos etalonas" įmonės veiklos procesuose. Informacinės sistemos modulių naudojimas įmonės verslo procesuose. Informacinės sistemos teikiami privalumai įmonei. Informacinės sistemos trūkumai. Įmonei reikalinga papildoma informacinė sistema. Išvados.
  Informatika, referatas(10 puslapių)
  2009-12-10
 • Informacinės sistemos turizmo sferoje

  Įvadas. Lietuvos turizmo infrastruktūra ir regionai. Turizmo sferos finansavimas. Trumpa pasaulio ir Europos turizmo vystymosi apžvalga. Svarbiausių pasaulio prekių ir paslaugų produktų eksportas (mljrd. US$), 1999 metais. Lietuvoje esamos turizmo situacijos analizė. Tarptautinio turizmo pajamos ir lankytojų skaičius, 1997-2003 m.m. IT turizmo vadyboje. Išvados.
  Turizmas, referatas(12 puslapių)
  2006-11-17
 • Informacinės sistemos: AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Naujų informacinių sistemų ateitis. Nuolat tobulinami ryšiai. Daugiau paslaugų keleiviams. Naujos informacinės technologijos IX tarptautiniame geležinkelių transporto koridoriuje. Narystė Europos sąjungoje - naujos galimybės. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) geležinkelių informacinių sistemų sąveikos problemos. Informacinių technologijų plėtra. Informacinių technologijų būklė. Numatomos modernizuoti ir diegti kompiuterinės informacinės sistemos. Duomenų perdavimo tinklo plėtra. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(20 puslapių)
  2006-06-06
 • Informacinės technologijos (5)

  Įvadas. Internetas. Interneto paslaugos. Laikraščiams dar liko gyventi maždaug dvidešimt metų. Moksleiviai kuria elektroninės mokyklos modelį. El. mokyklos idėja. Telefonai. MP3 grotuvai. Skaitmeniniai fotoaparatai. Skaitmeninės vaizdo kameros. Mažieji kompiuteriai. Apklausa. Išvados.
  Informatika, referatas(19 puslapių)
  2006-02-27
 • Informacinės technologijos (7)

  Lentelių sąrašas. Įvadas. Kas gi tas tinklas? Globalūs kompiuterio tinklai. Internetas. Interneto adresai ir kompiuterių vardai. Prisijungimas prie interneto. Interneto ryšio paslaugos ir interneto informacinės paslaugos. Verta žinoti. Išvados.
  Informatika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-18
 • Informacinės technologijos ir ekonomika (Lietuvos atžvilgiu)

  Įvadas. Teorinė dalis. Informacinių technologijų samprata. "Technologijos" kilmė. Informacinių technologijų pritaikymas šiandieninėje visuomenėje. Informacinės technologijos ir ekonomika. Praktinė dalis. IT sektoriaus produkcija. Tiesioginės užsienio investicijos. Informacinių technologijų gaminiai. Informacinių technologijų importas ir eksportas. Kliūtys, siekiant maksimalios naudos iš IT. Prognozės.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-11
 • Informacinės technologijos ir ekonomika (Lietuvos atžvilgiu) (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų pritaikymas. šiandieninėje visuomenėje. Informacinės technologijos Lietuvoje. Informacinės technologijos ir ekonomika. Prognozės. Praktinė dalis. Informacinių technologijų vaidmuo Lietuvoje. Europos informacinių technologijų (IT) sektorius. Kompiuterių svarba įmonėse. Bendrojo vidaus produkto (BVP) kitimas. Priedai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-11-20
 • Informacinės technologijos ir sveikata

  Įvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Naudojimasis internetu. Neigiama kompiuterio įtaka sveikatai. Regėjimo sutrikimai. Rekomendacijos regėjimo sutrikimų profilaktikai. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimai. Veido odos ir kaklo srities pakenkimai ir jų profilaktika. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Darbo ir poilsio rėžimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(14 puslapių)
  2009-09-11
 • Informacinės technologijos Lietuvoje

  Įvadas. Informacinių technologijų sektorius Lietuvoje. Informacinių technologijų sektoriaus produkcija ir pridėtinė vertė. Informacinių technologijų gamyba. Informacinių technologijų prekių eksportas ir importas. Informacinių technologijų sektoriaus įmonės ir darbuotojai. Telekomunikacijų ir audiovizualinė rinka Lietuvoje. Fiksuotas ir judrusis ryšys. Interneto prieiga. Audiovizualinė rinka. Namų ūkių ir gyventojų naudojamos informacinės technologijos. Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose. Gyventojų naudojamos informacinės technologijos. Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse. Informacinių technologijų panaudojimas finansinio tarpininkavimo įmonėse. Informacinės technologijos valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose. Informacinės technologijos švietimui ir kultūrai. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigose. Žinių visuomenės link.
  Informatika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-01
Puslapyje rodyti po