Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos

Kalbų studijos (169 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • The Interpreter. A study of the working situation of interpreters in general, and those who work for the Swedish Migration Board

  Darbas anglų kalba. Vertėjai. Abstract. Short Description of Keywords and Concepts. Introduction. Why This Study? Background. My Own Experience. Aim and Disposition. Main Questions. Methods. A Qualitative Study. The Interview Form. Construction of the Interviews. Written Sources. Theoretical Discussion. Analysis of Interpretation. Interpreter-Mediated Conversation. Understanding and Misunderstanding. Interpersonal Trust. About Interpreters in General. The History in Brief. Forms of Interpreting. Modes of Interpreting. Interpreter Services – free of Charge. Interpreter Agencies. Present Situation. Disadvantageous Working Conditions. Trade Unions SKTF. The Criticism. The Rulebook. The Kammarkollegiet. Authorization. Special Competence. God Tolksed and KAMFS. Professional Secrecy. Neutrality and Impartiality. The Deployment. The Education. The Requirements. Specialties of Working for the Swedish Migration Board. Observation of an Asylum Hearing. Interpreting for Migration Board. Asylum Seekers. Post Traumatic Stress Disorder. The Fieldwork. First Set of Questions. Second Set of Questions. Third Set of Questions. Conclusion and Recommendations. Appendix (2)
  Kalbų studijos, diplominis darbas(80 puslapių)
  2007-03-07
 • The usage of proper nouns: J.K. Rowling "Harry Potter and the chamber of sectrets"

  Darbas anglų kalba. Teisingų daiktavardžių naudojimas J.K. Rouling knygoje "Haris Poteris ir paslapčių kambarys". The Usage of Proper Nouns in "Harry Potter and the Chamber of Sectrets" by J.K. Rowling. Introduction. The aim of the present paper is to analyse proper nouns, and their usage in "Harry Potter and the Chamber of Secrets" by Joanne Kathleen Rowling. Litrary review of proper nouns. Types of nouns. Capitalizing proper nouns. Proper nouns without THE. Proper nouns with THE. The usage of proper nouns in "Harry Potter and the chamber of secrets" by J.K. Rowling. The usage of definite article the in "Harry Potter and the chamber of secrets" by J.K. Rowling. Conclusions. Appendices (25 p.)
  Kalbų studijos, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-05-07
 • The usage of the names of animals in English and Lithuanian metaphors

  Darbas anglų kalba. Gyvūnų vardų naudojimas lietuviškose ir angliškose metaforose. Zoomorfinės metaforos. Introduction. The subject of the work is the usage of the names of animals in English and Lithuanian languages. The aim of the work is to compare animal metaphors of English and Lithuanian languages in semantic aspect. The conception of the metaphor. The theory of traditional metaphor. Zoomorphic metaphors. The analysis of English and Lithuanian zoomorphic metaphors. Conclusions.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-02-24
 • Tipologinė kalbų klasifikacija

  Įvadas. Fleksinės kalbos. Agliutinacinės kalbos. Izoliacinės kalbos. Inkorporacinės kalbos.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-24
 • Tocharų kalbos

  Tocharų kalbos. Tocharų kalbos gramatika. Tocharų kalbos etimologija. Anatolų kalbos. Hetitų kalba. Luvių kalba. Palų kalba. Kitos anatolų kalbos.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2007-01-15
 • Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Anglų kalba

  Įvadas. Vakarų germanų kalbų klasifikacija. Vakarų germanų istorija. Anglų kalba. Kalbos paplitimas. Anglų kalba Lietuvoje. Išvados.
  Kalbų studijos, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Vokiečių kalba

  Įvadas. Vakarų germanų kalbų raida – vokiečių kalba. Senųjų germanų kalbų fonologinės sandaros bruožai. Priebalsynas. Vernerio dėsnis. Vakarų germanų kalbų priebalsių pailgėjimas. Antrasis vokiečių aukštaičių priebalsių poslinkis. Išvados.
  Kalbų studijos, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-28
 • Vakarų kalbų naujieji skoliniai

  Įvadas. Skolinių atsiradimo ir paplitimo priežastys. Skolinių įteisinimas. Grafinis skolinių išskirimas tekste. Skolinių klasifikacija. Žodynėlis. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(17 puslapių)
  2006-04-18
 • Vardų etimologija

  Įvadas. Vardų atsiradimo istorija. Lietuvos vardų statistika. Vardų reikšmės. Vardų pakeitimas. Grupės draugų vardų reikšmės. Vardų pasirinkimo motyvai. Apie lietuvių asmenvardžių tyrimus. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-08
 • Veiksmažodis bėgti lietuvių kalboje

  Įžangos žodis. Veiksmažodžio bėgti sinonimai. Bėgimo raiška frazeologizmais. Veiksmažodžio bėgti sinonimų skirstymas pagal intensyvumą ir būdą. Skirstymas pagal intensyvumą. Skirstymas pagal būdą. Sinonimų gužėti, garmėti, ūrėti savybės. Bėgti sinonimų paplitimas tarmėse ir bendrinėje kalboje. Priesaginiai veiksmažodžio bėgti sinonimai. Morfologinė veiksmažodžių kriokti, kleipti, pluošti, riesti, skrajoti, skusti, trasioti daryba. Veiksmažodžio bėgti valentingumo analizė. Vienavalentė pozicija. Dvivalentė pozicija. Trivalentė pozicija. Keturvalentė pozicija. Išvados. Resume. Sutrumpinimai.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(63 puslapiai)
  2007-05-22
 • Vergleich der nominalen und pronominalen Flexion sowie der Zahlwörter zwischen der indogermanischen Ursprache und den baltischen Sprachen

  Darbas vokiečių kalba. Indogermanų ir baltų kalbų vardažodinių ir įvardinių bei skaitvardžių galūnių palyginimas. Einführung/Einleitung (Ansatz). Die indogermanische Ursprache. Die Nominalflexion. Die Genera. Die Numeri. Die Kasus. Die Stämme. Verschlusslautstämme. Nasal- und Liquidastämme. s-Stämme. i-, und u- Stämme. Die a:- und i:- Stämme. e-/o- Stämme. Die Pronominalflexion. Demonstrativpronomina. Interrogativum/Indefinitum/Relativum. Personalpronomina. Zahlwörter. Kardinälen. Ordinarien. Die baltischen Sprachen. Die Nominalflexion. Die Genera. Die Numeri. Die Kasus. Die Deklinationsklassen. Verschlusslaut-, Nasal- und Liquidastämme. s-Stämme. i- und u-Stämme. a:- und i:- Stämme. o- Stämme. Die Pronomialflexion. Demonstrativpronomina. Interrogativum, Relativum, Indefinitum. Personalpronomina. Die Zahlwörter. Kardinälen. Ordinarien. Zusammenfassung.
  Kalbų studijos, referatas(20 puslapių)
  2007-12-05
 • Vertimas: raida, kelias, struktūra

  Trumpa vertimo raidos Europoje apžvalga. Vertimo kelias Lietuvoje. Vertimas ir sakinio struktūra. Vertimo iš anglų ir kitų užsienio kalbų problemos: veiksmažodinių daiktavardžių junginiai, žodžių tvarka sakinyje. Neteiktina žodžių tvarka sakinyje.
  Kalbų studijos, konspektas(17 puslapių)
  2011-05-20
 • Vertimo rūšys ir jų specifika

  Įvadas. Naujų vertimo rūšių atsiradimas. Vertimo rūšių klasifikacija. Vertimo rūšys pagal tarpininko tipą. Vertimo rūšys pagal atlikimo formą. Vertimo rūšys pagal verčiamos medžiagos pobūdį. Vertimo rūšys ir jų specifika. Mašininis vertimas ir jo specifika. Vertimas žodžiu ir jo specifika. Sinchroninis vertimas ir jo specifika. Nuoseklusis vertimas ir jo specifika. Vertimas raštu ir jo specifika. Literatūrinis vertimas ir jo specifika. Teisinis vertimas ir jo specifika. Techninis vertimas ir jo specifika. Kitos vertimo rūšys ir jų specifika. Išvados ir siūlymai.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-13
 • Vietos prielinksnių vartojimas anglų ir vokiečių kalbose

  Prielinksnių klasifikacija vokiečių kalboje. Vietos prielinksnių klasifikacija vokiečių kalboje. Prielinksnių klasifikacija anglų kalboje. Vietos prielinksnių klasifikacija anglų kalboje. Vietos prielinksnių vartojimas anglų ir vokiečių kalbose. Vietos prielinksnių vartojimo situacijos. Vietos prielinksnių vartojimas F. Schiller kūrinyje "Wallensteins Lager". Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme (daikto padėtis apibrėžtoje vietoje). Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme į/ link/pas ką. Prielinksnių vartojimo situacijos su netoli/ prie/arti. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme per. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme po. Prielinksnių vartojimo situacijos su ant. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme palei. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme tarp. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme aplink/apie. Prielinksnių vartojimo situacijos su reikšme virš/aukščiau.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-28
 • Vyrų ir moterų internetinės kalbos skirtumai

  Įvadas. Kalba bendraujant internetu. Vyrų ir moterų kalbiniai skirtumai. Dalelyčių vartojimas. Moterų dažniau vartojami semantiniai dalelyčių tipai. Vyrų dažniau vartojami semantiniai dalelyčių tipai. Jaustukų vartojimas. Tariamosios nuosakos vartojimas. Liepiamosios nuosakos vartojimas. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-04-20
 • West Germanic Languages

  Darbas anglų kalba. Vakarų germanų istorija ir jų kalbų raida. Introduction. The Germanic languages. History of the West Germanic Languages. English Language. Old English. Old English Alphabet. Old English Grammar. Old English Vocabulary. Evolution of the grammatical system from the 11th to 18th century. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(17 puslapių)
  2008-04-23
 • XX amžiaus žymiausi kalbininkai

  Žymiausi XX amžiaus lietuvių kalbininkai. Tikslai: susipažinti su XX amžiaus lietuvių kalbininkais ir jų padėtimi Lietuvoje. Juozas Balčikonis. Aldonas Pupkis. Vincas Urbutis. Vitas Labutis. Aleksas Girdenis. Aldona Paulauskienė. Evalda Jakaitienė. Jonas Kruopas. Zigmas Zinkevičius. Aleksas Vanagas. Jonas Palionis. Vytautas Mažulis. Algirdas Sabaliauskas. Arnoldas Piročkinas.
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2005-12-03
 • Žemaičiai. Fonetika, kirčiavimas, morfologija

  Skiriamoji pietų žemaičių ypatybė. Skiriamoji raseiniškių ypatybė. Skiriamoji varniškių ypatybė. Skiriamoji vakarų žemaičių ypatybė. Skiriamoji šiaurės žemaičių ypatybė. Skiriamoji telšiškių ypatybė. Skiriamoji kretingiškių ypatybė.
  Kalbų studijos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-25
 • Žymiausi kalbininkai

  Antanas Baranauskas. Kazimieras Jaunius. Kazimieras Būga. Jonas Jablonskis. Buvo dar daugiau lietuviško žodžio mylėtojų. Petras Avižonis.
  Kalbų studijos, rašinys(5 puslapiai)
  2007-08-06
 • Žymiausi Lietuvių kalbos tyrinėtojai. Antanas Salys

  Įvadas. Žymiausi lietuvių kalbos tyrinėtojai Lietuvoje ir užsienyje. Antanas Salys.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-18
Puslapyje rodyti po