Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Informacija ir informacinė visuomenė

Informacija ir informacinė visuomenė (186 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinė visuomenė (11)

  Įvadas. Informacinė visuomenė. Kompiuterizacija Lietuvoje. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Lietuvos kelias į informacinę visuomenę: siekiai, prioritetai ir galimybės. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Informacinės visuomenės plėtra. Ką reglamentuos Informacinės visuomenės paslaugų konvencija? Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentai. Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros finansavimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(33 puslapiai)
  2006-12-05
 • Informacinė visuomenė (14)

  Įvadas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Technologinė samprata. Ekonominė samprata. Profesinė samprata. Erdvinė samprata. Kultūrinė samprata. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-07
 • Informacinė visuomenė (15)

  Visuomenė. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų reikšmė.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-14
 • Informacinė visuomenė (16)

  PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Informacinės visuomenės sampratos. Informacinės visuomenės kilmę aiškinančios teorijos. Informacinės visuomenės bruožai. Vystymosi kryptys. Galimos problemos. Informacinės visuomenės plėtros projektų finansavimas. Globalizacijos samprata. Pasaulinio tinklo istorija. Žinių (naujoji, tinklinė) ekonomika. Tinklinės ekonomikos atsiradimo ir jos funkcionavimo ypatumai. Tinklinės ekonomikos ypatumai. Elektroninis verslas. Elektroninio verslo sandara. Elektroninė prekyba. Naujos darbo rinkos sąlygos. Šakos, kuriose sukuriamos naujos darbo vietos. Elektroninio verslo plėtra skatina naujų profesijų poreikį. Mokymasis visą gyvenimą. Elektroninė valdžia. Elektroninė demokratija. Virtualios bendruomenės. Skaitmeninis skląstas (Digital Divide). Informacinės visuomenės išsivystymo lygio vertinimo kriterijai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-09-21
 • Informacinė visuomenė (17)

  PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Nauji mokymo būdai, metodai. Y. Masuda suformulavo ekonominius ir socialinius pokyčius. Y. Masuda numatė ir pagrindė naujus pokyčius švietimo sistemoje. Žmonijos visuomeninė raida. A. Tofferis. Informacinės visuomenės kūrimo idėjos. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Informacinės visuomenės bruožai. Mokymosi visą gyvenimą idėjai įgyvendinti reikia išspręsti 4 problemas. Socialinės ir etinės informacinės visuomenės problemos. 2000 m. (380 mln. Interneto vartotojų). Technologinės pažangos indekso ITP rodikliai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-10-29
 • Informacinė visuomenė (18)

  PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės sampratos. Technologinė samprata. Ekonominė samprata. Profesinė samprata. Erdvinė samprata. Kultūrinė samprata. Kilmės teorijos. Informacinės visuomenės bruožai. Pavojai. Verslo aplinkos išplėtimas. Investicijų skatinimas ir motyvavimas. Prioritetas piliečių poreikiams. Tarptautinių informacijos mainų plėtojimas. Globalizacija. Žinių ekonomika. Informacijos ir žinių palyginimas. Žinių ekonomika. Žinių ekonomikos problemos. Elektroninis verslas (E-verslas). Elektroninio verslo struktūra. Elektroninė komercija. Tradicinės ir elektroninės prekybos palyginimai. Elektroninės parduotuvės. Naujos darbo rinkos sąlygos. Elektroninė valdžia. Elektroninė demokratija. Viešosios paslaugos. Elektroninės valdžios rezultatai. Mokymasis visą gyvenimą. Web 2.0. Virtualios bendruomenės. Virtualių bendruomenių įtaka žmonėms. Virtualių bendruomenių rūšys. Blogosfera. Internetiniai pokalbiai. Internetinis bendradarbiavimas. Dalinimasis. Elektroninio pašto paslaugos. Interaktyvūs naujienų portalai. Personalizuota paieška. Interneto etiketas. Informacinės visuomenės išsivystymo lygis. Skaitmeninis sklastas.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(110 skaidrių)
  2008-02-27
 • Informacinė visuomenė (2)

  Informacinės visuomenės sąvoka. Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Kompiuterinis raštingumas. Pilietinių funkcijų kompiuterinis vykdymas. Informacinės visuomenės samprata ir vertybės. Švietimas ir informacijos visuomenė. Pavojai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(11 puslapių)
  2005-05-19
 • Informacinė visuomenė (3)

  "Informacinės visuomenės" samprata. "Informacinės visuomenės" koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi "informacinės visuomenės" bruožai ir galimos problemos. kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai. Lietuvos "informacinės visuomenės" plėtra. Dabartinė situacija Lietuvoje.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(23 puslapiai)
  2005-06-10
 • Informacinė visuomenė (4)

  Informacinė visuomenė: dabartis ir perspektyvos. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės perspektyvos. E. valdžia Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kokia e.demokratijos ateitis?
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-15
 • Informacinė visuomenė (8)

  Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui. Elektroninė valdžia ir elektroninė demokratija. Informacinių technologijų poveikis visuomenei. Daugiakalbystė. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Nepageidaujami laiškai. Duomenų apsauga ir autorių teisės. Programinė įranga. Virusų veikla ir kovos prieš juos.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-24
 • Informacinė visuomenė (9)

  PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Žmonijos vystymosi modeliai. Informacinės visuomenės samprata. Europos informacinė visuomenė. Projektai ir nuostatos. Valstybinės ir visuomeninės institucijos. Gyvenimas informacinėje visuomenėje. IT vaidmuo informacinėje visuomenėje. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-05-03
 • Informacinė visuomenė ir diskretinimas

  PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Visuomenės bruožai. Video konferencija. Kompiuteris ir informacinė visuomenė. Kompiuterizavimo nauda ir pavojai. Kompiuteriai dirba. Kompiuterių nusikaltimai. Informacijos diskretinimas. Diskretieji dydžiai. Tolydieji dydžiai. Tolydžiųjų dydžių pavyzdžiai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-02-28
 • Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos

  PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata ir ištakos. Informacinė visuomenė. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Nelygių galimybių problema. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-01-03
 • Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Trys visuomenės vystymosi bangos pagal A. Toffler. Trys visuomenės bangos. Bendrojo nacionalinio produkto sandara. Informacinės visuomenės apibrėžimas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės požymiai. Pagrindinės informacinės visuomenės dedamosios. Požiūriai į informacinę visuomenę. Trys kompiuterininkų kartos. Informacinės visuomenės bruožai. Informacinės technologijos.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-02-08
 • Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (3)

  PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata ir ištakos. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtros problemos. Informacinės visuomenės įkūrimas Lietuvoje. Bendrojo nacionalinio produkto struktūra. Informacinės visuomenės socialinė struktūra.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-04-21
 • Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (4)

  Informacinės visuomenės kūrimo ištakos. Informacinės visuomenės sampratos. Lietuvos nacionalinė informacinės visuomenės plėtros koncepcija. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-09
 • Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (5)

  PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Informacinė visuomenė. Besimokančios visuomenės mokymosi būdai. Ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. Numatyti ir pagrįsti nauji pokyčiai švietimo srityje. Žmonijos visuomenės raida, jos prioritetų kitimas laike. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Technologinis požiūris. Ekonominiu požiūriu. Socialiniu požiūriu informacinė visuomenė gali būti suskirstyta į tris pagrindines grupes. Erdviniu požiūriu. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-09-23
 • Informacinė visuomenė ir jos plėtra Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacijos apdorojimo greitis. Informacijos masiškumas. Informacijos globalizacija. Informacijos apdorojimo patogumas. Informacijos gausumas. Alternatyvūs informacijos šaltiniai ir pateikimo formos. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Išaugę gyvenimo kaštai. Neteisėto manipuliavimo informacija padažnėjimas. Informacinės visuomenės narių susiskaldymas. Psichologinio, etinio pobūdžio problemos. Sunkumai, susiję su informacijos paieška esant informacijos gausumui. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-04-14
 • Informacinė visuomenė ir Lietuva

  Įvadas. Informacinės visuomenės sąvoka. Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Kompiuterinis raštingumas. Pilietinių funkcijų kompiuterinis vykdymas. Informacinės visuomenės samprata ir vertybės. Švietimas ir informacijos visuomenė. Pavojai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(12 puslapių)
  2008-03-28
 • Informacinė visuomenė ir valdžia

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės plėtra Europoje ir Lietuvoje. Elektroninė valdžia. Elektroninės valdžios modeliai. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-11-08
Puslapyje rodyti po