Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Senovės filosofija

Senovės filosofija (256 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Objektyviojo idealizmo pradininkas - Platonas

  Išminties ramybė gyvenimo sumaištyje. Platono biografija. Platono nuopelnai filosofijai. Idėjų pasaulis. Sielos nemirtingumas. Pažinimo problemos. Platono valstybė. Mąstytojui filosofija – nuolatinis ieškojimas. Klausimai pamąstymui. Iš Platono minčių lobyno.
  Senovės filosofija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-04-14
 • Ontologija

  Senovės Graikijos filosofijos pavyzdžiai. Pirmosios graikų filosofijos mokyklos ir originalūs filosofai (Mileto mokykla, Elėjos mokykla, Pitagoras, Herakleitas, Demokritas ir kt.). Platono ir Aristotelio filosofija-Senovės Graikijos filosofijos viršūnė (Platono Ir Aristotelio Ontologija). Klasikinė antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis.
  Senovės filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Ontologija (2)

  Kas yra ontologija? Kodėl ji yra mokslas? Kodėl pavadinimas ontologija yra priimtinesnis negu bendroji metafizika? Ontologijos metodas. 3 ontologijos mokslinio darbo studijos: jas išvardyti ir pakomentuoti. Autoriteto reikšmė ontologijoje. Ar galima ontologija remtis autoritetais ir jei taip, tai kada? Trys abstrakcijos laipsniai: išvardinti ir pakomentuoti. Ar būties sąvoka gali būti apibrėžti? Pakomentuokite. 4 būties sąvokos reikšmės. Kodėl būties sąvoka negali būti nei vienprasmė, nei skirtinga prasmė, bet yra analoginė? Apibrėžti atribucijos analogiją, pateikti pavyzdį bei jį paaiškinti? Apibrėžti proporcingumo analogiją ir sugalvoti jos pavyzdį ir jį paaiškinti. Kuo metafora skiriasi nuo proporcingumo analogijos? Pateikti metaforos pavyzdį. Kas yra aktas, kas yra potencija. Ar ta pati būtis gali būti aktuali tuo pačiu metu ir tuo pačiu požiūriu? Paaiškinti kodėl. Ar ta pati būtis gali būti aktuali ir potenciali tuo pačiu metu, bet skirtingais požiūriais? Paaiškinti kodėl. Ontologinė tiesa, kuo skiriasi nuo loginės tiesos. Kas yra blogis, paaiškinti manichėjų blogio sampratą, sukritikuoti. Kas yra blogis? Paaiškinti manichėjų blogio sampratą ir ją sukritikuoti? 3 savybės būdingos pirmiesiems būties dėsniams. Pakomentuoti. Tapatybės dėsnis.
  Senovės filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2009-01-16
 • Parmenidas

  Rašinys kuriame pristatomas filosofas Parmenidas. Parmenidas: "Tas pat yra mąstymas ir pati būtis". Parmenidas. Mintys. Idėjos.
  Senovės filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2009-01-14
 • Pasaulio pradas

  Įvadas. Pasaulio pradas yra medžiaga. Pasaulio pradas yra ugnis. Būtis yra mąstymas. Gamta – tai atomas. Empedoklio ir Anaksagoro mintys apie pasaulio pradą. Pasaulio pradas yra skaičius. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(15 puslapių)
  2005-11-23
 • Patristinė filosofija

  Įvadas. Laikotarpis tarp I ir VI amžiaus — krikščionybės ir krikščioniškosios filosofijos formavimosi epocha. Patristikos priešistorė. Pirminis patristikos pasaulėvaizdis. Patristikos raida. Pirmieji patristikos raštai. Pirmieji patristikos skleidėjai. Tertulianas. Oriugenas. Antrasis patristikos etapas. Augustinas. Trečiasis patristikos etapas. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(13 puslapių)
  2008-12-06
 • Pažinimo aiškinimas Platono filosofijoje

  Įžanga: kas yra pažinimas? Pažinimo šaltinis – protas. Prisiminimo lygybė pažinimui. Pažinimo procesas Platono darbuose. Pažinimo idealas Platono filosofijoje. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Pirmosios graikų filosofijos mokyklos. Sokratas

  Įvadas. Pirmosios graikų filosofijos mokyklos. Sokratas. Pitagoras ir pitagoriečiai. Sofistai – gudruoliai ir išminčiai. Protagoras iš Abderų. Sokratas. Sokrato gyvenimo detalės. Panašumai ir skirtumai lyginant su sofistų idėjomis. Sokrato politinės minties ypatumai. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-03
 • Pitagoriečių mokykla

  Įvadas. Pitagoro mokykla ir jos veikla. Pitagoriečių mokyklos atradimai. Mokslas apie skaičių reikšmę. Pitagoriečiai ir "sferų muzika", Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-12
 • Platonas – idealios valstybės modeliuotojas

  Įvadas. Pagrindinės Platono idėjos ir veikalų sistema. Platono pažinimo teorijos. Platono idealios valstybės samprata. Objektyviojo idealizmo sistema valstybės sampratoje. Platono valstybės teorija. Idealus valstybės vadovas. Valstybė – tobulų piliečių ugdytoja. Valstybės valdymo formavimas. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Platonas "Faidonas, arba apie sielą"

  Platono veikalo "Faidonas, arba apie sielą" išplėstinis planas. Įvadas. Pokalbis. Sielos nemirtingumas. Faidono pokalbis su Sokratu. Sokrato mirties valanda.
  Senovės filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-07-31
 • Platonas "Faidonas, arba apie sielą" (2)

  Detalus Platono kūrinio "Faidonas, arba apie sielą" turinio planas.
  Senovės filosofija, konspektas(2 puslapiai)
  2005-12-04
 • Platonas "Faidonas, arba apie sielą" (3)

  Filosofijos savarankiškas darbas iš Platono teksto ištraukos. Platonas. Faidonas. – Vilnius: Aidai, 1999, p.44-92.
  Senovės filosofija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-29
 • Platonas "Faidonas, arba apie sielą" (4)

  Platono tekstų ištraukos analizė: Sokrato apmąstymai apie sielą.
  Senovės filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2009-11-27
 • Platonas "Puota, arba apie meilę"

  Platono kūrinio "Puota, arba apie meilę" detalus planas. Apolodoro ir Bičiulio pašnekesys. Apolodas pradeda pasakojimą apie Agatono suruoštą puotą. Puota ir kalbos apie meilę. Faidras: Juk mylintysis dieviškesnis už mylimąjį, nes jame yra dievas. Pausanijo kalba: Bet kokiu atveju gražu tenkinti mylintįjį dorybės vardan. Eriksimachas teigia, kad visuose žmogiškuose ir dieviškuose darbuose reikia žiūrėti dviejų Erotų: Dangiškosios Mūzos Eroto ir liaudiškojo, Polihimnijos Eroto. Aristofanas teigia, kad dėl savo pirmykštės prigimties žmogus visą gyvenimą ieško savo antrosios pusės. Agatonas teigia, kad Erotas Lepumo, Prabangumo, Gležnumo, Grakštumo, Geismo, Ilgesio tėvas. Sokaras sako, kad Erotas yra meilė to ko pats neturi. Erotas myli meilę, grožį, išmintį ir visa tai ko pats stokoja.
  Senovės filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Platonas "Puota, arba apie meilę" (2)

  Įvadas. Platono meilės apibrėžimas pagal kūrinį "Puota". Išvados.
  Senovės filosofija, esė(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Platonas "Puota, arba apie meilę" (3)

  Platono kūrinio "Puota, arba apie meilę" analizė.
  Senovės filosofija, analizė(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Platonas "Puota, arba apie meilę" (4)

  Platono knygos "Puota, arba apie meilę" analizė.
  Senovės filosofija, analizė(4 puslapiai)
  2007-12-21
 • Platonas "Puota, arba apie meilę" (5)

  Platono kūrinio "Puota, arba apie meilę" analizė. Nagrinėjama, kaip meilę supranta kiekvienas iš kalbančiųjų: Faidras, Pausanijus, Eriksimachas, Aristofanas, Agatonas, Sokratas.
  Senovės filosofija, rašinys(4 puslapiai)
  2008-06-06
 • Platonas "Sokrato apologija"

  Įžanga. Dora. Sokrato teismas. Sokrato apologija. Išvados.
  Senovės filosofija, analizė(4 puslapiai)
  2006-02-13
Puslapyje rodyti po