Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė

Komercinė teisė (249 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo teisė (2)

  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Juridiniai asmenys. Privatusis ir viešasis juridinis asmuo. Teisinių formų rūšys. Įmonės teisinės formos parinkimas. Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymas. Bendrovės sąvoka. Kitos sąvokos. UAB. AB. Lietuvos Respublikos Individualių Įmonių įstatymas. Individualios Įmonės sąvoka. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) steigimas. Steigimo dokumentai. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) registravimas. Juridinio asmens registravimas. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) valdymas. Uždarosios akcinės bendrovės pranašumai prieš individualią įmonę. Ribotos atsakomybės įmonės ir neribotos atsakomybės įmonės. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) pertvarkymas. Įmonių (bendrovės, individualios įmonės) pabaiga. Nuosavybės teisė. Sutarčių teisės pagrindiniai principai. Sandoriai. Sutartys. Atskiros sutarčių rūšys. Apskaita. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Intelektinės nuosavybės teisės sąvoka. Mokesčių teisė. Įmonės bankrotas. Juridinio asmens pabaiga. Bankrotas. Restruktūrizavimas. Sąvokos.
  Komercinė teisė, konspektas(23 puslapiai)
  2007-03-09
 • Verslo teisė (3)

  Individuali veikla. Verslo liudijimai. Juridinio asmens sąvoka, rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų registravimas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Juridinio asmens reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Juridinių asmenų likvidavimas. Privatūs juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių bankroto procedūra. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Administratoriaus paskyrimas bankroto byloje. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Komercinė paslaptis. Sandorių samprata ir forma. Teisinė sandorių registracija. Įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo pasekmės. Atskiros sutarčių rūšys. Nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartis. Įmonės pirkimas – pardavimas. Mainų sutartis. Įmonės nuoma. Lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Paskolos sutartis.
  Komercinė teisė, konspektas(40 puslapių)
  2007-09-10
 • Verslo teisė (4)

  Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Sutartys. Sutarties Sudarymas: Oferta ir akceptas. Neterminuotos ofertos terminas. Realinės sutartys. Prievolės pasibaigimas. Sutarties nutraukimas. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Susitarimas dėl netesybų visais atvejais turi būti rašytinis. Laidavimas. Laidavimo sutartis privalo būti rašytinė. Garantija. Garantija turi būti rašytinė. Rankpinigiai. Susitarimas dėl rankpinigių turi būti rašytinis. Hipoteka. Įkeitimas. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimas–pardavimas. Pirkimo–pardavimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuoma. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Lizingas (finansinė nuoma). Ranga. Pavedimas. Komisas. Pervežimas. Ekspedicija. Pasauga. Paskola. Jungtinė veikla (partnerystė).
  Komercinė teisė, konspektas(35 puslapiai)
  2008-05-13
 • Verslo teisė (5)

  Verslo teisės sąvoka, sistema ir šaltiniai. Verslo teisės subjektai, jų samprata, klasifikacija. Įmonių steigimas ir valdymas. Įmonių steigimas ir jų registravimas. Įmonių steigimo dokumentai. Europos Sąjungos (ES) norminiuose aktuose nustatyti reikalavimai jų turiniui. Įmonių valdymas. Įmonių valdymo reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka. Stebėtojų taryba. Valdybos sudarymo tvarka ir kompetencija. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kompetencija. Kooperatinės bendrovės valdymas. Žemės ūkio bendrovės valdymas. Ūkinės bendrijos reikalų tvarkymas. Individualios įmonės valdymas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės valdymas. Įmonių valdymo reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Įmonių pasibaigimas ir pertvarkymas. Įmonių pasibaigimas reorganizavimo būdu, jų pertvarkymas. Įmonių likvidavimo pagrindai ir tvarka. Teisminė ir neteisminė bankroto procedūra. Įmonės dalyvių ir kreditorių teisių apsaugos reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Užsienio valstybių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas tarptautiniuose verslo teisiniuose santykiuose. Ginčų sprendimo būdai ir tvarka. Komercinis arbitražas. Užsienio valstybių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas tarptautiniuose verslo teisiniuose santykiuose. Ginčų sprendimo būdai ir tvarka. Komercinis arbitražas. Tarptautinės komercinės sutartys (kontraktai). Tarptautinių komercinių sutarčių sąvoka, struktūra ir turinys. Tarptautinių sutarčių (kontraktų) rūšys. Tarptautinis prekių pirkimas-pardavimas. Jungtinių Tautų konvencija "Dėl tarptautinio prekių pirkimo –pardavimo sutarčių". Vežimo sutartys pagal tarptautines konvencijas. Bazinės sutarčių sąlygos (incoterms). Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, tvarka. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, tvarka. Didmeninio ir mažmeninio pirkimo-pardavimo sutartys. Krovinių vežimo sutartis. Keleivių vežimo sutartis. Statybos rangos sutartis. Lizingo sutartis. Franšizės sutartis. Faktoringo sutartis. Viešas konkursas. Komercinių sutarčių įvykdymo užtikrinimas hipoteka, kilnojamojo turto įkeitimu, kredito draudimu ir kitais būdais. Fizinių asmenų, kaip verslo teisės subjektų, veiklos pagrindiniai bruožai.
  Komercinė teisė, konspektas(75 puslapiai)
  2009-02-04
 • Vertybiniai popieriai ir jų teisinis reguliavimas

  Vertybiniai popieriai ir vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rūšys. Vertybinių popierių rinka ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos teisinis reguliavimas. Vertybinių popierių rinkos dalyvių priežiūra. Pirminės rinkos teisinis reguliavimas. Antrinės rinkos teisinis reguliavimas.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-06-29
 • Viešųjų pirkimų įgyvendinimo problemos

  Įvadas. Bendroji viešųjų pirkimų charakteristika. Viešųjų pirkimų tikslas ir principai. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas ir jo raida. Pareigos būti perkančiąja organizacija teisinio reglamentavimo ir įgyvendinimo praktikoje problematika. Viešojo intereso tenkinimo kriterijus kaip perkančiosios organizacijos statuso įgijimo. Sąlyga. Finansavimo kriterijus ir jo įgyvendinimo problemos. Viešųjų pirkimų sutarčių ypatumai. Vidaus sutarčių sudarymas. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties keitimo ypatumai. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijų ypatumai. Naudingumo aplinkai kriterijaus panaudojimas viešuosiuose pirkimuose. Tiekėjų socialinę atsakomybę skatinantys viešieji pirkimai. Tiekėjų teisių ir teisėtų interesų gynimo sistemos problematika. Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo problemos. Viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių peržiūros veiksmingumo didinimas. Viešųjų pirkimų įgyvendinimo efektyvumo trūkumas bei. Organizacinės problemos. Nepakankamas viešųjų pirkimų skaidrumas ir korupcijos apraiškos. Kvalifikacijos, žinių ir patirties trūkumas vykdant viešuosius pirkimus. Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo galimybės. Viešųjų pirkimų centralizavimas. Elektroninių viešųjų pirkimų diegimas. Išvados. Santrauka.
  Komercinė teisė, diplominis darbas(91 puslapis)
  2009-03-12
 • Žemės nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo ypatumai

  Santrauka. Įvadas. Sutarties charakteristika. Sutarties samprata, požymiai ir funkcijos. Sutarties atsakomybės formos. Žemės nuomos sutartys. Nuomos teisiniai aspektai. Nuoma. Nuomos sutarčių teisinės registracijos esmė. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarčių pabaigos pagrindai bei jos teisinės pasekmės. Sutarties sudarymo tvarka. Žemės rūšys. Žemės nuomos sutarties vykdymo ypatumai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-02-25
 • Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai

  Įvadas. ŽŪB ir kooperatyvo panašumai. ŽŪB ir kooperatyvo skirtumai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-13
 • Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės

  Sąvokos. Žemės ūkio bendrovė. ŽŪB teisės. ŽŪB Steigimas. Steigimo etapai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įstatai. Bendrovės kapitalas. Bendrovės pagrindinio kapitalo padidinamas/sumažinimas. Pajus. Bendrovės pelnas. Dividendai. Bendrovės narių teisės. Bendrovės narių pareigos. Pajininko teisės. Narystės bendrovėje pasibaigimo pagrindai. Bendrovės narių susirinkimas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės veiklos kontrolės organai. Revizijos komisija. Bendrovės reorganizavimas. Likvidavimas. Kooperatinės bendrovės. Sąvokos. Kooperatinė bendrovė. Steigimas. Kooperatinės bendrovės nariai. Narystės pasibaigimo ir atsiskaitymo tvarka. Nario teisės ir pareigos. Kapitalas. Nario pajus. Grynojo pelno skirstymas. Organai. Valdyba. Administracijos vadovas. Veiklos kontrolė. Reorganizavimas. Likvidavimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(40 skaidrių)
  2005-11-14
Puslapyje rodyti po