Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindai

  Įvadas. Darbo tikslas – išdėstyti ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindų taikymo aplinkybes remiantis teismų praktika. Ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindai. Ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka nepasinaudojimas. Asmens neveiksnumas. Neįgalioto asmens pareiškimas. Teisme nagrinėjamas tapatus ginčas. Sprendimo už akių neprašymas. Šalių neatvykimas į posėdį. Žyminio mokesčio nesumokėjimas. Ginčo perdavimas spręsti arbitražui. Ieškinio atsiėmimas. Ieškinio turinio reikalavimų neatitikimas. Kiti ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindai. Ieškinio palikimo nenagrinėto tvarka ir pasekmės. Skundai dėl pareiškimo palikimo nenagrinėto. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-05-12
 • Ieškinio senaties taikymo samprata ir sąlygos

  Ieškinio senaties termino sąvoka ir terminų rūšys. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties taikymas ir sąlygos. Ieškinio senaties termino eiga ir pabaiga. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino eigos nutraukimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-08-28
 • Ieškinio senatis

  Įvadas. Ieškinio senaties sąvoka. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties sustabdymas. Ieškinio senaties nutraukimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Ieškinio senatis (2)

  Įvadas. Ieškinio senaties teoriniai aspektai. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties taikymo ypatumai Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Lietuvos Respublikos teismų praktika, taikant ieškinio senatį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-28
 • Ieškinio senatis civilinėje teisėje

  Įvadas. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties terminai Lietuvoje. Ieškinio senaties pasibaigimas ir atnaujinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-06
 • Ieškinio senatis civilinėje teisėje (2)

  Įvadas. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino pasibaigimas. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Išvados. Situacija.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-01-12
 • Ieškinys

  Įvadas. Ieškinio elementai. Ieškinio keitimas. Ieškinio tinkamo įgyvendinimo sąlygos. 85 straipsnis. Ieškinio suma. Išnašos.
  Civilinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-04
 • Ieškovo ir atsakovo procesinės teisės ir pareigos

  Įvadas. Civilinio proceso šalių sąvoka. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-06-06
 • Įgaliojimų delegavimas, jo vieta ir reikšmė gamybos procese

  Įvadas. Atstovavimas ir įgaliojimas. Įgaliojimas yra vienašalis sandoris. Įgaliojimas turi būti rašytinis. Įgaliojimui, išduodamam atstovauti juridiniam asmeniui, be bendrųjų reikalavimų, taikomi ir specialūs reikalavimai. Civilinio kodekso ištrauka. Prokūra. Prokūros tikslas. Prokūros forma ir apribojimai. Nota bene.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-06-01
 • Ilgalaikė žemės sklypo nuomos sutartis

  Ilgalaikės žemės sklypo nuomos sutarties pavyzdys.
  Civilinė teisė, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-07-19
 • Įmonių organizavimą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga

  Įvadas. Komercinės teisės subjektų teisinės organizacinės formos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės samprata ir būdingi bruožai. Akcinės bendrovės steigimas ir steigimo stadijos. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas. Akcijos ir jų rūšys. Akcinės bendrovės valdymas ir atstovavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Imperatyvios teisės normos ir sutartis: teorinės ir praktinės problemos

  Įvadas. Imperatyvių teisės normų ir sutarties sąvokos. Imperatyvios teisės normos sąvoka. Sutarties sąvoka. Imperatyvių teisės normų atpažinimas įstatymuose ir jų naudojimas sutartyje. Sutarties galiojimo klausimas pripažinus sutartį prieštaraujančia imperatyvioms teisės normoms. Restitucija ir jos taikymo problemos pripažinus sutartį prieštaraujančia imperatyvioms teisės normoms. Imperatyvios teisės normos ir sutartis Prancūzijos teisėje. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-10-18
 • Individualių įmonių bankroto ypatumai

  Įvadas. Individuali įmonė Lietuvoje. Bendra jungtinė nuosavybė. Turtas, priskiriamas bendrajai jungtinei sutuoktiniu nuosavybei. Sutuoktinių teisės į individualiąją įmonę. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Individualios įmonės savininko sutuoktinio teisė inicijuoti įmonės bankroto procedūrą. Skolų išieškojimas iš bankrutuojančios individualios (personalinės) įmonės ir jos savininko. Bankroto ir vykdymo procesas. Skolos išieškojimas iš individualios (personalinės) įmonės savininko. Turto areštas. Kreditorių reikalavimai, reikalavimų tenkinimo eilė. Skolų išieškojimas iš bankrutavusios įmonės. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-13
 • Informacijos ir komunikacijos teisinių santykių reguliavimas: esatis ir ateities perspektyvos

  Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Teisė į asmens laisvės neliečiamumą. Teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Saviraiškos laisvė. Teisė į informaciją. Sąžinės ir tikėjimo laisvė. Lygiateisiškumas. Internetas. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo galimybės. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-12-28
 • Intelektinė nuosavybė

  Konspektai pagal paskaitas ir V. Žilinsko knygą "Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga". Intelektinė veikla ir jos rezultatai. Techninė kūryba, jos motyvacija ir metodai. Bandymų ir klaidų metodas. Laimingo atvejo metodas. Kontrolinių klausimų metodas. Gamtos sprendimų kopijavimo metodas. Fokalinių objektų metodas. Minties (proto) Šturmo metodas. Agregavimo metodas. Morfologinės analizės ir sintezės metodas. Formaliosios logikos dėsnių taikymo metodas. Sinektika. Funkcinė vertinė analizė. Išradimo algoritmas. Kiti techninės kūrybos metodai. Techninės kūrybos sprendimo priėmimas. Autorinė ir patentų teisė. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvos Respublikoje. Teisinė pramonės nuosavybės objektų apsauga. Išradimo apibrėžtis. Išradimo brėžiniai. Išradimo ekspertizė. Išradimų registravimas ir skelbimas. Išradimo apsaugos dokumentai. Išradimų naudojimas. Teisinė apsauga atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Juridinių asmenų pavadinimų apsauga. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Puslaidininkinių gaminių topografijų apsauga. Augalų naujų veislių apsauga. Tarptautinės patentinės sutartys. Pramonės nuosavybės objektų apsauga užsienyje. Licencijų prekyba. Patentinė informacija. Intelektinės nuosavybės naudojimo organizavimas ir planavimas. Tiesioginio ir netiesioginio intelektinės nuosavybės mokymo sistema.
  Civilinė teisė, konspektas(65 puslapiai)
  2005-09-26
 • Intelektinė nuosavybė (2)

  Racionaliniai pasiūlymai, jų ekonominis įvertinimas. Išradimai. Naudingieji modeliai. Pramonės dizaino pavyzdžiai. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekių kilmės vietos nuoroda ir kilmės vietos pavadinimas. Firmų vardai. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Techninė kūryba, analogijų metodas.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-07
 • Intelektinė nuosavybė (3)

  Intelektinė nuosavybė. Autorių teisė. Autorių teisės objektas. Autorių teisių subjektai. Autorių teisės. Autoriaus turtinių teisių ribojimas. Gretutinės teisės. Duomenų bazių gamintojų teisės. Autorių teisių, gretutinių teisių ir duomenų bazių gamintojų teisių apsauga. Apsauga techninėmis priemonėmis. Autorių, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimai. Atsakomybė už autoriaus, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimus. Pramoninė nuosavybė. Prekių (paslaugų) ženklai.
  Civilinė teisė, konspektas(41 puslapis)
  2007-01-04
 • Intelektinė nuosavybė komunikacijoje

  PowerPoint pristatymas. Autorių teisės. Autorių teisių galiojimo (teisinės apsaugos) terminai. Autorių turtinių teisių galiojimas Lietuvoje. Autorių turtinių teisių apribojimas. Gretutinės teisės. Tuščios laikmenos mokestis. Pramoninė nuosavybė. Intelektinės nuosavybės perdavimas. Intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teisių apsauga.
  Civilinė teisė, pristatymas(34 skaidrės)
  2005-12-28
 • Intelektinės nuosavybės teisė

  Intelektinės nuosavybės samprata. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys intelektinės nuosavybės apsaugą. Ar apsaugomas juridinio asmens pavadinimas Lietuvoje? Kokie veiksmai laikomi autorių teisių pažeidimu. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Komercinė paslaptis. Ar gali UAB savo pavadinime naudoti žodį "Lietuva"? Mokslo, literatūros ir meno kūrinio autorių teisės. Komercinės paslapties teisinė apsauga. Kaip gauti Europos patentą? Autorinė sutartis. Puslaidininkių gaminių topografijų teisinė apsauga. Ar patentas gali būti pripažintas negaliojančiu? Autorių ir gretutinių teisių apsauga. Ar galima patentuoti idėją? Apibūdinti 1994 m. sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (TRIPS). Patentų teisės objektai. Autorių teisės gynimo būdai. Pramoninio dizaino teisinė apsauga. Apibūdinti 1996 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) autorių teisių sutartį. Augalų veislių teisinė apsauga. Ar galima įkeisti prekės ženklą? Nuo kada? Apibūdinti 1961 m. Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos. Autorių teisių galiojimo terminas? Išradimų teisinė apsauga. Prekės ženklų teisinė apsauga. Asmeninės neturtinės autorių teisės. Apibūdinti 1952 m. Visuotinę autorių teisių konvenciją. Licencinė sutartis. Autorių teisės objektų rūšys. Autorių teisių objektai. Kaip perkamas–parduodamas prekės ženklas? Informacijos konfidencialumo kriterijai. Kompiuterinių programų teisinė apsauga. Gretutinės teisės. Komercinės paslapties organizacinė apsauga. Kuo skiriasi licencinė sutartis, vieša licencija ir priverstinė licencija. Patentų teisių apiforminimas. Svarbiausieji tarptautiniai aktai pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais. Apibūdinti tarnybinio išradimo esmę. Administracinė atsakomybė už kūrinio neteisėtą panaudojimą. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei. Apibūdinti Valstybinio patentų biuro teisinę padėtį ir jo funkcijas. Ar biuras yra pelno siekianti organizacija, nes ima mokestį už paslaugas? Ką bendro turi valstybinis patentų biuras su patentiniais patikėtiniais? Intelektinės nuosavybės panaudojimas konkurencijos sąlygomis. Konkurencijos sąlygos. Apibūdinti patentų išdavimo tvarką išradimams. Paraiška. Kuo skiriasi licencinė sutartis nuo viešosios sutarties? Kokie gali būti autoriaus turtinių teisių apribojimai? Apibūdinti išradimų teisės subjektus. Kuo skiriasi išradimas nuo atradimo? Ginčų dėl intelektinės nuosavybės sprendimas. Ar gali prekės ženklą registruoti fizinis asmuo? Kuo skiriasi autorių teisė nuo pramoninės nuosavybės? Kuo skiriasi licencinė sutartis, vieša licencija ir priverstinė licencija? Ar patente privalo nurodyti išradėjo pavardę? Kokie yra pagrindiniai pramoninio dizaino kriterijai? Apibūdinti juos.
  Civilinė teisė, špera(14 puslapių)
  2008-01-18
 • Intelektinės nuosavybės teisės

  PowerPoint pristatymas. Intelektinės nuosavybės rūšys. Profesinės paslaptys. Autorių teisės. Patentai. Intelektinės nuosavybės teisinės problemos. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Autorinis ženklas. Autorinės neturtinės teisės. Kompiuterių vartotojų teisė.
  Civilinė teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-03-22
Puslapyje rodyti po