Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės referatai

Administracinės teisės referatai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Savivaldybių struktūra ir vykdoma veikla

  Įvadas. Darbo tikslas aptarti savivaldybių veiklą, jos struktūrą, valdymą, bei vykdomas funkcijas Lietuvoje. Savivaldybių struktūra ir samprata Lietuvoje. Savivaldybės institucijų vykdoma veikla. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Teisiniai dokumentai reglamentuojantys savivaldybių veiklą. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-20
 • Seimo vieta ir funkcijos šalies politinėje sistemoje

  Įvadas. Seimo sudėtis. Parlamento darbas. Seimo funkcijos. Įstatymų leidyba. Seimo vieta valstybės valdyme. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  Įvadas. Istorija. Darbas. Socialinio draudimo sritis. Socialinės paramos sritis. Struktūra. Misija ir strateginiai tikslai. Misija. Strateginiai tikslai. Uždaviniai. Įstaigos prie ministerijos. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teisinis reglamentavimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-02-14
 • Socialinės apsaugos teisė

  Įvadas. Prienų rajono Socialinės paramos tarnybos veiklos apibūdinimas. Tarnybos juridinis statusas. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybos veiklą. Tarnybos bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais. Išvados. Priedas.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-06
 • Socialinis draudimas

  Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis. Socialinis draudimas Lietuvoje. Kas privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Asmenys, apdrausti visu valstybiniu socialiniu draudimu. Asmenys, apdrausti valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai. Asmenys, apdrausti valstybiniu socialinio draudimo pensijų draudimu. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-06-03
 • Socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, kaip savivaldybių funkcija

  Įvadas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų rūšys. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių atsakomybė. Globos namai ir savivaldybių funkcijos juose. Socialinės paramos. Vietinės užimtumo strategijos valdymas. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių partnerystės sutarties aspektai. Socialinės įmonės. Lietuvos darbo birža. PHARE projektas. Savivaldybių profesinės saugos ir sveikatos komisijos. Žvilgsnis į ateitį. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-02-21
 • Tarnybiniai šunys. Patruliavimo su šunimis taktika. Tarnybinio šuns panaudojimo taktika sulaikant valstybės sienos pažeidėjus

  Bendrieji dalykai. Patruliavimo su šunimis taktika. Tarnybinio šuns panaudojimo taktika sulaikant valstybės sienos pažeidėjus. Pėdsekio šuns pasirinkimas ir auginimas. Pėdsekystės mokymas maisto pagalba. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-05
 • Tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka

  Įvadas. Tarnybinės atsakomybės samprata. Tarnybinės nuobaudos. Tarnybinių nuobaudų skyrimo pagrindai. Tarnybinių nuobaudų panaikinimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-08-29
 • Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarka

  Įvadas. Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarka. Tarnybinių nuobaudų skyrimas. Tarnybinių nuobaudų panaikinimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-30
 • Teisė kreiptis teisminės gynybos pagal administracinių bylų teisenos įstatymą

  Įvadas. Teisė kreiptis teisminės gynybos pagal administracinių bylų teisenos įstatymą. Pažeista ar ginčijama teisė. Įstatymų saugomas interesas. Asmens suinteresuotumas. Asmens suinteresuotumo išimtys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-12-15
 • Teisės kreiptis gynybos į Lietuvos administracinius teismus įgyvendinimo sąlygos

  Įžanga. Pažeista ar ginčijama teisė. Įstatymų saugomas interesas. Asmens suinteresuotumas. Asmens suinteresuotumo išimtys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2010-11-27
 • Transporto priemonių tikrinimas pasienio kontrolės punkte

  Šiaulių VSAT rinktinė. Transporto priemonių tikrinimas pasienio kontrolės punkte. Kalvių tarptautinis PKP. Transporto priemonių apžiūra. Nuodugni apžiūra yra taikoma. Siekdamos sudaryti kuo mažiau nepatogumų keliautojams. Įtartini požymiai, kurie gali būti nuodugniau apžiūrėti transporto priemonę. Transporto priemonė gali būti sulaikyta, jeigu. Geležinkelio PKP. Žagarės SPKP.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Užkardoje esančių techninių priemonių ir įrenginių panaudojimas saugant valstybės sieną

  Įvadas. Užkarda ir įrenginiai. Tarnybiniai ginklai. Specialiosios priemonės. Tarnybinės autotransporto priemonės. Stebėjimo priemonės ir įrenginiai. Signalizacinė sistema. Ryšio priemonės. Tikrinimo priemonės. Inventorius ir priemonės naudojamos tarnybos tikslams. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-13
 • Užkardoje vykdoma kontrabandos ir neteisėto valstybės sienos perėjimo prevencija

  Įvadas. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos svarba užkardoje. Pirminė prevencija užkardoje. Situacinė prevencija užkardoje. Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas. Sulaikančioji prevencija užkardoje. Vaizdinės priemonės. Antrinė prevencija užkardoje. Kontrolės priemonės. Bendradarbiavimas. Prevencijos priemonių parinkimas prieš pat pažeidimo vykdymą ir jo metu. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-09-26
 • Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtis

  Įvadas. Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas. Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. Užsieniečių teisinė padėtis 1985 metų deklaracijoje. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2010-09-30
 • Užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Leidimai gyventi Lietuvoje. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams. Užsieniečių Administracinė atsakomybė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos

  Įvadas. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje. Valstybės sienos perėjimo punktai. Asmens kelionės dokumentai ir jų pasienio kontrolė. Lietuvos Respublikos vizų sistema. Vizos išdavimo sąlygos. Atsisakymo išduoti vizą pagrindai. Vizos panaikinimo pagrindai. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Šengeno Erdvė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-05-18
 • Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos (2)

  Įvadas. Sąvokų apibrėžimai. Šengeno erdvė. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos respublikoje. Atvykimo į Lietuvos respubliką sąlygos. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos. Neteisėtas į Lietuvos respubliką užsieniečių atvykimas. Vidinių sienų kirtimas. Lietuvos respublikos vizų sistema. Šengeno viza. Nacionalinė viza. Vizos išdavimo sąlygos. Vizos panaikinimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-04-20
 • Valstybė ir teisė

  Įvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba

  Įžanga. Sienos apsaugos raida. Tarptautinis bendradarbiavimas. VSAT uždaviniai. VSAT funkcijos. VSAT sudaro. VSAT padaliniai. VII Pagrindiniai VSAT veiklos akcentai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-06-04
Puslapyje rodyti po