Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė

Administracinė teisė (261 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinės teisės normos (2)

  Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-19
 • Administracinės teisės normos (3)

  Įžanga. Teisės normos samprata. Administracinės teisės normos samprata ir ypatumai. Administracinės teisės normų reguliuojamas dalykas bei reguliavimo metodas. Administracinės teisės normos vidinės struktūros elementų ypatumai atskleidžiantys šios elgesio taisyklės sampratą. Administracinės teisės normos ypatumas- reguliuoti santykius atsirandančius vykdant vidinį valdymą. Valdymo santykiai, kylantys visuomeninėms organizacijoms įgyvendinant joms perduotas viešojo valdymo funkcijas. Administracinės teisės normos reguliuojamo dalyko apibendrinimas. Administracinės teisės normos išraiškos forma- elgesio taisyklės ypatumas. Administracinių teisės normų taikymo ypatumai, padedantys išsamiau suprasti elgesio taisyklę. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijoje, laiko, asmenų atžvilgiu. Administracinė teisės principai, atskleidžiantys administracinės teisės bei jos normų sampratos esmę. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-01-27
 • Administracinės teisės normos (4)

  Įvadas. Administracinės teisės normų samprata ir struktūra. Administracinės teisės normos vidinę struktūrą dažniausiai sudaro tokie elementai. Administracinės teisės normos apibrėžimas. Administracines teises normų realizavimo samprata ir Formos vykdymas. Naudojimasis. Laikymasis. Taikymas. Išskiriamos penkios administracinės teisės normų taikymo stadijos. Administracinės teisės normų taikymo kryptys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Administracinės teisės normos (5)

  PowerPoint pristatymas. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Pagrindiniai administracinio-teisinio reguliavimo mechanizmo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Tikslas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos vidinė struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų taikymo požymiai. Administracinės teisės normų taikymo stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas tam tikroje teritorijoje, taip pat laiko ir asmenų atžvilgiu.
  Administracinė teisė, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-05-03
 • Administracinės teisės normos (6)

  PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės normų taikymas. Administracinės teisės normų taikymo samprata ir esmė. Kaip yra susiduriama su teisės taikymu? Teisės taikymo tikslas. Administracinės teisės normas būtina taikyti, kai: Administracinės teisės normų taikymo kryptys. Administracinės teisės normų taikymo stadijos. Faktinių bylos aplinkybių nustatymas. Administracinės teisės normos parinkimas ir analizė. Administracinės teisės normų prasmės ir turinio aiškinimas. Sprendimo dėl bylos priėmimas ir jo dokumentinis įforminimas. Priimto sprendimo vykdymas ir jo užtikrinimas. Administracinės teisės subjektai, taikantys administracinės teisės normas. Administracinės teisės subjektų samprata. Administracinės teisės normų taikymo subjektai. Viešojo administravimo institucijos. Teisminės institucijos kaip pagrindinis teisės taikymo subjektas.
  Administracinė teisė, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-05-03
 • Administracinės teisės normos (7)

  Įvadas. Temos aktualumas ir reikšmingumas. Darbo objektas – administracinės teisės normų elementai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodas. Administracinės teisės normų samprata. Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų klasifikavimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimo formos. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-04-09
 • Administracinės teisės normos rūšys

  Administracinės teisės normos samprata ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administracinių teisinių santykių samprata ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-09
 • Administracinės teisės normų galiojimas laike, teritorijoje, asmenims, su tuo susijusios taikymo problemos

  Įžanga. Socialinių normų samprata ir rūšys. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas laike. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijoje. Administracinės teisės normų galiojimas piliečiams. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-10-07
 • Administracinės teisės normų galiojimas. Administraciniai teisiniai santykiai

  PowerPoint pristatymas. Laiko atžvilgiu. Erdvės atžvilgiu. Asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykiai. Teisinių santykių požymiai. Administracinių teisės santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra.
  Administracinė teisė, pristatymas(9 skaidrės)
  2005-11-15
 • Administracinės teisės normų realizavimas

  Administracinės teisės normos. Normų turinys. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Taikymo stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinės teisės normų galiojimas erdvėje. Administracinės teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinių aktų teorija. Teisinio akto sąvoka ir analizė. Teisinių aktų klasifikacija ir administracinių aktų rūšys. Administracinių aktų niekingumas.
  Administracinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2006-08-03
 • Administracinės teisės pažeidimai

  Įžanga. Administracinės teisės pažeidimai. Pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-05-23
 • Administracinės teisės pažeidimai (2)

  Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė. Nepilnamečių atsakomybė. Administracinių nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį. Kliudymas jaunimui mokytis. Nedidelis chuliganizmas. Smulkusis svetimo turto pagrobimas. Viešosios rimties trikdymas. Tyčinis telefono automato ar jo kabinos gadinimas. Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui vartoti, nepilnamečio nugirdymas. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti. Tabako gaminių nepilnamečiui nupirkimas ar kitoks perdavimas. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas.
  Administracinė teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-02
 • Administracinės teisės pažeidimai (3)

  Įžanga. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas. Viešojo maitinimo taisyklių pažeidimas. Klientų ir pirkėjų apgaudinėjimas. Prekyba su kasos aparatais, jų naudojimo tvarkos pažeidimai, kasos operacijų atlikimo tvarka. Taisyklių pažeidimai prekyboje alkoholiniais gėrimais ir kitomis prekėmis. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus finansų ir apskaitos srityje. Gyventojų turto, pajamų deklaravimo tvarkos ir kiti pažeidimai. Apskaitos taisyklių ir atsiskaitymo tvarkos pažeidimai. Valstybinio socialinio draudimo mokesčių apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-23
 • Administracinės teisės pažeidimai (4)

  Įvadas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Administracinės teisės pažeidimo požymiai. Administracinės teisės pažeidimo ir nusikaltimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir drausminio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo skirtumai nuo civilinės teisės delikto. Aplinkybės, pašalinančios veiklos pavojingumą visuomenei ir priešingumą teisei. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-05-14
 • Administracinės teisės pažeidimai (5)

  Įvadas. Administracinės teisės pažeidimai. Administracinės teisės vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinės teisės pažeidimo sudėtis. Pagrindiniai administracinės teisės pažeidimai atitinkamose srityse. Administracinė atsakomybė. Administracinių teisės pažeidimų teisenos samprata. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Administracinių teisės pažeidimų bylos iškėlimas ir ikiteisminis bylos nagrinėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nutarimas. Nutarimo vykdymas. Nutarimo apskundimas. Administracinio tesės pažeidimo bylos atnaujinimas. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-05-28
 • Administracinės teisės pažeidimai ir atsakomybė už juos

  Įžanga. Administracinės teisės pažeidimai. Nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-10-07
 • Administracinės teisės pažeidimas kaip administracinės atsakomybės pagrindas

  Įvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka ir jos požymiai. Bendrieji teisinės atsakomybės požymiai. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Aplinkybės, pašalinančios veikos pavojingumo visuomenei ir priešingumą teisei. Administracinės teisės pažeidimo atribojimas nuo nusikaltimo, drausminio, tarnybinio pažeidimo ir civilinės teisės delikto. Administracinės nuobaudos ir jų skyrimas. Administracinių nuobaudų esmė ir jų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės ir terminai. Išvados. Praktinė užduotis. Atsakymas.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-03-31
 • Administracinės teisės pažeidimas: samprata, subjektai

  Įvadas. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo padarymas. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo. Administracinė atsakomybė. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė. Nepilnamečių atsakomybė. Pareigūnų atsakomybė. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai, atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Užsieniečių atsakomybė. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos tikslai. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Lietuvos respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai, objektas, subjektas. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-12-21
 • Administracinės teisės pažeidimo bylų žinybingumas

  Įvadas. Institucijos ir pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Administracinės komisijos. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai. Rajonų (miestų) apylinkės teismai (apylinkės teismo teisėjai). Policija. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Kitos valstybės institucijos.Teismingumą administracinio teisės pažeidimo byloje vykdo teismas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-01-21
 • Administracinės teisės pažeidimų bylos nagrinėjimas

  Įvadas. Administracinės teisės pažeidimo bylos teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimo bylos teisenos stadijos. Administracinės teisės pažeidimo bylos iškėlimas ir tyrimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Įrodymai administracinės teisės pažeidimo byloje. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-06-20
Puslapyje rodyti po