Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Savigarba

  Įvadas. Savigarbos samprata ir jos vystymasis. Savigarbos samprata. Savigarbos vystymasis. Savęs vertinimas. Savęs vertinimo turinys ir lygiai. Pasitikėjimo savimi ir savosios vertės jausmo stiprinimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-16
 • Savigarba ir jos ugdymo būdai

  Įvadas. Savigarbos šaknys. Realybė ir mitai apie savigarbą. Dešimt savigarbos šaknų. Turime vertinti save. Savigarba ir darbo santykiai. Savigarba ir meilė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-24
 • Savigarbos ir pasiekimų ryšys

  Įvadas. Darbo tikslas – paanalizuoti savigarbos ir pasiekimų ryšį. Savigarba. Vaiko savigarbos ugdymas ir formavimas. Lūkesčiai, skatinantys arba slopinantys savigarbą. Savęs nuvertinimo ženklai. Savigarbos trūkumas. Pasitikėjimas savimi. Vaiko asmenybės užuomazgos. Savęs vertinimas. Ikimokyklinio amžiaus vaiko savimonė ir savęs vertinimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2010-03-31
 • Savigynos imtynės

  Įžanga. Pagrindinės savigynos imtynių taisyklės. Leidimas dalyvauti varžybose. Dalyvių svėrimas. Dalyvių teisėjai ir pareigos. Komandų atstovai, treneriai ir kapitonai. Teisėjų kolegija. Teisėjų kolegijos sudėtis. Vyriausiasis teisėjas. Vyriausias sekretorius. Kilimo vadovas. Kilimo teisėjas. Šoninis teisėjas. Teisėjas sekundometristas. Techninis sekretorius, informatorius, komentatorius. Teisėjas prie dalyvių. Varžybų gydytojas. Varžybų komendantas. Teisėjavimo taisyklės. Imtynių kovos turnyras. Metimai. Skausmingi veiksmai. Išlaikymas. Imties pradžia ir pabaiga. Imties eiga ir trukmė. Imčių kiekis. Imties rezultatas ir įvertinimas. Gryna pergalė. Pergalė taškais ir nežymia persvara. Pašalinimas ir diskvalifikavimas. Pergalė minimalia persvara. Lygiosios. Veiksmų vertinimas. Kovos vengimas. Kova ant kilimo krašto. Uždrausti veiksmai. Pastabos ir įspėjimai. Imties rezultato nustatymas ir paskelbimas. Varžybų vietos įrengimas. Kilimas. Garsinis signalas, svarstyklės, sekundometrai, signalizacija ir demonstracinis tablo. Reikalavimai varžybų vietai. Išvados.
  Sportas, referatas(22 puslapiai)
  2006-06-02
 • Savikontrolės problemos

  Sutrikusi savikontrolė. Savikontrolės problemos. Problemos sprendimo metodas: Įvertinimas, Planavimas, Įgyvendinimas, Tikrinimas ir rezultatų apžvelgimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-02
 • Savimasažas

  Įžanga. Periferinis savimasažas. Veido ir galvos savimasažas. Kaklo užpakalinės dalies ir pakaušio savimasažas. Pečių savimasažas. Plaštakos savimasažas. Pėdos savimasažas. Savimasažas pagal Ajurvedą. Išvados.
  Slauga, referatas(12 puslapių)
  2008-02-18
 • Savimonė

  Įvadas. Savęs vertinimo veiksniai ir jo formavimasis. Savojo "aš" – vaizdas. Formos. Vystymasis. Teigiamas ir neigiamas savęs vertinimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-06
 • Savininko nuosavybės teisių gynimas

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Savininko teisių gynimas ir garantija. Vindikacinis reiškinys. Negatorinis reiškinys. Praktinė dalis. Išvados. Priedas (1).
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Savininkų nuosavybės auditas

  Įvadas. Savininkų nuosavybės audito reikšmė, tikslai ir nuoseklumas. Auditoriaus užduotys. Akcinio kapitalo auditas. Rezervų auditas. Pelno paskirstymo auditas. Išvados.
  Auditas, referatas(11 puslapių)
  2006-05-15
 • Savininkų nuosavybės nuosavo kapitalo formavimas ir apskaita

  Įvadas. Kapitalo esmė. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Akcinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Saviraiškos laisvė ir teisė į rinkimus Europos žmogaus teisių teismo praktikoje

  Įžanga. Kaip aiškinama teisė į rinkimus Europos žmogaus teisių konvencijos 1 protokolo 3 straipsnyje. Nuomonės reiškimo laisvės aiškinimas ir taikymas Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnio taikymo praktikoje. Išvados. Praktinė užduotis.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-12-27
 • Savistaba

  Referatas "Savęs link". Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Iš kur aš esu? Koks aš esu? Ko aš siekiu? Mano poreikiai, motyvai, emocijos. Aš ir kiti. Ką aš norėčiau pakeisti. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-08
 • Savitarpio pagalba ir konkurencija

  Abipusė pagalba. Savitarpio pagalba padeda įveikti stresą. Konkurencija. Konkurencija iš arčiau. Kaip gimsta noras konkuruoti. Konkurencija – neatsiejama gyvenimo dalis. Kad konkurencija netaptų per aukšta. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-27
 • Saviugda

  Įvadas. Saviugda. Saviugdos rūšys ir kitimas. Saviugdos metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-13
 • Saviugda (2)

  Įvadas. Kas yra saviugda? Savišvieta. Saviaukla. Mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas ugdant mokinių savimonę. Vaikų savaveiksmiškumas. Saviugdos būtinumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-07
 • Saviugdos metodai

  Aktualumas. Saviugdos metodas. Savikontrole. Savišvieta. Savęs įtikinėjimas. Prisivertimas. Savitaiga. Savęs drąsinimas ir pritarimas sau. Savikritika. Savitvarda. Savigarba. Savęs pasmerkimas ir nubaudimas. Savęs guodimas, teisinimas ir raminimas. Efektyvus metodų taikymas priklauso nuo daugelio veiksnių. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Savivalda

  Įvadas. Informacija apie šalis. Vietos savivalda. Savivalda Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vietos savivalda. Įstatymai reglamentuojantys savivaldą. Konstitucinės garantijos. Savivaldos konstitucijos. Savivaldos teisių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Vietos savivaldos įstatymas. Vietos savivalda Konstitucijoje ir įstatymuose. Europos vietos savivaldos chartija. Savivaldos funkcijos. Savivaldybių uždaviniai. Savivaldybių užduotys teisiniu požiūriu. Savivaldybių funkcijos. Valdybos ir Tarybos darbas. Valdyba. Organizacinės Valdybos struktūros modelis. Taryba. Rinkimai į savivaldybių tarybas. Vietos ir centrinės valdžios ryšys. Finansavimas. Savarankiškas biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Biudžeto plano suskirstymas. Savivaldybių pajamos. Mokesčiai. Centralizuotos asignacijos. Rinkliavos ir įnašai. Kreditai. Savivaldybių išlaidos. Apie savivaldybių turtą. Savivaldybių pinigai. Išvados.
  Politologija, referatas(37 puslapiai)
  2006-12-06
 • Savivalda Lietuvoje: savivaldos funkcijos ir jų finansavimas

  Įvadas. Vietos savivaldos raida Lietuvoje. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios savivaldybių funkcijos. Valstybinės savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolos. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2007-09-24
 • Savivaldybės tarybos rinkimai Panevėžio rajone

  Įvadas. Panevėžio savivaldybės tarybos rinkimai 1990-2007 m. Savivaldybių tarybų rinkimų rengimo tvarka. 1990-2007 m. Panevėžio rajono savivaldybių tarybų rinkimų analizė. LVLS (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga). Panevėžio rajono skyriaus rinkimų programos analizė 2007-2011 metams. Išvados. Priedai (5).
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2007-09-25
 • Savivaldybių biudžeto sudarymo etapai ir eiga Lietuvoje

  Įvadas. Savivaldybių biudžetų sandara. Savivaldybių plano sudarymas. Savivaldybių plano eiga. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-17
Puslapyje rodyti po