Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Priešgaisrinė sauga (4)

  Įvadas. Saugumo priemonės gaisrų zonoje. Gaisrai ir jų gesinimo būdai bei priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės. Sauga nuo gaisrų. Išvados.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-24
 • Priešgaisrinės apsaugos organizavimas

  Įžanga. Priešgaisrinės apsaugos užtikrinimo sistema. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra. Priešgaisrinės apsaugos darbo organizavimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-10-16
 • Priešgaisrinės apsaugos organizavimas įmonėje

  Bendrosios nuostatos. Degimas. Sprogimas. Statinių gaisrinės saugos reikalavimai. Statybos produktų, statinio konstrukcijų gaisrinė techninė klasifikacija. Pastatų (patalpų) grupės. Patalpų ir pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Gaisro apkrova. Statinio, gaisrinio skyriaus, patalpos atsparumo ugniai laipsnis. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai. Gaisro plitimo ribojimas gaisriniame skyriuje. Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijų elementais ir paviršiais. Gesinimo pagrindai. Pagrindiniai degimo nutraukimo principai. Gesinimo medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Stacionariosios gaisro gesinimo priemonės. Apsauga nuo žaibo. Išvados.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2006-12-04
 • Priešgaisrinės apsaugos sistemos

  Įvadas. Priešgaisrinė sistema. Gaisro gesinimo sistemos. Dujinės gesinimo sistemos. Plonasluoksniai dujų jutikliai. Deguonies dujų jutikliai. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-09
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos plėtotė

  Priešmokyklinio ugdymo technologijų referatas. Įvadas. Sveikatos saugojimo kompetencija – kas tai? Priešmokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai. Sveikatos saugojimo ir judėjimo kompetencijos ugdymas(is). Judėjimo skatinimo būdai. Aplinkos priemonių skatinamas judėjimas. Kūrybinė improvizacija judesiu. Klausimų sprendimas kūrybiniu judesiu. Eksperimentavimas judesiu ir judėjimu, tyrinėjant ir tobulinant savo kūno fizines galimybes. Išbandyti įvairius judesius kojomis, rankomis, visu kūnu vietoje. Tradiciniai žaidimai ir žaidimai su taisyklėmis (ypač judrieji). Supratimo apie sveikatą ugdymo būdai. Įdomesnės ugdymo formos. Išvados. PowerPoint pristatymas (15 skaidrių).
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2012-02-22
 • Priešmokyklinio muzikinio ugdymo ypatumai

  Įvadas. Šešiamečių muzikinės veiklos ypatumai. Muzikinės veiklos formos. Muzikinės veiklos rūšys. Muzikos klausymas. Dainavimas. Raiškaus kalbėjimo pratimai. Muzikinio intonavimo pratimai. Grojimas. Muzikos "kalbos". Improvizavimas ir kūryba. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-21
 • Priešmokyklinis ugdymas: auklėtojų įtaka ruošiant vaiką mokyklai

  Auklėtojų bendravimas ir bendradarbiavimas ruošiant vaiką mokyklai. Įvadas. Auklėtojų bendradarbiavimas. Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo bei bendradarbiavimo ypatumai. Šeimos ir priešmokyklinės grupės pedagogo bendradarbiavimo tikslai bei uždaviniai. Vaiko pasirengimo mokyklai samprata bei ugdymo būdai. Šeimos ir pedagogų lūkesčių dėl vaiko ugdymosi derinimas. Bendradarbiavimas su šeima. Iš priešmokyklinės grupės – į mokyklą. Pasirengimas mokyklai Danijoje.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-15
 • Priešoperacinio periodo slaugos ypatumai

  Įvadas. Priešoperacinis laikotarpis. Ligonio priešoperacinis paruošimas. Bendroji chirurginė slauga. Priešoperacinė slauga. Paciento paruošimas skubiai operacijai. Paciento paruošimas prieš neatidėliotinas operacijas. Priešoperacinis paciento būklės įvertinimas. Operacinės rizikos veiksniai. Šalutinės ligos. Buvusios operacijos. Mitybos būklė. Rūkymas ir alkoholio vartojamas. Vaistų vartojimas ir medikamentinė alergija. Psichosocialinių veiksnių įvertinimas iki operacijos. Šeimos parama. Darbingumo pokyčiai. Emocinės būsenos įvertinimas iki operacijos. Savimonė ir savirūpa. Kūno įvaizdžio pokyčiai. Slaugytojo ir paciento bendravimo iki operacijos aspektai. Fizinis paciento ištyrimas. Diagnostinės procedūros. Fizinis paciento paruošimas operacijai. Slaugos diagnozės ir slaugos planas iki operacijos. Slaugos diagnozės ir chirurgine rizika. Slaugytojo darbas operacijos dieną. Paminėtini trys chirurginio skyriaus slaugytojo darbo momentai. Išvados.
  Slauga, referatas(19 puslapių)
  2007-02-21
 • Prievarta ir smurtas prieš vaikus

  Vaikų patiriamas smurtas ir prievarta: kas, kam ir kaip teiks pagalbą Lietuvoje? Problemos sprendimo strategija ir taktika Lietuvoje. Kas teikia pagalbą smurtą patyrusiems vaikams? Kur teikiama pagalba? Kokia pagalba yra teikiama? Kas yra prievarta? Kas prievartauja vaikus? Kokios yra prievartos pasekmės? Ką vaikai turi žinoti apie prievartą ir savo teises? Ką vaikai pasakoja Vaikų linijos konsultantams? Keletas faktų apie seksualinę prievartą. Kaip vyksta seksualinė prievarta.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-10
 • Prievarta kaip egzistencijos problema

  Įvadas. Prievarta kaip egzistencijos problema. Kodėl visi turėtų žinoti apie prievartą. Prievartos rūšys. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Šeima. Mokykla. Visuomenė. Prievartos prevencija. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Reziume.
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2005-10-10
 • Prievartautojo elgsenos atskleidimas, prievartos simptomai

  Įvadas. Prievartos samprata. Prievartautojo elgsenos atskleidimas. Prievartos simptomai (slaptumas). Įstatymai, reglamentuojantys vaiko teises bei garantuojantys jų apsaugą. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2009-03-17
 • Prievartos ir smurto prieš vaikus sampratos kaita civilizacijos istorijoje

  Prievartos ir smurto prieš vaikus sampratos kaita civilizacijos istorijoje. Antika. Egiptas. Lietuvių šeimų auklėjimas senovėje. Netinkamas elgesys su vaiku šeimoje. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-04
 • Prievolė

  Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Prievolė. Darbo sutartis. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

  Prievolės samprata ir rūšys. Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sudarymo tvarka. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sąvoka ir požymiai.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-05
 • Prievolės esmė civilinėje teisėje

  Prievolės esmė civilinėje teisėje, jos elementai, dalykas. Įvadas. Prievolės esmė. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus ir skolininko veiksmai. Prievolių vykdymas. Prievolės įvykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo subjektas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo laikas. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamas prievolės įvykdymas. Realaus prievolės įvykdymo principas. Prievolių užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2009-10-12
 • Prievolės samprata

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti prievolės sampratą, sampratos kilmę ir svarbiausius bruožus. Prievolės samprata. Sąvokos kilmė. Prievolės požymiai. Prievolių teisiniai požymiai. Prievolinių teisinių santykių bruožai. Prievolės elementai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-17
 • Prievolės samprata ir jos rūšys

  Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių atsiradimo šaltiniai. Prievolių sutartys ir rūšys. Prievolės iš deliktų. Prievolės šalys. Prievolių pasibaigimas. Atsakomybė už prievolių nevykdymą. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-02-14
 • Prievolinės teisės raida Lietuvoje

  Įvadas. Prievoliniai santykiai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Prievolinė teisė Lietuvoje 1918 - 1940 m. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Prievolių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai

  Įvadas. Prievolių atsiradimo pagrindai. Sandoriai. Deliktai. Kvazisutartys. Įstatymai. Prievolių pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga įvykdymu. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalims susitarus. Prievolės pabaiga šalių sutapimu. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pasibaigimas mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Specialūs prievolės pabaigos pagrindai. Prievolės pabaiga ją įskaičius. Novacija. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-02-26
 • Prievolių įvykdymas ir prievolių neįvykdymo teisinės pasekmės

  Įvadas. Prievolės įvykdymo principai. Prievolės įvykdymo subjektai. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Išvados. Priedas (nuomos sutartis).
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-19
Puslapyje rodyti po