Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paauglio psichosocialinė raida

  Įžanga. Ankstyvoji jaunystė arba vėlyvoji paauglystė. Visuomenės įtaka paaugliui. Bendraamžių įtaka. Šeimos vaidmuo paauglio raidoje. Tėvų elgesio stiliai. Tolesnė paauglio moralės raida. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2008-04-29
 • Paauglio psichosocialinės situacijos

  Įvadas. Bendraamžių įtaka. Tolesnė paauglio moralės raida. Moralus samprotavimas ir moralus elgesys. Identiškumo formavimas. Visuomenės įtaka.
  Raidos psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-02-24
 • Paauglys: ypatumai ir problemos

  Įvadas. Paauglių ypatumai. Paauglys šeimoje. Mokyklos įtaka augančiam paaugliui. Bendraamžiai. Tyrimas. Dokumentų analizė. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Paauglystė

  Įvadas. Spartūs kūno, emocijų ir suvokimo pokyčiai. Krizės laikotarpis. Tolesnė paauglio moralės raida. Moralus samprotavimas ir moralus elgesys. Paauglio mokymasis. Bendraamžių įtaka. Visuomenės įtaka.
  Raidos psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-09-19
 • Paauglystė (2)

  Trumpai apie paauglį. Paauglių augimas ir brendimas. Paauglių mokymasis. Paaugliai ir suaugusieji. Paauglių svajonės. Paauglių meilė. Menas paauglio gyvenime. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-09
 • Paauglystė (3)

  Paauglystės raida ir su ja susijusios jaunų žmonių socialinės problemos. Paaugliai - asmenybės. Ankstyvosios paauglystės pradžia. Ankstyvosios paauglystės pabaiga. Paauglių bendravimo su suaugusiaisiais ypatumai, santykiai su tėvais. Paauglių ir tėvų konfliktai. Jaunesniųjų paauglių tarpusavio santykiai. Paauglys ir mokykla. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-10
 • Paauglystė (5)

  Įvadas. Fizinis vystymasis. Kognityvinis vystymasis. Socialinis vystymasis. Mano artimas žmogus pagal biopsichosocialinį modelį. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-22
 • Paauglystė (6)

  Įvadas. Paauglio brendimas Samoa saloje. Paauglystės ribos ir uždaviniai. Fizinė raida. Pažintinė raida. Mąstymo galios raida. Tapatybės formavimasis. Eriksonas apie tapatumo krizę. Įsiklausymas į savąjį aš. Paauglio asmenybė. Paauglystės psichologiniai sunkumai. Psichologinė parama paaugliams. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-15
 • Paauglystė (7)

  Įvadas. Konfliktuojantis paauglys mokykloje. Konfliktiškas mokinys. Nesimokantis paauglys. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Ir laisvė, ir kontrolė. Paauglio psichologiniai poreikiai. Ko labiausiai reikia paaugliui? Tėvai ir vaikai: drausti draudžiama. Drausti draudžiama. Ramybės, tiktai ramybės! Nevykėlio sindromą išugdo ir tėvai. Užprogramuoja tėvai. Būsiu "bomžas". Džiugina savarankiškumas. Neriaumokime ant savo paauglių. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(24 puslapiai)
  2007-03-09
 • Paauglystė ir jaunystė

  Gyvenimo fazės. Amžiaus tarpsniai. Puberteto ypatybės. Jaunystės stadijos pagal E. Eriksoną. Jaunystė ir brendimas. Jaunystės sąvoka. Jaunystės konfliktai.
  Raidos psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-07
 • Paauglystė vaikų globos namuose: dažniausi žalingi įpročiai

  Įvadas. Paauglystė ir vaikų globos namai. Paauglystės samprata. Teisiniai aktai, reglamentuojantys vaikų globą. Paauglys vaikų globos namuose. Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, žalingi įpročiai. Žalingų įpročių samprata. Dažniausi paauglių, gyvenančių globos namuose, žalingi įpročiai ir jų atsiradimo priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-05-17
 • Paauglystės ypatumai ir paauglio brandos kriterijai

  Įvadas. Psichosocialinė paauglio raida. Psichoanalitinis požiūris. Kultūrinis antropologinis požiūris. Individualybės akcentavimas. Tapatumo raida. Paauglio brandos kriterijai. Kokius uždavinius, pagal R. Huvigurst, turi išspręsti paauglys, kad taptų suaugusiu.
  Raidos psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-19
 • Paauglystės krizės (2)

  Paauglystės laikotarpis ir jo reikšmė vaiko vystymuisi. Paauglystės krizės. Pažintinė raida. Paauglių emocijos. Jaunystės fazės ir krizės. Jaunystės fazės. Ankstyvoji jaunystė. Vidurinioji jaunystė. Vėlyvoji jaunystė. Krizė ir jos sprendimas. Pokyčiai. Paauglys ir šeima. Draugai. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-02-13
 • Paauglystės raidos ypatumai (2)

  Paauglystė. Fizinė raida. Pažintinė raida. Mąstymo galios raida. Moralumo raida. Socialinė raida. Tapatybės formavimasis. Paauglių seksualumas ir nėštumas.
  Raidos psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-27
 • Paauglių agresija

  Įvadas. Agresyvus paauglys. Agresijos problema. Aktualumas. Vaikų ir jaunimo teisių užtikrinimas Lietuvoje. Ką reikia žinoti apie paauglius ir agresiją. Jei paauglys linkęs agresyviai elgtis, smurtauti. Ką turi daryti socialinis darbuotojas? Agresija mokykloje. Ką gali padaryti tėvai? Jei Jūsų vaikas agresyviai elgiasi. Tėvai gali išspręsti daugelį problemų. "Berniukai liks berniukais". Žaislai ir žaidimai. Tėvai turi pasitikėti vaikais.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-23
 • Paauglių agresyvumas kaip socialinis pedagoginis reiškinys

  Įvadas. Agresyvios elgsenos formavimosi ir raiškos traktuotė. Agresijos šaknys ir visuomenės poveikis. Agresijos raiškos būdai ir formos. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys. Šeimos įtaka vaiko agresyviam elgesiui. Paauglystėje kylantys sunkumai. Paauglių agresija. Socialinio pedagogo funkcijos dirbant su agresyviai linkusiais elgtis paaugliais. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(17 puslapių)
  2011-05-02
 • Paauglių bendravimas su bendraamžiais

  Įvadas. Dėstymas: Poreikis bendrauti. Bendravimo su bendraamžiais reikšmė paauglystėje. Bendraamžių grupės. J. Colemano paauglių draugystės raidos periodizacija. D. Dunphy paauglių draugystės raidos periodizacija. Neigiamas bendraamžių grupių poveikis. Konformizmas paauglių grupėje. Berniukų ir mergaičių santykių ypatumai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-04-05
 • Paauglių bendravimo kultūros aspektai

  Įvadas. Bendravimo kultūra. Bendravimo aspektai. Paauglių bendravimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-24
 • Paauglių darbas mažose grupėse per kūno kultūros pamokas

  Įvadas. Paauglių darbas mažose grupėse per kūno kultūros pamokas. Grupių teorija. Darbo mažomis grupėmis ir mažose grupėse samprata. Paauglių darbas mažose grupėse. Darbo grupėse reikalingumas ir galimybės per kūno kultūros pamokas. Psichologiniai paauglių savitumai. Fiziologiniai paauglių savitumai. Pamokų naujovės dirbant mažomis grupėmis ir mažose grupėse. Įvairių mokomųjų dalykų naujovės per pamokas. Naujovės per kūno kultūros pamokas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(24 puslapiai)
  2009-11-04
 • Paauglių delinkventinio elgesio priežasčių analizė

  Įvadas. Pagrindinės kriminogeninių veiksnių grupės. Šeimos aplinka. Mokyklos ir bendraamžių grupės įtaka. Visuomenės informavimo priemonės. Neužimtumas. Alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų vartojimas. Intelektas ir delinkventinis elgesys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2011-11-28
Puslapyje rodyti po