Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinių gebėjimų raida

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinių gebėjimų raida. Veiksmų su daiktais ir žaidimo raida. Suvokimo raida. Mąstymo raida. Vaiko kalba ir kalbėjimas. Regimojo suvokimo sutrikimų turintis vaikas. Audiovizualinių sutrikimų turintis vaikas. Atminties sutrikimų turintis vaikas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(22 puslapiai)
  2011-08-30
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų problemų ypatumai

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų problemų ypatumai ir jų sprendimo būdai: Vaikų problemų ypatumai; Ikimokyklinio amžiaus vaikų problemos ir būtinybė kuo anksčiau jas spręsti; Vaiko problemų sprendimo būdai. Dailės raiška – pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje bendradarbiaujant ugdytojams: vaikų, turinčių problemų, dailės raiška
  Psichologija, referatas(12 puslapių)
  2005-08-02
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų socializacija

  Įvadas. Vaiko ir vaikystės samprata. Socializacijos samprata. Vaikystės socializaciją lemiančios institucijos.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-07
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą formuojantys veiksniai ir jų įtaka

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaiko išsivystymas, aplinka ir sveikata. Vaiko sveikatą formuojantys veiksniai. Paveldimumas. Psichosocialiniai veiksniai. Fizinė aplinka. Ekologiniai veiksniai. Oro užterštumas. Triukšmas. Vandens kokybė. Regos higiena. Elgsenos ir gyvensenos veiksniai. Fizinis aktyvumas. Poilsio ir darbo režimas. Mityba. Išvados.
  Medicina, referatas(14 puslapių)
  2007-02-07
 • Ikimokyklinio ugdymo švietimo sistemų lyginamoji analizė: 1918-1940 metais ir 1990-2003 metais

  Švietimo politika. 1918-1940 metų apžvalga. 1990-2003 metų apžvalga. Įstaigų tinklas ir jas lankantys vaikai. 1918-1940 metų apžvalga. 1990-2003 metų apžvalga. Pedagogai. 1918-1940 metų laikotarpio pedagogai, jų išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas. 1990-2003 metų laikotarpio pedagogai, jų išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Ugdymo turinys metodai ir priemonės 1918-1940 metų analizė. 1990-2003 metų analizė. 1918-1940 metų ir 1990-2003 metų ikimokyklinio ugdymo sistemų panašumai ir skirtumai.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2005-11-07
 • Ikimokyklinis amžius

  Įvadas. Vaiko fiziologija. Vaiko mąstymas. Asmenybės formavimasis. Svarbiausia veikla – žaidimas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Ikimokyklinis ugdymas (2)

  Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo samprata ir tikslai. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Sveikata – nuo mažens ugdytina gyvenimo vertybė. Ugdytojų santykis su vaiku. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pasaulio pažinimo būdai. Gimtoji kalba. Pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant. Žaidimas ir darbo pradmenys. Menas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-18
 • Ikimokyklinis ugdymas postmodernioje visuomenėje

  Įvadas. Kitokie laikai – kitokia vaikystė. Tai kokia šių dienų visuomenė? Šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje. Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje. Vaikų darželis Lietuvoje. Vaikų ugdymo darželyje tikslai. Ikimokyklinio ugdymo principai. Vaikų ugdymo darželyje organizavimas. Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Ikimokyklinukų elgesio sutrikimai

  Įvadas. Ikimokyklinukų elgesio sutrikimų samprata ir būdingiausi sutrikimai. Vaikų hiperaktyvumo etiologijos problema. Etiologijos kilmė, priežastys. Hiperaktyvaus vaiko pagrindinės elgesio apraiškos. Hiperaktyvus vaikas ikimokyklinėje įstaigoje. Parama hiperaktyviam vaikui. Hiperaktyvinio sindromo gydymo. Kompleksiškumas. Agresyvumo apraiškos. Vaikų agresijos pavojus. Agresyvaus elgesio keitimas. Vaikų opozicinis elgesys. Praktinė dalis. Tyrimo tikslas. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Charakteristikos ir šeimos padėtys. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Anketa. Išvados ir rekomendacijos.
  Specialioji pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2009-03-20
 • Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbos ugdymo ypatumai, problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbos ugdymo ypatumai. Vaikų kalbos sutrikimai. Kaip šalinti vaikų kalbos problemas. Auklėtojos kalba. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2008-09-01
 • Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyse

  Įvadas. Ikisutartiniai santykiai. Ikisutartinių santykių samprata. Ikisutartiniai dokumentai ir jų reikšmė. Ikisutartinių santykių reguliavimas. Sutarčių teisės harmonizavimas. Ikisutartinių santykių reguliavimas Lietuvoje. Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyse. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-01-13
 • Ikiteisminio tyrimo įstaiga: Policijos departamentas

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Policijos departamentas. Policijos departamento uždaviniai ir funkcijos. Policijos departamento teisės. Policijos departamento veiklos kontrolė. Policijos departamento darbo organizavimas. Antsiūvai. Valdymo schema. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-19
 • Ikiteisminio tyrimo įstaigos

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Ikiteisminį tyrimą atliekančios įstaigos. Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Policijos departamentas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Specialiųjų tyrimų tarnybos statistika. Karo policija. Valstybės saugumo departamentas. Veiklos sritys. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Prokuroras. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-15
 • Ikiteisminio tyrimo planavimas ir organizavimas

  Ikiteisminio tyrimo sąvoka. Ikiteisminio tyrimo planavimas. Ikiteisminio tyrimo planavimo sąvoka literatūroje. Ikiteisminio tyrimo planavimo rūšys ir principai. Ikiteisminio tyrimo planavimo etapai ir formos. Ikiteisminio tyrimo organizavimas. Ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvoka. Ikiteisminio tyrimo organizavimo tikslai. Ikiteisminio tyrimo organizavimo principai. Ikiteisminio tyrimo organizavimo uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo organizavimo sistema. Ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmai. Išvados.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-01-17
 • Ikiteisminio tyrimo teisėjas, kaip atskiras baudžiamojo proceso subjektas

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sąvoka Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamojo proceso kodekse. Ikiteisminio tyrimo nuostatos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo eiga. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-15
 • Ikiteisminis tyrimas

  Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo institucijos ir pareigūnai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų funkcijos ir įgaliojimai ikiteisminio tyrimo metu. Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo sąveika. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-10-17
 • Ilgaamžystė

  Įvadas. Senatvė. Didžioji depresija ir Alzheimerio liga. Didžioji depresija. Diagnostiniai kriterijai. Gydymas. Vyrų ir moterų depresijos skirtumai. Ruminacinė įveika. Alzheimeriio liga. Alzheimerio ligos apibrėžimas: lėta proto mirtis. Simptomai. Diagnozė. Galimos ligos priežastys. Gydymas. Požiūris į mirtį. Mirtį ignoruojanti visuomenė. Psichologijos požiūris į mirtį. Mirties baimė. Mirštantis žmogus. Kubler-Ross indėlis. Graži mirtis. Išvada.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-14
 • Ilgalaikė Lietuvos ekonomikos plėtros strategija

  SSGG analizė. Lietuvos ekonomikos vizija. Valstybės ekonomikos augimo ir struktūrinės plėtros misija. Strateginiai tikslai. Vizijos, misijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės (valstybinė ekonomikos augimo ir struktūrinės plėtros politika).
  Makroekonomika, referatas(45 puslapiai)
  2005-06-04
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio kredito vaidmuo komercinio banko požiūriu

  Įvadas. Kredito sistema komerciniuose bankuose. Komercinio banko veikla. Kredito būtinumas, esmė ir tikslai. Kredito rūšys. Ilgalaikio ir trumpalaikio kredito vaidmuo komercinio banko požiūriu. Komercinių bankų balanso aktyvas. Komercinių bankų kredito ir palūkanų normos rizikos faktorius. Palūkanų normų rizikos valdymas. Rizikos valdymas. Rizikos faktoriai. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(36 puslapiai)
  2006-03-23
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio turto formavimosi šaltiniai bei principai

  Įvadas. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto formavimasis bei skirstymas. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto formavimosi šaltiniai. Trumpalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto skirstymo principai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-02-27
Puslapyje rodyti po